medos praktikos ataskaita galutinis

Click here to load reader

Post on 30-Oct-2014

60 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STATYBOS IR ARCHITEKTROS FAKULTETAS Statybini mediag katedra

PROFESINS PRAKTIKOS ATASKAITA

Atliko: ST-8/4 gr.stud. Meda Augaityt Prim: dst. Ernestas Ivanauskas

KAUNAS, 2012

`

TURINYS vadas....................................................................................................................................................3 mons struktros ir veiklos apibdinimas...........................................................................................4 Teisini dokument, reikaling individualiai uduoiai atlikti, apvalga............................................6 Statybos proces (technologini, konstrukcij projektavimo ir gamini gamybos) organizavimas ir valdymas...........................................................................................................................................9 Gamini kokybs patikra ir normini dokument naudojimas..........................................................16 Pagamintos produkcijos panaudos sritys ir keliami techniniai reikalavimai vamzdi eksploatacijai......................................................................................................................................23 Ivados................................................................................................................................................24 Naudota literatra...............................................................................................................................25

2

`

VADAS UAB Pilainiai kartu su fiziniais asmenimis 2008 m. steig bendrov UAB ViaCon Baltic Pipe, kurios paskirtis gaminti polipropileno vamzdius. mon sikrusi Margavos kaime, Karmlavos sen. Kauno r. ir vienintel Lietuvoje gamina vamzdius, skirtus infrastruktriniams tinklams, pralaidoms, drenaui, buitinms ir lietaus nuotekoms, pramons ir gyvenamosios statybos poreikiams. Polipropileno vamzdiai gaminami ekstruzijos bdu i polipropileno granuli ir papildom aliav. Gaminami cilindro formos 400, 500, 600 ir 800 mm diametro vamzdiai, kuri vidinis sluoksnis yra lygus, o iorinis gofruotas. UAB ViaCon Baltic Pipe atitinka visus aplinkosauginius ir poveikio visuomens sveikatai reikalavimus. Viena i polipropileno aplinkosaugini savybi antrinio panaudojimo galimybs. ioje profesins praktikos ataskaitoje supaindinama su UAB ViaCon Baltic Pipe veikla, pateikiami monje naudojami teisiniai dokumentai. naudojamos aliavos bei gamybos technologija. Isamiai apraomi gaminiai,

3

` 1. mons struktros ir veiklos apibdinimas

UAB ViaCon Baltic Pipe, /k 159760289 Raudondvario pl. 162 c, LT-47174 Kaunas Direktorius Riardas Suslaviius 8 (37) 399431, mob.: 8-620-18002 UAB Pilainiai, /k 159760289 Informacija apie kins veiklos organizatori (usakov): LT- 54471 Margavos kaimas, Karmlavos sen. Kauno r. Direktorius Dalius Grigas 8 (37) 399431, mob.: 8-698-23883 Lietuvos ir vedijos UAB "ViaCon Baltic" .k.: 110788621 Raudondvario pl. 162 c, LT-47174 Kaunas tel. +370 (37) 301 050 faks. +370 (37) 301 051 Direktorius Rolandas Karabeviius kins veiklos adresas Margavos kaimas, Karmlavos sen. Kauno r. Sklypo nuosavybs teiss priklauso Lietuvos Respublikai, Teritorijos priklausomyb sklypas 99 metams inuomotas UAB Pilainiai, UAB ASPB ir UAB Silva Vivida

Bendrieji duomenys

2008 m. pradioje Lietuvos mon UAB Pilainiai ir fiziniai asmenys steig UAB ViaCon Baltic Pipe, kurios pagrindin veikla - dideli skersmen polipropileno vamzdi, skirt4

`

lauko inineriniams tinklams, gamyba. mon steigta Margavos kaime, Karmlavos seninijoje, Kauno rajone. mons veikla Lietuvoje unikali - analogik vamzdi negamina jokia kita mon. Iki UAB ViaCon Baltic Pipe krimo tokie vamzdiai Lietuv buvo importuojami, o dabar rinkai silomi kokybiki produktai maesnmis kainomis. Produkcija yra eksportuojama Latvij, Estij, Ukrain, Baltarusij. Eksporto pajamos siekia 15 mln. Lt per metus. mons mokesiai biudet papildo 7 mln. Lt, sukuriama 15 darbo viet.

1.1 pav. UAB ViaCon Baltic Pipe struktra

2. Teisini dokument, reikaling individualiai uduoiai atlikti, apvalga

5

`

emiau esanioje lentelje pateikiamas standart, kuriais vadovaujasi UAB ViaCon Baltic Pipe, sraas.2.1 lentel Standart ra rodykl

1

Keli kanalizacijos lietaus trapai ir apiros ulini liukai Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP), ir polietilenas (PE). 2 Dalis. Eismo zon ir gili poemini tinkl ulini ir apiros ulinli techniniai reikalavimai Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP), ir

EN124

2

LST EN 13598-2

3

polietilenas (PE). 2 Dalis. Eismo zon ir gili poemini tinkl ulini ir apiros ulinli techniniai reikalavimai Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos.

LST EN 13598-2/AC

4

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP), ir polietilenas (PE) profiliuot sieneli vamzdyn sistemos. 1 Dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacins charakteristikos. Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP), ir

LST EN 13476-1

5

polietilenas (PE) profiliuot sieneli vamzdyn sistemos. 2 Dalis. A tipo lygiojo vidinio ir iorinio paviriaus vamzdi jungiamj detali bei i j sudarytos sistemos techniniai reikalavimai. Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP), ir

LST EN 13476-2

6

polietilenas (PE) profiliuot sieneli vamzdyn sistemos. 3 Dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuoto iorinio paviriaus vamzdi jungiamj detali bei i j sudarytos sistemos techniniai reikalavimai. Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos.

LST EN 13476-3

7

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP), ir polietilenas (PE) profiliuot sieneli vamzdyn sistemos. 4 Dalis. Atitikties vertinimo vadovas. Plastikini vamzdyn ir kanal sistemos Atsparumo ioriniams smgiams nustatymas pilno apsisukimo metodu Plastikini vamzdyn ir kanal sistemos.

LST EN 13476-4

8 9

LST EN 744 LST EN6

`

Atsparumo ioriniams smgiams nustatymas laiptu metodu 10 Matmen nustatymas 11 iedo lankstumo nustatymas 12 iedo standumo nustatymas Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos 13 Polipropilenas (PP). 1 Dalis. Vamzdi, jungiamj detali ir sistemos apraas 14 Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos Polipropilenas (PP). 3 Dalis. rengimo vadovas Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos 15 Polipropilenas (PP). 1 Dalis. Vamzdi, jungiamj detali ir sistemos apraas Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos Polipropilenas (PP). 2 Dalis. Atitikties vertinimas. Vadovas Termoplastikiniai vamzdiai. Valknumo santykio nustatymas (ISo9967-

1411 LST EN ISO 3126 LST EN 1446 LST EN ISO 9969 LST EN 1852-1 LST CEN/TS 1852-3+A1 LST EN 1852-1/A1 LST L ENV 1852-2 LST EN ISO 9967 ISO 12091 LST EN 14758-1 LST EN 681-1+A1 LST EN 681-1/A2 LST EN 681-1/A3 LST EN 681-1/AC LST EN 1452-1 LST EN 1452-27

16 17

2007) 18 Structured-wall thermoplastics pipes-Oven test Beslgio poeminio drenao ir nuotakyno plastikini vamzdyn sistemos 19 Polipropilenas (PP-MD). 1 Dalis. Vamzdi, jungiamj detali ir sistemos apraas Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenao vamzdi jungi tarpikli mediagoms. 1 Dalis. Guma Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenao vamzdi jungi tarpikli mediagoms. 1 Dalis. Guma Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenao vamzdi jungi tarpikli mediagoms. 1 Dalis. Guma Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenao vamzdi jungi tarpikli mediagoms. 1 Dalis. Guma Vandentiekio plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas PVC-U. 1 Dalis. Bendroji dalis. Vandentiekio plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas PVC-U. 2 Dalis. Vamzdiai.

20 21 22 23 24 25

`

26 27 28

Vandentiekio plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas PVC-U. 3 Dalis. Jungiamos detals. Vandentiekio plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas PVC-U. 4 Dalis. Sklends ir pagalbin ranga. Vandentiekio plastikini vamzdyn sistemos. Neplastifikuotas PVC-U. 5 Dalis. Sistemos tinkamumas pagal paskirt.

LST EN 1452-3 LST EN 1452-4 LST EN 1452-5

3. Statybos proces (technologini, konstrukcij projektavimo ir gamini gamybos) organizavimas ir valdymasUAB ViaCon Baltic Pipe, gaminti polipropileno vamzdius, sunaudoja 4 500 t polipropileno granuli ir 90 t dayt polipropileno granuli per metus. Polipropilenas termoplastinis polimeras, tvirtas, lankstus, sudarytas i propeno (propileno) monomer. Priklausomai nuo sudties polipropilenai skirstomi homopolimerus ir kopolimerus. Homopolimerai sudaryti tik i propileno molekuli. Kopolimerai gaminami i propileno ir kit mediag miinio. Kopolimerai skirstomi "Block" ir "Random" kopolimerus. Block" kopolimerai turi geras atsparumo smgiams savybes. Random" kopolimerai pasiymi didesniu skaidrumu. Polipropilenas netirpsta tirpikliuose, todl jo nemanoma suklijuoti klijais. Suklijuojama tik lydant (termoplastikumo savyb). 8

`

3.1 pav. Polipropileno granuls

MECHANINS SAVYBS Tempimo jga 0,95 - 1,30 N / mm Laiptuotas poveikio stiprumas 3,0 - 30,0 kJ / m Terminis pltimosi koeficientas 100 - 150 x 10-6 Tankis 0,905 g/cm3 Atsparumas cheminiam poveikiui Rgtims **** armams **** Alyvai ir tepalams ** Alifatiniams angliavandeniliams * Aromatiniams angliavandeniliams * Alkoholiui **** PASTABA * blogas ** vidutinis *** geras **** labai geras

9

`

mon naudoja Block kopolimerus, nes i polipropileno ris yra

stipriausia. Be polipropileno granuli mon naudoja ir papildomas aliavas. Jos visos pateikiamos 3.1 lentelje.3.1 lentel Naudojam aliav duomenys

Pavadinimas Polipropileno 9003-07-0 granuls CAS Nr. granuli

Savybs

Sudtis Prie

Toksikumas pavojing mediag Poveikis dirginti. produktui odos, galimi

Mediaga stabili, kieta, Polipropilenas pavidalo, deguonimi bekvap. Nepilno degimo produktai: prisotinti angliavandeniliai, aromatiniai angliavandeniliai, alifatiniai angliavandeniliai, CO2, H2O. CO,

nepriskiriamas. monms: gali patekus laikinai ant

kvpus dulki,

Isilydiusiam nudegimai.

Pilki daai

ir

juodi Stabili,

kieta,

bekvap Polipropilenas ir Nepavojingas, netoksikas iki 40 %. bei pigmento antioksidantas

(spalvotos mediaga.

granuls)

Industriniai tepalai

Klamps em laki yra

skysiai, Daniausiai organini molekulins nedidelis angliavandeniliai, pried. kai

Patekimas takus Pagrindinis trakto vmimu

per yra

kvpavimo minimalus. neigiamas dirginimas, pykinimu, viduriavimu.

turintys ma gar slg ir didels jungini kiek. Tepaluose mass paprastai kiekis policiklini angliavandenili, kurie i j klasifikuojami kaip galintys sukelti v.

poveikis - tai virkinamojo

aromatini gali bti vairi pasireikiantis ir

Pakartotinai pateks ant odos j nuriebalina bei sudirgina. Prasideda udegimas, oda trkinja, parausta.

Technin druska

Stabili,

biologikai Natrio chloridas

Kontakto su oda ir akimis10

`

Pavadinimas

Savybs nedegraduojanti neorganin mediaga, nesikaupia organizmuose.

Sudtis

Toksikumas pasekm dirginimas. kvpus Pernelyg Didelio patekimas yra Prarijus dulki, didelis lengvas didel galimas kvpimas kiekio odos

kiek - pykinimas, vmimas. kvpavimo tak dirginimas. gali sukelti kosul ir dusim. mediagos ant

alergikiems monms sukelia paraudim ar odos sudirgim.

Trumpas technologinio proceso apraas

Atveta aliava (polipropileno ir da granuls) pagal poreik saugomos gamyklinse pakuotse (po 25 kg), sukrautose ant europalei po 1,25 t. Polipropileno granuli saugojimui reikalingos slygos: laikymo temperatra t 500: SN 2, 4, SN SN 8 arba 16 SN Vamzdio iedo standumas SN [nominalus iedo standumas].

18

`

4.2 pav. iedo standumo testas

Jungties sandarumas Bandymo charakteristika

is metodas utikrina sistemos gebjim laikyti skysius viduje ir u sistemos rib (prasiskverbimas). Vamzdyn sistemos sandarumas svarbus aplinkos apsaugos aspektas. Metodas taikomas sistemoms, kuriose yra sandr. Jungtys ibandomos ekstremaliomis slygomis. Bandymo metodas

is bandymas atliekamas pagal EN 1277. Bandinys turi bti ilgesnis nei du metrai ir turti bent vien sandari jungt. Naudojamas specialus taisas, kuris apim jungt ir udaro laisvus galus. Standartas EN 13.476 nustato dvi bandymo slygas - B ir C. Abejomis slygomis, bandymas pradedamas esant neigiamam oro slgiui P1 = -0,3 bar. Per kitas 15 minui dalinio vakuumo praradimas neturi viryti 10% pradins verts. Tuomet bandinys pripildomas vandeniu ir19

`

hidrostatinis slgis padidinamas iki 0,05 baro 15 minui. Pabaigoje, hidrostatinis slgis pakeliamas iki 0,5 baro dar 15 minui. Per laikotarp neturi atsirasti nuotkio. Reikalavimai

Pagal standart EN 13.476 2 ir 3 dalis, jungtis turi bti tvirta.

4.3 pav. Jungties sandarumo testas

20

`

Atsparumas smgiams Bandymo charakteristika

is bandymas utikrina, kad vamzdiai ir jungiamosios detals nebus sugadintos kraunant, transportuojant, laikant ir rengiant.

Bandymo metodas

Vamzdiai yra ibandomi pagal EN 744. Vamzdi dalys yra veikiamos krentani svori smgi, kurie paleidiami i tam tikro aukio. Skilimo takas skaiiuojamas kaip tikrojo poveikio rodiklis (TIR) siuntos arba gamini serijos, kurioje maksimali vert TIR yra 10%. [TIR = bendras gedim skaiius, padalintas i bendro skaiiaus procentais, jei visa partija buvo ibandyta]. Kintamieji yra: mainos tipas, kritimo auktis temperatra, metodo ir bandini skaiiaus.

Reikalavimai Pagal standarto EN 13476 2 ir 3 dalis, yra tik vienas poveikio lygio stiprumo reikalavimas: TIR 10%, esant 0 C temperatroje.

21

`

4.4 pav. Atsparumo smgiams bandymas

Atsparumas kariui Bandymo charakteristika

22

`

Praktiniam naudojimui pagamintos termoplastik drenao ir nuotakyno vamzdyn sistemos turi bti atsparios auktoms temperatroms. Taip pat turi bti atsparios toliau nurodytoms temperatroms: Nepertraukiamas vandens bgimas 45 C matmenys 200 mm Nepertraukiamas vandens bgimas 35 C matmenys > 200 mm Kadangi ios vamzdyn sistemos yra leidiamos naudoti emiau rsio grind, jos taip pat turi bti atsparios didiausiems nuotek protrkiams - iki 95 C temperatros.

Bandymo metodai EN13476 yra nuorodos EN 1437 ir EN1055, kuriuose aprayti bandym metodai, kurie buvo atlikti norint rodyti vamzdi naudojimo tinkamum praktinmis slygomis: Atliekamas bandymas pagal EN1437, kuriuo siekiama itirti kanalizacijos vamzdi sistemos atsparum temperatros svyravimams ir iorini apkrov deriniams. Vamzdiai dedami d, pripildyt smlio. Vamzdi 160 mm, vandens temperatra svyruoja nuo 85 C ir 20 C . Vamzdi > 160 mm nuolatinis vandens srautas 50 C temperatros .

5. Pagamintos produkcijos panaudos sritys ir keliami techniniai reikalavimai vamzdi eksploatacijai Polipropileno vamzdiai naudojami infrastruktriniams tinklams, pralaidoms,

drenaui, buitinms ir lietaus nuotekoms, pramons ir gyvenamosios statybos poreikiams. Norint gilinti gofruot polipropileno vamzd, reikalinga tvarkinga priimtino dydio aiktel. Jeigu vamzdis negali bti lengvai ir saugiai leidiamas tik su darbo ranga, gali bti naudojamas keltuvas su direliu. Gruntas turt bti sutankintas aplink vamzd taip, kad jis neikraipyt vamzdio horizontalios padties. Jis turi bti tolygiai idtas visuose sluoksniuose vienodai i abiej vamzdio pusi ir tinkamai suspaustas. Struktrin biri mediaga turt apimti bent 0,15 m vamzdio vainiko. Bendra minimali danga neturt bti maesne nei 0,3 m. Jei gruntas tankinamas mechanine ranga, negalima jo tankinti tiesiai vir vamzdio. Tranj ds pagerina darbuotoj saug, bet naudojamos neteisingai gali paeisti vamzd. Norint pasiekti optimal naum, dut turi bti dedama iilgai griovio. ie vamzdiai23

`

gali bti tvarkomi paprastais rankiais. Norint sutrumpinti ilg, reikia pjauti tarp gofro ikilim. Jei reikia vamzd nupjauti labai tiksliai, jis turi buti veamas pas gamintojus. Patikrinimas padeda utikrinti, kad vamzdis yra diegtas pagal projekto reikalavimus. Polipropileno vamzdiai nereikalauja nuolatins prieiros, nes yra atspars korozijai, yra lanksts ir nepleija nuo alio.

Ivados UAB ViaCon Baltic Pipe yra unikali gamybos mon, kadangi analogik vamzdi daugiau niekas Lietuvoje negamina. i mon tiekia savo produkcij visoje alyje bei eksportuoja Latvij, Estij, Ukrain ir Baltarusij. Gaminami gaminiai yra nenutrkstamo ilgio polipropileno vamzdiai, kuri diametrai gali bti 400, 500, 600 ir 800mm. Pagrindins aliavos yra polipropileno granuls, kurios tiekiamos gamykl jau paruotos. Gamintojai turi utikrinti, kad ios granuls sandliavimo laikotarpiu negaut UV spinduli. Gamyba vyksta ekstruzijos bdu. Technologin linija pilnai automatizuota. Linijoje per minut gaminama apyt. nuo 0,4 iki 0,8 m gofruot vamzdi (priklauso nuo gaminamo vamzdio diametro). Vamzdi ilgis priklauso nuo usakov nurodym. Polipropileno vamzdiai naudojami infrastruktriniams tinklams, pralaidoms, drenaui, buitinms ir lietaus nuotekoms, pramons ir gyvenamosios statybos poreikiams. Polipropileno vamzdi gilinimas atliekamas nesudtingai, o tarnavimo laikas labai ilgas. i profesins praktikos ataskaita yra tiesiogiai susieta su baigiamuoju bakalauro darbu Plastikini vamzdi gamyba, todl visa ioje ataskaitoje surinkta informacija naudojama bakalauro darbo atlikimui.

24

`

Naudota literatra

Structured Wall Piping Systems according to EN13476 pagal the European plastic pipes and fittings association (teppfa) UAB ViaCon Baltic Pipe Polipropileno vamzdi gamybos ekstruzijos bdu, preki sandliavimo detaliojo plano poveikio visuomens sveikatai vertinimo ataskaita, 2008 m. (2 koregavimas)

UAB ViaCon Baltic Pipe standart ra rodykl bei kiti mons dokumentai www.plasticpipe.org

25