heup operatie

Download Heup operatie

Post on 29-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over een heup operatie bij de Orthopedische kliniek Amphia.

TRANSCRIPT

 • Uw heup-operatie stap voor stapGoede voorbereiding helpt u snel weer op de been!

  Orthopedie

 • 3HET GEBRUIK VAN DIT INFORMATIEBOEKJE

  In dit boekje leest u alle belangrijke informatie over uw behandeling. Het is belangrijk om dit boekje bij ieder bezoek aan het ziekenhuis mee te nemen. Daarnaast informeren artsen en andere zorgverleners u zo goed mogelijk. Het is goed om u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan in dit boekje is beschreven.

  3

 • 54

  INHOUDSOPGAVE

  Inleiding 5

  Bereikbaarheidsgegevens 6

  Polikliniek Orthopedie 9

  Medische informatie over heupslijtage en heupprothese 15

  Voorbereiding opname 21

  Uw opname in het ziekenhuis 33

  Na uw opname in het ziekenhuis 41

  Fysiotherapie na een heupoperatie 51

  INLEIDING

  De orthopedisch chirurg heeft met u besproken dat een operatie nodig is. Voordat u zich aan uw heup laat opereren, moet u goed weten waarom een operatie nodig is, wat de operatie inhoudt en hoe het herstel van de operatie zal verlopen.

  Zon operatie is geen kleinigheid en de revalidatie vraagt veel wilskracht en inspanning van u en uw familie/mantelzorg. Een goede voorbereiding draagt zeker bij aan een vlot herstel. De groepsrevalidatie (Rapid Recovery), waaraan u na uw operatie zult deelnemen, is bedoeld om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is belangrijk dat u zich gedurende het gehele traject laat vergezellen door iemand die regelmatig bij u kan zijn, zodat deze begeleider/coach ook volledig op de hoogte is van het te volgen traject en u daarbij kan helpen.

 • 76

  BEREIKBAARHEIDSGEGEVENS

  Bezoekadres Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht Molengracht 21, Postbus 90158 4818 CK Breda, 4800 RK Breda (076) 595 50 00

  Bezoekadres Amphia Ziekenhuis, locatie Pasteurlaan Pasteurlaan 9, Postbus 67 4901 DH Oosterhout, 4900 AB Oosterhout NB (076) 595 50 00

  Bezoekadres Amphia Ziekenhuis, locatie Etten-Leur Trivium 76 4873 LP Etten-Leur (076) 595 50 00

  Locatie Pasteurlaan poli 11Locatie Molengracht poli Oost 23Locatie Etten-Leur Trivium 3e etage

  Opnameplanning Orthopedie (076) 595 30 84 Bereikbaar tussen 13.30-15.30 uur

  Intakeverpleegkundige (076) 595 44 17 Bereikbaar tijdens kantooruren

  Polikliniek Orthopedie (076) 595 30 80

  Verpleegkundig specialist (076) 595 53 84 (076) 595 15 03 (076) 595 21 87 Bereikbaar tijdens kantooruren

  Voor niet acute vragenE-mail vsorthopedie@amphia.nlZie hoofdstuk Na uw opname in het ziekenhuis.

  AfmeldenHeeft u een afspraak gemaakt en bent u onverhoopt verhinderd, laat dat dan zo snel mogelijk weten. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

  Bij vragen na opnameUnit 51, Molengracht (076) 595 49 51

  Unit 53, Molengracht (076) 595 49 53

  Unit 31, Pasteurlaan (0162) 32 78 31

  Meer informatieInternetsite www.amphia.nl www.amphia.nl/filmpjes

  Informatie over uw operatie kunt u ook makkelijk en gratis digitaal down-loaden op uw telefoon of tablet via een handige app. Deze app is te down-loaden voor iPhone, iPad en Android telefoons en tablets in de App Store of de Google Play Store (zoek op Amphia).

 • 98

  Vragen en aantekeningen Polikliniek Orthopedie

 • 1110

  UW BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK

  Het spreekuurDe specialisten en medewerkers van de polikliniek streven ernaar om op tijd te werken. Helaas zijn wachttijden niet altijd te voorkomen. Loopt het spreekuur uit dan informeren wij u hierover.

  Arts-assistentenAmphia heeft de kwalificatie om artsen op te leiden. Dit betekent dat u te maken kunt krijgen met artsen die zich specialiseren (assistenten) en met medisch studenten die hier hun praktijkervaring opdoen (co-assistenten). Soms nemen zij taken van de specialist over. Als zij dat doen leggen zij u uit wie zij zijn en vragen zij of u er bezwaar tegen heeft dat zij deze taken overnemen.

  Verpleegkundig specialistUw orthopedisch chirurg kan u, afhankelijk van de reden van uw bezoek aan de polikliniek, doorverwijzen naar een verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundig specialist kan u aanvullende informatie geven en u begelei-den tijdens uw behandeling. De verpleegkundig specialist orthopedie voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking en onder supervisie van de behandelende orthopedisch chirurg. De orthopedisch chirurg is altijd bereikbaar om (eventueel tussentijds) mee te overleggen om zodoende een optimale zorg te garanderen.

  Contact met de orthopedisch chirurgDe orthopedisch chirurg vraagt naar uw gezondheidsklachten en spreekt met u af welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. U krijgt informatie over de oorzaak van uw klachten en over de behandeling. Als de informatie niet duidelijk is, geef dit dan aan. Heeft u vragen over bijvoorbeeld het doel van een onderzoek en de gevolgen van een behandeling, stel deze gerust.

  Sommige onderzoeken vinden direct plaats en soms wordt u gevraagd daar-voor een aparte afspraak te maken.

 • 1312

  BehandelingTijdens uw afspraak op de polikliniek, kunnen uw orthopedisch chirurg en u besluiten tot een operatie of een andere medische behandeling. Als u hiervoor moet worden opgenomen, kunt u direct na uw afspraak met de orthopedisch chirurg door naar het voorbereidingsplein.Uitleg over het voorbereidingsplein volgt in een later hoofdstuk.

  Verslag naar de huisartsZijn de onderzoeken en/of behandelingen afgerond en hoeft u niet meer terug te komen op de polikliniek, dan stuurt de arts een verslag van de be-vindingen naar uw huisarts. Bent u langer onder behandeling, dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

  MRSA bacterieAls u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis bent ge-weest f als u beroepsmatig contact heeft met levende varkens of kalveren of woonachtig bent op een varkens/ vleeskalveren-houderij, is het belangrijk dat u dit aangeeft vr uw bezoek aan de polikliniek. U kunt dan name-lijk een bepaalde bacterie, MRSA geheten, bij u dragen. U ondervindt daar meestal zelf geen hinder van, maar deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor andere patinten. Is bovenstaande situatie voor u van toepassing, neem dan voor uw bezoek aan de polikliniek telefonisch contact met hen op.

  Handig om te weten

  ServicebureauIn de centrale hal van het ziekenhuis bevindt zich het Servicebureau. Hier kunt u terecht voor aanvullende informatie over aandoeningen en behande-lingen, meestal in de vorm van schriftelijke informatie.Ook voor adressen van patintenverenigingen kunt u hier terecht. De vrij-willigers van het Servicebureau zorgen tevens voor de eerste opvang van klachten. De openingstijden zijn: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

  Rechten en plichtenIedere patint heeft rechten die wettelijk geregeld zijn in de Wet Genees-kundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Zo heeft u recht op duidelijke informatie over uw ziekte, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Ook moet u weten wat de gevolgen van een behandeling kunnen zijn en welke risicos eraan verbonden zijn. Op basis van deze gegevens kunt u zelf beslissen of u de behandeling wel of niet wilt ondergaan. Pas als u toestem-ming heeft gegeven, mag de arts de behandeling uitvoeren. Een uitzonde-ring hierop zijn acute situaties waarin geen tijd of mogelijkheid is om de patint om toestemming te vragen.

  U heeft ook recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens. Houd rekening met een verwerkingstijd van vier weken. Bij het Servicebureau is een formulier beschikbaar waarmee u dit kunt aan-vragen. Of kijk op www.amphia.nl.

  Naast rechten heeft u als patint ook plichten. U moet meewerken aan de overeengekomen geneeskundige behandeling door redelijke adviezen van de hulpverlener op te volgen en hem/haar duidelijk en volledig teinformeren. U moet een goede gang van zaken in het ziekenhuis bevorderen door uw behandelafspraken na te komen of tijdig te annuleren wanneer u verhinderd bent. U moet respect en begrip tonen voor medepatinten en medewerkers.

  KlachtenAls u ontevreden bent over de gang van zaken in het ziekenhuis kunt u een klacht indienen. Een klacht of probleem kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die de oorzaak is van uw onvrede. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij het Servicebureau. Hier kunt u mondeling uw klacht uiten en een klachtenformulier ophalen. Als u dit formulier invult en opstuurt, komt dit bij de klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling neemt. Dit formulier kunt u ook invullen via de website www.amphia.nl.

 • 1514

  DE ORTHOPEDISCH CHIRURG HEEFT MET U GESPROKEN OVER:

  De oorzaak van uw klachten. Welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Welke behandelingen mogelijk zijn. Gevolgen bij het niet behandelen. De operatie. Kans op complicatie. Deelname Rapid Recovery. Neuskweek. Verwijzing naar het voorbereidingsplein.

  Medische informatie over heupslijtage en heupprothese

  onderliggende tekst verwijderen?

 • 1716

  MEDISCHE INFORMATIE OVER HEUPSLIJTAGE EN HEUPPROTHESE

  HeupgewrichtHet heupgewricht bestaat uit de kop van het bovenbeen en de gewrichts-kom, die zich in het bekken bevindt. Door het heupgewricht kan uw been naar alle kanten draaien. Om de botuiteinden van beide botdelen gemak-kelijk over elkaar te laten glijden, zijn ze bekleed met een laagje kraakbeen. Het kraakbeen is veerkrachtig. Een stevig omhulsel (het kapsel) en de spieren houden de botdelen van een gewricht op hun plaats.

  Oorzaken van klachtenDoor vermindering van kwaliteit (slijtage) of beschadiging wordt de gladde kraakbeenlaag van het gewricht aangetast. Uiteindelijk kan het laagje kraakbeen helemaal verdwijnen. Hierdoor is het bewegen en belasten steeds pijnlijker en wordt de heup beperkt in de bewegingen.

  KlachtenDoor slijtage kunt u allerlei klachten kr