kimo op de av, knmt jaarcongres, 5 tips werkkostenregeling

Click here to load reader

Post on 22-Jul-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KNMT Actueel over de Algemene Vergadering, het KNMT Jaarcongres en 5 tips om de nieuwe werkkostenregeling gunstig toe te passen.

TRANSCRIPT

 • 43

  Foto

  gra

  Fie:

  Ma

  rco

  Ver

  stra

  aten

  NederlaNds taNdartseNblad > 26 juNi 2015

  actueel

  KiMo hoofdMoot op AlgeMene VergAderingHoe gaan we verder met het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo)? Die vraag hield de gemoederen behoorlijk bezig op de 198e algemene Vergadering (aV) van de KnMt, gehouden op vrijdag 12 juni. na uitgebreid beraad onder zowel de afgevaardigden van de afdelingen als het hoofdbestuur riepen eerstgenoemden het hoofdbestuur uiteindelijk in twee moties op alle wegen te bewandelen om de belangen van de beroepsgroep steviger te verankeren in de oprichtingsstatuten van het KiMo.

  Dat er richtlijnen moeten komen voor de beroepsgroep was voor de aV geen onderwerp van discussie. De

  vraag is wel hoe die richtlijnen tot stand komen. is de positie van de beroepsgroep in het proces voldoende geborgd? of komen er straks richtlijnen die in de praktijk niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn? Daarop concentreerde zich de discussie over het KiMo, dat op verzoek van de afdeling ZuidHolland Midden als extra agendapunt aan de agenda werd toegevoegd.

  in totaal werden er vier moties ingediend over richtlijnen; twee ervan werden door de vergadering aangenomen. Het hoofdbestuur beraadt zich op deze moties en de te nemen vervolgstappen.

  naast KiMo kwamen uiteraard ook andere punten aan bod op de aV. Zo werd het financile jaarverslag geaccordeerd, kreeg het bestuur dcharge en werd Hendrike van Drie met grote meerderheid van stemmen opnieuw gekozen tot vicevoorzitter van de vereniging. Het bestuur maakte ook bekend later dit jaar een extra aV te zullen plannen.

  Meer informatie over de AV leest u op www.knmt.nl/av.

 • 44

  KnMt-Bestuur

  aad van der [email protected]

  Hendrike van [email protected]

  Maren de Witvicevoorzitter [email protected]

  tijmen Hiep penningmeester en vicevoorzitter [email protected]

  nicolette [email protected]

  Mooi geslAAgd congresOp zaterdag 13 juni kwamen 200 mondzorgprofessionals bijeen in spant! in Bussum voor het KnMtjaarcongres. Het congres stond dit jaar in het teken van samen werken aan een mooie, gezonde mond. De aanwezige tandarts(specialist) en, mondhyginisten en assistenten

  konden kiezen uit diverse workshops. De insteek was breed: van biomechanica, innovatieve

  verankering en Digital smile Design tot en met toveren met composiet. ook de tips voor goede mondhygine ontbraken

  niet. en zelfs een beugel bekkie bij een Wallaby kwam tijdens dit kleurrijke congres aan bod. Fotografe sacha de Boer sloot de dag af met haar verhaal over de psychologie van schoonheid. Zij ervaart dagelijks in haar werk wat de impact is van de over

  tuiging wel of geen fraai gebit te hebben. De oplossing? een egoboost! Want mooie fotos komen voort uit zelfvertrouwen. en daar levert u als mondzorgprofessional zonder meer een waarde volle bijdrage aan! al met al een inspirerende bijeenkomst voor alle disciplines om samen vakkundig voor een mooie, gezonde mond te zorgen!

  AV en jAArcongres

 • 45

  Foto

  gra

  Fie:

  Ma

  rco

  Ver

  stra

  aten

  NederlaNds taNdartseNblad > 26 juNi 2015

  actueel

  Mooi geslAAgd congres

  Sinds 1 januari moeten alle bedrijven in Neder-land, en dus ook tandartspraktijken en mond-zorgketens, verplicht voldoen aan de werkkos-tenregeling (WKR). Ook onder de WKR geldt dat alle vergoedingen n verstrekkingen van een werkgever aan werknemers loon vormen waar-over belasting moet worden betaald. Dit tenzij deze specifiek onder de werkkostenregeling zijn vrijgesteld.

  De WKr kent naast een algemene vrijstelling van 1,2% van de loonsom een aantal specifieke vrijstellingen. Vijf tips van de KnMt om de werkkostenregeling gunstig toe te passen voor zowel voor werkgevers als werknemers:

  1Verstrek specifieke medische beroepskleding in bruikleen of voorzie vrijetijdskleding van een voldoende groot bedrijfslogo (70cm2) om het tot specifieke en dan onbelaste bedrijfskleding te maken;

  2geeft u een bedrijfsborrel? Hou hem in de praktijk! Wanneer u een educatief element aan de bijeenkomst toevoegt, telt de borrel niet mee als verkapt loon;

  3Verstrekt u een hulpmiddel aan een medewerker in het kader van het arBobeleid, dan is deze vrij

  gesteld van loonheffing, ook wanneer het verstrekte

  thuis wordt gebruikt.

  4is hetgeen wordt verstrekt noodzakelijk om de functie uit te kunnen oefenen? Dan is deze vrij

  gesteld onder de WKr. ook wanneer het gaat om een tablet of telefoon die priv wordt gebruikt.

  5Zorg voor een goede administratieve labeling van vergoedingen en verstrekkingen. Wat bij de ver

  werking in de administratie al is geoormerkt met doel en noodzaak is bij latere vragen eenvoudiger te verantwoorden.

  Meer informatie over de werkkostenregeling op de site van de Belastingdienst.

  5tipsde werKKosten regeling gunstig toepAssen

 • 4646

  noord-nederlAnd

  Mw. M. van Leeuwen, amsterdam.

  Midden nederlAnd:

  P.J.a. van der eerden, Utrecht.

  AMsterdAM-hAArleM

  Mw. t.s. van Ligten, amsterdam.t.H. remmelts, amsterdam.Mw. a.M. scholtes, amsterdam.V.a.g. schouten, amsterdam.Mw. L.H.L. tjoaKhoe, amstelveen.

  hollAnd-noord

  Mw. L.W. Boersma, amsterdam.r. seawish, groningen.

  Zuid hollAnd Midden

  Mw. e.M. cronin, Den Haag.

  Zuid hollAnd Zuid

  Mw. J. Prang, Hendrik ido ambacht.Mw. V.F. Zubeir, Hendrik ido ambacht.

  utrecht polderlAnd

  Mw. c. Kloosterman, Woerden.*c.P. Vink, Utrecht.

  centrAAl BrABAnt

  Mw. B.s. Landman, eindhoven.**s. Walji, rosmalen.

  liMBurg

  g.a.H.P. Zwarts, nijmegen.

  BuitenlAnd

  M.H.J. De Weyer, Begur (spanje).

  nieuwe leden

  Per 23.05.2015 zijn onderstaande collegas ingeschreven als KNMT-lid.* r. atik, assen.Mw. a.e. schnitzeler, sintMichielsgestel.Mw. s. al Fartousi, Haarlem.Mw. M. Hessling, santpoort Zuid.r.J. Huiskens, nijmegen.Mw. n.e.J. Kakisina, amsterdam.Mw. B.g. van der Veen, amsterdam.Mw. e.r. van der Zande, amsterdam.t.W. soekhoe, Zwaag.J.a.M. aparicio, Breda.

  studentleden

  Per juni telt de KNMT de onder-staande nieuwe studentleden.Mw. r. Muijen, aalst.Mw. M. Berreklouw, amsterdam.Mw. H. den Uil, sliedrecht.Mw. K. el Barzouhi, Den Haag.

  De Registratiecommissie Tandheel-kundig Specialisten heeft besloten in te schrijven in het register voor Mondziekten en Kaakchirurgie:01.04.2015:J.P.J. Dings, nijmegen.01.06.2015:W. nesse, groningen.

  De Specialisten Registratie Commis-sie heeft besloten in te schrijven in het register voor Dento Maxillaire Orthopaedie:01.04.2015: o. de Waard, nijmegen.c.M. suttorp, nijmegen.Mw. H.e. Feberwee, tilburg.Mw. e. scholtes, nijmegen.

  oVerleden

  F.W. spies, Haarlem.J.g. Hoberg, Westerland.M.H. van nieuwland, Voorburg.r.c.r. gimbrere, Diessen.r.t. Henkemans, Laren.e.L.M. coumans, Maastricht.e.B.g.L. Hoenders, Loon op Zand.W. van Willigen, cap dantibes, Frankrijk.o.M.J. van Beek, sgravenhage.g. Boering, groningen.

  * spec. orthodontie** spec. Mondz. en Kaakchirurgie

  KAndidAAtledenOvereenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk reglement (art. 2 lid 3) zullen de kandidaten, indien binnen vier weken na het verschijnen van dit blad geen bezwaren tegen toelating door de secretaris van de maatschappij zijn ontvangen, het lidmaatschap der KNMT hebben verkregen.

  AV en jAArcongres

  KNMT actueel verschijnt in iedere uitgave van het Nt. De rubriek valt onder verantwoordelijkheid van de KNMT en staat onder redactie van de afdeling communicatie en public affairs. Redactieadres KNMT actueel: KNMT Geelgors 1 3430 CA Nieuwegein T 030 - 60 76 288 [email protected] - knmt.nl