motolice (trematoda)

of 16 /16
Motolice (Trematoda)

Author: brianna-hassett

Post on 02-Jan-2016

59 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Motolice (Trematoda). (Na pozadí furkocerkárie krevničky střevní). endoparazité trávicí soustavy obratlovců u ústního otvoru a na břiše přísavky větvené střevo většinu těla zabírá rozmnožovací soustava, obvykle hermafrodité vícehostitelský cyklus, prvním mezihostitelem je plž. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Motolice (Trematoda)

Motolice (Trematoda)

Page 2: Motolice (Trematoda)

Živočichové (Animalia)

Ploštěnci (Plathelminthes)

Ploštěnky (Turbellaria) Motolice (Trematoda)Tasemnice (Cestoda)

(Na pozadí furkocerkárie krevničky střevní)

Page 3: Motolice (Trematoda)

• endoparazité trávicí soustavy obratlovců

• u ústního otvoru a na břiše přísavky

• větvené střevo• většinu těla zabírá

rozmnožovací soustava, obvykle hermafrodité

• vícehostitelský cyklus, prvním mezihostitelem je plž

Jantarka napadená motolicí

Page 4: Motolice (Trematoda)

Životní cyklus motolic

• Larva (miracidium) se líhne ve vodě, aktivně plave pomocí řasinek, hledá mezihostitele. Bez něho žije pouze několik hodin. Při průniku do hostitele odhazuje destičky s řasinkami. Přeměna ve sporocystu.

• Sporocysta produkuje v hostiteli asexuální potomstvo, část se přemění na další stadium larvy - redie.

• Redie je aktivně pohyblivá, požírá tkáň hostitele. Může požírat i larvy jiných druhů motolic – kompetice o hostitele. Produkuje další stadium, buďto cerkárii nebo metacerkárii.

• Cerkárie už mají vytvořeny přísavky, opouštějí mezihostitele a ve vodě aktivně hledají svého definitivního hostitele, plavou díky ocásku, který při průniku do definitivního hostitele opět odhazují.

Metacerkárie je dlouhodobé stadium (cysta), čekající na vegetaci nebo v druhém mezihostiteli na pozření konečným hostitelem. Má už některé znaky dospělce a přežívá až měsíce.

(Na pozadí dospělci motolice jaterní)

Page 5: Motolice (Trematoda)

Živo

tní cyklu

s mo

tolice jatern

í

Page 6: Motolice (Trematoda)

mmotolice jaterní otolice jaterní (Fasciola hepatica)(Fasciola hepatica)

• parazit přežvýkavců (napadá hlavněparazit přežvýkavců (napadá hlavně

ovce) i výjimečně člověka ovce) i výjimečně člověka

• mezihostitelem je vodní plž bahnatka mezihostitelem je vodní plž bahnatka malámalá

• cerkárie na vodních rostlináchcerkárie na vodních rostlinách

• dospělci parazitují v játrech a dorůstají dospělci parazitují v játrech a dorůstají až délky 10 cmaž délky 10 cm

Page 7: Motolice (Trematoda)

dospělecdospělec

vajíčko s víčkem

Page 8: Motolice (Trematoda)

játra napadená motolicí jaterní

cerkárie

Page 9: Motolice (Trematoda)

motolice kopinatámotolice kopinatá ((Dicrocoelium dendriticumDicrocoelium dendriticum ))

• vývoj probíhá mimo vodní prostředí, mezihostitelem je

suchozemský plž a mravenec.• plž vylučuje cerkárie v slizových

koulích, které mravenci rádi požírají. (jedna z cerkárií putuje do hlavového ganglia a ovlivňuje chování mravence tak, aby byl snadnější kořistí - přes den vyleze na rostlinu, zakousne se a čeká, jestli rostlinu i s ním něco sežere.)

Page 10: Motolice (Trematoda)
Page 11: Motolice (Trematoda)
Page 12: Motolice (Trematoda)

krevničky (schistozomy)

• krevní motolice s výrazným pohlavním dimorfismem – gonochoristé:

větší samci mají samici trvale uloženou ve speciálním žlábku

• pouze jeden mezihostitel• cerkárie s rozeklaným ocáskem (furkocerkárie)

pronikají kůží do krevního oběhu• původci schistozomózy (bilharziózy)

Page 13: Motolice (Trematoda)

krevničkakrevnička močová močová

(Schistosoma haematobium)(Schistosoma haematobium) • parazituje v cévách močových

cest• vajíčka s ostnem

(projevem je krev v moči)• definitivním hostitelem je

člověk, mezihostitelem vodní plži

• ve Středomoří (např.Egypt) – nekoupat se v místních vodách

Dospělý samec

vajíčko

Page 14: Motolice (Trematoda)

krevnička střevní (Schistosoma mansoni)

• žije v cévách okolo tlustého střeva• vajíčka s bočním trnem odcházejí

z těla se stolicí• vyskytuje se v Africe a Latinské Americe

A: vajíčka krevníčky střevní B,C:Egypťan a Brazilec infikovaný krevničkou střevní

Page 15: Motolice (Trematoda)

krevnička jaterní (Schistosoma japonicum)

• parazituje v okolí jater, do kterých uvolňuje vajíčka bez trnu• nejnebezpečnější (vysoká produkce vajíček)• zejména v jihovýchodní Asii

Page 16: Motolice (Trematoda)

• motolice trnitá – běžný cizopasník vrubozobých ptáků

• motolice oční – mezihostitelé ryby (v oku), konečný hostitel racek

• u nás se vyskytují ptačí krevničky – parazité vrubozobých ptáků

cerkárie pronikají i do kůže koupajících se lidí, kde hynou a způsobují svědící vyrážku (cerkáriovou dermatitidu)

další motolice