likovna kultura 30

Download Likovna kultura 30

Post on 20-Mar-2017

24 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Istorija umjetnostiPravci i stilovi u umjetnosti*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Oblast interesovanjaDanas se odvojeno prouava:Istorija zapadne umjetnosti (Evropa, Sjeverna Amerika i Australija) Afrika umjetnost Azijska umjetnost Umjetnost predkolumbovske Amerike. Zanimanje za spomenike javilo se antici (Vitruvije), potom je obnovljeno u renesansi (Leon Batista Alberti, Lorenzo Ghiberti i dr.). Velik doprinos dali su pisci ivotopisa umjetnika kao Giorgio Vasari (ivoti", 1550.), J. von Sandrart (1675.-78.) i dr.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Razdoblja Zapadne umjetnosti

  PraistorijaAntika Kasna antika i srednji vijekUmjetnost od 15. - 18. vikaUmjetnost 19. vijeka Umjetnost 20. vijeka

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Praistorija Paleolitska umjetnost :

  period od 30 000 pr.Hr. 6 000 pr.Hr. Neolitska umjetnost :

  period od 6 000 pr.Hr. 700 pr.Hr. Umjetnost metalnog doba :

  period od 700 pr.Hr. 200 pr.Hr.*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Praistorijski periodOvaj period razvoja umjetnosti nije se odlikovao razvojem ni jednog stila u umjetnosti; iz prostog razloga to nije postojala umjetnost. Bar prema sadanjim kriterijima. Sve to imamo iz ovog perioda je skup figurica i peinskih slika na zidu.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Nalazita *Aleksandar Boji*Crveno: zidne slikeZeleno: nosive figureCijan linija: dosezi gleeraPlava linija: obale u ledenom dobu.

  Aleksandar Boji

 • Peinsko slikarstvoPeinsku umjetnost uglavnom nalazimo na podruju panjolske i Francuske, a sastoji se od slika, crtea i gravura na zidovima spila.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Paleolit *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Neolit *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Metalno doba*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Antika Drevna Mezopotamija :

  3500 pr.Hr. - 400 pr.Hr. Umjetnost drevnog Egipta :

  3100 pr.Hr. - 31. god. pr.Hr. Umjetnost drevne Grke :

  900 pr.Hr. - 100 po.Hr. Umjetnost starog Rima :

  300 pr.Hr. - 500 po.Hr.*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Drevna Mezopotamija*Aleksandar Boji*Nastala je izmeu rijeka Eufrata i Tigrisa

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost MezopotamijeUmjetnost drevne Mezopotamije ine umjetnika djela koja su nastala na podruju Mezopotamije od 3500 g. pr. Hr. do 330. pr. Hr. To su djela naroda Sumerana, Akaana, Babilonaca, Asiraca i Perzijanaca.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Najstarija civilizacijaCilindrini valjakGraevine

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Majolici, reljefi i figureVajarska djela

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost drevnog EgiptaDrevni Egipat bio je civilizacija smjetena uz donji Nil, pruajui se od Delte Nila na sjeveru pa sve do Debel Barkala.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Delte Nila - Debel BarkalaGeografski poloaj

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Dinastija kralja NermeraPaleta od kamena

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Dolina kraljevaHram kraljice Hatepsut

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Tutankamonov sarkofagZlatna maska

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Sakralna umjetnostObelisk, maska i zidna slika*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost stare GrkePoeci umjetnosti

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Rani periodPrve skulpture

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Arhitektura Arena i hram

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Zlatno dobaVrhunska vajarska djela majstorstvo u obradi kamena

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost starog RimaArhitektura i skulptura

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Slikarstvo Mali broj sauvanih djela

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Kraj prvog dijela*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Kasna antika i srednji vijekKasna antika i srednji vijek : Rano hrianstvo Vizantijska umjetnost Predromanika Romanika Gotika

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Rano hrianstvoRanohrianska umjetnost je zapoela u katakombama.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Vizantijska umjetnostArhitektura

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Slikarstvo Ikone

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • PredromanikaPredromanika (Barbarska umjetnost) je umjetnost iz vremena opte seobe naroda u Europi Ova umjetnost podrazumijeva likovna ostvarenja Kelta, Ostrogota, Vizogota, Franka, Langobarda, Slavena.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Predromanika arhitekturaPalate i crkve

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Slikarstvo Vezano za religijske predmete

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Romanika Umjetnost je uvijek u slubi crkve i religije.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Gotika Gotiku umjetnost karakterisala je velika narativnost, kroz sve vidove umjetnosti "pria se odreena pria", bilo da se radi o vjerskim motivima ili o svetovnoj tematici .

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Gotska skulpturaUvijek u slubi arhitekture, dekoracija fasade reljefi.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost od 15. do 18 vijekaRenesansa Barok Rokoko Neoklasicizam

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost renesanseRenesansa je jedno od najkreativnijih razdobla u knjievnosti i umjetnosti koje je oznailo prekid sa mranim srednjim vijekom.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Vremensko razdobljeJavlja se u Italiji u 14. vijeku, a uticaj se proiruje na preostale evropske zemlje sve do 16. vijeka.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Obiljeja renesanseRenesansa je prvo razdoble u istoriji umjetnosti koje je bilo svjesno svoga postojana i koje je samo sebi iskovalo ime (franc. Renaissance = preporod). Nosioci te nove kulture bili su humanisti koji su kulturu usmjerili prema ovjeku suprotno skolastikoj nauci i teologiji.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Tri genija renesanseRenesansni ideal univerzalnog ovjeka utjelovio je Leonardo da Vini(1452.-1519.). Drugi vaan arhitekt, jo slavniji kao kipar i slikar, je Mikelanelo Bonaroti (1475.-1564.). Trei genije, slikar zaetnik renesanse, bio je Rafaelo Santi.

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Rafaelo Atinska kola*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Leonardo Mona Liza*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Mikelanelo - Mojsije*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Kraj drugog dijela*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost 19. vijekaRomantizam Realizam Historicizam Impresionizam Postimpresionizam Simbolizam Pointilizam

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost 20. vijekaArt Nouveau Fovizam Ekspresionizam Naiva Kubizam Orfizam Apstraktna umjetnost Suprematizam De Stijl Konstruktivizam Futurizam Dadaizam Metafizam Nadrealizam Apstraktni ekspresionizam Kinetika umjetnost Pop art Op art Neo-realizam Minimalizam Taizam Informel Konceptualna umjetnost Land art Postmoderna

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Vremenska tablica Godine Istorijske zanimljivosti

  30.000 p.n.e. Nastala najstarija poznata umjetnika djela.30.000-10.000 p.n.e. Peinske slikarije.Oko 500. p.n.e. Vjerno prikazane ljudske figure koje je stvorio narod Nok u zapadnoj Africi.100. p.n.e. - 300. n.e. Rimsko Carstvo iri klasinu umjetnost irom Evrope.618. - 907. Dinastija Tang,Kina: razvija se velika tradicija slikanja pejzaa.15. vijek Poetak renesanse u Evropi.16. vijek U Indiji se masovno irilo minijaturno figurativno slikarstvo.17. vijek Zlatno doba slikarstva u Holandiji.19. vijek Pronalazak fotografije.Od 1860.-1890.god. U Francuskoj se razvija impresionizam.20. vijek Vrijeme razlitosti stilova u vizualnim umjetnostima, a meu njima su kubizam (1907-1920) apstraktna umjetnost (1910-1950-ih), nadrealizam (1920-ih) i pop-art (sredina 1950-ih).

  *Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Peinske slike*Aleksandar Boji*

  Aleksandar Boji

 • Renesansa *Aleksandar Boji*Leonardo da Vini, Dama s hermelinom, uzej u Krakovu

  Aleksandar Boji

 • Umjetnost u Aziji*Aleksandar Boji*Kacuika Hokusai , Zmaj iznad Fudija, 1834.

  Aleksandar Boji

 • Afrika umjetnost*Aleksandar Boji*Fang maska iz Gabona, 19. vijek izloena u Luvru

  Aleksandar Boji

 • Predkolumbovska umjetnost*Aleksandar Boji*Prinoenje ljudske rtve bogovima

  Aleksandar Boji

 • Pacifika umjetnost*Aleksandar Boji*Kipovi na Uskrnjem ostrvu kipovi

  Aleksandar Boji

 • 20 vijek - Nadrealizam*Aleksandar Boji*Kaligram

  Aleksandar Boji

 • Moderna umjetnostFantastina umjetnost koju su tkom 1920-ih stvarali nadrealisti bavila se istraivanjem naina na koji radi ljudski mozak. Nove ideje ukazivale su na to da ovjek svjesno koristi samo vrlo mali dio svog mozga i da nije svjestan podsvjesne aktivnosti nad koje nema racionalne kontrole. Bizarne i snovite slike nadrealista, kao to je panjolski slikar Sa