Download - Rph Linus Numerasi

Transcript
Page 1: Rph Linus Numerasi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru : Shahrul Nizam Bin Muhamad

Sekolah : SK JOHOR Kelas : 3 Anggerik dan 3 Bakawali

Tarikh : 10/8/2010 Hari : Rabu Masa : 4.30 - 5.30 pm (60 minit)

Mata pelajaran : Matematik

Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

Nama Murid 1 Ahmad Asri Bin Ariffin 1 Muhammad Afiq 1 Muhammad Fadhly

2 Muhammad Shahril Azwan Bin Deris 2 Nurafiqah Binti Momahad Deris 2 Naresh a/l Kamaravelu

3 Muhammad Emry Faisal Bin Afandi 3 Komathy 3 Nurul Hana Binti Mohamad

4 Muhammad Haziq Akram Bin Amir 4 Syafrina Binti Yusuf 4 Nur Zafirah Binti Kamis

5 Muhd Mirza Mustaqiem Bin M. Zain 5 Norazlyana

6 Siti Nur Farhana

Tajuk Jom Beraya di Kampung

Hasil 1) Menulis hitungan tolak dalam 1 Menulis hitungan tolak dalam 1 Menjawab 2 dari 4 soalan

Pembelajaran bentuk lazim dengan betul dan bentuk lazim dengan betul dan yang dikemukakan oleh

Pada akhir kemas sekurang-kurangnya kemas sekurang-kurangnya guru meliputi operasi tolak

pelajaran, murid 6 dari 8 soalan yang diberikan dalam 6 dari 8 soalan yang diberikan dalam lingkungan 10 dengan betul

dapat; helaian kertas soalan semasa helaian kertas soalan semasa di atas papan putih.

aktiviti pengajaran. aktiviti pengajaran.

Kemahiran

12. Operasi tolak dalam lingkungan 9. Operasi tolak dalam lingkungan 6. Operasi tolak dalam lingkungan 10

9.4 : Menulis hitungan tolak dalam 6.3 : Melengkapkan ayat matematik

12.1 : Menolak sebarang nombor satu bentuk lazim. bagi operasi tolak yang

digit daripada nombor dua digit. melibatkan nombor hingga 10.

12.2.1 Bentuk ayat / 12.2.2 Bentuk

Bahan Bantu 1 Kad Gambar 3 Lembaran Kerja 5) Bakul

Belajar (BBB) 2 Joran 4 Lembaran Aktiviti 6) Plastesin

Pengetahuan Murid boleh menyelesaikan operasi Murid boleh menyelesaikan operasi Murid boleh menyelesaikan operasi

sedia ada tolak dalam lingkungan 50 tolak dalam lingkungan 18 tolak dalam lingkungan 10

Penerapan 1) Kerjasama

Nilai Murni 2) Berhati-hati

Unsur KBKK Menyenaraikan - Senaraikan barangan-barangan keperluan untuk menyambut hari raya.

Umur Purata Murid : 7 Tahun

Tanpa Mengumpul Semula

Page 2: Rph Linus Numerasi

Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

Set Induksi 1) Guru menampalkan sebanyak 10 keping gambar kereta di papan putih.

(5 minit) 2) Murid membilang bersama-sama jumlah kereta yang ditampalkan di papan putih

3) Guru menanggalkan 5 keping kad gambar kereta (seolah-olah kereta rosak).

4) Guru bertanya; berapa jumlah kereta yang tinggal?

5) Murid menjawab; 5 buah kereta. Murid menghitung bersama-sama kereta yang tinggal.

6) Guru mengaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.

7) Guru mengaitkan dengan sikap berhati-hati memandu semasa balik kampung untuk beraya.

8) Guru memberikan arahan kepada murid-murid untuk membentuk kumpulan.Langkah 1 Lembaran Kerja Permainan Interaksi P&P(15 minit) (Jom Pancing) 1) Guru menampalkan 10 keping kad

1) Murid diedarkan lembaran kerja yang gambar itik di papan putih dan murid berkaitan pelajaran hari ini. 1)Guru akan memberikan sebatang joran menghitung jumlah kad yang ditampal

2) Murid perlu memadankan, melengkapkan kepada murid.dan menjawab lembaran kerja yang 2)Murid menjalankan aktiviti dalam Contoh :diberikan dengan betul dan kemas. bentuk individu.

3)Guru akan menampalkan set soalan 2) Guru menanggalkan 5 keping kad Contoh: di atas papan putih. gambar itik tersebut.

Contoh : 3) Guru meminta murid datang

menghitung jumlah kad gambar yang tinggal.

4)Murid dikehendaki menggunakan joran 4) Guru menjelaskan kepada muriduntuk memancing nombor. tentang operasi tolak melalui aktivitiContoh : yang telah dijalankan dalam bentuk

melengkapkan ayat matematik.

5) Guru mengubah kad gambar itik5)Murid akan melekatkan ikan tersebut dan menjalankan aktiviti yang sama

di dalam ruangan kosong di atas dengan jumlah 8 kad gambar danpapan putih. ditolak dengan 4.Contoh :

6) Guru menulis soalan di papan tulisdan murid diminta menyelesaikandengan jawapan yang betul.

1 2

Papan Putih

1. - =18

Papan Putih

1. - =18 1

Page 3: Rph Linus Numerasi

Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

Langkah 2 Permainan Interaksi P&P Lembaran Kerja

(20 minit) (Jom Pancing) 1)Guru mengedarkan kertas soalan

kepada setiap murid dan murid perlu 1) Murid diedarkan lembaran kerja yang

1) Guru akan memberikan sebatang joran menyelesaikan soalan operasi tolak berkaitan pelajaran hari ini.

kepada murid. dengan betul dan kemas. 2) Murid perlu memadankan,

2) Murid menjalankan aktiviti dalam melengkapkan dan menjawab

bentuk individu. Contoh : lembaran kerja yang diberikan

3) Guru akan menampalkan set soalan dengan betul dan kemas.

di atas papan putih.

Contoh:

Contoh :

2)Guru menampalkan 18 keping kad

gambar itik di papan putih dan murid

4) Murid dikehendaki menggunakan joran menghitung jumlah kad yang ditampal

untuk memancing nombor. Contoh :

Contoh : 3)Guru menanggalkan 5 keping kad

gambar itik tersebut.

4)Guru meminta seorang murid datang

ke hadapan dan menghitung

5) Murid akan melekatkan ikan tersebut jumlah kad gambar yang tinggal.

di dalam ruangan kosong di atas 5)Guru menjelaskan kepada murid

papan putih. tentang operasi tolak melalui aktiviti

yang telah dijalankan dalam bentuk

Contoh : lazim.

6)Guru mengubah kad gambar ayam

dan menjalankan aktiviti yang sama

dengan jumlah 15 kad gambar dan

ditolak dengan 7.

6) Murid akan menuliskan jawapan 7)Seorang murid dipilih secara rawak

kepada persoalan tersebut di dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam

ruangan jawapan yang disediakan. bentuk lazim.

1 2

Papan Putih

1. - =28

Papan Putih

1. - =28 2

Page 4: Rph Linus Numerasi

Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

Langkah 3 Interaksi P&P Lembaran Kerja Permainan

(15 minit) 1) Guru mengedarkan kertas soalan (Jom Pancing)

kepada setiap murid dan murid perlu 1)Murid diedarkan lembaran kerja yang

menyelesaikan soalan operasi tolak berkaitan pelajaran hari ini. 1) Guru akan memberikan sebatang joran

dengan betul dan kemas. 2)Murid perlu memadankan, melengkapkan kepada murid.

Contoh : dan menjawab lembaran kerja yang 2) Murid menjalankan aktiviti dalam

diberikan dengan betul dan kemas. bentuk individu.

3) Guru akan menampalkan set soalan

Contoh: di atas papan putih.

2) Guru menampalkan 29 keping kad Contoh :

gambar itik di papan putih dan murid

menghitung jumlah kad yang ditampal

Contoh :

3) Guru menanggalkan 6 keping kad

gambar itik tersebut. 4) Murid dikehendaki menggunakan joran

4) Guru meminta seorang murid datang untuk memancing nombor.

ke hadapan dan menghitung Contoh :

jumlah kad gambar yang tinggal.

5) Guru menjelaskan kepada murid

tentang operasi tolak melalui aktiviti

yang telah dijalankan dalam bentuk 5) Murid akan melekatkan ikan tersebut

lazim. di dalam ruangan kosong di atas

6) Guru mengubah kad gambar ayam papan putih.

dan menjalankan aktiviti yang sama Contoh :

dengan jumlah 36 kad gambar dan

ditolak dengan 2.

7) Seorang murid dipilih secara rawak

menyelesaikan masalah tersebut dalam

bentuk lazim.

Penutup Penutup Kognitif

(5 minit) 1) Guru menulis soalan di papan tulis dan 3 orang murid dipilih secara rawak menyelesaikan dengan jawapan yang betul

2) Guru dan murid bertepuk tangan kerana berjaya menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini

3) Guru memberikan token kepada yang berjaya.

1 2

Papan Putih

1. - =18

Papan Putih

1. - =18 1

Page 5: Rph Linus Numerasi

Nama : ___________________________

Tahun : ___________________________

Tarikh : ___________________________

Arahan : Salin soalan yang disebut oleh guru kemudian tuliskan jawapan pada ruangan yang disediakan.

Contoh : 1 4- 1

1 3

1. 2.

- -

3. 4.

- -

5. 6.

- -

7. 8.

- -

LEMBARAN KERJA

Good Luck

Page 6: Rph Linus Numerasi
Page 7: Rph Linus Numerasi

1

Page 8: Rph Linus Numerasi

Nama : ___________________________

Tahun : ___________________________

Tarikh : ___________________________

Arahan : Salin soalan yang disebut oleh guru kemudian tuliskan jawapan pada ruangan yang disediakan.

Contoh : 2 5- 2

2 3

1. 2.

- -

3. 4.

- -

5. 6.

- -

7. 8.

- -

LEMBARAN KERJA

Good Luck

Page 9: Rph Linus Numerasi
Page 10: Rph Linus Numerasi

1

Page 11: Rph Linus Numerasi

Nama : ___________________________

Tahun : ___________________________

Tarikh : ___________________________

1. 11 - 1 = 10

2. 12 - 2 = 10

3. 13 - 2 = 11

4. 14 - 1 = 13

5. 15 - 2 = 13

6. 16 - 2 = 14

7. 17 - 3 = 14

8. 18 - 2 = 16

BORANG SKOR

Good Luck2

Page 12: Rph Linus Numerasi

8. 18 - 2 = 16

Page 13: Rph Linus Numerasi

1

Page 14: Rph Linus Numerasi

Nama : ___________________________

Tahun : ___________________________

Tarikh : ___________________________

1. 21 - 1 = 20

2. 22 - 2 = 20

3. 25 - 2 = 23

4. 26 - 6 = 20

5. 28 - 4 = 24

6. 35 - 1 = 34

7. 38 - 2 = 36

8. 46 - 3 = 43

BORANG SKOR

Good Luck1

Page 15: Rph Linus Numerasi

8. 46 - 3 = 43

Page 16: Rph Linus Numerasi

1

Page 17: Rph Linus Numerasi

Nama :

Tahun :

Tarikh :

Arahan 1 : Padankan dengan jawapan yang betul.

27 - 2 =

36 - 4 =

39 - 2 =

44 - 4 =

47 - 5 =

49 - 4 =

37

42

25

45

40

32

Good Luck

Page 18: Rph Linus Numerasi

Padankan soalan dengan jawapan yang betul Selamat Mencuba

14 - 9 =

15 - 8 =

11 - 3 =

14 - 7 =

13 - 9 =

17 - 8 =

7

5

8

9

7

4

Page 19: Rph Linus Numerasi

Arahan 2 : Lengkapkan ruangan kosong yang diberikan.

1.2 5

- 22 3

2. -

3. -

4. -

5. -

6.

17 - 8 = 4

25 - 2 = 23

Good Luck

37 - 3 =

39 - 5 =

47 - 7 =

48 - 6 =

49 - 3 =

Page 20: Rph Linus Numerasi

6. -

Arahan 3 : Selesaikan dengan jawapan yang betul.

1. 2 5 2. 2 7- 3 - 7

3. 2 9 4. 3 7- 5 - 5

5. 3 8 6. 3 9- 4 - 8

7. 4 3 8 4 8- 2 - 8

Good Luck

49 - 3 =

Page 21: Rph Linus Numerasi

9. 4 5 10. 4 9- 3 - 6

Arahan 4 : Selesaikan dengan jawapan yang betul.

1. 2 7 2. 2 9- 1 2 - 1 2

3. 2 8 4. 3 7- 1 3 - 2 2

5. 3 8 6. 3 3- 1 2 - 2 2

7. 3 9 8 4 8- 1 4 - 1 1

Good Luck

Page 22: Rph Linus Numerasi

9. 4 5 10. 4 8- 2 4 - 2 4

10

Page 23: Rph Linus Numerasi
Page 24: Rph Linus Numerasi

Nama :

Tahun :

Tarikh :

Arahan 1 : Padankan dengan jawapan yang betul.

13 - 2 =

15 - 3 =

18 - 2 =

17 - 4 =

12 - 2 =

9 - 1 =

Good Luck

16

10

13

11

8

12

Page 25: Rph Linus Numerasi

Padankan soalan dengan jawapan yang betul Selamat Mencuba

14 - 9 =

15 - 8 =

11 - 3 =

14 - 7 =

13 - 9 =

17 - 8 =

7

5

8

9

7

4

Page 26: Rph Linus Numerasi

Arahan 2 : Lengkapkan ruangan kosong yang diberikan.

1.1 4

- 77

2. -

3. -

4. -

5. -

6.

17 - 8 = 4

14 - 7 = 7

Good Luck

13 - 5 =

11 - 8 =

15 - 5 =

18 - 6 =

17 - 5 =

+ 10

14

Page 27: Rph Linus Numerasi

6. -

Arahan 3 : Selesaikan dengan jawapan yang betul.

1. 1 3 2. 1 5- 7 - 6

3. 1 4 4. 1 2- 5 - 7

5. 1 8 6. 1 3- 3 - 5

7. 1 0 8 1 5- 5 - 6

Good Luck

17 - 5 =

Page 28: Rph Linus Numerasi

9. 1 1 10. 1 4- 7 - 8

Page 29: Rph Linus Numerasi

10

Page 30: Rph Linus Numerasi
Page 31: Rph Linus Numerasi

Nama :

Tahun :

Tarikh :

Arahan 1 : Lengkapkan ruangan kosong dengan jawapan yang betul.

=-

- =

=-

- =

=-

- =

=-

- =

Good Luck

Page 32: Rph Linus Numerasi

Arahan 2 : Padankan soalan berikut dengan jawapan yang betul.

Example :

6 - 3

7 - 2

5 - 1

3 - 1

10 - 4

10 - 2

9 - 2

Good Luck

Page 33: Rph Linus Numerasi

9 - 2

Page 34: Rph Linus Numerasi

Nama : ___________Tahun : ___________

28 29 36 38 39 47 48 49

ANSWER :

24

- - - - - - - --

1 2 3 4 5 6 7 8

4

PERMAINAN DADU 1

Page 35: Rph Linus Numerasi

Nama : ___________Tahun : ___________

15

ANSWER :

11

- - - - - - - --

1 2 3 4 5 6 7 8

4

PERMAINAN DADU

16 13 15 12 17 14 18

24

2

Page 36: Rph Linus Numerasi

Nama : ___________Tahun : ___________

11

16162

ANSWER :

1

- - - - - - - --

1 2 3 4 5 6 7 8

1

PERMAINAN DADU 3

4 5 6 7 8 9 10

Page 37: Rph Linus Numerasi

1

Page 38: Rph Linus Numerasi

1 24 5

36

Page 39: Rph Linus Numerasi

4 5 6

Page 40: Rph Linus Numerasi
Page 41: Rph Linus Numerasi
Page 42: Rph Linus Numerasi
Page 43: Rph Linus Numerasi
Page 44: Rph Linus Numerasi
Page 45: Rph Linus Numerasi

Top Related