likovna kultura 38

Download Likovna kultura 38

Post on 11-Apr-2017

28 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • **

 • **

  *

 • ... (Weick i Browning, 1986) .* *

  *

  Svia mi se Vaa majica Komunikacija je uvjek dvosmjerna

 • **

  *

  AKO ZAVRAVAMO REENICU VIIM TONOVIMA - NESIGURNOST

 • **

 • .

  **

 • , , , , , ().

  70% - **

 • **

 • , , , ,

  , , , , , ,

  ,

  **

 • *

  , , , , , , , , *

 • ?1. - 45 - 1 **

 • 3.5 ( )

  3.5 ( )

  - , . , - **

 • 2. : - !- - -

  - - -

  -

  - - , *

  *

 • ... __%, __%, __%, __% ( 100%)?

  40% , 15% , 10% , 35%

  **

  *

  rijei, ponaanje, e-mail, pisma, poklon,

 • - ( -, )**

 • **

 • !**

 • **

 • **

 • --

  **

 • **

 • () , -

  **

 • **

 • ,, , , ,

  **

 • , ,

  **

 • , , ,

  **

 • ( ) ( )

  **

 • , ()

  **

 • ( ) ()

  **

 • . ().

  **

 • , , . .

  **

 • , (, , , ) , ( ).

  **

 • , , -. , , , , , , . , , .

  **

 • !**

 • Komunikacijske vjetine Persuazivna komunikacija**

 • PERSUAZIJA

  proces uvjeravanja, odnosno nagovaranja osobe/osoba na usvajanje odreenih stavova, uvjerenja i vrijednosti, kao i na odreeno ponaanje ukljuuje razliite postupke, od linog uvjeravanja (1 na 1), preko propagandih poruka (ekonomskih, politikih, ...), do sloenih kampanja i drutvenih akcija.

  **

 • PERSUAZIJAOSMILJAVANJE UVJERAVAJUE PORUKE podrazumjeva odgovore na brojna pitanja:

  Prezentirati u poruci injenice i brojeve? Ciljati porukom na emocije ljudi? Koristiti neku privlanu, slavnu osobu?

  **

 • PERSUAZIJASocijalno-psiholoko istraivanje persuazivne komunikacije zapoinje saYALE PRISTUPOM PROMJENE STAVA ispituje uslove u kojima je najvjerovatnije da e ljudi promijeniti svoje stavove kao odgovor na persuazivne poruke

  **

 • YALE PRISTUP PROMJENI STAVAPersuaziji se pristupa kao obliku komunikacije i u razmatranju djelotvorne persuazije polazi od osnova komunikacijskog procesa:

  IZVOR alje PORUKU (misli i/ili osjeaji) putem KANALA (slunog, vidnog, olfaktornog (mirisnog), taktilnog, ukusa) do PRIMAOCA**

 • YALE PRISTUP PROMJENI STAVADjelotvornost persuazivne komunikacije zavisi od:

  KO kae (IZVOR)TA kae (PORUKA)KAKO kae (KANAL)KOME kae (PRIMAOC)**

 • HVALA ZA PANJU!**

 • ELEMENTI PERSUAZIVNE KOMUNIKACIJE**

 • IZVOR ili POILJAOC Uvjerljivost uvjerljivi poiljaoci su oni koje percipiramo kao strune i vjerodostojnestruni izvori (osobe ili institucije)ljudi koji ne oklijevaju dok govore, koji govore brzo, koji gledaju sluaoca ravno u oi, koji zagovaraju poziciju suprotnu svojim vlastitim interesima (ne atribuira se interesu nego istini) Privlanostljudi koji su fiziki privlani koji su slini primaocima porukepopularne javne osobe**

 • PORUKAUpotreba emocijapovezivanje poruke sa pozitivnim osjeanjimapovezivanje poruke sa umjerenim strahom za rjeenje koji se nudi

  Udaljenost poruke od stavauspjenija je poruka koja je manje udaljenaako primaoc do sada nije imao stav moe se zagovarati udaljenija pozicija, nego ako je imao suprotni stav

  **

 • PORUKAJednostrana porukakad znamo da je poruka u skladu sa stavovima primaocakad primaoci nisu svjesni suprotnih argumenatakad znamo da primaoc nee kasnije sluati i stavove opozicije

  Obostrana porukakad se radi o zahjtevnijim i sofisticiranijim primaocimakad poruka nije u skladu sa stavovima primaoca

  Primarnost ili recentnostargumenti prezentirani ranije imaju vei uticaj, zato je bolje prvo prezentirati onu stranu poruke koja je u skladu s preferiranom pozicijom kad postoji vremenski razmak izmeu dvije strane poruke gubi se uticaj ranijih informacija, a posljednje informacije su jo svee u pamenju (bolje je biti zadnji govornik!)

  **

 • KOMUNIKACIJSKI KANALAktivno ili pasivno primanje poruke stavovi nastali iz direktnog iskustva su vri od onih koji su steeni pasivno preko persuazivne poruke

  Lino primanje porukekomunikacija licem u lice ima najvei uticaj

  Mediji uspeni su kad se radi o manje vanim ili nepoznatim temamakomunikacija u 2 koraka (Katz, 1957):

  MEDIJI POZNAVAOC PRIMAOC **

 • PRIMAOCIO emu misle dok primaju poruku upozorenje da se eli promijeniti njihovo miljenje smanjuje uspjenost persuazijeodvraanje panje poveava uspjenost persuazije

  Raspoloenje dobro raspoloenje poveava uspjenost, ali smanjuje elju za analizom argumenata

  Dob primaoca stavovi mlaih ljudi su manje stabilni, pa je na mlae lake persuazivno djelovati

  **

 • PRIMAOCIInteligencija manje inteligentni e biti vie pod uticajem poruke inteligentniji obraaju panju na kvalitet argumenata

  Samopotovanje ljudi nieg samopotovanja e biti vie pod uticajem poruke

  Ukljuenost (interes)vea je vjerovatnost da e visoko ukljueni (zainteresovani) primaoci biti pod uticajem kvaliteta argumenata

  Analitika orjentacija vei uticaj kvaliteta argumenata

  **

 • Principi persuazijePRINCIP KONTRASTA

  kada uporeujemo dvije stvari koje su relativno razliite jedna od druge, a blizu su, percipiramo veu razliku nego ako ih gledamo odvojenopr. prvo odelo kota 200 KM, a drugo 170 KM

  **

 • PrincipiPRINCIP RECIPROCITETA

  Kada nam neko ponudi neto, ak i ako je to male vrijednosti, u nama se odmah pojavi elja da na neki nain uzvratimo (protivusluga). **

 • PrincipiPRINCIP KOHERENTNOSTI

  Kada se zauzme stav o neemu ili se obaveemo, trudimo se da branimo postupke i stavove ak i ako postanu suprotni naim interesim interesima.

  Primjer: pokloni u razliitim prilikama**

 • PrincipiPRINCIPI KONFORMIZMA

  Brojne osobe pokazuju tendenciju usklaivanja ponaanja sa onima koje smatraju sebi slinima.*Prema nekim procjenama 85% osoba su konformisti, 5% antikonformisti, a ostali nisu ni jedno ni drugo (Hogan, 1998).*

 • PrincipiPRINCIP USKLAENOSTI

  Lake prihvaamo zahtjeve koji nam dolaze od osoba koje su nam simpatine i s kojima se odmah osjeamo ugodno.**

 • PrincipiPRINCIP AUTORITETA

  Postoji velika spremnost izvravanja do krajnjih granica zahtjeve i zapovijedi koje dolaze od nekog autoriteta.**

 • PrincipiPRINCIP POMANJKANJA

  Prilike nam izgledaju mnogo poeljnije ako je njihova koliina ograniena.*Ponuda vredi samo jo 3 danaPopust do isteka zalihaNe bih ti to smio rei, ali uo sam da e sljedee nedjelje skoiti cijena .*

 • Instrumenti persuazivne komunikacijeVJETO POSTAVLJENA PITANJA

  Potrebno je utvrditi vrijednosti pojedinca kako bi dali pravu ponudu.

  to je za vas najvanije?. u nekom odnosu?. u poslu?. u vaoj odluci da kupite novu kuu?**

 • instrumentiMONE RIJEI:

  Ime Andrea, kako bi bilo da do sutra sastavimo izvjetaj?Molim i hvala Molim vas, javite mi im prije ta ste odluili o .Kako Kako biste ostvarili to bolji profit, neophodno je

  **

 • instrumentiDruge rijei: dobrobit, zdravlje, radost, tano, poboljati, uzbudljivo, profit, zabavno, zasluiti, otkrie, ljubav, sloboda, prednost, vrijednost, rezultati, novo, lako, povjerenje, novac, mo, garancija, istina, vitalno, investicija, udobnost, dokazano, mogunost, rast **

 • HVALA ZA PANJU!**

  *

  *

  Svia mi se Vaa majica Komunikacija je uvjek dvosmjerna*

  AKO ZAVRAVAMO REENICU VIIM TONOVIMA - NESIGURNOST*

  rijei, ponaanje, e-mail, pisma, poklon,