ekawp v 2nd rating - copy

Download EKAWP v 2nd Rating - Copy

Post on 16-Jul-2015

504 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naipagliliwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili. II. Paksang Aralin B.P. : K.P. : I.B : E.L.C. : Kagamitan : Katoohanan Kaalaman Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais- nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. EKAWP pah. 7 larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng isang batang malusog, malinis at maayos. Ano arrg masasabi ninyo tungkol sa larawan? B. Panlinang na Gawain Dumating nang maaga si Celso sa tipanan nila rig kanyang mga barkada. Masaya siya at masigla. "Tignan mo Nilo," sabi niya. Tumanggap ako ng paanyaya para sa isang "party". Tiyak na matutuwa ang ating barkada". "Pero, Celso, tingnan muna natin kung ano at para saan ang "party' iyan. Ang sagot ni Nilo. "Kailanganna maging maingat sa pagtanggap ng mga imbitasyon. Kailangan nating pangalagaan ang ating sarili laban sa masamang elemento." C. Paglalapat Ano ang inyong masasabi sa pagtutol ni Nilo sa imtasyong dala ni Celso Ano ang inyong gagawin kung ikaw si Nilo? Si Celso? IV. Pagtataya: Ipaliwanag sa ilang pangungusap ang kahulugan nito: Ang ating katawan ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos Paano natin ito pangangalagaan? V. Kasunduan: Niyaya ka ng iyong barkada na mag-eksperimento sa paghitit ng -isang sigarilyo, sabi niya, ano ang gagawin mo? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naipaliliwanag na ang karunungan, ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili II. Paksang Aralin B.P. : K.P. : E.L.C. : Kagamitan : Katotohanan Kaalman EKAWP pah. 7 larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng isang batang babaeng malusog ,akinis at malinis. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa larawan? B. Panlinang na Gawain Ang sangkap ng katawan ng isang babae ay iba kaysa sa isang lalaki. Ano ang pagkakaiba? Dahil sa mga pagkakaibang ito ang isang batang babae ay dapat manatiling maingat sa kanyang sarili, sa kanyang katawan. Ano ang mga pag-iingat na ito. C. Paglalapat Ano ang iyong gagawin sa sumusunod na sitwasyon? 1. Isang batang lalaking maharot ang lumapit sa iyo at tangkang kakalabitin. 2. Malapit nang bumagsak ang ulan, gusto mo nang makauwi agad, kayat naghintay ka ng traysikel. May dumating na trysikel, ngunit ang drayber ng traysikel na ito ay may masamang reputasyon sa mga nakasakay na rito. Sasakay ka pa rin ba? IV. Pagtataya: Paano natin pangangalagaan ang ating katawan laban sa mga taong may masamang isip? V. Kasunduan: Ano ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating katawan? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naipaliiiwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili. II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. L.C. : EKAWP pah. 7 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang raga gamit na matatagpuan sa inyong mga tahanan? Sa paaralan? 2. Pagganyak: Paano iniingatan ang mga gamit na ito? B. Panlinang na Gawain Nag-uwi ng isang telebisyon ang Tatay mo. Gusto mo na itong subukan upang mapanood ang paborito mong programa. Ano ang gagawin mo? C. Paglalapat Ano ang gagawin mo sa susunod na sitwasyon? 1. Ang inyong aralin sa musika ay pag-aaral ng isang bagong awit. Kailangan ang radyo-kaset at "tape". lnutusan ka ng guro na ikaw ang magpatugtog, ngunit hindi mo alam ang pagbubukas ng radyo. Ipagtatapat mo ba na hindi mo alam o hindi mo ipahahalata na wala kang alam? At bakit? IV. Pagtataya: 1. May mga bagong kagamitan at kasangkapan na uwi ang iyong Tatay na galing sa pagtatrabaho mula sa Saudi. Paano mo malalaman ang paggamit nito? V. Kasunduan: Sumulat ng 5 kapakibangan makukuha kung nararagdagan ang inyong kaalaman sa makabagong kagamitan at kasangkapan. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nasisiyasat ang sitwastuan ng sukat, timbang, dami o laki ng mga binibilang na bagay. II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano mo pinangangalagaan ang mga kasangkapan ninyo sa bahay 2. Pagganyak: Anu-ano ang mga panukat na matatagpuan sa inyong mga tahanan? sa paaralan? sa mga tindahan? Pagpapakita ng mga bagay na ginagamit na panukat. Hal. Ruler. tape measure, timbangan, atbp. B. Panlinang na Gawain Kung ikaw ay bibili ng prutas, anong panukat ang gagamitin ng tindera sa palagay mo? Paano mo malalaman na hindi ka namahalan sa iyong nabili? C. Paglalapat Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? 1. Pinabili ka ng Nanay mo ng tela. Nakita mo na ang ginawa ng tindera ay sinukat lamang sa kanyang balikat at isang kamay ang tela. Papayag ka ba at bakit? IV. Pagtataya: Pinabili ka ng Nanay mo ng asukal. Paano ito susukatin? V. Kasunduan: Sumulat ng 5 kapakinabangang makukuha kung nararagdagan ang yong kaalaman sa iba't-ibang panukat at timbangan sa pagbili ng mga gamit.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakikilala ang kaibahan ng sariwa sa bulok/maruming pagkain II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang ginagamit na panukat sa mga prutas? 2. Pagganyak: Ano ang paborito mong pagkain? B. Panlinang na Gawain Kung ikaw ay bibili ng prutas, halimbawa'y abokado, paano mo malalaman na ang nabili mo ay sariwa? C. Paglalapat Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? 1. Pinabili ka ng Nanay mo ng isda sa palengke. Pinipilit ka ng unang tinderang nilapitan mo na bilhin ang tumpok rig galunggong sa murang halaga. Sa ikalawang tindera, may kamahalan ang kanyang tinda, ngunit sa tingin mo ay mas maganda at sariwa. Alin ang bibilhin mo? At bakit? IV. Pagtataya: Sabihin kung wasto o mali ang sumusunod na mga pangungusap: 1. Ang sariwang prutas ay makikilala sa balat. 2. Bumili si Ana ng tinapa. Binalot ng tindera ang tinapa sa diyaryo. 3. Bumibili lamang si Rico ng lutong pagkain kung ito ay nakabalot sa malinis na balutan. V. Kasunduan: Ilarawan ang hitsura ng sariwang gulay at prutas.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Ginagawa ang nararapat para sa sariling kapakanan at kapakanan ng iba. II. Paksang Aralin Paggawa ng Nararapat para sa Sariling Kapakanan at ng Iba B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano mo malalaman kung sariwa o bulok ang prutas o gulay? 2. Pagganyak: Naranasan mo na ba any pumili ng gagawin mo? Ano ang laging isinasaalang-alang mo? Ano ang dapat mong isaisip? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon Si Jose ay inutusang magtapon ng basura sa kanto ng kanyang Ina. Habang papunta sa kanto si Jose, bigla siyang napatigil at pinagmasdan ang malabundok na basurang nandoon. Naitanong niya sa sarili kung ano ang idudulot kung daragdagan pa niya any basura. Sino ang maaapektuhan nito? 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang malaking katanungang sumagi sa isip niya? Ano ang katangiang ipinakita ni Jose sa binasang sitwasyon? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang dapat mong isaisip sa paggawa o pagtupad ng gawain? 2. Paglalapat Kung ikaw si Jose, ano rin ba ang gagawin mo? Ano ang isasaalang-alang mo? IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang patlang kung tama ang gagawin at ekis (x) kung mali. 1. Bago gumawa ng isang bagay isipin muna ang idudulot nito sa iyo at sa iba. 2. Kung ikaw ang pinuno, gawin mo kung ano ang maganda sa sarili mo. 3. Hayaan mo ang iba, mahalaga'y matupad ang layunin mo

V. Kasunduan: Anu-anong halimbawa ang magagawa mo para sa ikabubuti ng lahat at sarili? Paano mo to gagawin? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nagpapakita ng kawilihan sa pagbasa/pagsusuri ng mga aklat at magasin II. Paksang Aralin Pagpapakita ng Kawilihan sa pagbasa/Pagsusuri ng Akiat at Magasin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang dapat mong isaisip kung gagawin mo ang isang bagay? 2. Pagganyak: Kung tapos na kayo sa mga gawaing pambahay o pampaaralan, ano ang madalas ninyong gamin sa paglilibang? Sino sa inyo ang nawiwili sa pagbasa ng aklat at magasin? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon Si Eddy ay likas no mahiligin sa pagbasa ng mga aklat at magasin. Pagkatapos ng gawain sa pagsagot sa mga takdang aralin, binabasa niya ang mga aklat o magasin na hinihiram niya sa kanilang silid-aklatan. Nasisiyahan siyang basahin ang mga ito at ikuwento sa mga kaibigan o kamag-aral ang mga nilalaman nito. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang kanyang libangan? Nasisiyahan ba siyang gawin ito? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang ibubunga ng pagiging maibigin sa pagbabasa? Dapat bang magkaroon ng kawilihan sa pagbasa ng aklat o magasin? 2. Paglalapat Natapos mo ng gawin ang takdang-aralin mo at mga iniutos sa iyo ng nanay. Ano ang gagawin mo sa paglilibang? Gagayahin mo ba si Eddy? IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang tamang palagay mo. 1. Nagbabasa ng aklat tuwing walang gagawin 2. Mahilig magbasa ng mga magasin 3. Bumibili ng makabuluhang aklat para paglibangan Lagi Minsan Hindi

V. Kasunduan: 1. Anu-anong aklat at magasin ang nais mong basahin? 2. Bakit gusto mo itong basahin? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naiisip ang kabutihan ng ibang tao bago magbigay ng pasya II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : EKAWP 1.1. p.9 Kagamitan : "blackstrips Inaasahang Kaisipan: Sa pagpapasiya isipin tuwina kung makabubuti sa kapakanan ng iba. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang maitutulong sa atin ng paglalalaan ng oras sa pagbabasa? 2. Pagganyak: Naranasan mo na bang maghintdy? Ano ang masasabi mo? B. Panlinang na Gawain 1. Malapit nang umalis ang bus na may "field trip" nang maalala ni Lita na naiwan niya ang kanyang baong pagkain. Ibig niyang utusan ang kanyang kaklase na katabi nya sa bus. 2. Pangkatang gawain Anong desisyon ang dapat niyang gawin? 3. Paghahanda sa Paglalahad Isadula ang positibo at negatibong maaaring maging kasunod ng naturang sitwasyon. 4. Paglalahad ng bawat pangkat: 5. Pagtalakay: Ano ang maaaring mangyari sa kaibigan ni Lita? Ano ang maaaring ipalit niyang pasiya? 6. Pagbuo ng Kaisipan: Ano ang dapat isaalang-alang bago magbigay ng pasiya? 7. Paglalapat Kung ikaw si Lito ganon din ba ang gagawin mo? Bakit? IV. Pagtataya: Sagutin ng Oo o Hindi at ipaliwanag ang bawat sagot. 1. Tinitingnan ko ba ang kalagayan ng iba bago ako magpasiya? 2. Pumapayag ba ako na isantabi ang sarili para sa iba? 3. Sumasangguni ba ako sa aking guro bago magpasya sa kapakanan ng aking mga kamag-aral. V. Kasunduan: Anong pangyayari sa iyong buhay ang kinailangan mong gumawa ng pasiya na ma kabubuti sa iba? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Bumubuo ng pasya pagkatapos pag -aralan ang dalawang panig ng isang isyu. II. Paksang Aralin Sariling Pasya B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : p.9 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : mga larawan Inaasahang Kaisipan: Ang isang pasya kung makatwiran bago ibigay ang dalawang panig ay pag-aralan. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bakit dapat isaalang-alang ang kapakanan ng iba bago magpasya? 2. Pagganyak: Kilalanin ang mali sa larawan (mga larawang may dibalanseng bahagi) B. Panlinang na Gawain 1. Gawain: Palabunutan ng "activity card" na may larawan sa likod at harap 2. Pangkatang Gawain: Suriin ang larawan sa "activity card" 3. Pangkatang Talakayan: Bakit umiiyak ang kapatid? Bakit itinuturo niya sa kaklase? Suriin ang kabilang panig Ibigay ang desisyon 4. Pangkatang Paglalahad: Pagsasadula ng susunod na tagpo o desisyon 5. Paqtalakay: Suriin ang panig ng kapatid. Ano ang iyong desisyon? Makatwiran na ba ito? Bakit? 6. Pagbuo ng Kaisipan: Ano ang dapat gawin bago magpasya?

7. Paglalapat:Ano ang gagawin mo kung nagkagalit ang dalawa mong kaibigan?

IV. Pagtataya: Punan Simula ngayon sisikapin kong ________ bago magpasya. Sapagkat _______________. V. Kasunduan: Maghanda ng dula-dulaan tungkol sa pagbubuo ng pasya.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Inaalis ang mga impormasyon na walang kaugnayan sa isyu at walang maidudulot na mabuti sa ibang tao. II. Paksang Aralin Sariling Pasya B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : ELC EKAWP 1.1.1 1. pah. 9 Kagamitan : Larawan, "blacktripe" Inaasahang Kaisipan: Mga impormasyong di-kaugnay sa suliranin ay huwag ibigay pagkatdi nakabubuti sa sino pa man III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bakit mahalaga ang manood ng "Balita" araw-araw? 2. Pagganyak: Ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo? B. Panlinang na Gawain 1. Tingnan ang larawan 2. Pangkatang Gawain: Paano mo iaangkop ang idea sa larawan sa sitwasyon? Napagalitan ng nanay ang kuya mo dahil sa madalas na pag-uwi nito nang gabi, pinapangaralan siya at panay ang singit ni Ben ng iba pag-atraso sa kanya sa kanyang kuya. 3. Talakayan Ano sa palagay mo ang ibubunga ng pagsabat ni Ben sa usapan? Ano ang dapat gawin ni Ben? Nakakabuti ba ito sa kaniya? 4. Paglalahad ng bawat pangkat Isadula ang susunod na mangyayari 5. Talakayan Ano ang dapat timbangin? 6. Pagbubuo ng kaisipan Ano ang dapat gawin upang mapadali o maiwasan ang paglala ng isag suliranin? 7. Paglalapat "Staring Time Magbahagi ng isang karanasang may hawig sa sitwasyong inilahad kanina.

IV. Pagtataya: Alisin ang di kaugnay na impormasyon sa ikakalutas ng sitwasyon 1. Si Karla ay maraming utang sa kanyang kaklase. Dahil dito sinali. 2. Si Eva ay madalas magsumbong sa kanyang ina, kaya't lagi malakas ang loob niyang makipag-away. V. Kasunduan: Magtala ng 2 sariling karanasan na may kinalaman sa aralin. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nagsasaliksik ng sapat na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pagkukunan tulad ng naging karanasan. II. Paksang Aralin Bunga ng Sariling Pasya B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : p.9 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : ibatibang aklat at babasahin III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Napagitna ka sa pagtatalo ng iyong dalawang kaibigan. Ano ang iyong gagawin? 2. Pagganyak: Saang mga bagay tayo makakakuha ng mga impormasyon na lagi nang malapit sa katotohanan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga aklat gayundin ang mga babasahin. Anu-ano ang mga bagay na makukuha mula rito? Alam ninyo ang bukod sa mga ito mayroon tayong iba pang mapagkakatiwalaang pagkukunan ng mga impormasyon? Ito ay ang ating karanasan. 2. Ilahad ang Kalagayan Hangang-hanga ka sa iyong guro dahil ang galing-galing niyang magpayo sa mga batang may problema. Lahat ay pawang may katotohanan kung kaya't marami ang sa kanyay lumalapit. Minsan, lumapit ka sa kanya at nagtanong "Ma'm saan po kayo nagsasaliklik ng mga bagay na ipinapayo sa amin". Mataman niya akong tiningnan at sinabing ang lahat ay mula is kaniyang mga naging karanasain sa buhay. Sa kanya ko narinig ang mga salita sa wikang ingles na ''Experience is the best Teacher''. 3. Pagtalakay a. Ilarawan ang guro b. Saan niya kinukuha ang mga na bagay na kanyang ipinapayo? c. Epektibo ba ang ganitong paraan ng paghahanap ng impormasyon. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Maituturing ba ang karanasan ay isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon? 2. Paglalapat Ipaliwanag ang ibig sabihin ng "Experience is the best teacher?

IV. Pagtataya: Isulat ang iyong gagawin sa kalagayan sa ibaba. Produkto ng "broken family" ang iyong matalik na kaibigan at ikaw naman ay galing sa masayang pamilya. Paano mo siya matutulungan kung siya ay naghahanap ng pagmamahal at pangunawa? V. Kasunduan: Iguhit ang larawan ng guro sa kuwentong nabanggit. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakikilahok nang kusa at aktibo sa mga gawaing pampaaralan II. Paksang Aralin Paglahok ng kusa at aktibo sa Gawaing Pampaaralan B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Sumasali ka ba sa mga samahan sa ating paaralan? Saan dapat naaayon ang sasalihan mong samahan? 2. Pagganyak: Maraming gawain pampaaralan ang issasakatuparan bawat buwan B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Buwan ng Agosto, kaya ang mega bata ay nagbabalak ng magandang gawain para sa Linggo ng Wika. Isang palatuntunan ang idinaraos para sa okasyong ito. Nang malaman ito ni Josie, kaagad siyang nagprisinta kay Gng. Santos, ang kanilang guro. na isali siya sa pagtula. Tuwang-tuwa ang guro sa inasal ni Josie. 2. Pagtalakay: Sino ang pangunahing tauhan? Bakit may idinaraos na palatuntunan sa paaralan? Ano ang kaagad na ginawa ni Josie? Dapat bang tularan siya? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang dapat gawin kung may gawaing pampaaralan? Anu-ano ang mga katangiang dapat mong ipamalas? 2. Paglalapat Araw ng pagkakaisa ng mga Bansa. Ang bawat klase ay magpapakita ng isang palabas. Ano ang nararapat nating gawin? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot 1. May palatuntunan sa inyong paaralan at ang inyong pangkat ang mamumuno. Ano ang iyong gagawin

a. Pababayaan sila b. Sumali at makipagtulungan sa kasapi k. Sumali ngunit limitahan ang pagtulong 2. Nais mong sumali sa paligsahan sa pagtula. Ano ang gagawin mo? a. Lalapit sa namumuno at magpapalista b. Magpapalista pero aayaw sa oras ng labanan k. Huwag sumali at itoy sagabal lamang V. Kasunduan: 1. Anu-anong gawain ang sinasalihan mo sa paaralan? 2. Paano mo maipapakita ang pagiging aktibo sa mga gawaing pampaaralan? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakakasali sa mga samahan ayon sa hilig o interes II. Paksang Aralin Pagsali sa mga samahan ayon sa hilig o interes B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga samahang nasa ating paaralan? Alin dito ang interesado kayong salihan? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Pagkatapos ng klase, dumaan si Ben sa harap ng tanggapan ng punong-guro. Doon ay may isang "bulletin board" na nakapaskil ang mga panawagan sa mga batang nais sumali sa iba't-ibang samahan. Pinag-aaralan ni Ben ang listahan. Bigla siyang napangiti nang nabasa ang samahan para sa mga batang mahilig sa pagguhit. Ito ang kanyang sasalihan dahil mahilig siya sa pagguhit. 2 Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa niya pagkatapos ng klase? .Anong samahan kaya ang sasalihan niya? Bakit? Tama kaya ang gagawin niya?

C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Saan dapat naaayon ang sasalihan mong samahan? Ano ang dapat mayroon sa pagsali sa isang samahan? 2. Paglalapat Sa inyong paaralan ay mayroon din iba't-ibang samahan .Anong samahan ang sasalihan mo at bakit ito ang pinili? IV. Pagtataya: Sagutin ang rnga sumusunod na tanong. 1. Dapat bang sumali sa mga samahan sa ating paaralan? 2. Dapat bang may interes ka sa sinalihan mong samahan? 3. Dapat bang ipakita mo ang iyong galing dito?

V. Kasunduan: 1. Anong samahan sa paaralan ang nais mong salihan? 2. Bakit ito ang iyong pinili?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naibabahagi ang Talino sa Kapwa II. Paksang Aralin Pagbabahagi ng Talino sa Kapwa B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong dapat gawin kung may gawang pampaaralan? Anu-ano ang mga katangiang dapat mong ipamalas? 2. Pagganyak: Anu-ano ang mga gawain sa loob ng silid-aralan? Naipamamalas mo ba dito ang iyong talino? Paano? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Masayang pumasok sa paaraan si Noli. Sa Hekasi magkakaroon sila ng talakayan. Ibinabahagi ni Noli ang kanyang mga nalaman sa pagbabasa ng mga aklat at magasin Hindi niya ipinagmamaramot ang mga impormasyong kanyang natutinan sa pagbabasa. Dahil dito, maraming karagdagang kaalarnan ang nabatid ng kanyang kaklase. Tuwang-tuwa sila. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa ni Noli sa kanyang mga nalalaman? Ano ang naging bunga nito? Dapat ba siyang tularan?

C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang nararapat gawin kung may nalalaman ka o natatanging talino? 2. Paglalapat Mahusay ka sa paggawa ng rnga artipisyal na bulaklak Ang inyong silid sa ''Home Economics" ay dapat lagyan nito. Ano ang iyong gagawin? IV. Pagtataya: Tama o Mali _____ 1. Huwag mong sabihin sa iba ang nalalaman mo sa pagluluto. _____ 2. Ang talino ay dapat ibahagi sa ibang tao _____ 3. Kung alam mong gumawa ng mga pang-dekorasyon, Ituro mo ito sa mga kaibigan mo.

V. Kasunduan: 1. Anu-anong kaalaman o talino ang nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan? 2. Paano mo ito ibabahagi?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naibibigay ng mungkahi sa ikagaganda ng samahan II. Paksang Aralin Pagbibigay ng Mungkahi sa Ikagaganda ng Samahan B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang nararapat mong gawin kung may natatanging talino o kakayahan ka? 2. Pagganyak: Ano ang iyong gagawin kung may nakita kung dapat baguhin sa inyong samahan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Kasali si Mark sa samahan ng mga batang may hilig sa Matematika. Masaya ang kanilang samahan. Ngunit may napansin Si Mark. Madalas lumiban ang mga opisyal nila. Isang araw, sa kanilang pulong, nasabi niya sa harap ng lahat ang kanyang napapansin. Ayaw niyang masira ang kanilang samahan bagkus umunlad pa ito. Sa mahinahon na paraan nagbigay siya ng mungkahi. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa niya isang araw? Sa iyong palagay, maganda kaya ang ibubunga nito? Bakit? Tama ba ang ginagawa ni Mark? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan? Paano mo to sasabihin? 2. Paglalapat Napansin mong kaunti lamang ang gawain sa inyong samahan. Ano ang gagawin mo bilang kasapi ng nagmamalasakit? IV. Pagtataya: 1. Anong mungkahi ang ibibigay mo kung nag-aaway ang mga kasapi?

V. Kasunduan: 1. Anong mungkahi ang ipapaalam mo kung nalalabag na ang mga tuntunin ng samahan

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Lumalahok sa mga pagplano/pagpasya ng mga gawain ng samahan II. Paksang Aralin Paglahok sa mga Pagplano/Pagpasya ng mga Gawain ng Samahan B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 12 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan? Paano mo to sasabihin? 2. Pagganyak: Bilang kasapi ng isang samahan, paano ka nakikibahagi? Sumasali ka ba sa pagpaplano? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagbasa ng Sitwasyon Si Carlos ay kasapi sa samahan para sa mga batang mahilig sa pagguhit. Nais ng samahan na umunlad ang kanilang kaalaman sa pagguhit. Nagbigay ng mungkahi si Carlos. Sinabi niya na maaari nilang kumbidahin ang isang pintor na kakilala niya upang turuan ang kanilang samahan. Masayang sumang-ayon ang pangkat. 2. Pagsusuri Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang suliranin ng samahan? Ano ang mungkahi ni Carlos? Tama ba ang ginagawa ni Carlos? C. Pangwakas na Gawain: 1 Paglalahat Ano ang nararapat gawin ng isang kasapi sa mga gawain ng samahan? Dapat ka bang sumali sa pagpaplano? 2. Paglalapat Bilang isang aktibong kasapi ng samahan, ano ang dapat mong gawin kung may pagpaplanong gagawin ang pangkat? IV. Pagtataya: Pillin ang tamang sagot 1. Alam mo ang kasagutan sa suliranin ng samahan, ano ang gagawin ono? a. Tatahimik na lang b. Aalis at magkukunwaring hindi alam ang kasagutan

c. Makikilahok sa pagpapasya 2. Ginaganyak kayo na inyong pinuno na sumali sa pagpapasya sa samahan, ano ang gagawin mo? a. Tutugon sa panawagan ng pinuno b. Pabayaan siya sa kanyang panawagan c. Umalis at huwag ng sumali sa samahan V. Kasunduan: 1. Sumali ka ba sa pagpaplano ng samahan? 2. Ano ang iyong ibinabahagi sa samahan?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _________________ I. Layunin: Naipakikita ang katapatan sa pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Kahit masaldan man ang kalooban kung ito ay para sa kabutihan. II. Paksang Aralin Katapatan sa Kapwa B.P. : Pagmamahal K.P. : Katapatan EKAWP : dh.5 E.L.C. : pah. 13 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Isang araw ay hinamon ka ng suntukan ng iyong kaklase dahil sa ikaw ang ginawang lider ng guro ninyo. Ano ang iyong gagawin? Paano mo siya kakausapin at pagpapaliwanagan? 2. Larawan ng isang masungit at nakatawang bata. Ano ang napapansinsa dalawang larawan, "Sino sa kanila ang gusto mong maging kaibigan? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Isang araw pilit na nagpapasama ang iyong kaibigan na gustong sumali sa isang "Beauty Contest" Pero alam na alam mo na hindi siya maaaring sumali dahil sa bukod sa siya'y maliit lamang, bulol pa. 2. lkaw, bilang kaibigan papayagan o hahayaan mo ba siyang tumuloy na makilahok sa "Contest" na iyon? Bakit? Paano niya malalaman ang kanyang mga kakulangan o kapintasan kung sa pagsasabi mo sa kanya ng katatohanan ay ikagagalit niya , sa iyo? Ano ang iyong mararamdaman? Bakit? 3. Sa palagay mo nailigtas mo ba siya sa isang kahihiyan? Nakabuti, ba ang pagsasabi mo sa kanya ng katotohanan? 4. Bakit kailangang ipagtapat ang katotohanan, kahit ito'y masakit sa kalooban? IV. Pagtataya: 1. Tama bang ipagtapat ang katotohanan sa husgado, kahit ang nasasakdal ay iyong kamag-anak? 2. Ang pagtatapat ng totoong dahiJan kung bakit madalas lumiban sa klase ay tama? V. Kasunduan: Maglahad ng sariling karanasan tungkol sa pagsasabi ng katotohanan laban sa kamag-aral/ kaibigan/kaanak. Sabihin anong kabutihang nagawa nito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _________________ I. Layunin: Iniiwasan ang panloloko sa kapwa II. Paksang Aralin Katapatan sa Kapwa B.P. : Pagmamahal K.P. : Katapatan (Katapatan sa Gawa) E.L.C. : dh. 13 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Nakita mong hindi angkop ang suot ng iyong kapatid para sa dadaluhang pagtitipon? Ano ang iyong gagawin? B. Panlinang na Gawain 1. Isang araw ay may bisitang dumating ang ate mo. Agad kang pinabili ng mamimiryenda. Alam mong sobra ang ipinadala sa iyong pera. Anoang iyong gagawin? 2. Hayaang magbigay ng mga karanasan ang mga bata gaya ng narinig na sitwasyon. Ano ang kapalit ng di mo panloloko sa iyong kapwa? K. Paglalapat Lutasin ang Suliranin 1. Malaki ang kinikita ng magkasosyong Mang Pepe at Mang Pedro sa kanilang negosyo. Pero hindi alam ni Mang Pepe. Ano ang dapat gawin ni Mang Pepe? Bakit? IV. Paggamit ng tseklis: Sagutan ng madalas, paminsan-minsan. Hindi kailanman 1. Nugsisinungaling ako kapag inuutusan. 2. Nagtatapat ako ng katotohanan pag ako'y tinatanong. 3. Nagsasabi aka ng katotohanan kung ako ay may maysala kahit parusahan ako. 4. Ibinibintang ko sa iba ang ginagawa kong kasalanan. 5. Sinasabi ko ang tunay na halaga ng bagay na aing binibili. V. Kasunduan: Ano ang napatunayan mo sa iyong sarili kung nagsasabi ka ng totoo sa iyong kapwa?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ang pakikitungo nang matapat sa kapwa II. Paksang Aralin Katapatan sa Kapwa B.P. : Pagmamahal K.P. : Katapatan (Katapatan sa Gawa) Kagamitan : Larawan ng mga nagbubulungang tao E.L.C. ph. 13 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Kaibigan mo ang kumuha ng "ballpen" ng iyong kaklase at ito'y hilung-hila na sa paghahanap nito, sasabihin mo ba ang katotohanan? 2. Pagganyak Ano ang ibig sabihin ng kasabihan sa wikang Ingles na "No man is an Island"? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan. Ano kaya ang kanilang ginag.awa? Sino kaya ang kanilang pinaguusapan? 2. Ilahad ang kuwento. Si Marta ay isang batang laging nag-jisa. Mayroon siyang kaibigan, si karen, lahat halos ng kanyang lihim ay sinasabi niya rito. Ang, kaso sa tuwing nakatalikod si Maria lagi niya itong kinukuwento sa iba niyang kaklase kung kaya't lagi nila itong pinag-uusapan. Dahil dito hindi na muling nagtiwala si Marta. 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Maria b. Sino ang kaniyang itinuturing na kaibigan/ilarawan ito. c. Tama ba ang kanyang ginagawa para kay Marta? Bakit? K. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Ano ang tamang paraan ng pakikitungo sa kapwa? 2. Paglalapat: Pangkatin ang klase sa apat. Hikayatin ang bawat pangkat na magpakita ng maikling dula-dulaan upang maipakita ang matapat na pakikitungo sa kapwa. Piliin ang may pinakamagandang palabas. IV. Pagtataya: 1. Nagkagalit kayo ng iyong kaibigan at alam mo ang kaniyang mga kahinaan. Pagkakataon mo na para makaganti, ano ang gagawin mo?

2. Asar ka sa isa mong kaklase, nagkataong ikaw ang kanyang nilapitan upang humingi ng tulong. Ano ang iyong gagawin? 3. Kapitbahay mo ang iyong kaklaseng napatayo sa loob ng klase, alam no na siya ay napahiya. Pinakiusapan ka niya na kung maaari ay huwag mo itong ikuwento sa bahay, ano ang gagawin mo? V. Kasunduan: Magtala ng dalawang paraan kung paano maipakikita ang pagiging tapat sa iyong kapwa.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _________________ I. Layunin: Naipapakita ang pagpigil/pagtitimpi sa sarili na gumawa ng marahas na hakbang kapag galit. II. Paksang Aralin Disiplina sa Sarili B.P. : K.P. : E.L.C. :

Pagmamahal Disiplina pah. 15

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Isang Awit 2. Pagbasa ng pang-umagang pahayagan tungkol sa magkaibigan na nagkapatayan dahil sa maliit na dahilan at di pagkakaunawaan. (o alin man sa balita na angkop sa paksa) B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Isang Sitwasyon: Magkaibigang matalik sina Alice at Melody. Naiinggit sa kanila si Zeny na dating pinakamatalik na kaibigan ni Alice. Isang araw ay may isinumbong sa guro nila si Zeny tungkol kay Melody. Nagpaliwanag si Melody sa guro na di naman tatoo ang isinumbong ni Zeny tungkol sa kanya. Ibig nang sugurin ni Melody si Zeny, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at malumanay na kinausap, si Zeny. Humingi ng paumanhin si Zeny at naging magkaibigan na sila. Ano kaya ang nangyari kung hindi nagpigil ng kalooban si Melody? 2. Hayaan/Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na magsalaysay ng kani-kanilang karanasan sa pagpipigil ng kalooban at pananalita. Paano mo ipinakita ang pagpipigil mo sa iyong sarili? Anong kabutihan ang naidulot nito? Anu-anong mga "tips" O dapat gawin upang maiwasan ang , paggawa ng marahas kung ikaw ay galit? 3. Dula-dulaan: Magbibigay ang guro ng iba't-ibang sitwasyon a pangyayari na isasadula ng bawat pang kat. Pansinin kung paano ipinakita ng bawat pang kat ang pagpipigil/pagtitimpi sa sarili. IV. Pagpapahalaga: Sagutin ang sumusunad na mga tanong: 1. Sa anu-anong pagkakataon dapat na magpigil ng kalaoban/sarili at pananalita? 2. Bakit kailangang magpigil ng sarili at pananalita kung nagagalit sa kapwa? V. Kasunduan: Iwasan ang paggawa ng marahas na hakbang kapag galit.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _________________ I. Layunin: Naiiwasan ang masamang Gawain tulad ng pagsama sa masamang barkada at pagpapagabi sa lansangan/kalye. II. Paksang Aralin: Disiplina sa sarili B.P. : K.P. : E.L.C. :

Pagmamahal Disiplina (Katapatan sa Gawa) ph. 15

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Nagyayaya ang iyang kaklase na mamasyal muna, kailanang makauwi muna dahil hinihintay ka ng iyong ina. Ano ang iyong gagawin at bakit? 2. Pagganyak: Bakit hindi tama ang sumama sa barkada at magpagabi sa lansangan laluna kung hindi alam sa inyo? B. Panlinang na Gawain Naglalakad pauwi sina Alfred, Dan at Luis. Nadaan nila ang ilang kaibigan na naglalaro ng cara y cruz. Tinawag sila upang sumali sa kanila. Umayaw sina Alfred dahil ang laro ay isang uri ng sugal. Pinagtawanan sila ng mga batang nagsusugal, ngunit hindi sila napilit at nagpatulay sila ng paglakad pauwi. Tama ba ang ginawa ni Alfred? K. Paglalapat Magagawa ba ninyo ang ginawa nina Alfred? At bakit? Ano ang dapat ninyong sabihin sa mga batang nagsusugal? IV. Pagtataya: Sagutin ang mga sumusunod na pangungusap ng: Madalas 1. Sumasama ako sa mga kaibigan na maglaro ng Video Game 2. Tumitikim-tikim ako ng beer. 3. Umuuwi ako nang gabi dahil masarap ang mamasyal kasama ng mga kaibigan. 4. Sumasama ako sa mga barkada na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. V. Kasunduan: Sumulat ng isang karanasan na nagpapakita ng pagpipigil sa sarili na sumama sa masamang barkada. Minsan Hindi Kailanman

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _________________ I. Layunin: Natutupad ang mga obligasyon/tungkulin ng sariling relihiyon II. Paksang Aralin: Pamumuhay ng naayon sa Sariling Paniniwala B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon E.L.C. : ph. 17 Kagamitan : Larawan ng ibat-ibang simbahan, talaan ng ibat-ibang Gawain sa simbahan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bakit mahalaga ang pagdarasal bago at matapos kumain? 2. Pagganyak: Sa anong relihiyon ka nabibilang? Alam mo ba ang iyaong mga obligasyon bilang isang __________? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga larawan. Anong relihiyon ang may simbahang ganito (larawan)? 2. Ilahad ang kuwento. Semana Santa, isang kulturang Pilipinong minana pa natin sa ating mga ninuno. Sinasariwa ditto ang pagkamatay ng Dakilang Lumikha ng dahil sa pag-ibig sa kanyang sambayanan. Bilang isang Kristiyano ating tungkulin ang magtika sa panahong ito. Ngunit ano an gating nakikita tuwing darating ang panahong ito, ang maraming lasing sa lansangan gayundin ang ibat-ibang sugalan. Bahagi ba ito ng pagsunod sa ating tungkulin? 3. Pagtalakay: Sabihin ang mga obligasyon at tungkulin ng mga a. Kristiyano b. Iglesia ni Kristo c. Muslim d. Born Again Christian K. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Bakit mahalagang tuparin an gating mga obligasyon at tungkulin sa ating relihiyon? 2. Paglalapat: a. Sagutin ang mga sumusunod: 1. May masama bang relihiyon? Bakit tila ang mga namumuno dito ay mayroong magkasalungat na paniniwala? 2. Pag-usapan kung tamang isa ito sa mga ugat ng pagkakagulo ng mga Pilipino. IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () kung ito ay iyong ginagawa at ekis ( x ) kung hindi

________ ________ ________ ________ ________

1. 2. 3. 4. 5.

Nagsisimba kung araw ng Linggo. Nag-aalay ng bukal sa sarili. Iginagalang ang mga araw ng pangolin Tumutulong sa kapwa lalo na sa kaaway Iginagalang ang paniniwala ng iba.

V. Kasunduan: Pumili ng isang relihiyong matatagpuan sa bansa at itala ang mga tungkulin at obligasyon dapat tupadin ng mga kasapi nito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _________________ I. Layunin: Nasusunod ang mga ipinagbabawal ng sariling relihiyon II. Paksang Aralin: Pamumuhay ng naayon sa Sariling Paniniwala B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon E.L.C. : ph. 17 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Magsabi ng kaugalian sa ating bayan kapag sumasapit ang Semana Santa? 2. Pagganyak: Ano ang itinuturo sa inyo ng inyong relihiyon tungkol sa kagandahang asal? B. Panlinang na Gawain Si Maria ay isang magandang huwaran ng kapwa niya bata. Siya ay palasimbahin. Pag araw ng Linggo makikita mo siya kasama ng mga kapatid at tatay at nanay niya na nagsisimba. Siya ay magalang matulungin at maalalahanin. Walang hindi natutuwa sa kanya. Ang lahat ng magagandang katangiang makikita sa kanya ay bunga ng mga itinuturo sa kanya sa paaralan ngunit lalung lalu na sa kanyang pagiging isang junior legionary, isang samahang pansimbahan para sa mga batang katulad niya. K. Paglalapat: Saan natutuhan ni Maria ang katutihang asal na ipinakikita niya? Ano ang iyong nararamdaman kung kayo ay napupuri kapag kayo ay nakagawa ng mabuti? Ano ang magandang bagay na itinuturo ng inyong relihiyon? IV. Pagtataya: Ano ang itinuturo ng sarili ninyong relihiyon? Gumawa ng lista at lagyan ng tanda kung sinusunod ninyo o hindi. V. Kasunduan: Magtala ng 3 mga Gawain sa inyong relihiyon at ibahagi ito sa klase bukas.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________