i ii iii iv v vi toplam genel toplam - ktu.edu.tr · 2020. 9. 7. · i.temel tıp bilimlerine...

of 49 /49
–– DÖNEM I ANABİLİM VE BİLİM DALLARININ TEORİK VE PRATİK DERS SAATLERİ Ders Teorik Pratik Toplam BİYOKİMYA 126 32 158 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 100 22 122 BİYOFİZİK 48 - 48 BİYOİSTATİSTİK 30 18 48 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 24 - 24 TIP TARİHİ 17 - 17 FİZYOLOJİ 10 - 10 HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ 14 - 14 İLK YARDIM 10 - 10 HALK SAĞLIĞI 4 6 10 KLİNİK EĞİTİM BECERİ LAB - 8 8 ANATOMİ 34 18 52 Toplam 417 104 521 DÖNEM I ANABİLİM VE BİLİM DALLARININ DERS KURULLARINA GÖRE TEORİK VE PRATİK SAATLERİ Ders I II III IV V VI Toplam Genel Toplam Anatomi Teorik 8 4 4 4 4 10 34 52 Pratik - - 4 4 4 6 18 Histoloji- Embriyoloji Teorik - - - - - 14 14 14 Pratik - - - - - - - Fizyoloji Teorik - - - - - 10 10 10 Pratik - - - - - - - Biyokimya Teorik 30 22 18 26 18 12 126 158 Pratik 6 4 6 6 6 4 32 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Teorik 5 16 16 20 31 12 100 122 Pratik 4 4 4 6 4 - 22 İlkyardım Teorik - - - - 10 - 10 10 Pratik - - - - - - - Halk Sağlığı Teorik - - - 4 - - 4 10 Pratik - - - 6 - - 6 Tıp Tarihi Teorik 6 3 - 4 4 - 17 17 Pratik - - - - - - - Davranış Bilimleri Teorik 12 12 - - - - 24 24 Pratik - - - - - - - Biyoistatistik Teorik 12 6 12 - - - 30 48 Pratik - - - 6 6 6 18 Biyofizik Teorik - - 22 18 8 48 48 Pratik - - - - - - - Klinik Eğitim Beceri Lab Teorik - - - - - - - 8 prarik - 2 - 2 2 2 8

Author: others

Post on 26-Aug-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ders Teorik Pratik Toplam
BYOKMYA 126 32 158
BYOFZK 48 - 48
KLNK ETM BECER LAB - 8 8
ANATOM 34 18 52
Toplam 417 104 521
DÖNEM I ANABLM VE BLM DALLARININ DERS KURULLARINA GÖRE TEORK VE PRATK SAATLER
Ders
Toplam
52 Pratik - - 4 4 4 6 18
Histoloji- Embriyoloji
Tbbi Biyoloji ve Genetik
Pratik 4 4 4 6 4 - 22
lkyardm Teorik - - - - 10 - 10
10 Pratik - - - 6 - - 6
17 Pratik - - - - - - -
Davran Bilimleri
Pratik - - - - - - -
48 Pratik - - - - - - -
DÖNEM I KURUL AMAÇLARI
I.Temel Tp bilimlerine Giri Ders Kurulu Amaç: Tp örencilerinin eitimlerinde kullanabilecei anatomik ve tbbi terminoloji, temel kimyasal kavramlar, tbbi biyoloji ve genetiin alt disiplinleri, hücrenin temel özellikleri, davran psikolojisi ve biyoistatistik konularnda bilgi vermek. II. Hücre Yaps ve Moleküler Organizasyonu Ders Kurulu Amaç: Hücrenin moleküler yaps ve organizasyonu, hücre yapsnda yer alan biyomoleküllerin yap ve fonksiyonlar, davran ve psikodinamik temelleri, tbbi beceri, biyoistatistik ile kemik ve eklemler hakknda genel bilgileri vermek. III. Hücre Metabolizmas Ders Kurulu Amaç: Hücre metabolizmasnn temel kavram ve özellikleri, sinyal sistemi, hücre solunumu, hayat döngüsü, yalanma ve apoptoz mekanizmalar, biyoistatistik ile üst extremitede bulunan kemikler ve eklemler hakknda bilgi vermek. IV. Hücre metabolizmas ve Genetik I Ders Kurulu Amaç: Kaltsal materyalin moleküler organizasyonu ve bilgi ak, hastalk etyolojisinde genetik etkenler ve kaltm kalplar, hücredeki karbohidrat metabolizmas, termodinamik kurallar, hücre membrannda iyon hareketleri ve dengeler, tbbi disiplinlerde iletiim, tbbi deontoloji ve etik, Türkiye’de halk sal geliimi, tbbi beceri, biyoistatistik ile alt extremitede bulunan kemikler ve eklemler hakknda bilgi vermek. V. Hücre metabolizmas ve Genetik II Ders Kurulu Amaç: Kromozom yaplar ve anomalileri, genetik hastalklarn moleküler temeli, biyomühendislik ve tptaki etkileri, rekombinant DNA teknolojisi, hücredeki lipid ve protein metabolizmas, hücreler aras iletiimin fiziksel temelleri, iitme ve görme biyofizii, hekim ve hasta ilikisinde etik, tbbi beceri ile gövdede bulunan kemikler ve eklemler hakknda bilgi vermek. VI. Hücreden Organizmaya Ders Kurulu Amaç: Fertilizasyondan douma kadar geliim sürecinde oluan yaplar, metabolik integrasyon, protein sentezi ile ilikili yap ve kavramlar, temel fizyoloji, elektromanyetik spektrum, radyoaktivite ve görüntüleme tekniklerinde fiziksel prensipler ve uygulamalar, aratrma etii, tbbi beceri ile kafada bulunan kemikler ve eklemler hakknda bilgi vermek.
Kurullardaki Klinik Eitim Beceri Laboratuar Uygulamalarna katlan Öretim Üyeleri
Prof.Dr.Gamze ÇAN
Prof. Dr. Haluk ULUUTKU
Prof. Dr. Gamze ÇAN
Prof. Dr. Ümit ÇOBANOLU
Prof. Dr. Funda ÖZTUNA
Doç. Dr. Gülay YENOLU
Y.Doç. Dr. M.Ali ÇAN
2016 – 2017 ETM-ÖRETM YILI DÖNEM I I. DERS KURULU PROGRAMI
TIBB BLMLERE GR ( 19.09.2016 / 07.11.2016 )
( 7 HAFTA )
TIBB BYOLOJ VE GENETK 5 4 9
ANATOM 8 - 8
BYOSTATSTK 12 - 12
Dönem I Koordinatör Yardmclar Prof. Dr. Figen CELEP EYÜPOLU
Doç.Dr.smail ABDN
Prof. Dr. Edip KEHA
Prof. Dr. Ahmet ALVER
Prof.Dr.Halil Önder ERSÖZ
Doç.Dr. Ahmet TRYAK
09.00-09.15 Açl, Sayg Duruu ve stiklal Mar (Atatürk Kültür Merkezi)
09.15-09.30 KTU Tp Fakültesi Örenci Temsilcisinin “HOGELDNZ” Konumas 09.30-09.45 KTU Tp Fakültesi Dekan
09.45-10.00 KTU Rektörü (veya Rektör Yardmcs)
10.00-12.00 Beyaz Önlük Giyme Ve Önlük Yemini Töreni Prof. Dr. H. ULUUTKU Prof. Dr. F. CELEP EYÜPOLU
12.00-12.30 Öretim Üyesi, Örenci ve Veli Kortejinin Tp Fakültesine Yürüyüü ( “Tp yaamnda ki ilk ve en kolay yokuun trmanlmas”)
12.30-14.00 Serbest Zaman
14.00-14.45 I. SALON (Örenciler) Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Tp Fakültesi’nin tantm (Kampus, Kütüphane, Spor salonlar, Çalma salonlar, Örenci Kulüpleri, Farabi Uygulama Hastanesi, Bilimsel Topluluklar, Sahil Tesisleri Örenci Evi, Kurulu Festivali vb.)
Moderatör: Örenci temsilcisi Prof.Dr. Dr. N. KAKLIKKAYA Doç. Dr. G. YENOLU
15.00-15.45 Tp Fakültesi Örencisi Olmak (Tp Fakültesinde Yönetim ve Yaplanma, Snav Yönetmenlii, Anfi Dersi, Laboratuar, Ders Kurulu, Kurul sonu snav, Sözlü Snav, Zilli snav, Final Snav, Stajyer ve ntörnlük, Klinik stajlar, Erasmus ve Farabi Deiim Programlar, ECTS ve DS Etiketleri), Mezuniyet sonras
Moderatör: Prof.Dr. Z.ALOLU Prof. Dr. Ü.ÇOBANOLU Prof. Dr. G. ÇAN Prof. Dr. F. ÖZTUNA Y. Doç. Dr. M. Ali ÇAN
14.00-14.45 II. SALON (Aileler) Tp Fakültesi Örencisi Velisi Olmak (Tp Fakültesinde Yönetim ve Yaplanma, Snav Yönetmenlii, Anfi Dersi, Laboratuar, Ders Kurulu, Kurul sonu snav, Sözlü Snav, Zilli snav, Final Snav, Stajyer ve ntörnlük, Klinik stajlar, Erasmus ve Farabi Deiim Programlar, ECTS ve DS Etiketleri)
Moderatör: Prof.Dr. Z.ALOLU Prof. Dr. Ü.ÇOBANOLU Prof. Dr. F. ÖZTUNA Y. Doç. Dr. M. Ali ÇAN
21 EYLÜL ÇARAMBA
08.30-09.15 Tp Fakültesi Açl Dersi (Türk Tp Tarihi ve Tarihe Mal Olmu Hekimler)
Prof. Dr. H. ULUUTKU
Prof. Dr. H. ULUUTKU
22 EYLÜL PEREMBE
23 EYLÜL CUMA
12.00-13.00 Serbest Zaman
16.00-17.00 Uyum Program ve Etkinlikleri Katlm Formlarnn Teslim Edilmesi
26 EYLÜL 2016 PAZARTES
09.00-09.50
11.00-11.50
Prof. Dr. K. TURHAN
11.00-11.50
11.00-11.50 SERBEST ÇALIMA
08.00-08.50 Atomun yaps ve kimyasal balar Prof.Dr.E. KEHA 09.00-09.50
10.00-10.50 Tbbi biyoloji ve genetik alannn temel hedefleri ve tp bilimine katklar, Canllarn (hücrenin) evrimsel geliimi, Prebiyotik (kimyasal) evrim.
Y.Doç.Dr.B. TORAMAN
Prof.Dr. T. ÖZLÜ
Prof.Dr.E. KEHA 11.00-11.50
13.00-13.50 SERBEST ÇALIMA
14.00-14.50 SERBEST ÇALIMA
15.00-15.50 SERBEST ÇALIMA
16.00-16.50 SERBEST ÇALIMA
11.00-11.50
13.00-13.50
Y.Doç.Dr.B. TORAMAN
Prof. Dr. K.TURHAN
10.00-10.50 Rönesans öncesi ve sonras anatomi, Kan dolamnn bulunuu ve benzeri gelimeler
Prof.Dr. H.ULUUTKU
Y.Doç.Dr.B. TORAMAN
Prof.Dr.E. KEHA 09.00-09.50
11.00-11.50 Davrann belirleyicileri
13.00-13.50 SEÇMEL DERS
14.00-14.50 SEÇMEL DERS
15.00-15.50 SEÇMEL DERS
16.00-16.50 SEÇMEL DERS
Prof.Dr.E. KEHA 11.00-11.50
Prof.Dr.E. KEHA 09.00-09.50
Y.Doç.Dr.E.Ö. KARAGÜZEL
Prof. Dr. H. ÖNDER ERSÖZ
10.00-10.50 Asit ve baz çözeltileri
Prof.Dr.E. KEHA 11.00-11.50
13.00-13.50 SEÇMEL DERS
14.00-14.50 SEÇMEL DERS
15.00-15.50 SEÇMEL DERS
16.00-16.50 SEÇMEL DERS
11.00-11.50
Prof.Dr.E. KEHA 11.00-11.50
Prof.Dr.E. KEHA 11.00-11.50
KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
2016 – 2017 ETM-ÖRETM YILI DÖNEM I II. DERS KURULU PROGRAMI
HÜCRE YAPISI VE MOLEKÜLER ORGANZASYONU ( 08.11.2016 / 05.12.2016 )
( 4 HAFTA )
TIBB BYOLOJ VE GENETK 16 4 20
ANATOM 4 - 4
BYOSTATSTK 6 - 6
Toplam 63 10 73
Yardmclar Prof. Dr. Figen CELEP EYÜPOLU
Doç.Dr.smail ABDN
Prof. Dr. Birgül KURAL
Prof.Dr.Asm ÖREM
Prof.Dr.S.Caner KARAHAN
Prof.Dr.Faruk AYDIN
Y.Doç.Dr.Demet SALAM AYKUT
08 KASIM 2016 SALI
11.00-11.50
13.00-13.50
organizasyonu
11.00-11.50
09.00-09.50
10.00-10.50 Kemik - Kas genel bilgiler Y.Doç. Dr. M. A. ÇAN
11.00-11.50
I.GRUP Prof.Dr. Birgül KURAL Prpf.Dr. Ersan KALAY
15.00-15.50 SERBEST ÇALIMA
16.00-16.50 SERBEST ÇALIMA
10.00-10.50 Hücre membrannda transport mekanizmalar Prof.Dr.E. KALAY
11.00-11.50
13.00-13.50
13.00-13.50 YABANCI DL
14.00-14.50 YABANCI DL
15.00-15.50 KÜLTÜR DERSLER
16.00-16.50 KÜLTÜR DERSLER
Prof. Dr. K. TURHAN
09.00-09.50
11.00-11.50 Protein yap fonksiyon ilikisinin örnek proteinlerle
açklanmas
Prof.Dr.S.C.KARAHAN
açklanmas
Prof.Dr.S.C.KARAHAN
09.00-09.50
Tarihine giri (Amaç ve Hedefleri)
Doç.Dr.E.BEYHUN
11.00-11.50
14.00-14.50
10.00-10.50 Hücre-hücre, hücre-matriks etkileimleri Prof.Dr.E. KALAY
11.00-11.50
13.00-13.50
10.00-10.50 Bellek Doç.Dr.A.TRYAK
09.00-09.50
11.00-11.50
09.00-09.50
11.00-11.50
II.GRUP Y.Doç.Dr. M.Ali ÇAN Y.Doç.Dr. Bayram TOROMAN
15.00-15.50 Karbohidratlar : Yap ve fonksiyonlar Prof.Dr.S.Caner KARAHAN
16.00-16.50 Mikrobiyoloji Dünyasnn Kefi ve Pastör Prof.Dr.F. AYDIN
25 KASIM 2016 CUMA
10.00-10.50 Lipidler :Yap ve fonksiyonlar Prof.Dr.A.ÖREM
11.00-11.50
13.00-13.50
10.00-10.50 Hücre organellerinin yap ve foksiyonlar Prof.Dr.E. KALAY
11.00-11.50
09.00-09.50
09.00-09.50
IV.GRUP Y.Doç.Dr. lker EYÜBOLU Y.Doç.Dr. Gülay KAYA
02 ARALIK 2015 CUMA
1.Bitki hücresinin incelenmesi (2sa)
2.Plazmoliz-Deplazmoliz olaylarnn incelenmesi (2sa)
1.pH kavram, Tampon çözeltiler (2sa)
2.Titrasyon (2sa)
2016– 2017 ETM-ÖRETM YILI DÖNEM I III. DERS KURULU PROGRAMI
HÜCRE METABOLZMASI
TIBB BYOLOJ VE GENETK 16 4 20
BYOSTATSTK 12 - 12
BYOFZK 22 - 22
Yardmclar Prof. Dr. Figen CELEP EYÜPOLU
Doç.Dr.smail ABDN
Doç. Dr. Gülay YENOLU
Prof .Dr. Yüksel ALYAZICIOLU
Prof.Dr.Birgül KURAL
KLNK ETM BECER LAB Konusu : Eldiven Giyme Becerisi
06 ARALIK 2016 SALI
11.00-11.50
13.00-13.50
Doç.Dr..ABDN
09.00-09.50
11.00-11.50
09.00-09.50
Y.Doç.Dr.B. TORAMAN
I.GRUP Prof. Dr. Gamze ÇAN Prof. Dr. Caner KARAHAN
09 ARALIK 2016 CUMA
Doç.Dr.. ABDN
10.00-10.50 Elektrik akm ve potansiyeli, Direnç ve geçirgenlik, Ohm yasas, Aktif ve Pasif çevireçler
Doç.Dr..ABDN
11.00-11.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-09.50
11.00-11.50
11.00-11.50
II.GRUP Doç.Dr.Evrim Ö.KARAGÜZEL Doç.Dr.smail ABDN
15.00-15.50 SERBEST ÇALIMA
16.00-16.50 SERBEST ÇALIMA
11.00-11.50
13.00-13.50
09.00-09.50 zoenzimler Prof.Dr.B. KURAL
Doç.Dr.. ABDN
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Doç.Dr.. ABDN
11.00-11.50
11.00-11.50
III.GRUP Doç.Dr.Serdar TOPALOLU Doç.Dr.Murat LVAOLU
15.00-15.50 SERBEST ÇALIMA
16.00-16.50 SERBEST ÇALIMA
11.00-11.50
13.00-13.50
Doç.Dr.. ABDN
15.00-15.50
16.00-16.50
11.00-11.50
13.00-14.50 Klinik Eitim Beceri Lab. ( Eldiven giyme becerisi)
IV.GRUP Prof.Dr.Engin ERTÜRK Doç.Dr.Gülçin BAYRAMOLU
15.00-15.50 SERBEST ÇALIMA
16.00-16.50 SERBEST ÇALIMA
Y.Doç.Dr.B.TORAMAN
11.00-11.50
13.00-13.50
Doç.Dr..ABDN
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Doç.Dr..ABDN
09.00-09.50
11.00-11.50
Doç.Dr..ABDN
11.00-11.50
09.00-09.50
11.00-11.50
11.00-11.50 Kök hücre kavram Y.Doç.Dr.T. DNÇER
13.00-13.50 SERBEST ÇALIMA
14.00-14.50 SERBEST ÇALIMA
15.00-15.50 SERBEST ÇALIMA
16.00-16.50 SERBEST ÇALIMA
Doç.Dr..ABDN
11.00-11.50
13.00-13.50
( Anatomi Pratik Snav 08-10 Grup A-B, 10-12 Grup C-D.) 09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.30
Tbbi Biyoloji Pratik Konular; (Tüm Öretim Üyeleri) 1.Bakteri hücresinin ve bir hücrelilerin incelenmesi (2sa) 2.Kan hücrelerinin incelenmesi (2sa)
Tbbi Biyokimya Pratik Konular; (Tüm Öretim Üyeleri)
1.Spektrofotometre (2sa) 2.Karbonidrat, lipid ve proteinleri tanma reaksiyonlar (4sa)
Anatomi Pratik Konular;(Tüm Öretim Üyeleri) 1.Üst extremite kemikleri lab(2sa) 2.Üst extremite eklemleri lab(2sa)
KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
2016 – 2017 ETM-ÖRETM YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU PROGRAMI
HÜCRE METABOLZMASI VE GENETK I
( 13.02.2017 / 27.03.2017 ) ( 6 HAFTA )
TIBB BYOLOJ VE GENETK 20 4 24
BYOSTATSTK - 6 6
KLNK ETM BECER LAB - 2 2
BYOFZK 18 - 18
Yardmclar Prof. Dr. Figen CELEP EYÜPOLU
Doç.Dr.smail ABDN
Prof.Dr. Murat TOPBA
Prof .Dr.Ersan KALAY
Y.Doç.Dr.Fulya Balaban YÜCESAN
Prof.Dr. Gamze ÇAN
Prof.Dr. Murat TOPBA
08.00-08.50 SERBEST ÇALIMA
09.00-09.50 SERBEST ÇALIMA
10.00-10.50 Genetik bilinme giri ve kronolojik geliim, Tbbi genetik ve tp bilimine katklar
Prof.Dr.E. KALAY
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
10.00-10.50 Kullanm amaçlar, Biyolojik etkiler, Manyetik uyarclar Doç.Dr. .ABDN
11.00-11.50
Doç.Dr..ABDN
10.00-10.50 Mendel genetii ve DNA kaltmsal olaylardan sorumlu bir molekül müdür? Deneyler
Prof.Dr. E. KALAY
Prof.Dr.E. KALAY 11.00-11.50
13.00-13.50 YABANCI DL
14.00-14.50 YABANCI DL
15.00-15.50 KÜLTÜR DERSLER
16.00-16.50 KÜLTÜR DERSLER
08.00-08.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
11.00-11.50
13.00-14.50 SERBEST ÇALIMA
Doç.Dr..ABDN
16.00-16.50
09.00-09.50 Oksidatif fosforilasyon Prof.Dr.A. ALVER
10.00-10.50 nsan genom Organizasyonu Prof.Dr.E. KALAY
11.00-11.50 DNA nn replikasyonu Prof.Dr.E. KALAY
13.00-13.50
11.00-11.50 DNA’dan proteine bilginin ak (transkripsiyon) Prof.Dr.E. KALAY
13.00-13.50 YABANCI DL
14.00-14.50 YABANCI DL
15.00-15.50 KÜLTÜR DERSLER
16.00-16.50 KÜLTÜR DERSLER
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
01 MART 2017 ÇARAMBA
08.00-08.50 Tp tarihinin geliimi ve Halk Sal görüü Salk Hizmeti nedir?
Prof.Dr.G. ÇAN
10.00-10.50 Karbohidratlarn sindirim,emilim ve tanmas Prof.Dr.A. ALVER 11.00-11.50
13.00-13.50 SEÇMEL DERS
14.00-14.50 SEÇMEL DERS
15.00-15.50 SEÇMEL DERS
16.00-16.50 SEÇMEL DERS
Doç.Dr..ABDN
13.00-13.50
11.00-11.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Doç.Dr..ABDN
09.00-09.50
14.00-14.50 SEÇMEL DERS
15.00-15.50 SEÇMEL DERS
16.00-16.50 SEÇMEL DERS
Doç.Dr..ABDN
Doç.Dr..ABDN
11.00-11.50 Mutasyon oluum mekanizmalar Prof.Dr.E. KALAY
13.00-13.50
08.00-08.50 Sitrik asit devri Prof.Dr.A. ALVER 09.00-09.50 Pentoz fosfat yolu Prof.Dr.A. ALVER 10.00-10.50 Mutasyon oluum mekanizmalar Prof.Dr.E. KALAY
10.00-10.50 DNA tamir mejanizmalar Prof.Dr.E. KALAY
13.00-13.50 YABANCI DL
14.00-14.50 YABANCI DL
15.00-15.50 KÜLTÜR DERSLER
16.00-16.50 KÜLTÜR DERSLER
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-09.50 Rönesans Dönemi Prof.Dr. N. .KALYONCU
10.00-10.50 Pentoz fosfat yolu Prof.Dr.A. ALVER
11.00-11.50 Glukoneogenez Prof.Dr.A. ALVER
Doç.Dr..ABDN 11.00-11.50
13.00-13.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
09.00-09.50
13.00-13.50 SEÇMEL DERS
14.00-14.50 SEÇMEL DERS
15.00-15.50 SEÇMEL DERS
16.00-16.50 SEÇMEL DERS
10.00-10.50 EM dalga spektrumu, Radyo dalgalar, Mobil iletiim dalgalar, Mikro dalgalar ve Kzl ötesi dalgalar, Biyolojik Etkileri
Doç.Dr. S.ABDN
14.00-14.50
11.00-11.50
13.00-13.50
(Anatomi Pratik Snav 08-10 Grup A-B, 10-12 Grup C-D.) 09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.30
Tbbi Biyokimya Pratik Konular; (Tüm Öretim Üyeleri) 1.Kan plazma proteinlerinin ayrlmas (2sa) 2.Karbonik anhidraz enziminin spesifik aktivitesinin belirlenmesi (4sa)
Anatomi Pratik Konular;(Tüm Öretim Üyeleri) 1.Alt extremite kemikleri lab(2sa) 2.Alt extremite eklemleri lab(2sa)
KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
2016 – 2017 ETM-ÖRETM YILI DÖNEM I V. DERS KURULU PROGRAMI
HÜCRE METABOLZMASI VE GENETK II
(28.03.2017 / 08.05.2017) (6 HAFTA )
TIBB BYOLOJ VE GENETK 29 4 33
BYOSTATSTK - 6 6
BYOFZK 8 - 8
Toplam 75 22 97
Yardmclar Prof. Dr. Figen CELEP EYÜPOLU
Doç.Dr.smail ABDN
Prof.Dr.Figen CELEP EYÜPOLU
28 MART 2017 SALI
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
09.00-09.50
11.00-11.50
09.00-09.50
10.00-10.50 UV, X nlar, Gamma nlar kullanm ve biyolojik etkileri
Doç.Dr.S. ABDN
I.GRUP Y.Doç.Dr.Gökçen KERMOLU Uzm.Dr.Ali Faruk ÖZYAAR
15.00-16.50 Ya asidi oksidasyonu ve keton cisimleri Prof.Dr.B. KURAL
31 MART 2017 CUMA
II.GRUP Y.Doç.Dr.Ali Rza GÜVERCN Y.Doç.Dr.Tuba DNÇER
10.00-10.50 Nonmendeliyen kaltm kalplar Prof.Dr.F. C. EYÜPOLU
11.00-11.50
13.00-13.50
09.00-09.50
Prof.Dr. F. C.EYÜPOLU
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
10.00-10.50 Erikinlerde lk Yardm Prensipleri Doç.Dr.A. K.GÜNDÜZ
11.00-11.50
Prof.Dr.F. C. EYÜPOLU
III.GRUP Prof.Dr.Ahmet KALAYCIOLU Doç.Dr.Gürdal YILMAZ
15.00-15.50 Ima türleri, Radyoaktivite birimleri, Stokastik ve deterministik sonuçlar
Doç.Dr.S.ABDN 16.00-16.50
Doç.Dr.S.ABDN
11.00-11.50
13.00-13.50
09.00-09.50 Kolesterol ve türevlerinin metabolizmas Prof.Dr.B. KURAL
10.00-10.50 Cinsiyet kromozomlar,memelilerde gen dozaj ayarlanmas (X-inaktivasyonu) ve klinikte kullanlmas
Prof.Dr.F. C.EYÜPOLU
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-09.50
11.00-11.50
09.00-09.50
11.00-11.50
13.00-14.50
IV.GRUP Prof. Dr.Esin YULU Y.Doç.Dr.Emine CANYILMAZ
15.00-15.50 SERBEST ÇALIMA
16.00-16.50 SERBEST ÇALIMA
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
LAB (Biyokimya + Anatomi Grup A-B - Columna vertebralis , Stenum Costalar eklemleri)
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-09.50 Kaltsal metabolik hastalklarn genetii Y.Doç.Dr.B.TORAMAN
10.00-10.50 Erikinlerde lk Yardm Prensipleri Doç.Dr.A. K.GÜNDÜZ
11.00-11.50
09.00-09.50
11.00-11.50
Doç.Dr.S.ABDN 14.00-14.50
11.00-11.50
13.00-13.50
Y.Doç.Dr.B.TORAMAN
11.00-11.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
LAB (Biyokimya + Anatomi Grup C-D - Columna vertebralis , Stenum Costalar eklemleri)
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Doç.Dr.S.ABDN
11.00-11.50 Aminoasitlerin ve türevlerinin sentezi Prof.Dr.S.C.KARAHAN
13.00-13.50 SEÇMEL DERS
14.00-14.50 SEÇMEL DERS
15.00-15.50 SEÇMEL DERS
16.00-16.50 SEÇMEL DERS
09.00-09.50
11.00-11.50
Prof.Dr.F. C.EYÜPOLU
11.00-11.50
13.00-13.50
10.00-10.50
11.00-11.50
09.00-09.50
11.00-11.50
11.00-11.50
(Anatomi Pratik Snav 08-10 Grup A-B, 10-12 Grup C-D.) 09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.30-
Tbbi Biyokimya Pratik Konular; (Tüm Öretim Üyeleri) 1.Enzim kinetii (2sa) 2.Anaerobik glikoliz (4sa)
Anatomi Pratik Konular;(Tüm Öretim Üyeleri) 1. Columna vertebralis , Stenum Costalar lab(2sa) 2. Columna vertebralis , Sternum, Costa eklemleri lab(2sa)
KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
2016 – 2017 ETM-ÖRETM YILI DÖNEM I VI. DERS KURULU PROGRAMI HÜCREDEN ORGANZMAYA
(09.05.2017 / 12.06.2017 )
( 5 HAFTA )
ANATOM 10 6 16
Toplam 58 18 76
Yardmclar Prof. Dr. Figen CELEP EYÜPOLU
Doç.Dr.smail ABDN
Prof.Dr. Haluk TESTEREC
09 MAYIS 2016 SALI
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-14.50
11.00-11.50
Y.Doç.Dr.G. KERMOLU
11.00-11.50
10.00-10.50 Neurocranium kemikleri Doç. Dr. G.YEGNOLU
11.00-11.50
Becerisi)
10.00-10.50 Gametogenez Y.Doç.Dr.G. KERMOLU
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-09.50
11.00-11.50
09.00-09.50
13.00-13.50 SEÇMEL DERS
14.00-14.50 SEÇMEL DERS
Becerisi)
11.00-11.50 Popülasyon genetii Y.Doç.Dr.T.DNÇER
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Doç.Dr.. H.BAYTAN
11.00-11.50
10.00-10.50 Gelimenin 3. - 8. haftalar (embriyonal dönem) Y.Doç.Dr.G. KERMOLU
11.00-11.50
14.00-14.50
11.00-11.50
13.00-14.50
Doç.Dr. . H.BAYTAN
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-09.50
11.00-11.50
01 HAZRAN 2017 PEREMBE
08.00-09.50 Klinik Eitim Beceri Lab. (Nabz ve Solunum Ölçme III .GRUP Prof.Dr.Ersin YARI
Becerisi)
Doç.Dr.. H.BAYTAN
11.00-11.50
13.00-14.50
16.00-16.50
Y.Doç.Dr.T. DNÇER 11.00-11.50
13.00-13.50 YABANCI DL
14.00-14.50 YABANCI DL
15.00-15.50 KÜLTÜR DERSLER
16.00-16.50 KÜLTÜR DERSLER
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
15.00-15.50
16.00-16.50
09.00-09.50
10.00-10.50 Embriyo d oluumlarn geliimi , doum defektleri ve prenatal tan
Y.Doç.Dr.G. KERMOLU
09.00-09.50
Doç.Dr.. H.BAYTAN
Becerisi)
13.00-14.50
16.00-16.50
(Anatomi Pratik Snav 08-10 Grup A-B, 10-12 Grup C-D.) 09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.30-
Tbbi Biyokimya Pratik Konular; (Tüm Öretim Üyeleri) 1.ETS (2sa) 2.Nükleik asitlerin spektrofotometrik özellikleri (2sa)
Anatomi Pratik Konular;(Tüm Öretim Üyeleri) 1.Neurocranium – Splanchnocranium Kemikleri lab(4sa) 2. Kafa skeleti Bütünü lab(2sa)