hva metselwerk - 2.1.8 detail design and construction

Download HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

Post on 04-Apr-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  1/17

  8-10-2012

  2.1.8 1

  2.1.8 Detail design and constructionMasonry structures

  Ir. R.A.J.M. Mom

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  2/17

  8-10-2012

  2.1.8 2

  2.1.8 inhoud

  NEN-EN 1996-1-1

  8.5.2.2 nmin > 2/m2

  Maar zie EN 1996-2(=milieuklasse etc.)

  6.5:Bereken volgens rekening houdend met

  verschil in vervorming tussen verbonden

  constructieve elementen

  Horizontale windbelasting:

  (6.20)

  Krachten veroorzaakt door samenwerking van

  bladen in een spouwmuur

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  3/17

  8-10-2012

  2.1.8 3

  NPR6791 voldoende sterk binnenblad

  Het binnenblad heeft voldoende sterkte heeft

  om de windbelasting helemaal alleen op te

  nemen en af te dragen naar de

  hoofddraagconstructie. Dit is het geval bij

  toepassing van dragend metselwerk van

  baksteen, cellenbeton of kalkzandsteen, beton

  en houtskeletbouwelementen. Deze situatiewordt hierna een voldoende sterk

  binnenblad genoemd.

  NPR6791 voldoende sterk binnenblad

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  4/17

  8-10-2012

  2.1.8 4

  2.1.5(herhaling[NIET-voldoende sterk])

  Toets N+M=N

  Horizontale belastingopname

  Methoden in NEN-EN 1996-1-1:

  Sterkte

  Momentcoefficienten

  Gewelfwerking

  Methoden in NEN-EN 1996-3 :

  4.5&B2 determination of thickness basement walls

  4.6&C simplified Rules for non-loadbearing internalwalls

  Methoden in NPR9096:

  Windbelasting op spouwmuur evt voorzien van sparing

  Binnenblad spouwgevel met

  openingen

  NPR 9096 6.3.3 spouwmuren belast door wind

  Uitgaande van een samenwerking tussen

  binnen en buitenblad d.m.v. spouwankers &

  Uitgaan de van 2,6 meter verdiepingshoogte

  is in de NPR de maximaal opneembare stuwdruk

  gegeven:

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  5/17

  8-10-2012

  2.1.8 5

  Randvoorwaarden uitvoering:

  Hierna zijn de verschillende beschouwdeuitvoeringsmethoden beschreven:

  U1

  zowel het binnenblad als het buitenblad is vervaardigd meteen mortel met een hechtsterkte van ten minste 0,2 N/mm2;

  U2

  het buitenblad is vervaardigd met een mortel met eenhechtsterkte van ten minste 0,2 N/mm2 en het binnenblad isvervaardigd met een lijmmortel met een hechtsterkte van tenminste 0,4 N/mm2;

  U3

  zowel het binnenblad als het buitenblad is vervaardigd meteen mortel met een hechtsterkte van ten minste 0,4 N/mm2.

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  6/17

  8-10-2012

  2.1.8 6

  Randvoorwaarden Steun buitenblad

  Er is sprake van een gesteund buitenblad indien

  dit op vloerhoogte zo aan de vloeren wordt

  gekoppeld, dat in de uiterste grenstoestand een

  horizontale belasting naar de vloeren kan

  worden overgebracht van ten minste 2,5 kN/m

  tot een hoogte van 10 m boven het aansluitende

  maaiveld en van 3,0 kN/m daarboven.

  Randvoorwaarden Steun binnenblad

  Er is sprake van een gesteund binnenblad als dit

  aan de bovenzijde van de wand zo aan de

  bovenliggende vloer wordt gekoppeld, dat in de

  uiterste grenstoestand een horizontale belastingnaar die vloer kan worden overgebracht van ten

  minste 1,2 kN/m tot een hoogte van 10 m boven

  het aansluitende maaiveld en van 1,5 kN/m

  daarboven.

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  7/17

  8-10-2012

  2.1.8 7

  Invloed openingen, steunen tpv wand

  Voor situaties waarbij sprake is van een extra

  ondersteuning langs de rand of waarbij ten

  gevolge van sparingen meer belasting op debestaande strook aangrijpt, zijn equivalente

  belastingen gegeven.

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  8/17

  8-10-2012

  2.1.8 8

  NPR9096-1-1

  De rekenwaarde van de horizontale belasting

  die door de spouwankers moet kunnen

  worden overgedragen

  behoort te worden bepaald met de volgendeformule:

  WEd = 1,35 ca (cpe,10 + cpi) qp

  Er wordt hier uitgegaan van CC1!

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  9/17

  8-10-2012

  2.1.8 9

  1991-1-4 :7.2.9

  OPMERKING 2

  Indien het niet mogelijk of te rechtvaardigen is

  te schatten voor een specifiek geval dan

  behoort voor cpi de meest ongunstige waarde

  te zijn genomen van +0,2 en -0,3.

  ca = 1,5

  voor situaties waarbij sprake is van een

  gesteund binnenblad met een buigstijfheid die

  ten minste tweemaal zo groot is als de

  buigstijfheid van het buitenblad. De buigstijfheidmag worden gebaseerd op het

  traagheidsmoment van de ongescheurde

  doorsnede en de elasticiteitsmodulus volgens

  3.7.2 van NEN-EN 1996-1-1 of tabel 3.1 van

  NEN-EN 1992-1-1.

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  10/17

  8-10-2012

  2.1.8 10

  ca = 3,0

  voor situaties waarbij sprake is van een niet-

  dragend binnenblad dat aan de bovenzijde niet

  in horizontale richting uit het vlak van de wand

  wordt gesteund en waarbij het buitenblad ter

  plaatse van de vloerranden ook niet is voorzien

  van een horizontale koppeling met de vloerrand

  ca = 2,0

  Overige gevallen

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  11/17

  8-10-2012

  2.1.8 11

  De druksterkte mag worden bepaald met een

  rekenkundig model waarbij wordt uitgegaan van

  een scharnierende aansluiting ter plaatse van de

  binnenzijde van het buitenblad en de

  buitenzijde van het binnenblad en een

  excentriciteit in het midden van het spouwanker

  van 1 mm.

  ; =

  Waarin:

  fyd is de rekenwaarde van de vloeigrens van hetspouwankermateriaal;

  As is de oppervlakte van de spouwankerdoorsnede;

  =,

  ,

  , =!

  "#

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  12/17

  8-10-2012

  2.1.8 12

  NEN6790

  voorbeeld

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  13/17

  8-10-2012

  2.1.8 13

  Prefab met metselwerk

  Prefab met metselwerk

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  14/17

  8-10-2012

  2.1.8 14

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  15/17

  8-10-2012

  2.1.8 15

  hout

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  16/17

  8-10-2012

  2.1.8 16

  schuim

  lijmwerk

 • 7/30/2019 HVA Metselwerk - 2.1.8 Detail Design and Construction

  17/17

  8-10-2012