likovna kultura 61

Download Likovna kultura 61

Post on 29-Jan-2018

213 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Kubizam je umjetniki pravac u modernoj umjetnosti u prvom redu slikarstvu, nastao poetkom 20. vijeka, koji je imao znaajan uticaj na poetak apstraktnog slikarstva. Uzori su bili : Sezanova modulacija i slikarstvo, kao i crnaka afrika skulptura. Matis gledajui sliku ora Braka rekao: Gle sami kubovi. Nastao je 1907. i 1908. godine u djelima ora Braka i Pabla Pikasa i svoj vrhunac je imao 1914. godine.
  2. 2. 1. Predmet se dijeli na FASETE mali geometrijski oblici, koji razaraju formu predemet. 2.Vie taaka posmatranja 3. Nema perspektive 4. Boja je monohromna (sivi i mrki tonovi) 5. Linija i svjetlo primarni
  3. 3. FAZE RAZVOJA KUBIZMA:
  4. 4. Roen u paniji Pikasovo djelo se svrstava u nekoliko faza iako su pojedina razdoblja u njegovom djelu predmet sporova. Moe se uzimati da su to bili: plavo razdoblje (19011904), ruiasto razdoblje (19051907), doba pod uticajem afrike primitivne umjetnosti (1908 1909), analitiki kubizam (19071912), sintetiki kubizam (19121919).
  5. 5. Pikaso je uio od svog oca, period do 1980. godine, slikarstvo i na njegovim prvim djelima se moe zapaziti akademski realizam, a naroito na slikama oko 1896. godine i slici na kojoj je njegova sestra Lola. Godine 1897. slikao je pod uticajem simbolizma.
  6. 6. Pikaso je najplodonosniji slikar svih vremena. Prema Ginisovoj knjizi rekorda napravio je oko 13.500 slika, 100.000 grafika, 34.000 ilustracija za knjige, i 300 skulptura. Ukupna vrijednost njegovog rada je 1973. godine procjenjena na 750 miliona dolara.
  7. 7. Prolazio je kroz razne faze. U fovistikoj fazi se interesuje za Pola Sezana. Izmeu 1908. i 1913. godine poinje sa kubistikom fazom. Od 1909. godine poinje da sarauje sa Pablom Pikasom. Eksperimentisali su i sa kolaima. Imali su slina shvatanju u to doba i sline interese. Njihova saradnja se zavrava 1914. godine kada je Brak odveden na front u Pariz. Godine 1917. vraa se iz rata, bio je povrijeen ali nastavlja sa slikarstvom.
  8. 8. Roen je 1869. u Vinkovcima. ivi u idu. Pohaao je gimnaziju u Zemunu. U Zagrebu 1914. upisuje Viu kolu za umjetnost. 1918. poinje javno da izlae svoja djela. U svojim ranim djelima, Sava insistira na atmosferi i spretno koristi bojene sjenke i tanke slojeve boje.
  9. 9. Pored slikarstva bavi se ilustracijom, grafikom i scenografijom. Slika : portrete, aktove, pejzae, mrtve prirode, anr scene. Proao je kroz mnoge feze. 1920. godine Sava odlazi u Pariz, uitelj mu je bio Andre Lot. Streljan je 1942. godine. On je na naskuplje prodavaniji slikar (80.000- 120.000 eura).