cxo magazine 100

Download CxO Magazine 100

Post on 25-Mar-2016

229 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

magazine on innovation, leadership, vision and strategy

TRANSCRIPT

 • Special anniversary edition!Special anniversary edition!

 • An

  y...

  Dev

  ice,

  lo

  cati

  on

  , net

  wo

  rk

  On

  e...

  Nu

  mb

  er, a

  pp

  lica

  tio

  n, e

  nvi

  ron

  men

  t

  Co

  mm

  un

  icat

  e...

  Vo

  ice

  call

  , ch

  at, w

  eb c

  oll

  abo

  rati

  on

  , p

  rese

  nce

  , vid

  eo..

  .

  Only one ap

  plication can

  realize all o

  f the ab

  ove:

  Ope

  nScap

  e from

  Siemen

  s En

  terprise Com

  munications

  Call u

  s at +3224067000 or follo

  w @

  Siem

  ensEnt on

  Twitter

  Siem

  ens En

  terprise Com

  munications

  www.siemen

  s-en

  terprise.com

  Siem

  ens En

  terprise Com

  munications GmbH

  & Co. KG is a Trade

  mark Licensee of Siemen

  s AG.

  ADsmartbusiness124.indd 1 20/01/12 10:59

 • Wil je het beste uit je mensen halen?

  p.33

  p.16

  Vision Focus Process ContributionStrategy

  www.vicre.eu

  Coverspot_Vicre_maart2011.indd 1 14-03-2011 17:40:28

  Vision Focus Process ContributionStrategy

  www.vicre.eu

  editOriAL PArtNerS

  An

  y...

  Dev

  ice,

  lo

  cati

  on

  , net

  wo

  rk

  On

  e...

  Nu

  mb

  er, a

  pp

  lica

  tio

  n, e

  nvi

  ron

  men

  t

  Co

  mm

  un

  icat

  e...

  Vo

  ice

  call

  , ch

  at, w

  eb c

  oll

  abo

  rati

  on

  , p

  rese

  nce

  , vid

  eo..

  .

  On

  ly o

  ne

  appl

  icat

  ion

  can

  rea

  lize

  all o

  f th

  e ab

  ove:

  Ope

  nSc

  ape

  from

  Sie

  men

  s En

  terp

  rise

  Com

  mu

  nic

  atio

  ns

  Cal

  l us

  at +

  32

  24

  06

  70

  00

  or

  follo

  w @

  Siem

  ensE

  nt

  on T

  wit

  ter

  Siem

  ens

  Ente

  rpri

  se C

  omm

  un

  icat

  ion

  sw

  ww

  .sie

  men

  s-en

  terp

  rise

  .com

  Siem

  ens

  Ente

  rpri

  se C

  omm

  un

  icat

  ion

  s G

  mbH

  & C

  o. K

  G is

  a T

  rade

  mar

  k Li

  cen

  see

  of S

  iem

  ens

  AG

  .

  ADsmartbusiness124.indd 1 20/01/12 10:59

  business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

  Magazine for executives & decision makers 100

  iSSue

  2012FeB - MAr

  general managementIP-Forum AWT/Aastra: vers des objets intelligents

  logistics & FacilitiesKoerierdiensten innoveren en zoeken alternatieven

  ictCloud 2012: de nouveaux modles de vente et de services

  sales & marketingNieuwe klanten werven via contact centers

  hUman resoUrcesOpleidingen? Een blijver

  Finance & legalAuditwereld in beweging en onder druk

  CxO_100-februari-maart_2012_v4.indd 3 01/02/12 10:52

 • De kracht van een bedrijf om van de medewerkers gelukkige mensen te maken, is essentieel. Gelukkige mensen zijn meer gemotiveerd, energieker, creatiever, productiever, creren een goeie teamdynamiek en zijn bovendien goede ambassadeurs van het bedrijf.Continuteit van de HR afdeling is dus van groot belang.

  Onze interim HR consultants hebben een uitgesproken pro el. Ze zoeken exibiliteit en nieuwe uitdagingen en zijn zeer goed in het aanvoelen van de cultuur binnen een bedrijf. Daarnaast zijn het natuurlijk resultaatgerichte HR experts, zowel operationeel als strategisch.Elke HR missie of HR project wordt daardoor een succes.

  Voor meer informatie, bel Sonia De Becker 02 729 92 75Of surf naar www.securex.be/steljevoor

  HR Interim Management

  Stel je voordat je een HR Consultant niet hoeft in te werken

  CxO_100-februari-maart_2012_v4.indd 4 01/02/12 10:52

 • Running from December 2011 until May 2012. www.cxoleadershipforum.com

  wiLt u het juiste dOeLPubLiek beReiken en uw businessdOen gROeien?

  Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59

  e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

  Phone: +32 3 889 52 59 e-mail: info@cxonet.be

  Wij besteden veel a

  andacht

  aan zingeving op het

  werkWouter To

  rfs,

  CEO Schoenen Torfs

  BUSINESS MAGAZINE ON

  INNOVATION,

  LEADERSHIP, STRATEGY

  AND VISION

  Magazine for

  executives &

  decision makers

  99ISSUE

  2011DEC - JAN

  GENERAL MANAGEMEN

  T

  Maatregelen voor m

  eer

  vrouwen in raden

  van bestuur

  LOGISTICS & FACILITIE

  S

  Image O cers bep

  alen mee

  imago van onderne

  ming

  FINANCE & LEGAL

  La crise, consquen

  ce

  des alas unitarien

  s

  ICT

  Markt voor Busine

  ss Process

  Management blij s

  terk groeien

  SALES & MARKETING

  Sector meetings and

  events vond nieuw

  e adem

  HUMAN RESOURCES

  Loopbaanontwikkel

  ing is heel erg nodig

  .

  p.25

  VisionFocus

  ProcessContribut

  ion

  Strategy

  www.vicre.eu

  Coverspot_Vicre_maa

  rt2011.indd 1

  14-03-2011 17:40:28

  VisionFocus

  ProcessContribut

  ion

  Strategy

  www.vicre.eu

  EDITORIAL PARTNERS

  Wij besteden veel a

  andacht

  Wij besteden veel a

  andacht

  Wij besteden veel a

  andacht

  aan zingeving op het

  werk

  aan zingeving op het

  werk

  ProcessContribut

  ion

  Wil je het beste

  uit

  je mensen hale

  n?p.33

  p.16

  VisionFocus

  ProcessContribut

  ion

  Strategy

  www.vicre.eu

  Coverspot_Vicre_maa

  rt2011.indd 1

  14-03-2011 17:40:28

  VisionFocus

  ProcessContribut

  ion

  Strategy

  www.vicre.eu

  EDITORIAL PARTNERS

  BUSINESS MAGAZINE ON

  INNOVATION,

  LEADERSHIP, STRATEGY

  AND VISION

  Magazine for

  executives &

  decision makers

  100ISSUE

  2012FEB - MAR

  GENERAL MANAGEMEN

  T

  IP-Forum AWT/Aa

  stra:

  vers des objets intel

  ligents

  LOGISTICS & FACILITIE

  S

  Koerierdiensten inn

  overen

  en zoeken alternati

  even

  ICT

  Cloud 2012: de nou

  veaux modles

  de vente et de servi

  ces

  SALES & MARKETING

  Nieuwe klanten we

  rven

  via contact centers

  HUMAN RESOURCES

  Opleidingen? Een bl

  ijver

  FINANCE & LEGAL

  Auditwereld in bew

  eging

  en onder druk

  100101102103104105106107108109110111

  Magazine WebzineEditie

  28 February, 2012

  30 April, 2012

  29 June, 2012

  31 August, 2012

  31 October, 2012

  31 December, 2012

  31 January, 2012

  30 March, 2012

  31 May, 2012

  31 July, 2012

  28 September, 2012

  30 November, 2012

  De kracht van een bedrijf om van de medewerkers gelukkige mensen te maken, is essentieel. Gelukkige mensen zijn meer gemotiveerd, energieker, creatiever, productiever, creren een goeie teamdynamiek en zijn bovendien goede ambassadeurs van het bedrijf.Continuteit van de HR afdeling is dus van groot belang.

  Onze interim HR consultants hebben een uitgesproken pro el. Ze zoeken exibiliteit en nieuwe uitdagingen en zijn zeer goed in het aanvoelen van de cultuur binnen een bedrijf. Daarnaast zijn het natuurlijk resultaatgerichte HR experts, zowel operationeel als strategisch.Elke HR missie of HR project wordt daardoor een succes.

  Voor meer informatie, bel Sonia De Becker 02 729 92 75Of surf naar www.securex.be/steljevoor

  HR Interim Management

  Stel je voordat je een HR Consultant niet hoeft in te werken

  Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine verschijnt op 30 november 2011

  W E B Z I N EWebzine forexecutives &decision makers NOV / DEC ISSUE2011 98

  Internationaal ondernemenvergt talenkennisDirk Van Steerteghem - Afdelingshoofd Internationaal Ondernemen FIT

  14

  24

  32

  36

  44

  48

  56

  Raad der Wijzen: In hoeverre was Steve Jobs een voorbeeld voor u?

  Talent management op maat.Contact Centers vragen meer erkenning.Les multifonctionnels: focus sur lenvironnement, le TCO, la GED.

  Tri-Vizor wint Belgian Business Awards for the environment.

  Private banking veel meer dan vermogensbeheer.Rijtest: 2011 Audi A6 2.0 TDI.

  Webzine

  Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine

  Internationaal ondernemenInternationaal ondernemenDirk Van Steerteghem - Afdelingshoofd Internationaal Ondernemen FIT

  Dirk Van Steerteghem - Afdelingshoofd Internationaal Ondernemen FIT14

  24

  32

  36

  44

  48

  56

  Raad der Wijzen: In hoeverre was Steve Jobs een voorbeeld voor u?

  Talent management op maat.Contact Centers vragen meer erkenning.Les multifonctionnels: focus sur lenvironnement, le TCO, la GED.

  Tri-Vizor wint Belgian Business Awards for the environment.

  Private banking veel meer dan vermogensbeheer.Rijtest: 2011 Audi A6 2.0 TDI.Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine verschijnt op 31 januari 2012

  W E B Z I N EWebzine forexecutives &decision makers DEC / JAN ISSUE2012 99b

  Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensenWalter Engels - HR Manager Aveve in het kader van CxO Leadershipforum 2011

  14

  22