consequenties reach voor stoffen dag 30 juni vnci

Download Consequenties REACH voor stoffen dag 30 juni VNCI

Post on 06-Apr-2017

251 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

REACH status en de impact op uw Arbo en milieu verplichtingen

REACH & CLP en de impact op HSE compliance

, Jean-Marc AbbingVNCI Voorlichtingsdag Stoffen & ArboWoudschoten30 juni 2016

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015Agenda

REACH en de impact op uw operaties:Hoe regelt REACH haar doelstellingen?Strategische en operationele impact van Stoffendata

2

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015

2

VNEUNLREACHCLPEU Verordeningen:

GHSADREU Richtlijnen:Arbo richtlijnenSeveso III

BodembeschermingWaterNationale wettenHandhavingArbo wet, -besluit en regelingBRZO

WABO, Activiteitenbesluit en regelingWaterwetILOOverzicht verhouding wettenImpact3

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015HOE regelt REACH haar doelstellingen?Veilig gebruik stoffen waarborgen:

Registratie stoffen kennis over gevaar & veilig gebruik

Communicatie gegevens SDS en eSDS, ZZS in artikelen

Evaluatie (door autoriteiten) kwaliteit inhoud dossiers (veilig gebruik) review classificatie (op basis van toxiciteitsgegevens) is beperking gebruik nodig (uitfasering?)

Verminderen gebruik zeer zorgwekkende stoffen (ZZS):

Authorisatie algeheel gebruiksverbod, tenzij veilig en/of SEA (sociaal economisch acceptabel onderbouwd)

Restrictie specifieke / generieke verboden4

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015REACH & CLP impact op HSE complianceOperationeel:Aanpassen operationele condities/ Toets veilig gebruik (eSDS / grenswaarde)Explosieveiligheid (ATEX)Opslag (PGS 15)Emissie lucht en waterIn scope BRZO of nietCommunicatie Strategisch:Beschikbaarheid stof (geen registratie producent importeur)Toegestane toepassingVerboden toepassing80%20%20%80%Uitfaseren van Stoffen:Herkennen ZZS (Zeer Zorgwekkende stoffen)Verbieden gebruik tenzij (autorisatie)Beperken gebruik toepassing /stof (Restrictie)Veilig gebruik van stoffen:intrinsieke eigenschappen (Tox./Physchem)Vastleggen toepassing en veilig gebruikClassificatie & LabelingCommunicatie in eSDS5Product wetten:MD, Toys, IVDsNiet nu

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 20156Veilig gebruik => operationele impactOperationeel:Aanpassen operationele condities/ Toets veilig gebruik (eSDS / grenswaarde)Explosieveiligheid (ATEX)Opslag (PGS 15)Emissie lucht en waterIn scope BRZO of nietCommunicatie Strategisch:Beschikbaarheid stof (geen registratie producent importeur)Toegestane toepassingVerboden toepassingUitfaseren van Stoffen:Herkennen ZZS (Zeer Zorgwekkende stoffen)Verbieden gebruik tenzij (autorisatie)Beperken gebruik toepassing /stof (Restrictie)Veilig gebruik van stoffen:intrinsieke eigenschappen (Tox./Physchem)Vastleggen toepassing en veilig gebruikClassificatie & LabelingCommunicatie in eSDS6

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015Veilig gebruik => operationele impact

7Stofinformatie:(Eco) Tox Phys/chem dataRisico beperkende maatregelen veilig gebruikClassificatie & LabelingeSDSImpact op operationele situatie:Operationele conditiesCheck veilig gebruik, scalingExplosie veiligheid (Atex)Opslag (CPR-15)Emissie lucht en waterBRZO (Seveso richtlijn) of nietCommunicatie & trainingIdentificatie van wijzigingen (MOC):Intrinsieke stofeigenschappenGebruiksvoorwaardenClassificatie & LabelingHerzien op compliance nieuwe situatie:OperatiesRegelgeving (in scope of niet en plichten)Communicatie & training

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 20158Veilig gebruik => strategische impactOperationeel:Aanpassen operationele condities/ Toets veilig gebruik (eSDS / grenswaarde)Explosieveiligheid (ATEX)Opslag (PGS 15)Emissie lucht en waterIn scope BRZO of nietCommunicatie Strategisch:Beschikbaarheid stof (geen registratie producent importeur)Toegestane toepassingVerboden toepassingUitfaseren van Stoffen:Herkennen ZZS (Zeer Zorgwekkende stoffen)Verbieden gebruik tenzij (autorisatie)Beperken gebruik toepassing /stof (Restrictie)Veilig gebruik van stoffen:intrinsieke eigenschappen (Tox./Physchem)Vastleggen toepassing en veilig gebruikClassificatie & LabelingCommunicatie in eSDS8

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015Veilig gebruik => strategische impactBeschikbaarheid van geregistreerde stoffen voor toepassingen9Situatie:Stof niet geregistreerdNiet geregistreerd gebruikGevolgen:Onderbreking leveringNiet toegestaan gebruik (niet gedekt door registratie dossier)Vroege identificatie en communicatie met leveranciers (2018 registratie; check wezen)Toegevoegde waarde voor u versus uw leverancier?Import en Registratie stof door u Registratie toepassing door uSubstitutie stof door een andere stof(een geregistreerde stof voor dezelfde toepassing). Verander proces

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 20151010Uitfaseren stof => operationele impactOperationeel:Aanpassen operationele condities/ Toets veilig gebruik (eSDS / registratie /minim.)Explosieveiligheid (ATEX)Opslag (PGS 15)Emissie lucht en waterIn scope BRZO of nietCommunicatie Strategisch:Beschikbaarheid stof (geen registratie producent importeur)Toegestane toepassingVerboden toepassingUitfaseren van Stoffen:Herkennen ZZS (Zeer Zorgwekkende stoffen)Verbieden gebruik tenzij (autorisatie)Beperken gebruik toepassing /stof (Restrictie)Veilig gebruik van stoffen:intrinsieke eigenschappen (Tox./Physchem)Vastleggen toepassing en veilig gebruikClassificatie & LabelingCommunicatie in eSDS10

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015Uitfaseren stof => operationele impact

11Verandering status stoffen:Wijziging tot CMR (1a/1b)Wijziging tot PBT/vPvB/ Hormoon verstorend Plaatsen op kandidaat lijst Plaatsen op Annex XIV (Autorisatie) of XVII (restrictie)Voldoen aan ZZS criteriaOperationele consequenties:Individuele Registratie CM stoffen (collectieve R stoffen)Blootstelling minimalisatie (vervanging CM via AH strategie)Minimalisatie Emissie naar lucht ZZS (NER in Activiteitenbesluit)Herzien watervergunning uitvoeren ABM toets => minimalisatie? (andere ZZS criteria water) Monitor status stoffen(via uw branche /ECHA nieuwsbrief, eerste stap ROI-Registry of Intention)Herziening bestaande plichten door de nieuwe stofeigenschappen en status

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015121212Uitfaseren stof => strategische impactOperationeel:Aanpassen operationele condities/ Toets veilig gebruik (eSDS / grenswaarde)Explosieveiligheid (ATEX)Opslag (PGS 15)Emissie lucht en waterIn scope BRZO of nietCommunicatie Strategisch:Beschikbaarheid stof (geen registratie producent importeur)Toegestane toepassingVerboden toepassingUitfaseren van Stoffen:Herkennen ZZS (Zeer Zorgwekkende stoffen)Verbieden gebruik tenzij (autorisatie)Beperken gebruik toepassing /stof (Restrictie)Veilig gebruik van stoffen:intrinsieke eigenschappen (Tox./Physchem)Vastleggen toepassing en veilig gebruikClassificatie & LabelingCommunicatie in eSDS12

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 201513AutorisatieRestrictieUltieme consequentie:Verbod op gebruik of toepassing

Monitor stoffen status:CORAP, RMOA lijsten, ROI (Registry of Intention) Cl& Lab Harm, ROI Kandidaat lijst,, ROI Restrictie of consultatie AutorisatieVervang stof of doe onderzoek in sector verband naar vervangingLobby met sector(en) (uitstel / gedeeltelijke uitzondering)Bereidt een autorisatie rapport voor

(Beindig proces / relocatie)

Uitfaseren stoffen => strategische impact

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015Kernboodschappen REACH creert stoffen (gevaar en toepassing) data;HSE wetgeving gebruikt gevaarseigenschappen (Phys/ chem Tox) als selectie mechanismen;Deze selectie mechanismen Arbobesluit, NER (Activiteitenbesluit, Wateremissie, kennisgeving BRZO) VERSCHILLEN van elkaar;Wijziging van stoffendata vereist opvolging op basis van andere wetgeving;REACH is niet enkel een intellectuele uitdaging (begrijpen en voldoen) maar ook een data uitdaging (architectuur en systeem) om te (blijven) voldoen aan alle HSE wetgeving;REACH is niet absoluut, maar kent processen om in gesprek te gaan en speel het spel (met uw branche)!Is uw datasysteem in staat om uw stoffencompliance situatie inzichtelijk te maken? En wordt het opgevolgd?14

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 201515Wat kunnen wij doen?Wat is onze (mogelijke) rol:Auditor: beoordelen of het stoffen datamanagement de eigenschappen heeft om aan HSE verplichtingen te kunnen voldoen. (ISO14001 / 18001)Procesbegeleider / adviseur: helpen beheer te verbeteren (ontwerpen, aanschaffen en inrichten van het stoffendata-proces)Tijdelijke HSE capaciteit / specialist: Inrichten en vervullen van taken in het stoffenmanagement systeem als onderdeel HSE management;ARBO verplichtingen: beoordelingen van blootstelling aan stoffen en mengsels (met onze Mengsel-tool), afleiden van (bedrijfs)grenswaarden, REACH verplichtingen voor gebruikers;identificatie van de stoffen in de NER (nu in Activiteitenbesluit) & uitwerken minimalisatie verplichting;ABM toetsen en vergunning waterwet;BRZO kennisgevingPGS 15, enzovoortRegulatory affairs and dossier voorbereiding: Registratie / Autorisatie / restrictie / grenswaarde (OEL route)15

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015

DANK U

jean-marc.abbing@rhdhv.com+31-6 1509 3011+31-88 3487 42216

Studiemiddag Ontwikkelingen op het gebied van HSE | 5 november 2015