likovna kultura 60

Download Likovna kultura 60

Post on 29-Jan-2018

127 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Postimpresionizam Nastaje u posljednjoj deceniji 19. vijeka, oblikuju ga umjetnici koji se udaljavaju od impresionizma. Slikari su poeli da odbacuju mnoge principe tog pokreta. Najznaajniji umjetnici meu njima su bili: Pol Sezan Pol Gogen Vinsent Van Gog
 2. 2. Vincent van Gog Pol Sezan Pol Gogen
 3. 3. Pol Sezan Roen je 1839. u Francuzkoj, a umro je 1906. Nezadovoljan nainom na koji su impresionisti u svojim slikama razlagali vrste predmete jakim svjetlinama. 1880-tim razvio je revolucionarni pristup slikanju . Sve u prirodi je oblikovano prema geometrijskim tijelima. Boja i oblik meusobno su zavisni Geometrizam - predmete razlagao na geometrijske oblike krug, pravoukaonik ,trougao... MODULACIJA sjenka samostalni oblik.
 4. 4. Mali most (Ulje na platnu)
 5. 5. Planina Sainte-Victoire (1904, ulje na platnu)
 6. 6. Kartai (ulje na platnu)
 7. 7. Autoportret
 8. 8. Kupaice(ulje na platnu)
 9. 9. Mrtva priroda s jabukama i narandama
 10. 10. Mladi u crvenom prsluku
 11. 11. Pol Gogen Francuski slikar koji je zamjerio impresionistima na nedostatku misli i mate. Poinje da slika tek sa 35 godina, prije bio trgovac. Stvorio je likovni izraz SINTETIZAM. Boja je osnovno sredstvo Gogenovog izraza. Boja na njegovim slikama ne opisuje predmet, jer nema ni svoj lokalni ton ni svjetlost ni sjenku. Bio na polineanskim ostrvima, Tahitiju mnogo tema potiu odande. Linijom uokviruje boju.
 12. 12. Vizija posle mise
 13. 13. Nikad vie 1897 (ulje na platnu)
 14. 14. Autoportret
 15. 15. Van Gogh slika suncokrete 1888. (ulje na platnu)
 16. 16. Arearea
 17. 17. Boji dan 1894. (ulje na platnu)
 18. 18. Vincent Van Gogh (1853-1890.) Holandski slikar. U poetku slikao ivote holandskih seljaka i rudara, u tamnim i mrko-zelenim bojama. Poslije kratke impresionistike faze, u Parizu, u kojoj osvjetljava paletu, udaljava se od socijalne tematike. Odlazi u Arl na jugu Francuske. Tu se najvie izraavao u varijacijama plavih i utih boja, a kasnije crvenih i zelenih boja KOLORISTII EKSPRESIONIZAM. Iz Arla prelazi u Sen Remi, a teme ovih slika su masline, planine i empresi. Izvrio samoubisto u 37-oj godini ivota, u napadu ludila.
 19. 19. Autoportret 1889.
 20. 20. Portret dr. Gacheta 1890. (ulje na platnu)
 21. 21. Zvjezdana no 1889.
 22. 22. Suncokreti 1888.
 23. 23. Penino polje sa empresima 1889.
 24. 24. Irisi
 25. 25. Autoportret 1886.
 26. 26. Vee u Arlu
 27. 27. Autoportret
 28. 28. OR SERA Slikao neoipresionizmom poentilizmom divizionizmom. Optiko mjeanje boja Slika takama (poentilistiki). ivio samo 32-je godine.
 29. 29. Izletnici
 30. 30. U cirkusu
 31. 31. amci
 32. 32. Osobine pravca Sa slikarima postimpresionizma poinje moderna umjetnost, oni su uzori ili pretee novih stilova. Sezan uticao na stvaranje kubizam, futurizam... Gogen i Van Gog uticali na stvaranje ekspresionizam.
 33. 33. ARHITEKTURA Arhitekta ANTONIO GAUDI U Barseloni: Sagrada familija, Kasa Mila. Krive linije, bez ravne povrine i simetrije.
 34. 34. Kasa Mila
 35. 35. Sagrada familija
 36. 36. Srbija Pojava secesije dugo traje do 50. g XX vijeka. Skulptor IVAN METROVI Vezuje skulpturu za arhitekturu Djela: 1. Zdenac ivota Zagreb, 2.Mauzolej Raia- Cavtat, 3. Spomenik neznanom junaku na Avali, 4.Konjike statue indijanaca na ulazu u miigensku palatu u ikagu.
 37. 37. Metrovi Radi i naturalistiki i stilizaciju. Osjea se snaga volumena. Pojedinane skulpture: Miloa Obilia bronza Sjeanje mermer (kosovski ciklus)
 38. 38. Sjeanje
 39. 39. Zdenac ivota
 40. 40. Spomenik neznanom junaku
 41. 41. Indijanac