likovna kultura

Download Likovna kultura

Post on 23-Dec-2014

2.799 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OŠ Selca, likovni radovi

TRANSCRIPT

  • 1. Izlobeni likovni radovi uenika O Selca Jednom je jedan mali dje ak otiao u kol u. Bio je jako mali dje ak.A to je bila prili no velika kola.Ali, kad je mali dje ak otkrio da moe u i u svoju u ionicu odmah iz dvorita,bio je sretan. I kola mu vie nije izgledala toliko velika. Jednoga jutra kada je doao u kolu, u iteljica re e: Danas emo crtati. Divno! pomislio je mali dje ak. Volio je crtati. Mogao je sve nacrtati: lavove i tigrove, pili e i krave, aute i amce. I izvadio je bojice i po eo crtati.

2. Text box Text box With shadow Text box With shadow