orient praktines uzduotys - speleo

Click here to load reader

Post on 27-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

orient praktines uzduotys.docŠios uduotys turt padti sisavinti bei tvirtinti teorin informacij, taiau negali pakeisti praktini usimim. Kai kurias uduotis galsite atlikti tik atspausdin ant popieriaus. Uduoi rinkinys paruoštas pagal Norvegijos orientavimosi federacijos mediag, parengt Rebard Kartservice.
EMLAPIO SUTARTINIAI ENKLAI ia pateiktos svarbiausi emlapio sutartini enkl reikšms:
´ emiau esaniame paveiksllyje esanios sunumeruotos rodykls ymi skirtingus emlapio enklus. Ar galite pasakyti k reiškia kiekvienas rodykle paymtas enklas?
AEROFOTONUOTRAUKOS (VIETOVS NUOTRAUKOS) – EMLPIO ENKLAI
´ Vietov, esanti emiau pateiktoje aerofotonuotraukoje, yra pavaizduota emlapyje. Nuotraukoje sunumeruotais raudonais apskritimais yra paymtos kontrolini punkt vietos. Suraskite atitinkamas vieta emlapyje ir jas paymkite apskritimu. ´
v Pateiktas emlapio dydis atitinka real, t.y. j santykis yra 1:1. Lyginant su realia vietove, emlapis yra 7500 kart maesnis, tai reiškia, kad emlapio
mastelis yra 1:7500. v Sudarant sportinius emlapius, aerofotonuotraukos naudojamos kaip pagrindas. v Vietovs emlapio sudarymui yra naudojami skirting spalv ir numeri enklai. ´ K reiškia 6 emlapio spalvos (geltona, mlyna, juoda, alia, ruda ir balta)? Ar galite tiksliai nustatyti, kur stovi kiekvienas kontrolinis punktas?
ORIENTYRAI
EMLAPIO ORIENTAVIMAS VIETOVJE
emlapis yra suorientuotas tada, kai jis sutapatintas su vietove. Norint tai padaryti, šiaurinis emlapio kraštas turi bti atsuktas šiaurs kryptimi. Tada daug lengviau sulyginti emlap su vietove. ´ Kiekviename emiau esaniame pratime yra pateikta emlapio dalel. Iš trij variant suraskite vien, kur emlapis atitinka vietov. Taip pat kiekvienoje pateikto emlapio dalelje pagal vietov nustatykite, kur yra šiaur.
LINIJINIAI ORIENTYRAI
Geriausias bdas išmokti pradedaniajam suprasti emlap yra orientuotis linijiniais orientyrais. ´ Linijiniai orientyrai yra vietovs objektai, kuriuos lengvai galima sekti emlapyje: keliai, upeliai, eero ar ups riba, elektros tiekimo linija ir kiti. Kokie linijiniai orientyrai yra šalia sunumeruot rodykli?
´ emiau esaniame emlapyje raudona linija nupiešta, kur bgo sportininkas vietovje. Paymkite, kuriuos linijinius orientyrus jis sek sunumeruotose raudonos linijos atkarpose?
SAUGS ORIENTYRAI
´ Raudonu kryiuku paymkite visus saugius orientyrus, kuriuos pastebsite tarp atskir kontrolini punkt, sekdami raudon kelio pasirinkimo linij.
KRYPTIES SUPRATIMAS
´ Kokios pagalbins kryptys nubrtos kompaso roje? Kokie j sutrumpinimai? sivaizduokite, kad stovite atviroje vietovje (mašin stovjimo aikštelje), emiau pavaizduoto emlapio viduryje.
´ Kuria kryptimi js atvilgiu yra kontroliniai punktai (KP)? KP Nr. 1: KP Nr. 2: KP Nr. 3: KP Nr. 4: KP Nr. 5: KP Nr. 6: KP Nr. 7: KP Nr. 8: ´ Ant tokio orientyro stovi KP? 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________ 7.______________________ 8.______________________
HORIZONTALS
ia yra pateiktas salos emlapis:
´ Kai kurie saloje esantys orientyrai yra paymti KP enklu (raudonu apskritimu) ir paymti raidmis. Kuris iš porose pateikt KP vietovje yra aukšiau? A ar G B ar I C ar E D ar H
C ar J D ar G C ar B A ar E
D ar J D ar E B ar K C ar G
F ar H G ar A H ar L I ar F
Nurodykite, ar vietov kyla, ar leidiasi emlapyje nupiešt rodykli kryptimi. Kyla Leidiasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KELIO PASIRINKIMAS
Orientavimusi ymtojoje trasoje vadinamas bgimas pagal vietovje nutiest ymtj linij (markiruot) ir ta trasa nupiešta emlapyje raudona linija. Bgant ymtja trasa galima sutrumpinti bgimo keli, darant pakirtimus kitais linijiniais orientyrais. ´ emiau pateiktame emlapyje yra nupiešta ymtoji orientavimosi trasa. Pasirinkite bgimo keli, sutrumpindami j pakirtimais kitais linijiniais orientyrais.
„Atraminis“ orientavimasis ymtja trasa reiškia, kad taip pat bgama markiruote, taiau visi KP stovi nutol nuo jos. ´ emiau esaniame emlapyje pasirinkite bgimo keli nuo vietovje paymtos linijos iki KP ir nuo KP iki linijos.
Kai markiruots nra, tenka savarankiškai suplanuoti savo bgimo keli. ´ emiau esaniuose emlapiuose pasirinkite savo bgimo keli (raudona linija tarp kontrolini punkt tra oro linija). Bgimo keli rinkits remdamiesi linijiniais orientyrais. Svarbius saugius atraminius orientyrus paymkite X. Jeigu atliekate uduotis ant popieriaus, naudokite raudon pieštuk.