doĞal ve zorlanmiŞ konveksİyon

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2014

346 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DENEY 5: ISI AKTARIMI - DOAL VE ZORLANMI KONVEKSYON 2 A) HT-330 DOAL VE ZORLANMI TAINIM ETM SET EMASI B) MALZEME LSTES S.NO MALZEMENN ADI ADED ZELL 1 Radyal fan 1 Dndar CS-12.2 315 m3/h 2 Scaklk hissedici 3 PT100 3 Hava hz dntrc 1 4-20 mA 4 Dz levha stc 1 100x105 mm, A=0,0105 m2 5 ubuklu stc 1 u8x125 mm x17 adet, A=0,05338 m2, V=0,00105 m3 6 oklu levha tipi stc 1 100x125 mm x9 adet, 230 W, A=0,028125 m2 V=0,001125 m3 7 oklu scaklk gstergesi 1 EMKO ESM-3710 8 Saysal multimetre 1 ENTES EPM-06 9 Hava hz gstergesi 1 EMKO ESM-4400 10 Dimmer 2 Vi-ko 11 Hava kolonu 1 100x135x750 mm, A=0,0135 m2 PT100 scaklk hissedici Hz dntrc Radyal fan Istc PT100 scaklk hissedici Ana alter Acil durdurma butonu Is yk kontrol Hz gstergesi Saysal multimetre oklu scaklk anahtar ve gstergesi Fan hz kontrol 3 C) CHAZIN BLMLER 1. Dz Levha Tipi Is Deitirici: Dz levha tipi s deitirici XX W gcnde olup kolon yuvasna arka taraftan taklmaldr. Ayrca enerji besleme kablosu cihaz kontrol panosunun arka yznde bulunan prize balanmaldr. (ekil-1) ekil-1 Dz levha tipi s deitirici ekil-2 oklu dz levha tipi s deitirici 2. oklu Dz Levha Tipi Is Deitirici: oklu levha tipi s deitirici YY W gcnde olup kolon yuvasna arka taraftan taklmaldr. Ayrca enerji besleme kablosu cihaz kontrol panosunun arka yznde bulunan prize balanmaldr. (ekil-2) 3. ubuklu Tip Is Deitirici: ubuklu tip s deitirici ZZ W gcnde olup kolon yuvasna arka taraftan taklmaldr. Ayrca enerji besleme kablosu cihaz kontrol panosunun arka yznde bulunan prize balanmaldr. (ekil-3) ekil-2 ubuklu levha tipi s deitirici A) DENEY NO: HT-330-01 B) DENEYN ADI: Farkl tip s deitiricilerde doal ve zorlanm tanmla enerji dengesinin hesaplanmas C) DENEYN AMACI: Farkl tip stclarda doal ve zorlanm tanmla oluan enerji dengesinin deneysel olarak nasl hesaplandn kavramak. D) GEREKL ALET VE CHAZLAR E) DENEYN YAPILII: 1) Dz levha tipi stcy kolondaki yuvasna yerletirin ve elektrik balant kablosunu yuvasna takn. 2) Ana alteri an, stcy s yk kontrol yardmyla en yksek deere ayarlayn. 3) Fan hzn fan hz kontrol yardmyla en yksek hza ayarlayn. 4) Sistemin kararl hale gelmesini bekleyin. 5) Scaklklar dengeli hale geldiinde aadaki tabloya kaydedin. 6) Ana alteri kapatp dz levha tipi stcy kolondaki yuvasndan skn. 7) Daha sonra oklu levha tipi stcy kolondaki yuvasna yerletirip elektrik balant kablosunu yerine takn. 8) Ana alteri an, stcy s yk kontrol yardmyla en yksek deere ayarlayn. 9) Fan hzn fan hz kontrol yardmyla en yksek hza ayarlayn. 10) Sistemin kararl hale gelmesini bekleyin. 11) Scaklklar dengeli hale geldiinde aadaki tabloya kaydedin. 12) Ana alteri kapatp oklu levha tipi stcy kolondaki yuvasndan skn. 13) 1-5 basamaklar arasndaki ilemleri ubuklu levha tipi stc iin gerekletirin. 14) Her tip stc iin tablo deerlerini kullanp, rnekteki bantlar yardmyla sl kapasitelerini hesaplayn. E) RAPORDA STENENLER: Deney no, deneyin ad ve amac, plakal s deitiricinin sl kapasitesi, K s geirgenlik deeri. lm says Dz levha oklu dz levha ubuklu levha Kolon hava giri scakl, t1 [0C] Istc yzey scakl, t2 [0C] Kolon hava k scakl, t3 [0C] Kolon hava hz, u [m/s] Istc akm (L2) I2 [A] Istc voltaj (L2) U2 [Volt] Fan akm (L1) I1 [A] Fan voltaj (L1) U1 [Volt] HESAPLAMALAR: Havaya aktarlan sl g ) ( 1 3 t t C m Q ph h = [kW] :hm Hava debisi [kg/s] vA uvu AvVm hh85 , 00= = = 5 :phC Havann snma ss [kJ/kgK] (Ortalama hava scakl iin Tablo EK-1den alnacaktr) ) ( 1 3 t t Havann k-giri scaklk fark [C] : A Kolon kesiti (0.0135 m2) Elektriksel giri gc: 2 2I U P = [W] :2U Istc voltaj [Volt] :2I Istc akm [Amper] Termodinamiin 1. kanununa gre s deiimi i deiimine eittir: W Q A = A Bu durumda enerji (g) dengesi iin aadaki bant yazlabilir: 0 = + + Q Q P rad 6 A) DENEY NO: HT-330-02 B) DENEYN ADI: Farkl tip s deitiricilerde hza bal olarak toplam s geirgenlik katsaylarnn deiimi C) DENEYN AMACI: Farkl tip stclarda hza bal olarak s transfer katsaysnn nasl deitiini hesaplamak. D) GEREKL ALET VE CHAZLAR E) DENEYN YAPILII: 1) Dz levha tipi stcy kolondaki yuvasna yerletirin ve elektrik balant kablosunu yuvasna takn. 2) Ana alteri an, stcy s yk kontrol yardmyla en yksek deere ayarlayn. 3) Fan hzn fan hz kontrol yardmyla 1.5 m/s deerine ayarlayn. 4) Sistemin kararl hale gelmesini bekleyin. 5) Scaklklar dengeli hale geldiinde aadaki tabloya kaydedin. 6) Fan hzn 2 m/s deerine ayarlayn. 7) Scaklklar dengeli hale gelince aadaki tabloya kaydedin. 8) Hava hzn srasyla 3, 4.5 m/s deerlerine ayarlayp kararllk salandnda lm deerlerini tabloya kaydedin. 9) 1-8 basamaklar arasndaki ilemleri oklu dz levha ve ubuklu levha tipi stclar iin gerekletirin. 10) Her tip stc iin tablo deerlerini kullanp, rnekteki bantlar yardmyla s transfer katsaylarn hesaplayn. E) RAPORDA STENENLER: Deney no, deneyin ad ve amac, farkl tip s deitiricinin K s geirgenlik deerleri. lm says Dz levha oklu dz levha ubuklu levha Kolon hava giri scakl,t1 [0C] Istc yzey scakl, t2 [0C] Kolon hava k scakl, t3 [0C] Kolon hava hz, u [m/s] 1.5 3.0 4.5 1.5 3.0 4.5 1.5 3.0 4.5 Istc akm (L2) I2 [A] Istc voltaj (L2) U2 [Volt] Fan akm (L1) I1 [A] Fan voltaj (L1) U1 [Volt] HESAPLAMALAR: Havaya aktarlan sl g ) ( 1 3 t t C m Q ph h = [kW] (1) :hm Hava debisi [kg/s] vA uvu AvVm hh85 , 00= = = :phC Havann snma ss [kJ/kgK] (Ortalama hava scakl iin Tablo EK-1den alnacaktr) ) ( 1 3 t t Havann k-giri scaklk fark [C] 7 : A Kolon kesiti (0.0135 m2) Elektriksel giri gc: 2 2I U P = [W] :2U Istc voltaj [Volt] :2I Istc akm [Amper] Toplam s geii u bant ile hesaplanr lnT A K Q h A = (2) :hA Istc yzeyi [m2] g gTTT TTAA A A= Alnln 1 2 t t Tg = A 3 2 t t T = A (1) ve (2) bantlar birletirilirse toplam s geirgenlik katsays: lnT AQKhA= [W/m2K] bulunur. 8 A) DENEY NO: HT-330-03 B) DENEYN ADI: oklu plakal s deitirici iin farkl hzlarda yzeysel s iletkenlik deerinin hesaplanmas C) DENEYN AMACI: oklu plakal s deitirici iin farkl hzlarda yzeysel s iletkenlik deerlerinin nasl hesaplandn kavramak. D) GEREKL ALET VE CHAZLAR E) DENEYN YAPILII: 1) oklu dz levha tipi stcy kolondaki yuvasna yerletirin ve elektrik balant kablosunu yuvasna takn. 2) Ana alteri an, stcy devreye almayn. 3) Fan hzn fan hz kontrol yardmyla 1.5 m/s deerine ayarlayn. 4) Sistemin kararl hale gelmesini bekleyin. 5) Scaklklar dengeli hale geldiinde aadaki tabloya kaydedin. 6) Fan hzn 2 m/s deerine ayarlayn. 7) Scaklklar dengeli hale gelince aadaki tabloya kaydedin. 8) Hava hzn srasyla 3, 4.4 m/s deerlerine ayarlayp kararllk salandnda lm deerlerini tabloya kaydedin. 10) Tablo deerlerini kullanp, rnekteki bantlar yardmyla s transfer katsaylarn hesaplayn. E) RAPORDA STENENLER: Deney no, deneyin ad ve amac, oklu plakal s deitiricinin sl kapasitesi, K s geirgenlik deeri. lm says Dz levha oklu dz levha ubuklu levha Kolon hava giri scakl,t1 [0C] Istc yzey scakl, t2 [0C] Kolon hava k scakl, t3 [0C] Kolon hava hz, u [m/s] 1.5 3.0 4.4 1.5 3.0 4.4 1.5 3.0 4.4 Istc akm (L2) I2 [A] Istc voltaj (L2) U2 [Volt] Fan akm (L1) I1 [A] Fan voltaj (L1) U1 [Volt] HESAPLAMALAR: Yzeysel s iletkenlik deeri h katmanl (laminar) aklarda dorudan Nusselt saysna bal olarak hesaplanr. Ancak ak tedirgin (trblansl) ak formunda olduunda Nusselt ve Prandtl saylarnn bir fonksiyonu olarak hesaplanr. ncelikle akn hangi formda olduunu anlamak iin Reynolds says (Re) hesaplanmaldr. Re0.6 Laminar, sabit yzey scakl, Pr>0.6 Trblansl, 0.610000, L/D>10, stma iin n=0.4, soutma iin n=0.3 Laminar ak iin NuD deerleri tablo halinde verilir. 10 Emerkezli borulara s transfer uygulamalarnda ok rastlanlr. Borunun i ve d yzeylerine ait Nu saylar tanmlanr. rnek: u=1.5 m/s iin ve t3=27 C iin: 7 . 928447 . 0 10 857 . 10135 . 0 5 . 1 177 . 1 4 . 3 4 . 3Re5 = = = x xx x xPuA bu durumda ak tedirgin aktr. Nusselt says 4 . 0 5 / 4Pr Re 023 . 0 Nu D D = =0.023 x 9284.70.8 x 0.7130.4 = 30 bulunur. Buradan 14 . 13028125 . 047 . 0 02623 . 0 30= = = = x xAP k NuDk Nuhh h [W/m2K] 11 A) DENEY NO: HT-330-04 B) DENEYN ADI: Farkl tip stclarn doal ve zorlanm tanm hallerinde sl verimlerinin hesaplanmas C) DENEYN AMACI: Farkl tip stclarda doal ve zorlanm tanm halleri iin sl verimlerin hesaplanmas. D) GEREKL ALET VE CHAZLAR E) DENEYN YAPILII: 1) oklu dz levha tipi stcy kolondaki yuvasna yerletirin ve elektrik balant kablosunu yuvasna takn. 2) Ana alteri an, stcy s yk kontrol yardmyla en yksek deere ayarlayn. 3) Fan hzn fan hz kontrol yardmyla en yksek hza ayarlayn. 4) Sistemin kararl hale gelmesini bekleyin. 5) Scaklklar dengeli hale geldiinde aadaki tabloya kaydedin. 6) Fan durdurun. 7) Kararllk salannca deerleri tabloya kaydedin. E) RAPORDA STENENLER: Deney no, deneyin ad ve amac, oklu levha tipi s deitiricilerde doal ve zorlanm durumda sl verim deerleri. lm says oklu dz levha Doal ak Zorlanm ak Kolon hava giri scakl, t1 [0C] Istc yzey scakl, t2 [0C] Kolon hava k scakl, t3 [0C] Kolo

View more