en yersinia p ... yersinia pestis yersinia pestis is het primair agens van de zwarte dood en...

Download EN YERSINIA P ... Yersinia pestis Yersinia pestis is het primair agens van de zwarte dood en veroorzaakte

If you can't read please download the document

Post on 30-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITEIT GENT

  FACULTEIT DIERGENEESKUNDE

  academiejaar 2010 - 2011

  PREVALENTIE VAN YERSINIA ENTEROCOLITICA

  EN YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS

  BIJ DE BELGISCHE VLEESVARKENS

  door

  Gerty VANANTWERPEN

  Promotor: Prof. Dr. L. De Zutter

  Medepromotor: Dierenarts I. Van Damme

  Onderzoek in het kader van de Masterproef

 • De auteur en de promotor geven de toelating deze literatuurstudie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen hiervan te

  kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met

  betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht

  betreffende de gegevens vermeld in deze literatuurstudie berust bij de promotor(en). De auteur en de promotor(en) zijn niet

  verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn.

 • VOORWOORD

  Bij deze gelegenheid wil ik Prof. Dr. Lieven De Zutter bedanken voor de toewijding die hij de

  afgelopen drie jaar getoond heeft. Hij stond telkens klaar met verbeteringen, aanpassingen en

  vernieuwende inzichten. Hij was altijd bereikbaar als ik hulp nodig had en vond het niet erg als ik na

  een lange werkdag 's avonds nog bij hem kwam aankloppen.

  Dan wil ik ook mijn welgemeende dank betuigen aan dierenarts Inge Van Damme. Ze heeft me steeds

  met raad en daad bijgestaan bij alle mogelijke problemen in het labo en daarbuiten. Inge, je hebt me

  meer geleerd dan labotechnieken, kolonies herkennen en PCR's tot een goed einde brengen. Bedankt

  ook voor het gezelschap in de wekelijkse, nachtelijke uurtjes op maandag op weg naar het slachthuis.

  Het is fijn te weten dat ik op je kan rekenen.

  Ook mijn ouders, Marc Vanantwerpen en Gudrun Lagae, mogen niet vergeten worden. Jullie stonden

  elke maandagochtend met mij op, of het nu 3u of 4u was. Papa, bedankt om me te helpen met het

  bewerken en herwerken van de foto's en met het helpen oplossen van allerhande

  computerproblemen.

  Tot slot wil ik ook nog mijn vrienden, Nicky Van Der Vekens en Jorien De Loor, bedanken voor hun

  begrip toen ik weinig tijd voor hen kon vrijmaken.

 • INHOUDSOPGAVE

  Samenvatting ........................................................................................................................................ 1

  1. Inleiding......................................................................................................................................... 2

  1.1. Het genus Yersinia ............................................................................................................. 2

  1.1.1. Yersinia pestis ............................................................................................................... 2

  1.1.2. Yersinia pseudotuberculosis ....................................................................................... 3

  1.1.3. Yersinia enterocolitica .................................................................................................. 4

  1.1.4. Overige Yersiniae ......................................................................................................... 7

  1.2. Humane Yersiniose ............................................................................................................ 7

  1.3 Yersinia enterocolitica bij het varken ............................................................................ 9

  2. Eigen onderzoek ....................................................................................................................... 12

  2.1. Materiaal en methoden .................................................................................................... 12

  2.1.1. Bereiding en interpretatie van de media ................................................................. 12

  2.1.2. Methoden ..................................................................................................................... 14

  2.1.2.1. Proefopzet ............................................................................................................ 14

  2.1.2.2. Staalname ............................................................................................................ 14

  2.1.2.3. Bereiding van de homogenaten ........................................................................ 16

  2.1.2.4. Directe uitplating ................................................................................................. 17

  2.1.2.5. Aanrijking in ITC .................................................................................................. 18

  2.1.2.6. Koude aanrijking in PMB ................................................................................... 18

  2.1.2.7. Aflezen van CIN-platen ...................................................................................... 18

  2.1.2.8. Biochemische bevestiging ................................................................................. 18

  2.1.2.9. DNA-extractie ...................................................................................................... 19

  2.1.2.10. Polymerase Chain Reaction .............................................................................. 19

  2.2. Resultaten........................................................................................................................... 21

  2.2.1. Vergelijking van methoden ........................................................................................ 24

  2.2.3. Prevalentie ................................................................................................................... 24

  2.2.3. Telling ........................................................................................................................... 26

  3. Discussie .................................................................................................................................... 29

  4. Literatuurlijst ............................................................................................................................. 34

  Bijlagen ................................................................................................................................................. 38

  Bijlage I: enquête per slachthuis .................................................................................................. 38

  Bijlage II: enquête per varken ....................................................................................................... 45

 • SAMENVATTING

  Humaanpathogene Yersinia enterocolitica en Yersinia pseudotuberculosis veroorzaken intestinale

  infecties bij mensen, voornamelijk bij jonge kinderen. Varkens zijn het hoofdreservoir van pathogene

  Y. enterocolitica en infecties bij de mens worden vaak opgelopen door consumptie van

  gecontamineerd varkensvlees.

  Het doel van dit onderzoek was de contaminatie bepalen van varkenskarkassen met enteropathogene

  Yersinia spp. in België. Hiervoor werden 180 vleesvarkens, afkomstig van 106 bedrijven, onderzocht

  op het voorkomen van Y. enterocolitica en Y. pseudotuberculosis. Van elk varken werden zes stalen

  genomen: de tonsillen, de darminhoud en swabs van het bekkenkanaal, het kapvlak, de borst en de

  kauwspieren. Elk staal werd onderzocht volgens vijf verschillende methoden: (1) directe uitplating op

  CIN-platen, (2) 2 dagen aanrijking in ITC met uitplating op CIN-platen, (3) 2 dagen aanrijking in ITC,

  gevolgd door KOH-behandeling en uitplating op CIN-platen, (4) 7 dagen en (5) 14 dagen koude

  aanrijking in PMB met uitplating op CIN-platen.

  Uit het onderzoek bleek dat Y. enterocolitica bioserotype 4/O:3 geïsoleerd werd uit de tonsillen van

  103 varkens (57,2%) en uit de darminhoud van 36 varkens (20,0%). Ook hadden 76 varkens (42,2%)

  minstens één karkasswab waar Y. enterocolitica gedetecteerd werd. Vaak waren het de kauwspieren

  (59/180) die positief testten, gevolgd door de borst (31/180). Het kapvlak en het bekkenkanaal waren

  respectievelijk bij 17 en 15 varkens positief. Er waren 6 varkens (3,3%) waar Y. pseudotuberculosis

  gedetecteerd werd. De beste methode om de stalen te onderzoeken was de 14 dagen koude

  aanrijking.

  Er is een groot aantal varkens drager van humaanpathogene Yersinia spp. in de tonsillen en in de

  darmen op het moment van slachten. Daarenboven is een groot deel van de varkenskarkassen

  gecontamineerd met humaanpathogene Y. enterocolitica op één of meerdere onderzochte

  karkasplaatsen.

 • 2

  1. Inleiding

  1.1. Het genus Yersinia

  Het genus Yersinia behoort tot de familie van de Enterobacteriaceae en werd pas in 1944 als een

  apart genus beschouwd op voorstel van Van Loghem. De naam van het genus verwijst naar de

  Franse bacterioloog Alexandre Yersin. Hij beschreef als eerste de micro-organismen die de plaag

  veroorzaakten (Brubaker, 1986; Bottone, 1999; Nesbakken, 2000; Carter en Wise, 2003).

  Deze Gram-negatieve bacillen zijn oxidase negatief, facultatief anaëroob, catalase positief en vormen

  geen sporen. Ze fermenteren glucose zonder vorming van gas maar met de productie van zuren. Ze

Recommended

View more >