materia‚ spaa - seniorzy (2013)

Download Materia‚ SPAA - Seniorzy (2013)

Post on 26-Jun-2015

1.199 views

Category:

Sports

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KURSOKONFERENCJA DLA TRENERW I i II LIGI KOBIET i MCZYZN 2013System gry reprezentacji Polski seniorw 2013 Wojciech Kaszawww.akademiasiatkowki.com.pl

2. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 20136.05.12 SpaaA. Anastasi 1. Przedstawienie systemu organizacji treningu i gry oraz zada sztabu szkoleniowego i jego poszczeglnych czonkw. 2. Zapoznanie i obserwacja tygodniowego planu pracy Reprezentacji Polski w tym okresie. 3. Indywidualna idea spojrzenia na siatkwk oraz jego podejcie do treningu wypracowane w czasie jego kariery oraz ostatnich szeciu lat pracy z A. Gardinim. 4. Przede wszystkim w to co Anastasi wierzy, to e kady z trenerw powinien wypracowa wasny, indywidualny system pracy i organizacji treningu. Tylko takie podejcie pozwoli podnie wasny zesp na wyszy poziom. Praca kadego z nas nie powinna opiera si na kopiowaniu treningw innych trenerw i przenoszeniu poszczeglnych wicze do zaj z wasnym zespoem. Takie podejcie do siatkwki jest bardzo ze. To nie sposb organizacji wicze jest wane i kopiowanie wicze bez zrozumienia idei danego trenera. Dyskutujc z Bernardo Rezende na temat sposobu organizacji zaj bez liczenia punktw otrzyma odpowied, e to jest jego indywidualny sposb pracy z zespoami reprezentacyjnymi i klubowymi. Pomimo tego, e prbowa czasami stosowa inne wiczenia ale nie byy to jego rozwizania. Sposobw na odniesienie zwycistwa jest wiele, np. system pracy Brazylii jest zupenie inny od pracy zespou USA. Przykadowo ta Reprezentacja pracuje na systemie opartym na statystyce. Od pierwszego wiczenia zawodnicy licz udane i nieudane akcje i zapisuj je na kartach, np. wystawa sytuacyjna 20 razy kady z zawodnikw i po skoczeniu wiczenia zapis ile wystaw byo dobrych, a ile niedokadnych; ile atakw czy przyj piki byo skutecznych itd.www.AKADEMI POLSKIEJ SIATKWKI.com.pl 3. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 20135. Tygodniowy plan pracy oraz sposb rozoenia treningw w poszczeglne dni Tabela 1. Ze szczeglny zwrceniem uwagi na jak najczstszy kontakt z pik.Dni tygodniaRanoPoniedziaekprzed siowni P przyjcie ( okoo 160 powtrze) PESI siowniaWtorekpo siowni R , , A wystawa sytuacyjnaPo poudniuA AMERICANOZ/P/R/A 6/6CObrona na pozycjach do gry ObronarodaPrzyjcie zagrywki (okoo 80 powtrze)A Blok 6/6Czwartekpo siowni R , , A wystawa sytuacyjnaA AMERICANOZ/P/R/A 6/6PitekPrzyjcie zagrywki (okoo 80 powtrze)A Blok 6/6po siowni R , , A wystawa sytuacyjnawww.AKADEMI POLSKIEJ SIATKWKI.com.plB Cprzed siowni P przyjcie - 160 PESI siowniaB CObrona na pozycjach do gry ObronaB Cprzed siowni P przyjcie - 160 PESI siowniaBA AMERICANOZ/P/R/A 6/6B C 4. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 2013Tygodniowy plan pracy : a) Rano poprawa techniki indywidualnej zawodnikw. P przed siownia trenuje przyjcie zagrywki - poniewa jeeli chce pracowa nad poprawieniem techniki indywidualnej zawodnikw to na duej koncentracji i czuciu piki. Po siowni przede wszystkim czucie piki jest zaburzone. R,, A trenuj po siowni drugie odbicie( wystawa) - jest to jak gdyby wprowadzenie do zaj popoudniowych na ktrych ci zawodnicy powinni mie najwiksze czucie piki. We wtorek i czwartek trening obrony z podziaem na grupy. Poniewa uwaa e w tym elemencie zauwaa rezerwy i moliwoci podniesienia poziomu skutecznoci gry. Gownie praca nad podejciem mentalnym i walk 1/1 (obroca/atakujcy). b) Po poudniu trening zoony z trzech czci A technika indywidualna. Cel gwny zagrywka/przyjcie z akcentem na przyjcie zagrywki. Ten element wiczony jest kadego dnia. Nie zajcia teoretyczne i mwienie, lecz gwnie liczba powtrze, ktra stanowi baz treningu tego elementu. B- gra szkolna 6/6 Cel gwny generalnie trening systemu gry i sposobw jego realizacji bez liczenia punktw. Obserwacja zachowania zawodnikw pod ktem realizacji zada wynikajcych z systemu gry reprezentacji. Np. High Ball - obrona atakw z wysokiej piki; Overlotsystem przekazanie ciaru bloku na siatce; super/ super; czenie akcji 1/IV, 3/II; VI/VI. C- SIDEAUT (atak po przyjciu) Najwaniejsza cz treningu. Czas jaki powicamy na trening ataku po przyjciu jest uzaleniony od poziomu zespou z jakim pracujemy i kady trener powinien dobiera ten czas indywidualnie. a) AMERICANO Zagrywka/Przyjcie/Rozegranie/Atak (Z/P/R/A) wiczenie ktre trener Anastasi sam tak nazwa. Zawodnicy wykonujc poszczeglne elementy koncentruj si na np.: Zagrywka podrzut piki w boisko, wysoko podrzutu, rytm rozbiegu, uderzenie na zasigu, ldowanie w boisku. Wyklejona za lini kocow dodatkowa linia wskazuje zawodnikom miejsce wyskoku do zagrywki.www.AKADEMI POLSKIEJ SIATKWKI.com.pl 5. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 2013Atak rozbieg do ataku, uderzenie tak aby mie pik przed sob , zbicie na zasigu, prowadzenie rki oraz uderzenie z aktywn praca nadgarstka, widzenie peryferyjne bloku. Przyjcie zagrywki szybujcej (flot) i rotacyjnej (jump). W przypadku przyjcia zagrywki szybujcej bardzo wana jest praca ng z akcentem na przemieszczenie w kierunku nadlatujcej piki. Natomiast przy zagrywce w wyskoku przyjcie w wypadzie i przyjcie z boku ciaa.We wtorek i czwartek po poudni trening bloku z wykorzystaniem podestw i jednoczenie L na sektorze obok wicz obron ataku po prostej (piki atakowane z maszyny)www.AKADEMI POLSKIEJ SIATKWKI.com.pl 6. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 2013FOCUS koncentracja Omwienie zaoe technicznych i taktycznych przed treningiem i po jego rozpoczciu ju tylko praca. W momencie rozpoczcia zaj zawodnik ma by przekonany ,e to jest ten czas i miejsce ktre powinien maksymalnie wykorzysta. Cele ustala przed wejciem na sal, a na sali praca nad efektywnoci.6. Podejcie do treningu ze zwrceniem uwagi na prac nad wszystkimi wymienionymi czynnikami jednoczenie w kadej jednostce treningowej.Przygotowanie mentalnePrzygotowanie fizyczneFOCUS KoncentracjaPrzygotowanie taktyczneTechnikawww.AKADEMI POLSKIEJ SIATKWKI.com.pl 7. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 20137. Zaoenia techniczno taktyczne w sezonie 2013. Gwne zaoenia techniczne reprezentacja polski seniorw 2013-14 Kada pika w powietrzu to jedna szansa na zdobycie punktu Czytanie w bloku to nasz podstawowy system z odpowiedni dbaoci w obronie 0-1-2. W tym systemie trzech zawodnikw w bloku ma tak sam odpowiedzialno Obrona kiwki zawodnikiem w strefie 4 kontratak w strefie 6 Libero (pozycja 5 ogem) bierze odpowiedzialno za kiwki aby pozwoli atakowa atakujcemu Po jednej akcji trzech zawodnikw przy siatce musi scentralizowa pozycje aby ponownie przygotowa blok Trzech zawodnikw w pierwszej lini musi myle o bloku a nie o obronie Wysoka pika zawsze potrjny systematyczny blok obrona slide overload system blok jedynie na jednej czci siatki pozostawienie czci siatki wolnej Block: wyskok i ldowanie w tym samym miejscu bez ruchu ramion Daleka obrona, gwnie pozycji 6, na linii 7 metra atwa pika jest zawsze libero jedynie przy free ballu przyjmujcy w drugiej linii dzieli z libero p boiska Przy trudnej pice attack do strefy 1 i uywanie kiwek Nabijanie na blok aby ponowi akcj Pika slash gdy rozgrywajcy przeciwnika jest pod siatk nie moe by atakowana Zasady zagrywki Stopniowy wzrost siy serwisu Na pocztku spotkania przebicie piki na stron przeciwnika Po czasie lub bdzie przebicie piki na stron przeciwnika Po 2ch bdach z rzdu przebicie piki na stron przeciwnikawww.AKADEMI POLSKIEJ SIATKWKI.com.pl 8. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 2013ZAGRYWKA: Wykorzystywanie zagrywki Salto Float po prostej i po skosie. Zagrywka po prostej jest niezwykle wana aby unika libero, ktrzy na poziomie midzynarodowym s bardzo dobrzy i przygotowani, dziki czemu mog pokrywa wiksze czci boiska przy zagrywce Float. Musimy wyjani wszystkim zagrywajcym, e jest jedna strategia zagrywki, do ktrej musimy si odnosi bez jakichkolwiek wolnych interpretacji Duy nacisk na najcie do zagrywki, wyduajc rozbieg powodujemy, e mamy pik cay czas przed sob i moemy koczy wyskok w boisku. Musimy trenowa zagrywk skrt na rodkowych lub aby eliminowa PIPE. Gwnie w ustawieniach P3/P6 gdzie jest due zagszczenie zawodnikw w jednej strefie. Trenowanie paskiej zagrywki, ktra ma uprzykrzy ycie zawodnikw przyjmujcym sposobem grnym. Stosowanie zagrywki z wyskoku z dwoma priorytetami: 1^ koncentracja na poszukiwaniu najsabszego przyjmujcego, w tym przypadku moemy i musimy trenowa zagrywk z jednym tylko zawodnikiem w przyjciu. 2^ wykonywanie naszej najlepszej zagrywki, bez patrzenia na to kto przyjmuje. FILOZOFIA KONTOLI ZAGRYWKI Kady zawodnik musi mie sprecyzowane zadania, przydzielone na kade spotkanie. Niektrzy zawodnicy bd mieli woln rk w ryzykowaniu natomiast inni bd wykorzystywani w zagrywce taktycznej. Stopniowe wzmacnianie zagrywki, na pocztku umieszczajc jedynie piki na boisku przeciwnika Nie ryzykowanie po przerwach Nie ryzykowanie po bdach Jeli mam moliwo zagrywania 3-ci raz z rzdu mam nie ryzykowa Podczas treningu podstaw bdzie kontrolowanie liczby bdw PRZYJCIE Pierwsz sugesti jest sprawdzenie zawodnikw jakich mamy do dyspozycji Przyjcie zagrywki z wyskoku jest w kompetencji przyjmujcych natomiast w przypadku zagrywki float moliwa jest pomoc rodkowych (trenowanie przyjcia z rodkowymi) Podczas treningw z punktacj specjaln musimy pracowa nad przyjciem w strefach konfliktw i stworzy strategi przyjcia zagrywki rywala Zagrywka skrt przed przyjmujcym w drugiej linii- odpowiedzialny jest zawsze liberowww.AKADEMI POLSKIEJ SIATKWKI.com.pl 9. Kursokonferencja dla trenerw I i II ligi kobiet i mczyzn 2013BLOK SYSTEM STANDARD POZYCJA 3 LEDZI POZYCJA 3 NEUTRALNA SYSTEM OVERLOAD OVERLOAD W STREFIE 4 OVERLOAD W STREFIE 2Kompetencje w bloku musza by podzielone, wszyscy musz mie odpowiedzialno jak rodkowi Zaoenia w bloku: 0 prosta zamknita. 1 otwarcie pierwszej prostej, 2 prosta otwarta, rogi dziura w bloku Overload jako strategia gry. Oczywicie musimy zidentyfikowa tych zawodnikw, ktrzy mog by motorem napdowym tego systemu i z pewnoci nie mog by to rodkowi. Wan rzecz bdzie potwi