hdsd htkk3.0.2 cung cap cho nnt

Download Hdsd Htkk3.0.2 Cung Cap Cho Nnt

Post on 25-Nov-2015

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TNG CC THU

  TI LIU HNG DN S DNG NG DNG H TR K KHAI THU

  HTKK 3.0.2 (DNG CHO NGI NP THU)

  M hiu d n: HTKK2 Tn d n: HTKK2-HDSD

  Phin bn ti liu: 3.0.2

  H Ni, 11/2011

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  2/147

  MC LC MC LC ....................................................................................................... 2

  1.1 M vch 2 chiu .................................................................................... 4 1.2 Hng dn s dng phn mm h tr k khai ........................................... 4

  1.2.1 Cch s dng tr gip trong ng dng ................................................ 4 1.2.2 Yu cu v cu hnh h thng ............................................................ 4 1.2.3 Hng dn thit lp thng s mn hnh .............................................. 5 1.2.4 Hng dn cch g ting vit c du .................................................. 5 1.2.5 Hng dn kt ni my in ................................................................. 7 1.2.6 Khi ng ng dng......................................................................... 7 1.2.7 Giao din ng dng .......................................................................... 8 1.2.8 S dng h thng menu .................................................................... 9 1.2.9 K khai thng tin doanh nghip ....................................................... 10 1.2.10 iu khin nhp d liu .................................................................. 11 1.2.11 Nhp mi, m t khai thu .............................................................. 13 1.2.12 Cc chc nng trn mn hnh k khai t khai .................................... 14 1.2.13 Kim tra v thng bo k khai sai .................................................... 17 1.2.14 Sao lu d liu .............................................................................. 18 1.2.15 Phc hi d liu ............................................................................. 19 1.2.16 Kt xut ra file PDF ....................................................................... 20 1.2.17 Danh mc ..................................................................................... 24 1.2.18 Tra cu t khai .............................................................................. 25

  2 M BO CA C QUAN THU .......................................................... 27 2.1 Bn quyn ........................................................................................... 27 2.2 Tnh tin cy ......................................................................................... 27 2.3 Bn cn in t khai ................................................................................ 28 2.4 Lu tr t khai .................................................................................... 28

  3 HNG DN S DNG CC CHC NNG K KHAI ........................ 29 3.1 K khai thng tin chung ca doanh nghip .............................................. 29 3.2 Cc quy nh v tnh nng h tr hng dn k khai chung ca ng dng: . 29 3.3 Hng dn thc hin chc nng k khai thu GTGT ................................ 30

  3.3.1 T khai thu gi tr gia tng khu tr mu 01/GTGT .......................... 30 3.3.2 T khai thu gi tr gia tng cho d n u t mu 02/GTGT .............. 40 3.3.3 T khai thu gi tr gia tng trc tip mu 03/GTGT .......................... 44

  3.4 Hng dn thc hin chc nng k khai thu TNDN ............................... 46 3.4.1 T khai thu thu nhp doanh nghip tm tnh mu 01A/TNDN ........... 46 3.4.2 T khai thu thu nhp doanh nghip tm tnh mu 01B/TNDN ........... 50 3.4.3 T khai Quyt ton thu thu nhp doanh nghip nm mu 03/TNDN .. 51 3.4.4 T khai thu thu nhp doanh nghip khu tr HHL mu 05/TNDN .. 63

  3.5 Hng dn thc hin chc nng k khai thu Thu nhp c nhn ................ 65 3.5.1 T khai thu thu nhp c nhn mu 01/KK-BH theo Thng ................ 65

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  3/147

  3.5.2 T khai thu thu nhp c nhn mu 01/KK-BH theo Qu .................. 67 3.5.3 T khai thu thu nhp c nhn mu 01/KK-XS theo thng .................. 67 3.5.4 T khai thu thu nhp c nhn mu 01/KK-XS theo Qu ................... 70 3.5.5 T khai thu thu nhp c nhn mu 02/KK-TNCN theo Qu ............. 70 3.5.6 T khai thu thu nhp c nhn mu 02/KK-TNCN theo Thng ........... 73 3.5.7 T khai thu thu nhp c nhn mu 03/KK-TNCN theo Thng ........... 74 3.5.8 T khai thu thu nhp c nhn mu 03/KK-TNCN theo Qu .............. 76 3.5.9 T khai thu thu nhp c nhn mu 07/TNCN (C nhn t khai) ......... 77 3.5.10 T khai Quyt ton thu TNCN mu 02/KK-XS. .............................. 80 3.5.11 T khai Quyt ton thu TNCN mu 02/KK-BH. .............................. 83 3.5.12 T khai Quyt ton thu TNCN mu 05/KK-TNCN. ......................... 86 3.5.13 T khai Quyt ton thu TNCN mu 06/KK-TNCN. ......................... 90 3.5.14 T khai Quyt ton thu TNCN mu 09/KK-TNCN. ......................... 93

  3.6 Hng dn thc hin chc nng k khai thu Ti nguyn ......................... 99 3.6.1 T khai thu ti nguyn mu s 01/TAIN ......................................... 99 3.6.2 T khai Quyt ton thu ti nguyn mu s 03/TAIN ...................... 101

  3.7 Hng dn thc hin chc nng k khai thu Tiu th c bit ............... 103 3.7.1 T khai thu Tiu th c bit mu s 01/TTB ............................. 103

  3.8 Hng dn thc hin chc nng k khai thu Nh thu .......................... 108 3.8.1 T khai thu Nh thu nc ngoi mu 01/NTNN ........................... 108

  3.9 Hng dn thc hin chc nng to cc mu Ho n ........................... 110 3.9.1 Thng bo pht hnh ha n Mu TB01/AC .............................. 110 3.9.2 Bo co tnh hnh nhn in ha n Mu BC01/AC ......................... 113 3.9.3 Bo co mt, chy, hng ha n Mu BC21/AC .......................... 115 3.9.4 Thng bo kt qu hy ha n Mu TB03/AC ............................. 117 3.9.5 Bo co tnh hnh s dng ha n Mu BC26/AC ........................ 119

  3.10 Hng dn thc hin chc nng lp bo co ti chnh ............................ 124 3.10.1 Lp B Bo co ti chnh theo quyt nh 15/2006/Q-BTC ............ 124 3.10.2 Lp B Bo co ti chnh theo quyt nh 48/2006/Q-BTC ............ 129 3.10.3 Lp B Bo co ti chnh theo quyt nh 16/2007/Q-NHNN ........ 134 3.10.4 Lp B bo co ti chnh theo quyt nh 99/2000/Q-BTC ............ 139

  4 CC A CH V S IN THOI LIN H ..................................... 144

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  4/147

  GII THIU Ti liu ny c xy dng h tr ngi k khai thu hiu r cc quy nh, hng dn v k khai thu v cch thc s dng chng trnh phn mm h tr k khai.

  1.1 M vch 2 chiu M vch 2 chiu l mt k thut m ho thng tin thnh dng d liu m my c th c c. H thng ng dng k thut m vch 2 chiu l h thng thc hin vic m ho thng tin, t chc v in ra m vch, ng thi cung cp chc nng nhn, gii m d liu t my c m vch.

  1.2 Hng dn s dng phn mm h tr k khai

  1.2.1 Cch s dng tr gip trong ng dng Duyt qua cc ni dung tr gip Di chuyn chut cho n khi xut hin hnh bn tay , khi tng ng s c mt mc tr gip lin quan n thng tin ang hin th. Kch chut tri chuyn n mn hnh tr gip tip theo. Thng thng mc ny s hin th di dng mt on ch mu xanh v c gch chn. Ngi dng c th s dng tnh nng tr gip bng 2 cch sau: Cch th nht bt k v tr no trn mn hnh, khi bm F1 s xut hin mn hnh tr gip. Cch th hai Trn menu, kch chut tri vo mc Tr gip. C th truy xut ni dung h tr theo tng ch (Contents): Cc ch c t chc di dng tng chng, ging nh cun sch gio khoa.

  1.2.2 Yu cu v cu hnh h thng

  Yu cu v thit b phn cng v h iu hnh Hu ht cc my tnh c nhn s chy c ng dng h tr k khai. Tuy nhin hin ti ng dng h tr k khai mi ch chy c trn nn phn cng c Windows h tr. Yu cu cu hnh ti thiu ca my tnh nh sau: B vi x l Intel hoc cc thit b x l tng thch, Tc ti thiu PII 400 MHz (hoc Celeron 567 MHz), H iu hnh Window2000, XP hoc Windows2003, My in Laser. Yu cu v cc phn mm h tr g ting Vit Unicode ng dng h tr k khai h tr font ch Unicode do i hi my tnh phi c ci t phn mm h tr g font Unicode. Hin ti ng dng ch nhn c ting Vit khi dng b g VietKey v theo 2 kiu g l TELEX v VNI.

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  5/147

  1.2.3 Hng dn thit lp thng s mn hnh ng dng h tr k khai c thit k tt nht cho mn hnh c phn gii 800x600. Nu bn thy mn hnh khng hin th ht giao din ng dng hoc thy ch hin th ln qu nh th cn phi t li v phn gii 800x600. iu chnh li phn gii mn hnh bn lm nh sau: Vo START/Settings/Control Panel/Display/ Settings, v chnh phn gii nh hnh v di y:

  Chn OK, mn hnh s c iu chnh v phn gii 800x600

  1.2.4 Hng dn cch g ting vit c du Thc hin cu hnh nh di y g Unicode bng b g VietKey2000:

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  6/147

  c th thc hin nhp d liu vo chng trnh HTKK bng b g Unikey, Trong ca s lm vic ca phn mm Unikey ngi s dng chn nt "M rng" sau tch chn vo chc nng "S dng clipboard cho unicode". Cc thng s khc chn mc nh nh mn hnh sau:

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  7/147

  Chn "ng" kt thc cng vic.

  1.2.5 Hng dn kt ni my in Trc khi in th my in phi c ni vi my tnh v my tnh cn phi c ci t phn mm iu khin my in ny. Trong windows vic thc hin nh sau: Vo START/Settings/Printers and Faxes. Sau thc hin Add Printer theo hng dn ca h iu hnh Windows

  1.2.6 Khi ng ng dng Khi ng ng dng bng cch kch kp chut vo biu tng HTKK 3.0.1

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  8/147

  trn mn hnh hoc vo START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke khai/HTKK 3.0.1

  bt u s dng, cn phi nhp m s thu. Nu l ln khai bo m s thu u tin th h thng s hin th ngay mn hnh khai bo thng tin v doanh nghip, ngc li nu khng phi khai bo ln u th s xut hin giao din chnh ca ng dng. Nu ngi s dng thc hin k khai cho nhiu m s thu th chn ln lt tng m s khai bo trong mn hnh ny. Khi ang k khai cho mt m s thu m mun chuyn sang m s khc th kch vo chc nng chuyn m s khc trong menu H thng.

  1.2.7 Giao din ng dng Giao din chnh ca ng dng h tr k khai nh sau:

 • HTKK2 Ti liu hng dn s dng v3.0.2

  9/147

  Trn giao din chnh th hin menu iu khin gc trn, bn tri v s hiu phi