Educational Psychology Assignment 2012

Download Educational Psychology Assignment 2012

Post on 28-Oct-2015

367 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OUM assignment

TRANSCRIPT

<p>Cristina johnny 781226125338001</p> <p>Cristina johnny 781226125338001</p> <p>BACHELOR OF TEACHING (PRIMARY EDUCATION) WITH HONOURSMAJOR IN ENGLISHSEMESTER 1HBEF2103MAC12PSIKOLOGI PENDIDIKAN</p> <p>NAME: CRISTINA JOHNNYMATRICULATION NO.: 781226125338001IDENTITY CARD NO.: 781226125338TELEPHONE NO.: 012-8661887EMAIL: mrskennyfred@rocketmail.com crisfred@oum.edu.myLEARNING CENTRE: OUM TAWAU (TAWAU LEARNING CENTER) TUTOR: EN. WAN MOHAMAD BIN W. MUDA </p> <p>PERKARAMUKA SURAT1.0Isi Kandungan12.0Pengenalan2-43.0Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Individu3.1Perbezaan Individu5-83.2Persepsi Dan Penanggapan9-103.3Kecerdasan11-123.4Kemahiran Berfikir134.0Langkah-Langkah Melibatkan Murid Pelbagai Pencapaian Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran144.1Strategi Pengajaran Berpusatkan Murid15-164.2Strategi Pengajaran Berpusatkan Bahan174.3Pendekatan Elektif184.4Pendekatan Tematik195.0Penutup206.0Rujukan21</p> <p>2.0PengenalanPencapaian akademik yang baik penting untuk membantu seseorang itu memperoleh pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut Research Center On Academic Success [CRIRES ] ( 2005 ), pencapaian akademik adalah pencapaian pada tahap tertentu yang diperoleh oleh individu dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran. Pencapaian akademik ini adalah hasil daripada proses pembelajaran yang berlaku, yakni, sejauh mana murid dapat membuat perubahan tingkah laku terutama dari segi kognitif.Menurut Stalling ( 1973 ), pembelajaran berlaku berdasarkan 3 aspek iaitu; pembelajaran haruslah menampakkan perubahan dalam tingkah laku; melibatkan sesuatu pemikiran; dan menghasilkan perubahan melalui pengalaman dan latihan. Rahil Mahyuddin ( 2000 ) pula berpendapat bahawa pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang melibatkan ketrampilan kognitif iaitu penguasaan ilmu dan perkembangan intelek.Saya telah membuat kajian ke atas 2 orang murid iaitu, murid A yang mempunyai pencapaian akademik lemah dan murid B yang mempunyai pencapaian akademik baik. Kedua-dua murid ini berada di Tahun 5 ( berumur 11 tahun ).Hasil daripada kajian dan pemerhatian saya, saya mendapati bahawa kedua-dua murid ini mempunyai perbezaan yang sangat ketara dari segi individualiti (perbezaan individu ), persepsi dan penanggapan, kecerdasan dan juga kemahiran berfikir. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi penguasaan pembelajaran mereka seterusnya menentukan sejauh mana pencapaian akademik mereka, seperti yang tunjukkan dalam rajah 2.0(i).Berdasarkan keputusan kajian saya ini, saya mencadangkan teori pembelajaran konstruktivisme diaplikasikan dalam memilih strategi pengajaran dan pembelajaran serta pendekatan yang sesuai untuk melibatkan murid-murid yang berbeza pencapaian akademik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini saya tunjukkan dalam rajah 2.0(ii).</p> <p>Rajah 2.0(i) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Murid A dan Murid B</p> <p>Sosio-ekonomi dan Asuhan Keluarga</p> <p>Suasana Tempat Tinggal dan Pengaruh Rakan Sebaya</p> <p>Personaliti dan Sikap</p> <p>Perbezaan IndividuFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIKPersepsi dan Penanggapan</p> <p>Kemahiran Berfikir</p> <p>Kecerdasan</p> <p>Rajah 2.0(ii) Langkah-Langkah Yang Boleh Diambil Oleh Guru Untuk Melibatkan Murid-Murid Dengan Pencapaian Akademik Yang Berbeza Dalam Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran.</p> <p>Teori Pembelajaran Konstruktivisme</p> <p>Pendekatan ElektifBerpusatkan BahanBerpusatkan MuridPendekatan Pengajarandan PembelajaranStrategi Pengajaran dan PembelajaranLangkah-Langkah P &amp; P Dalam Kelas Yang Mempunyai Murid Pelbagai Pencapaian </p> <p>Pendekatan Tematik</p> <p>3.0Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Murid3.1Perbezaan IndividuDengan berdasarkan kepada pendapat Borich dan Tombari ( 1997 ), saya merumuskan bahawa perbezaan individu adalah variasi yang boleh dilihat di kalangan ahli-ahli dalam sesuatu kelompok yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu seperti; temperamen atau tret personaliti ataupun sikap; tahap tenaga; corak persahabatan; dan kebergantungan kepada keluarga terutama ibu-bapa. Perbezaan individu murid A dan murid B ini saya tunjukkan dalam jadual 3.1(i).Jadual 3.1(i) Perbezaan Individu Murid A dan Murid B MuridCiri-CiriMurid AMurid B</p> <p>Personaliti dan Sikap Ekstrovert Sukar bekerjasama Sukar menumpukan perhatian Pemarah</p> <p> Ambivert Beridisiplin Tenang Boleh dipercayai</p> <p>Sosio Ekonomi dan Asuhan Keluarga Pendapatan ibubapa hanya cukup untuk keperluan asas Cara asuhan indulgent Pendapatan ibubapa dapat menampung keperluan persekolahannya Cara asuhan autoritatif</p> <p>Suasana Tempat Tinggal dan Pengaruh Rakan Sebaya Tinggal di kawasan yang padat Isi rumah ramai/jiran bising Ramai rakan sebaya yang suka melepak Tinggal di kawasan penempatan kerajaan Jiran-jiran tidak membuat bising Tidak ramai rakan sebaya yang melepak</p> <p>3.1.1Personaliti dan SikapMurid A merupakan murid yang terlalu ekstrovert, yakni, dia suka membuat bising dan mengganggu rakan-rakannya semasa mereka sedang membuat aktiviti seperti latihan dalam kumpulan dan sebagainya. Murid A seringkali membuat intimidasi dan provokasi dan kelihatan seronok apabila orang menumpukan perhatian kepadanya meskipun perhatian itu sebenarnya adalah dalam bentuk kemarahan. Murid A selalu menyampuk semasa guru sedang mengajar tetapi apabila diajukan soalan, dia tidak dapat menjawab soalan tersebut dengan tepat dan kadang-kadang hanya berdiam diri sahaja apabila ditanya. Akibat daripada sikapnya ini, dia tidak mempunyai ramai kawan yang sudi membantunya apabila dia memerlukan bantuan dalam satu-satu tugasan yang diberikan. Akibat daripada tingkahlaku disruptifnya ini, dia tidak dapat menumpukan perhatian kepada sesi pengajaran dan pembelajaran dan ketinggalan banyak isi-isi pelajaran.Murid B pula mempunyai tret personaliti ambivert iaitu dia aktif apabila keadaan memerlukannya berbuat demikian dan akan senyap apabila perlu. Murid ini senang dibawa berbincang dan tidak cepat marah. Murid ini juga tenang dan sentiasa berfikir dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan. Apabila guru bertanya soalan kepadanya, dia akan menjawab soalan tersebut dengan berhati-hati dan selalunya dia dapat memberikan jawapan yang tepat. Dia disenangi oleh ramai murid lain dan sering dipilih menjadi ketua dalam satu-satu kumpulan atau tugasan yang dilakukan. Penumpuan dan disiplin yang tinggi yang ditunjukkan oleh murid B membantunya mendapat input pelajaran yang optimum semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.</p> <p>3.1.2Sosio-ekonomi dan Asuhan KeluargaIbu murid A bekerja sebagai pembantu kedai di Pekan Kunak manakala ayahnya pula bekerja di sebuah kilang yang terletak di Kota Kinabalu. Ayahnya hanya akan pulang beberapa kali dalam setahun dan ibunya bekerja sehingga lewat petang setiap hari. Murid A mempunyai seramai 5 orang adik beradik yang semuanya masih bersekolah dan mereka dijaga oleh nenek mereka yang sudah berusia. Pendapatan kedua ibubapa murid A ini mungkin hanya cukup untuk menampung keperluan asas mereka sekeluarga, iaitu membayar sewa tempat tinggal, membeli bahan makanan dan membayar bil-bil air serta elektrik. Murid ini tidak dapat membeli buku-buku rujukan tambahan yang diperlukan untuk membantunya mengukuhkan pembelajarannya. Ibubapanya juga tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk menghantar murid A kelas tuisyen. Murid A juga dididik dengan cara indulgent oleh ibunya. Mungkin kerana ibu murid A bekerja sehingga lewat petang dia tidak tahu perkembangan anaknya dan tidak tahu sikap sebenar anaknya. Ibu murid ini akan mempercayai semua yang diberitahu oleh anaknya tanpa menyelidik dahulu kebenarannya. Ibu murid ini pernah datang ke sekolah membuat aduan apabila anaknya diambil tindakan disiplin setelah berulang kali melakukan kesalahan disiplin dan beliau membela anaknya dengan mengatakan bahawa anaknya itu didenda secara tidak adil. Walaupun setelah ditunjukkan salinan surat-surat kesalahan disiplin yang tidak disampaikan oleh anaknya kepadanya, ibu murid A masih tetap membela anaknya. Cara didikan indulgent ini menyebabkan murid A tidak berdisiplin dan membentuk sahsiah yang tidak baik. Dia tidak teragak-agak untuk melanggar peraturan disiplin sekolah kerana dia tahu ibunya akan menyebelahinya walau apapun yang dia lakukan.Murid B pula tinggal bersama ayahnya yang betugas sebagai seorang anggota polis dan ibunya yang bekerja sebagai seorang pembantu tadbir di sebuah sekolah. Dia juga tinggal dengan neneknya dan ibubapanya juga menggaji seorang pembantu rumah. Dia mempunyai 3 orang adik beradik. Boleh dikatakan, murid ini mempunyai sebuah keluarga yang rapat atau close knitted family. Murid B mempunyai akses kepada pelbagai bahan pembelajaran seperti buku-buku rujukan, kamus, alat-alat pembelajaran seperti puzzle dan sebagainya yang boleh membantu perkembangan kemahiran berfikirnya, kerana ibubapanya boleh mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menampung keperluan tersebut. Murid B juga dihantar menghadiri beberapa kelas tusiyen bagi membantu penguasaannya dalam matapelajaran tertentu. Ini dapat membantu murid B memperkukuhkan lagi pembelajarannya dan memberinya lebih motivasi untuk belajar. Selain daripada itu, ibubapa murid B mengamalkan cara didikan autoritatif; murid B diberi ruang membentuk jati dirinya sendiri tetapi dalam masa yang sama, ibubapanya menerapkan nilai kawalan dan disiplin bagi memandu murid B dalam pergaulannya dengan masyarakat. Murid B akan didenda oleh ibubapanya sekiranya didapati dia melanggar sesuatu peraturan terutamanya peraturan sekolah. Murid B mempunyai jadual waktu sendiri untuk bermain, menonton televisyen dan belajar. Murid B juga dididik oleh ibubapanya untuk membantu dalam tugas seharian di rumahnya seperti mencuci pinggan mangkuk dan membasuh pakaiannya sendiri. Setiap kejayaannya akan diberikan pujian dan ganjaran oleh keluarganya dengan cara membawa murid B ke restoran kegemarannya ataupun membelikan murid B buku cerita baharu. Akibat daripada didikan ibubapanya ini, murid B menjadi murid yang berdisiplin dan mempunyai keinginan yang kuat untuk berjaya.</p> <p>3.1.3Suasana Tempat Tinggal dan Pengaruh Rakan SebayaMurid A tinggal di satu kawasan penempatan yang amat padat. Penumpuannya untuk belajar akan terganggu kerana suasana terlalu bising bukan sahaja akibat jarak antara rumah yang terlalu dekat, yakni, hanya beberapa langkah sahaja antara satu sama lain tetapi juga kerana faktor isi rumah yang terlalu ramai. Rakan-rakan sebaya yang ramai juga turut mempengaruhi murid ini sehingga dia leka terhadap pelajaran. Rakan-rakannya akan membawanya melepak atau bermain bersama sehingga lewat petang menyebabkan dia penat apabila tiba ke rumah. Ini mengakibatkan murid A seringkali tidak membuat kerja rumahnya dan jarang sekali mengulangkaji pelajaran.Murid B pula tinggal di perumahan kerajaan ( Flat Perumahan Polis ), yang dekat dengan perpustakaan dan juga masjid. Suasana di tempat tinggalnya lebih tenang kerana semua peraturan berkaitan tidak membuat bising dan tidak mengganggu ketenteraman diamalkan di penempatan kerajaan. Keadaan ini membolehkannya menelaah pelajarannya dengan lebih baik. Selain daripada itu, dia juga boleh ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan pelajaran yang diperlukannya. Mereka sekeluarga juga sering ke masjid untuk bersembahyang bersama dan ini membantunya membentuk jatidiri yang utuh.</p> <p>3.2Persepsi dan PenanggapanMenurut Slavin ( 1997 ), persepsi bermaksud membuat interpretasi atau memberi makna kepada ransangan yang diterima. Apabila persepsi telah dibuat, seseorang itu akan membentuk konsep dan kefahamannya, dan inilah yang disebut sebagai penanggapan. Perbezaan persepsi dan penanggapan murid A dan murid B saya tunjukkan dalam jadual 3.2(i).Murid A mempunyai kesukaran mengenal pasti maklumat penting atau membuat hubung kait dan ini menyebabkan dia tidak dapat membentuk konsep yang tepat bagi mengukuhkan pembelajarannya. Sebagai contoh, saya telah menunjukkan kepada murid ini beberapa keping gambar, iaitu, gambar sungai yang kotor, gambar sebuah kawasan penempatan dengan sampah bertaburan, gambar sebuah tong sampah yang tidak ditutup dan gambar sebatang longkang yang tersumbat. Apabila saya bertanya kepada murid A, tajuk apakah yang akan dipelajarinya pada hari tersebut, dia tidak dapat memberi tanggapan yang tepat. Dia hanya boleh memberitahu apa yang dilihatnya pada gambar sahaja, contohnya, dia berkata , gambar sungai, gambar kawasan perumahan, gambar tong sampah dan gambar longkang. Dia tidak dapat membuat tanggapan yang lebih terhadap ransangan yang diterimanya.Apabila gambar-gambar yang sama saya tunjukkan kepada murid B, sambil dia melihat gambar tersebut dia sudah mula membuat interpretasi, contohnya, dia berkata, gambar sungai yang kotor, gambar kawasan perumahan yang kotor, gambar tong sampah yang tidak ditutup dan gambar longkang yang tersumbat. Murid B juga dapat membuat tanggapan yang tepat apabila dia menjawab soalan saya tentang tajuk pelajaran pada hari tersebut, yakni, pencemaran alam sekitar ( Pollution ), sub topik yang saya ajar di dalam tajuk Saving The Environment. Murid B lebih tajam persepsinya dan dia boleh membuat penanggapan yang lebih tepat berbanding murid B. Ini membantunya mencapai kefahaman dengan lebih cepat dan mendalam berbanding murid A. </p> <p>Jadual 3.2(i)Perbezaan Persepsi dan Penanggapan Murid A dan Murid B MuridPersepsi/PenanggapanMurid AMurid B</p> <p>Persepsi Lambat/ persepsi yang kurang jelas Cepat / menggunakan imaginasi atau daya fikir semasa membuat persepsi</p> <p>Penanggapan Kurang Tepat/ statik Tepat/ kreatif</p> <p>3.3KecerdasanMenurut Piaget ( 1950 ), kecerdasan adalah kebolehan individu berfikir atau menaakul dalam usahanya menyesuaikan diri dengan persekitaran. Gardner ( 1983 ) pula berpendapat bahawa kecerdasan melibatkan kebolehan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau mencipta sesuatu hasil kerja dalam konteks budayanya sendiri dan beliau mengkelaskan kecerdasan kepada 9 jenis iaitu; logik-matematik, kinestetik-badan, naturalis, eksistensial, intrapersonal, interpersonal, visual-ruang spatial, muzik dan bahasa lingusitik. Perbezaan kecerdasan murid A dan murid B saya tunjukkan dalam rajah 3.3(i).Murid A mempunyai kecerdasan kinestetik-badan kerana dia suka aktiviti-aktiviti fizikal dan mencabar. Dia akan hadir dalam setiap aktiviti pemilihan pemain untuk pasukan bola baling, bola sepak dan hoki, malangnya dia sering tidak terpilih kerana dia tidak dapat bekerjasama dengan murid-murid lain dan dia juga cepat hilang sabar. Oleh sebab itu, walaupun dia mempunyai bakat dalam sukan-sukan tersebut, jurulatih pasukan tidak akan memilihnya kerana faktor sahsiah dan tingkahlakunya. Malangnya, kecerdasannya dalam bidang lain terutama bidang bahasa-linguistik dan logik-matematik amat lemah, menyebabkan dia ketinggalan juuh dari segi pencapaian akademik.Murid B pula mempunyai kecerdasan yang lebih dalam logik-matematik, bahasa-linguistik, interpersonal d...</p>