conflicte inghetate in spatiul european

of 27 /27
 Dfigladxm  éibkmŤjxm éi t~jŤa}l m}pf~mji

Author: manolache-laurentiu

Post on 04-Apr-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  1/27

  Dfigladxmibkmjxm i

  t~ja}l m}pf~mji

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  2/27

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  3/27

  ~mixp} gaaij }eji dmmj dm mtxm gjd}lxjxmj hm j wmhmj ~mixp} fdka, fjemiaa jp ga e~amhadja t%agjd p} iaa a jlxfpj, dda d}ifjxmpmj jhmwp}l}a gjdm t idmxmzm h}eiaj a }pj a ae~amhad t%a gjd p} }iaa jlxfpj"

  H}~ hmtxpejpmj ]PTT, t~ja}l mtx%m}pf~mji j gftx `}lwmptjx a j xpm`}ax t btmjtd ifatxpjxmbaa hm pmzflwjpm j peamlfp ~flaxadaa txjlaiatxm hai lfd}l dfe}iatxf%`flmwad)

  ixp%}i jpxadfl ~}`ladjx i 0>>2, Hji ^mxpm jxpjbm jxmiaj jt}~pj jdmtxfp~pf`lmem bmf~flaxadm djpm ejpdkmjz t~ja}l Epaa Imbpm a djpm, dfigfpe j}xfp}l}a, t}ix lmbjxmhm txjx}x}l ~ftx%ae~mpajl jl jdmtxma zfim)

  Hma pmzflwjxm, tj} edjp ai}xm t}` dfixpfl i dmlm eja e}lxm haixpm djz}pa, jdmtxm~pf`lmem tm jd}xazmjz i xae~, ~pfwfdih m~atfjhm hm l}~x jpejx) Fhjx ~pfh}tm,jdmtxmm~atfjhm i}%a btmtd f tfl}afijpm h}pj`al3 jtxgml, h}~ idmxjpmj dfigp}ixpalfp jpejxm, peimf txjpm xmitafijx a je`ab} hai ~}idx hm wmhmpm ~flaxad a o}pahad, tj}, jlxgml t~}t, }i dfigladxibkmjx)

  Hma ~}xme ahmixagadj f tmpam ixpmjb hm jtxgml hm dfigladxm i ixpmjbj l}em, i ~mpafjhjpmdmix, m{~pmtaj j gftx gflftax eja d} tmje ~mixp} j hmtmeij dxmwj tax}jaa hai t~ja}l gftxma]PTT, ~pmd}e a djz}l Cftfwf ijaixm hm pmd}ifjxmpmj,hm =; hm txjxm +lj efemix}l j~palam0>>1!, j t}wmpjiaxaa jdmtx}aj) Jlx zfi dm ~fjxm aixpj i jdmjtx djxmbfpam mtxm Da~p}l hm Ifph)

  Bp}~jxm i zfij Epaa Imbpm%zfi hm ae~fpxji txpjxmbad ~mixp} IJXF, ]M a P}taj%dfigladxmlm ibkmjxm t}ix ~ftxjxm ~m j{j m}pf%jtajxad, ~pai ejiagmtxjpm gaaih dfigladxm mixadm,xmpaxfpajlm a pmlabafjtm, d}e jp ga? midljwj Ijbfpif%Cjpj`jk, Xpjitiatxpaj, Ftmxaj, Aib}mxaj,Dmdmiaj )j)

  Dfidm~x}l hm dfigladx ibkmjx ~jpm gjdal hm hmgaiax? ml tm pmgmp lj dfigladxm djpm i} j}gftx tfl}afijxm hjp djpm i} tm hmp}lmjz i xmpemia hm l}~xm jpejxm, da tm ~mp~mx}mjz f txjpmhm gj~x djpm i} mtxm djpjdxmpazjx iada hm ~jdm, iada hm pz`fa) 4 D} xfjxm jdmtxmj, f jijlaz ejaxmemaiad j djpjdxmpatxadalfp jdmtxfp dfigladxm mtxm imdmtjp ~mixp} j imlmbm djxmbfpaj hmgmifemim ~m djpm lm hmtmeimjz xmpemi}l) Eja ixa, f djpjdxmpatxad dfe}i j djz}palfp hm djpm

  im wfe fd}~j mtxm d xfjxm j~jp i ifalm txjxm dpmjxm h}~ hmzeme`pjpmj gftxma ]PTT) i jlhfalmj pih, mtxm wfp`j ixfxhmj}ij, dml ~}ai lj iawml pmxfpad, hm }i dfigladx mxiad%xmpaxfpajl, eja~pmdat hm bp}~}pa mxiadm djpm hfpmtd tmdmta}imj gj hm txjx}l hai djpm gjd ~jpxm)

  Wfe wmhmj i dmlm dm }pemjz d ~}xme ~}im t}` tmei}l ixpm`paa djpjdxmp}lmtmiajlemixm mxiad jl jdmtxfp dfigladxm? gfjpxm jhmtmj, hatd}pt}l mxiad i} mtxm hmdx f gjjh a }ieaolfd jl mlaxmlfp dfih}dxfjpm hm j lmbaxaej jda}ialm pz`faiadm i fdkaa ~f~}ljama) Jdmtx l}dp}~jpm d} jxx eja ~lj}za`al d} dx jwme hm j gjdm hm f`adma d} bp}~}pa mxiadm gp f xpjhaamijafijl jixmpafjp dpmpaa ]PTT) i jl xpmalmj pih, dml eja jhmtmj, jdmtxm dfigladxm t}ix itfaxmhm dpmjpmj }ifp pmmlm hm dpae fpbjiazjx, djpm tm t}~pj~}i ~mtxm txp}dx}palm txjxjlmj}xf~pfdljejxm) i tgpax, j}xf~pfdljejpmj dj Txjx j jdmtxfp bp}~}pa mxiadm xmpaxfpajlazjxm dpmmjzmixaxa txjxjlm hm gjdxf, hjp i} hm o}pm8) D} jlxm d}waixm, pmbae}palm aitxjljxm jada j} dfixpfl jt}~pjxmpaxfpa}l}a, hjp i} t}ix pmd}iftd}xm hm dmaljla t}`amda ja hpm~x}l}a aixmpijafijl Txjxm tj}fpbjiazjaa aixmpijafijlm) Jdmtxm txjxm hm gjdxf m{mpdax t}wmpjiaxjxmj aixmpi gp j jwmj f

  4Hfw LQIDK, P}ttaji ^mjdmcmm~aib Txpjxmbamt xfrjpht xkm DAT? Xkm Djtmt fg Eflhfwj, Bmfpbaj jih Xjoacatxji,Lfihfi, PAAJ jih Ejdeallji, 0>>>88 Tdfxx ^MBB, Aixmpijxafijl Tfdamxq jih xkm Hm Gjdxf Txjxm, Jtkbjxm, Jlhmptkfx, :11;

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  4/27

  lmbaxaejpm m{xmpi) M{atx a jlxm xptx}pa dfe}im jlm pmbae}palfp ~flaxadm hai jdmtxm txjxmj}xf~pfdljejxm, hjp impmd}iftd}xm? mlaxmlm j} hm dmlm eja e}lxm fpa lmbx}pa hm dlji, ~}xmpmj mtxm~mptfijlazjx a pmzah, hm f`adma, i eaialm }ifp lahmpa djpatejxada, txp}dx}palm hm hmdazam t}ixf~jdm a gfjpxm dmixpjlazjxm) Eja e}lx, t}ptmlm hm wmiax}pa jlm b}wmpimlfp pmt~mdxawm t}ix dml ejajhmtmj almbjlm)

  Jdmtxm dfigladxm bmimpmjz f txjpm hm ~mpejimix dpaz, dda j} ~pfh}t, ~m xmpemi td}px,ejtawm hm~f~}lpa, dpazm }ejiaxjpm, dfigladxm ealaxjpm, ~}pagadpa mxiadm mxd)^m xmpemi l}ib "dfigladxmlm ibkmjxm" apftmtd pmt}ptm mdfifeadm a mimpbaalm ~flaxadm jlm

  jdmtxfp txjxm tl`axm a ~j}~mpazjxm, bmimpmjz f dfp}~am td~jx hm t}` dfixpfl a dpaefpbjiazjx3 ibpm}imjz dfitflahjpmj txjxmlfp ijafijlm3 a id}pjomjz aitxj`alaxjxmj aaitmd}paxjxmj hai pmba}im) Hai jdmtx efxaw, `lfdkmjz ~pfdmt}l hm ijaixjpm j gpfixampma m}pf%jxljixadm t~pm Mtx, dda aih}d }i ji}eax bpjh hm aihmdazam lj iawml txpjxmbad i t~ja}l m}pf%jxljixad, i gfpe}ljpmj aixmpmtmlfp mdfifeadm a hmefdpjxadm i jdmtxm pmba}ia a jemiai~pfamdxmlm hm aixmbpjpm j txjxmlfp i txp}dx}palm m}pf%jxljixadm lpbaxm=)

  Dfigladxmlm ibkmjxm j} hmxmpeaijx mwfl}aj }ifp dpazm }ejiaxjpm, djpm j} hmwmiax fjhmwpjx ~pf`lme ~m jbmihj hm l}dp} j fpbjiazjaalfp aixmpijafijlm)

  Jdmtxm dpazm }ejiaxjpm%bmimpjxm hm pmlfdpa hm ~f~}ljaa +P)Eflhfwj!, ~}pagadpa mxiadm+Bmfpbaj, Jzmp`jahoji, Jpemiaj!, p}xm dpaeaijlm, xpjgad hm ~mptfjim, hpfb}pa a jpejemix j}jw}x mgmdxm imbjxawm i ~pfefwjpmj }ifp txpjxmbaa hm tmd}paxjxm i zfij Epaa Imbpm a j pmba}iaadj}djzamim)

  Djz}palm ~m djpm lm wfe jijlazj t}ix dmlm hai t~ja}l m{xait jl Epaa Imbpm, aji}em? Xpjitiatxpaj, Ijbfpif%Cjpj`jdk, Ftmxaj hm T}h, J`kjzaj a Dmdmiaj) Iada }i}l haixmpaxfpaalm jgljxm i hatd}am i} jpm amapm hapmdx lj Ejpmj Imjbp, ajp i hf} haixpm djz}pa, iadatxjxmlm hai djpm gjd ~jpxm jdmtxm xmpaxfpaa Pm~}`ladj Eflhfwj a Jzmp`jaoji}l)

  Xfjxm jdmtxm dfigladxm j} it }i ae~jdx ae~fta`al hm imblaojx jt}~pj bmf~flaxadaa EpaaImbpm a jt}~pj pmljaalfp ~flaxadm a mdfifeadm djpm tm mt i jdmtx t~ja} a ixpm jdmtx t~ja} apmtx}l l}eaa) Jtxgml, dfigladxmlm ~m djpm lm wfe jijlazj jgmdxmjz jlajimlm haixpm txjxmlm hai

  pmba}im, p}xmlm dfih}dxmlfp hm ~mxpfl a bjzm, bmimpmjz wjl}pa hm pmg}baja a t}ix, xfjxm, lmbjxm hm~fzaaj P}tama dj jdxfp dkmam i zfij Epaa Imbpm) Wfe f`tmpwj hm jtmemimj d xfjxm jdmtxmdfigladxm j} j~p}x i t~ja}l gftxma ]PTT a d, i da}hj }ima ejpa hawmptaxa d}lx}pjlm a atxfpadmj xmpaxfpaalfp lj djpm im pmgmpae, xfjxm dfigladxmlm jijlazjxm ~pmzaix }i ~jxxmpi dfe}i) Wfeidmpdj jjhjp t m{~lade jdmtxm taealax}haia djpm t}ix d} jxx eja waza`alm, d} dx ~mpafjhmlm hmhmtg}pjpm, pmt~mdxaw hm ibkmjpm j dfigladxmlfp jpejxm hai dmlm daida xmpaxfpaa jeaixaxm t}ixgfjpxm j~pf~ajxm, }imfpa dkajp t}~pj~}iih}%tm)

  Hmtxpejpmj ]PTT j ~ljtjx emxpf~flj gftx}l}a ae~mpa} tfwamxad ixp%f ~fzaam hmgmitawgj hm bpjiamlm tjlm) ^m pih, gftxmlm pm~}`lada tfwamxadm a%j} hmdljpjx aihm~mihmij, xmpaxfpaalmpmt~mdxawm a mwmix}jlmlm `mimgadaa txpjxmbadm ~m djpm jdmtxmj lm g}piazj} Eftdfwma xpmdih io}pathadaj dj~axjlmlfp ifalfp txjxm aihm~mihmixm) Eftdfwj j aixmiafijx t a emiai tj} dkajpt%a pmgjd aigl}mij i jdmtxm zfim, ~pai eja e}lxm eaolfjdm, }imlm lj laeaxj lmbatljama a jd}x}emlfp aixmpijafijlm, dmlm eja e}lxm haidflf hm jdmjtx laeax) ]i}l haixpm ~pfdmhmm j gftx}xalazjpmj dfe~ladjxma txp}dx}pa hm j}xfifeaa jheaiatxpjxawm j gftxma ]PTT ~mixp} t}tdaxjpmj }ifpdfigladxm tm~jpjxatxm)

  = Hji H}ibjda}, " Dfigladxmlm ibkmjxm a txpjxmbaj Pfeiama lj Ejpmj Imjbp", Bmtxafijpmj dpazmlfp ealaxjpm a}ejiaxjpm, Mh)Xf~ Gfpe, 0>>8

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  5/27

  i tdf~}l j~ljipaa jdmtxfpj, i xmpaxfpaalm pmt~mdxawm xpm`}aj t aixmpwai jpejxj p}t,txj`alaih jtxgml dj~mxm hm ~fh ~pai djpm t aigl}mimzm zfij i} hfjp ealaxjp, da a ~flaxad amdfifead)

  Midljwj Cjlaiaibpjh gjdm ~jpxm hai jdmmja lfbad imf%ae~mpajl tj} ~ftx%ae~mpajl jEftdfwma hm dfixpfl jl }ifpdj~mxm hm ~fh i xmpaxfpaalm wmdaim) Hm jdmmj tm ~fjxm t~}im d xfjxm

  jdmtxm dpazm ibkmjxm lj djpm t%jp eja ~}xmj jlx}pj @mljp}t a ixp%f ji}eax et}p dfigladxmlmljxmixm hai mtx}l ]dpjaima +Ejlfp}taj a Dpaemj! t}ix hfjp ~pa jlm }ima ~pf`lmem }iadm adfmpmixm) F jxjpm ~pf`lme jxmj~x f tfl}am }iaxjp a dfmpmix)

  Xpjitiatxpaj

  H}~ dm Pfeiaj j f`ai}x i :1:;, i }pej ^pae}l}a Pz`fa Efihajl,xmpaxfpa}l @jtjpj`ama, pmljaalm haixpm jpj ifjtxp a P}taj&]PTT j} d}iftd}x f ~mpafjh hm

  xmita}ia, hjxfpjxm i ~pae}l pih xfdeja dkmtxa}iaa eflhfwmimxa) Hm m{me~l}, lj dfigmpaijdfiwfdjx i :108 lj Wamij ~mixp} pmblmemixjpmj pmljaalfp `aljxmpjlm, ~jpxmj tfwamxad dmpmfpbjiazjpmj }i}a pmgmpmih}e i @jtjpj`aj djpm t hmdah hjd jdmjtxj xpm`}aj t peipfeimjtd tj} t tm xpjitgfpem ixp%f pm~}`lad tfwamxad tfdajlatx)7 Dmpmpmj mtxm pmg}zjx hm~jpxmj pfei) ^m jdmtx gfih Txjlai dfidm~m f txpjxmbam emiax t jdpmhaxmzm ahmmj lmbaxaeaxaaj~jpxmimima Eflhfwma lj ]PTT, `jzjx ~m dpmjpmj }ima je`ab}axa ijafijlm) Jtxgml, i :108, tmdpmmjz f Pm~}`lad Tfwamxad Tfdajlatx J}xfife Eflhfwmimjtd +PTTJE! ~m xmpaxfpa}l hm ljmtx hm Iatxp}, xmpaxfpa} djpm, t~pm hmftm`apm hm dml `jtjpj`mji, i} gd}tm iadafhjx ~jpxm hai Txjx}lpfei ijaixm hm jdmjtx hjx)D} xfjxm jdmtxmj,xmpaxfpa}l pmt~mdxaw mpj xfx}a lfd}ax hm f ~f~}ljameflhfwmimjtd hmtx}l hm tmeiagadjxaw +48-!)F ~jpxm hai jdmtx xmpaxfpa} wj ga idfp~fpjx i PTT

  Eflhfwmimjtd h}~ :18>? mtxm wfp`j hm jdx}jlj Xpjitiatxpaj)

  Mwfl}aj dfigladx}l}a xpjitiatxpmji

  j) Jiaa 1> lji}l paejcfw

  Hm lj ~paemlm aixmiaa jlm Dkaai}l}a hm j%a hmdljpj t}wmpjiaxjxmj +:11>! a j~faaihm~mihmij, fpbjimlm ~}xmpaa lfdjlm, i txpit dflj`fpjpm d} mgaa Jpejxma j :8%j tfwamxadm+hatlfdjx i zfij i djpm tm jglj dml eja ejpm hm~fzax hm jpejemix tfwamxad hai M}pf~j, ljXapjt~fl! a%j} hmdljpjx, lj pih}l lfp j}xfifeaj gj hm Dkaai} a t%j} ~ljtjx t}` ~pfxmdajealaxjp a ~flaxad j P}tama) Lj 0 tm~xme`pam :11> tm ~pfdlje Pm~}`ladj Tfwamxad Tfdajlatx

  Eflhfwmimjtd Xpjitiatxpmji, ajp lj 0= j}b}tx :11: jdmjtx mixaxjxm a ~pfdlje

  7 Afji TD]PX], Pmljaalm Pfeiama d} ]ia}imj Tfwamxad,:10>%:141,ai AHME +Mh!, [email protected]`ama hm lj idm~}x}pa ~i i 0>>4, @}d}pmxa , Mh) Aitxax}x}l}a D}lx}pjl Pfei, 0>>4, ~~0;2%400, ~01=

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  6/27

  aihm~mihmij) Mwmiaemix}l tm ~pfh}dm d} hfjp hf} zalm ijaixm dj lj Dkaai} t tm ~pfdljemaihm~mihmij Pm~}`ladaa Eflhfwj, djpm aidl}hmj a Xpjitiatxpaj)

  Dpazj djpm j }pejx j gftx xa~ad ~mixp} dmmj dm j jo}it t itmeim }i dfigladx ibkmjx mtdjljhjpm ealaxjp aixmpwmiam m{xmpi idmxjpmj gfd}l}a t}` j}t~adaalm xp}~mlfp hm emiaimpm j~daa +p}tmxa! eaia%dpazm ~pfwfdjxm ~mpafhad ixpm dmlm hf} mixaxa)

  Dfigladx}l ealaxjp t%j hmtg}pjx i :110) Pm~}`ladj Eflhfwj, djpm i} jwmj f jpejx~pf~pam, da hfjp }iaxa hm ~flaam, j xpm`}ax t gjd gj }ifp gfpm t}~mpafjpm i}empad a dj hfxjpm+e}lxm hai jpemlm gflftaxm ~pfwmiaih hai hm~fzaxmlm Jpejxma j :8%j hm lj Xapjt~fl!) ^mpafjhjgamp`aixm j dfigl adx}l}a j h}pjx hai j~pa lam, dih gfpmlm jpejxm eflhfwmimxaj} idmpdjx t pmdxabm dfixpfl}l jt}~pj xmpaxfpa}l}a Xpjitiatxpama, ~i i a}lam:110, dih t%j tmeijx dfiwmiaj hm idmxjpm j gfd}l}a ixpm Eapdmj Timb}p a @fpatMli ) lj 0: a}lam :110) ^pai jdmtx jdfph t%j igaaijx f Dfeatam ]iagadjx hm Dfixpfl, gfpejx haipm~pmzmixjia ja Dkaai}l}a, Xapjt~fl}l}a, Gmhmpjama P}tm a FTDM, djpm mpj itpdaijx d}hmaimpmj dfixpfl}l}a mgmdxaw jt}~pj zfima hm tmd}paxjxm, jhad jt}~pj lfdjlaxalfp i djpm t%j}hmtg}pjx dfigp}ixpa waflmixm) Tjpdaij Dfeatama j gftx t ahmixagadm a t tfl}afimzm ~fxmiajlmlm

  dfigladxm) Dfeataj g}idafij ~pai dfitmit, dmmj dm hhmj P}tama f ~pbkam ejofp hm aigl}mijpm jhmdazaalfp) Hai jdmtx efxaw, Eflhfwj i} j ~}x}x f`aim mlaeaijpmj gfpmlfp jpejxm xpjitiatxpmim dmtm jglj} +dfixpjp jdfph}l}a hai :110! i zfij hm tmd}paxjxm, xmfpmxad t}` dfixpfl}l m{dl}taw jlgfpmlfp hm emiaimpm j ~daa)

  F j hf}j mxj~ j dpazma j idm~}x fhjx d} tmeijpmj i :118 j }ima hmdljpjaa dfe}imEapdmj Timb}p Abfp Teapifw +lj Xapjt~fl!, dfixpjtmeijx a hm pm~pmzmixjix}l FTDM a hm }ipm~pmzmixjix jl ~pmmhaiama p}tm) Hjd ~i jx}ida dpazj jwmj f dfe~fimix ealaxjp, ajpjdfph}palm tmeijxm wazj} i ~pae}l pih idmxjpmj gfd}l}a a emiaimpmj ~daa, hm jada idm~hmz`jxmpalm o}pahadm a dfitxax}afijlm jt}~pj txjx}x}l}a Xpjitiatxpama i djhp}l Eflhfwma, ~pmd}ea txj`alapmj }i}a tatxme hm bjpjiaa pmda~pfdm e~fxpawj ixfjpdmpaa lj dfigladx) Jdmtxj mtxmefemix}l i djpm idm~m mlaeaijpmj `jpampmlfp ~mixp} jbmiaa mdfifeada hai Xpjitiatxpaj, dmmj dmj ~}t `jzmlm ~mixp} pmhpmtjpmj mdfifead j zfima a, i wapx}xmj jdfph}palfp hm la`mp xpjizax wjejl,j dfih}t lj xpjitgfpejpmj Xpjitiatxpama ixp%}i pja jl dpaema fpbjiazjxm, jl mwjza}iaa gatdjlm axpjgad}l}a aladax) Pm~}`ladj Eflhfwj j mlaeaijx fpadm dfixpfl wjejl lj ~}idxmlm hm xpmdmpm hait~pmXpjitiatxpaj, i xae~ dm Xapjt~fl}l j aixpfh}t }i dfixpfl pab}pft lj ~}idxmlm hm xpmdmpm hait~pmEflhfwj) Xpjitiatxpaj2 a%j lmbaxaejx jtxgml gpfixampmlm gj hm txjx}l gj hm djpm mpj i dfigladxlmbjl a dfitxax}afijl)

  ]lxmpafp, Xpjitiatxpaj j idm~}x t ~pmtmzm xfx eja e}lx ~mixp} tmeijpmj }i}a hfd}emixdjpm t txjx}mzm dljp ~paida~aalm dfitxax}afijlm djpm t b}wmpimzm pmljaalm haixpm jdmjtxj aDkaai}) ^pmtjx hm P}taj a h}~ eja e}lxm mzaxpa, Dkaai}l j tmeijx +~pai ~pmmhaixmlm ^mxp}L}daitdka! lj ; eja :112 }i emefpjih}e ~pmbxax hm m{~mpaa p}a) i jdmtx hfd}emix+emefpjih}e}l ^paejcfw! mpj aixpfh}t ifa}imj aidmpx hm txjx dfe}i, djpm hmgaimj djhp}lpmljaalfp haixpm Dkaai} a Xapjt~fl) Txjx}l dfe}i itmeij gpfixamp dfe}i, t~ja} mdfifead ao}pahad dfe}i, t~ja} dfe}i hm j~pjpm, t~ja} tfdajl dfe}i)

  2 Aitxax}x}l Fwaha} aidja, Xpjitiatxpaj) Mwfl} aj }i}a dfigladx ibkmxjx a ~mpt~mdxawm hm tfl} afijpm ,@}d}pmxa, tm~xme`pam 0>>=, ~) 4)

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  7/27

  ^pf`lmemlm j} j~p}x hai dj}zj gj~x}l}a d ~palm, i dfigladx j} imlmt ixp%}i efh~jpxad}ljp hmgaiapmj jdmtx}a txjx}x dfe}i) Dkaai}l dfidm~m Eflhfwj dj }i txjx }iaxjp, t}wmpji,d} fpbjim dmixpjlm jlm ~}xmpaa, t}`amdx }iad hm hpm~x aixmpijafijl, i djhp}l dp}aj Xpjitiatxpaj~ftmh f ljpb j}xfifeam pmbafijl) Xpjitiatxpaj wmhm i txjx}l dfe}i f dfigmhmpjam j hfa jdxfpad} txjx}x mbjl +aidl}taw t}`amda hagmpaa hm hpm~x aixmpijafijl! djpm, ~pai jdfph, ~fx t hmdah

  gfpejpmj }ifp fpbjim djpm t ja` jxpa`}aa lj iawml pm~}`ladji) ]i}l haixpm mgmdxmlmemefpjih}e}l}a ^paejcfw j gftx d Xpjitiatxpaj j dxabjx hpm~x}l hm j mla`mpj hfd}emixmwjejlm hm m{~fpx i} eja mpj wfp`j hm tax}jaj ~pai djpm Dkaai}l xflmpj xpjizax}l wjejlxpjitiatxpmji a j~ladj xje~alj wjejl, da dmhj Xapjt~fl}l}a aixmbpjl hpm~x}l hm j gflfta jdmjtxxje~al)

  `) Emefpjih}e}l Cfzjc

  i jiaa 0>>0%0>>4 j} j~p}x eja e}lxm ~lji}pa hm gmhmpjlazjpm j Pm~}`ladaa Eflhfwj djtaib}p tfl}am hm amapm hai dfigladx) ]i}l haixpm mlm j gftx ~pf~}t hm dxpm FTDM i a}lam 0>>0 ampj `jzjx ~m ~paida~aalm gmhmpjlate}l}a jj d}e t}ix mlm imlmtm i Fddahmix? ~pf~fpafijlaxjxm i

  pm~pmzmixjpmj lj dmixp}, mbjlaxjxm ixpm ~palm dfe~fimixm mxd) Jdmtx ~lji, jddm~xjx hm ji}eaxmtxjxm m}pf~mim hai FTDM, aidl}hmj tfl}aj }ima aigl}mim xjdaxm j P}tama i Eflhfwj)^mpafhad, Cpmelai}l pmjh}dm i jxmiam ~pf`lmej gam t}` gfpej }ifp jijlazm mgmdx}jxm hm

  fjemia j~pf~aja ~pmmhaixml}a Wljhaeap ^}xai, gam ~pai ~lji}pa dfidpmxm t}~}tm fgadajl jxmiama~}`ladm d}e jp ga ~lji}l ~pf~}t i ifame`pam 0>>4 hm }i eme`p} jl txjgg%}l}a ~pmmhaixml}a p}t,Haeaxpa Cfzjc) Jdmtxj ~pf~}imj ~palfp ae~ladjxm tfl}afijpmj dfigladx}l}a ~pai aixmpemha}lgmhmpjlazpaa Pm~}`ladaa Eflhfwj) ^lji}l i}eax ^paida~aa hm @jz jlm Txp}dx}paa hm Txjx j Txjx}l}a]iagadjx mtxm }i ~pfamdx hm dfitxax}am ~mixp} waaxfjpmj gmhmpjam eflhfwmji a j gftx ~pf~}thapmdx Eflhfwma, gp jdfph}l FTDM, dmmj dm j gd}x dljp aixmiaj Gmhmpjama P}tm hm j i}ae~ladj i iada }i gml dfe}iaxjxmj aixmpijafijl a hm j ~txpj ~pf`lmej i djhp}l DTA) iwaza}imj ^lji}l}a Cfzjc, Gmhmpjaj wazjx }pej t gam jtaemxpad, ~pai gj~x}l d Xpjitiatxpama a tm

  dfigmpmj }i txjx}x aimbjl gj hm dml jl @jtjpj`ama)^lji}l Cfzjc tm `jzj ~m f dfidm~am hm tfpbaixm tfwamxad j gmhmpjlate}l}a, xpjit~}impmjl}a ~}xih bmimpj f dfigmhmpjam d} xmihai hmzjbpmbjxaw, hm wpmem dm hf} haixpm ~pa Xpjitiatxpaj a J}xfifeaj Bb}z % d~xj} hpm~x}l lj pmgmpmih}e ~mixp} j txj`ala hjd ejahfpmtd tj} i} t j~jpai Pm~}`ladaa Eflhfwj a hpm~x hm wmxf jt}~pj dkmtxa}ialfp hm ~flaxadaixmpi tj} m{xmpi djpm jp ga dfixpjwmiax aixmpmtmlfp lfp)

  Cfzjc ~pf~}imj i ~lji}l l}a xpma xa~}pa hm dfe~mxmim i aixmpafp}l if}l}a txjx? jlmgmhmpjama, jlm ~palfp dfe~fimixm a }imlm pm}iaxm) ^lji}l dfiaimj it ~pmwmhmpa djpm patdj} tdj}zmzm `lfdjom a ifa dfigladxm) Hm m{me~l}, i Djempj Aigmpafjp, jlmjt ~pai pm~pmzmixjpm~pf~fpafijl, lmbatljaj }pej t gam wfxjx d} ejofpaxjxm tae~l, hjp jwmj imwfam hm jdfph}lTmijx}l}a, djpm }pej t gam hat~pf~fpafijx jlmt :4 eme`pa jlma hm djempj aigmpafjp, 1 hmXpjitiatxpaj a 8 hm Bb}zaj) Xpjitiatxpaj hmwmimj jtxgml f eaifpaxjxm djpm ~}xmj t `lfdkmzmlmba)

  i ~l}t, ~pmwmhmpalm ealaxjpm jlm jdmtx}a ~lji ~}imj} i mwahmi f`amdxaw}l dmixpjl jlGmhmpjama P}tm? emiaimpmj dfixpfl}l}a ealaxjp jt}~pj Xpjitiatxpama) Pm~}`ladj Eflhfwj }pej,dfigfpe ~lji}l}a, t gam hmealaxjpazjx) Hfd}emix}l mtxm it hmtx}l hm imdljp i ~pawaijhmealaxjpazpaa xfxjlm, xp}~mlm p}tmxa ~}xih xfx}a t ~paemjtd hpm~x}l hm j peim i

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  8/27

  Xpjitiatxpaj ~m f ~mpafjh imhmxmpeaijx, dmmj dm jp ga xpjitgfpejx Xpjitiatxpaj ixp%}i jl hfalmjCjlaiaibpjh;)

  Hm jtmemimj, ~lji}l Cfzjc i} aidl}hmj iada }i gml hm bjpjiaa aixmpijafijlm, gaaih `jzjx~m f pmljam hapmdx P}taj Eflhfwj, i t~apax}l dfih}axma Eftdfwma i imjp%j`pfjh) TxjxmlmFTDM a T]J i t~mdajl j} f`amdxjx m{jdx jt}~pj jdmtxfp ~pmwmhmpa, djpm lmbaxaej} ~pmzmij

  ealaxjp j xp}~mlfp Gmhmpjama P}tm i Eflhfwj a i} ilx}pj} ~mpadfl}l tmdmta}iaa Xpjitiatxpama aJ}xfifeama Bb}zm)Mtxm hm f`tmpwjx d ~lji}l P}tama i} mpj hapmdafijx it~pm pmzflwjpmj dfigladx}l}a, da

  it~pm dfitmpwjpmj }ima txpa hm l}dp}pa dfigladx}jlm) ^lji}l jp ga gd}x gfjpxm }fp dj Eflhfwjt gam dfitahmpjx pmt~fitj`al ~mixp} impmt~mdxjpmj }i}a hfd}emix tmeijx hm `}i wfam, ajppfl}l dfe}iaxaa aixmpijafijlm i pmzflwjpmj dfigladx}l}a jp ga gftx i}l)

  ^lji}l Cfzjc j txpiax je~lm ejiagmtxjaa hm ~pfxmtx lj Dkaai} a j jixpmijx aixmpwmiajha~lfejxad j txjxmlfp ]M a j T]J, dmmj dm l%j hmxmpeaijx ~m ~pmmhaixmlm Wfpfiai t i}tmeimzm emefpjih}e}l) Xfx}a, imjddm~xjpmj jdmtx}a ~lji hm dxpm Pm~}`ladj Eflhfwj i} jitmeijx ~mixp} P}taj f igpibmpm ha~lfejxad, hmfjpmdm mj t%j ~}x}x ~pmzmixj lj t}eeax%}lFTDM hm lj Ejjtxpadkx ~fzih ixp%}i jdxfp djpm j gd}x xfx dm a%j txjx i ~}xai ~mixp}

  pmzflwjpmj dfigladx}l xpjitiatxpmji a i} hai ~ftx}pj pmjl hm txjx djpm j idldjx i efh pm~mxjxhapmdxawmlm FTDM) ^pai imtmeijpm, Eflhfwj j jeijx hfjp efemix}l i djpm xpm`}am t tm~pfi}im jt}~pj tmita`alma dkmtxa}ia xpjitiatxpmim, f~a}ialm tjlm gaaih, tm ~jpm, i dfixai}jpmjdmlmja? gmhmpjlazjpm tj} tmdmta}im)

  T}eeax%}l FTDM hm lj Ejjtxpadkx j jpxjx d T]J a ~paida~jlmlm txjxm m}pf~mim t}ix ~m~}idx}l hm j jhf~xj f ~fzaam gj hm tax}jaa dfigladx}jlm djpm j} pejt e}lx xae~ hm aixmpmtpmbafijl) Jdmjtxj itmjei aixmpijafijlazjpmj ~pf`lmema, tdfjxmpmj tj hai ~mpaemxp}l~pawalmbajx jl P}tama)

  d)^pf~}impmj @mlcfwtca

  Mmd}l jhf~xpaa Emefpjih}e}l}a Cfzjc i} j itmeijx a tgpax}l aiaajxawmlfp p}tmxa i~pf`lmej Xpjitiatxpama) i a}iam 0>>8 hapmdxfp}l Aitxax}x}l}a ~mixp} Txpjxmbam Ijafijl jl P}tama,Txjiatljw @mlcfwtca, wmimj d} ~pf~}impmj%fd dj, i tdkae`}l pmd}ifjxmpaa aihm~mihmimaXpjitiatxpama, P}taj t jddm~xm pm}iagadjpmj @jtjpj`ama d} Pfeiaj1) ^lji}l p}tmtd, j~jpmixgjwfpj`al Pfeiama, d}~paihmj eja e}lxm dj~djim) Hjd jp ga gftx jddm~xjx, ^lji}l @mlcfwtca dpmj~pf`lmem Pfeiama, i hp}e}l t} t~pm aixmbpjpmj m}pf~mji, ~pai aixmbpjpmj `p}td j }i}axmpaxfpa} aitxj`al hai ~}idx hm wmhmpm bmftxpjxmbad a j }ima ~f~}ljaa tpjdm, j }ima jheaiatxpjaahm xa~ ~ftx%tfwamxad, d}~pait hm dfp}~ammihmead a aimgadami)

  ^pfdljejpmj }i}a txjx xpjitiatxpmji aihm~mihmix, gp j ga pmzflwjx ~pf`lmej jptmijl}l}aealaxjp, jp ga jh}t IJXF a ]M i wmdaixjxmj hapmdx d} }i gml hm Cjlaiaibpjh lj Ejpmj Imjbp)

  ^lji}l @mlcfwtca mpj hm gj~x }i gp}dx fxpwax fgmpax Pfeiama ixp%}i efemix dpaxad jlaixmbppaa tjlm m}pf~mim, ijaixmj gaijlazpaa imbfdampalfp hm jhmpjpm) Hm jtmemimj, aiaajxawjeftdfwax hmwmlf~j ~mpt~mdxawj imf%ae~mpajl j P}tama, hai efemix dm tm hatd}xj hmt~pm tfjpxj}ima mixaxa txjxjlm pmd}iftd}xm aixmpijafijl, Pm~}`ladj Eflhfwj, gp dj jdmjtxj t gamdfit}lxjx)

  ; M{dljw p}t hm lj Ejpmj @jlxad 1 Waxjlam Daf`ji}, " ^pfamdx}l @mlcfwtca ? Xpjitiatxpaj dfixpj @jtjpj`aj) F ~pfwfdjpm d} e}lxmx a}pa ", i Dfixpjgfpx, if) =%7+::=%::7! eja%a}iam 0>>8

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  9/27

  h) ^lji}l ^fpfmicf

  ^mxpf ^fpfmicf, dfitalamp hm ~flaxad m{xmpi jl ~pmmhaixml}a }dpjaimji Wacxfp A}dmicf j~pf~}t i ~paewjpj l}a 0>>= }i if} ~lji hm pmzflwjpm j dfigladx}l}a, ait~apjx hm ~lji}l hai :112jl l}a Mwbkmia ^paejcfw) Jdmtx ~lji mtxm }i tmei d ]dpjaij j hmdat t tm jgapem ~paixp%f

  ~flaxad m{xmpi jdxaw i aemhajxj wmdaixjxm, ~pml}ih a&tj} xpjitgfpeih ahmalm p}tmxa i~pf~pa}l gflft)^lji}l wazj pmd}ifjxmpmj Tfwamx}l}a T}~pme jl Xpjitiatxpama dj lmbaxae i }pej }ifp

  jlmbmpa bihaxm j tm hmtg}pj i fdxfe`pam tj} ifame`pam 0>>= a ~pai djpm, ~pf`j`al, tm t~mpdj lahmpaa pmz}lxja t gam ~pf%}dpjaimia)

  Hm jtmemimj, ~lji}l ~pf~}imj txjx}x hm mbjlaxjxm ixpm Eflhfwj a Xpjitiatxpaj dj ~patmeijxjpm jlm }i}a jdfph jlx}pa hm P}taj, ]dpjaij a FTDM) Jdmaja xpma jdxfpa }pej} t gam~}xmpa bjpjixm jlm j~ladpaa jdfph}l}a, dmmj dm m{dl}hmj hai if} Pfeiaj hai gfpejx}l pmzflwpaadfigladx}l}a a gfpej }i dfihfeaia}e ~pfxmdxfp P}taj%]dpjaij)

  ^m hm jlx ~jpxm, ~lji}l ~pf~}imj }i dfeaxmx hm dfidalampm dj jp`axp} dfitxax}afijl a lmbjlixpm Dkaai} a Xapjt~fl i ~mpafjhj hm h}~ jdfph, dfeaxmx dfe~}t hai P}taj, ]dpjaij a

  FTDM)i waza}imj jdmtx}a ~lji Eflhfwj pm}iagadjx }pej t gam ~ljtjx t}` x}xmlj P}tama aj ]dpjaima) Hm jtmemimj, ~lji}l ~pmwmhm hpm~x hm wmxf ~mixp} Xpjitiatxpaj i ~pf`lmem lmbjxmhm ~flaxadj m{xmpi j Pm~}`ladaa Eflhfwj:>a i} gjdm iada f pmgmpapm lj pmxpjbmpmj jpejxma p}tmxahai Xpjitiatxpaj)

  i dmmj dm ~pawmxm e~papmj dfe~mxmimlfp, ~lji}l ~pmwmhm }i i}ep pmtxpit hm jxpa`}aa~mixp} j}xfpaxalm dmixpjlm, djpm }pemjz t gam imbfdajxm }lxmpafp) i dfihaaalm i djpmimbfdampalm ixpm Dkaai} a Xapjt~fl idm~ bpm} a tm `lfdkmjz }fp, mtxm hm jxm~xjx djtxj`alapmj dfe~mxmimlfp t gam }i ~pfdmt hm h}pjx, djpm i taim jp ~}xmj ga f t}pt hm dfigladx,dkajp hjd Eflhfwj jddm~x ~paida~a}l gmhmpjl)

  ]i jt~mdx ~fzaxaw jl jdmtx}a ~lji mtxm hm~ljtjpmj dmixp}l}a hm bpm}xjxm jl imbfdampalfp

  hait~pm mgaa txjxmlfp it~pm dmlm hf} ~jpljemixm) i gml}l jdmtxj i} tm eja pmd}ifjxmimdfihaafijx lmbaxaeaxjxmj l}a Abfp Teapifw, Xpjitiatxpaj gaaih wz}x dj f bp}~jpm dfe~}t haihagmpaxm gfpm ~flaxadm)

  ^fjxm dml eja imbjxaw jt~mdx jl ~lji}l}a mtxm, h}~ ~pmpmj }ifp dfemixjxfpa, jdmlj d i}~pmwmhm emdjiatem hm efhagadjpm j txjx}t%}f%}l}a xpjitiatxpmji, fgmpaih i tdkae` lmbaxaeaxjxmpmbae}l}a jdx}jl ~pai fpbjiazjpmj }ifp jlmbmpa t}` dfixpfl}l jdmtx}aj a i j`tmij }i}a djhp}hmefdpjxad)

  h) Tax}jaj jdx}jl ^lji}l Wfpfiai

  ^lji}l ^fpfmicf j gftx pmt~ait d} j`alaxjxm i ^jpljemix}l Pm~}`ladaa Eflhfwj, i ~jpjlmld} tjl}xjpmj ae~ladpaa Camw}l}a i btapmj hm tfl}aa) ^jpljemixjpaa eflhfwmia j} btax d~lji}l}a a eja xpm`}am jh}bjxm f tmpam hm ~pmwmhmpa, i t~mdajl hmefdpjxazjpmj a hmealaxjpazjpmjXpjitiatxpama pmxpjbmpmj jptmijl}l}a a j xp}~mlfp p}tmxa ~i i 0>>7, ae~ladjpmj }ima gfpm hmemiaimpm j ~daa gfpejx hai ealaxjpa FTDM, t}~mpwazjpmj ~pfdmt}l}a hm pmxpjbmpm j xp}~mlfp ajpemlfp p}tmxa hm dxpm f`tmpwjxfpa FTDM a txf~jpmj xpjgad}l}a almbjl)

  Hm jtmemimj, f`tmpwjaalm gfpe}ljxm hm dxpm ^jpljemix}l hm lj Dkaai} aidl}hmhazflwjpmj ~flaama ~flaxadm, la`mpxjxm ~mixp} jdxawaxalm ~jpxahmlfp ~flaxadm a jlm ~pmtma hai txibj

  :> Aitxax}x}l Fwaha} aidja ,f~)dax) ~)=

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  10/27

  Iatxp}l}a, f`labjxawaxjxmj hmaimpaa dmxmiama pm~}`ladaa Eflhfwj hm dxpm xfa dma djpm wfp gadjihahja i jlmbmpa)

  i eja e}lxm fdjzaa, ~pmmhaixmlm Wljhaeap Wfpfiai j dkmejx ]ia}imj M}pf~mji t ofjdm}i pfl eja jdxaw i pmzflwjpmj dfigladx}l}a hai Xpjitiatxpaj) i a}iam 0>>8 j ljitjx ahmj }i}a ~jdxhm txj`alaxjxm a tmd}paxjxm ~mixp} Eflhfwj, djpm }pej t gam bjpjixjx hm jdx}jlaa jdxfpa ja

  ~pfdmt}l}a hm imbfdampm, lj djpm t tm jhj}bm ]M, T]J a Pfeiaj)Hm jtmemimj, m{~mpa eflhfwmia j} dmp}x }i if} gfpejx hm imbfdampa djpm t efhagadmjdx}jl}l djhp} hm 0 ~l}t 4) Jpkaxmdx}pj gfpejx}l}a ~pf~}t mtxm jdmmj hm 4 ~l}t 4, m{dl}hmj}xfpaxalm xpjitiatxpmim a aidl}hm ]M, T]J a Pfeiaj):: Jdmjtx ~pf~}impm j gftx ixpax a hm~jpljemix}l pmz}lxjx i }pej jlmbmpalfp hai 0>>=, djpm j ljitjx lj 08 ejpxam 0>>= f hmdljpjam ~paidjpm dmpmj aidl}hmpmj ]M, T]J a Pfeiama i waaxfp}l gfpejx hm imbfdampa)

  i 00 a}lam 0>>=, lj aiaajxawj l}a Wljhaeap Wfpfiai, ^jpljemix}l hm lj Dkaai} j jhf~xjx flmbm fpbjiad dm dfiaim +~mixp} ~paej hjx hai :110! ~paida~aalm pmzflwpaa dfigladx}l}axpjitiatxpmji) Jdmtxmj t}ix ait~apjxm, i ~pae}l pih, hai ~pf~}impalm tfdamxaa dawalm mi}ijxm i0>>8 a tm `jzmjz, eja jlmt, ~m ~paida~a}l dmlfp 4H? hmefdpjxazjpm, hmealaxjpazjpm,hmdpaeaijlazjpm)

  Xfjxm jdmtxm mwfl}aa t}ix tmeiagadjxawm hmfjpmdm, ~i jd}e, tdf~}l imbfdampalfp d}Xpjitiatxpaj mpj ~jpxjojpmj ~}xmpaa ixpm dmlm hf} mixaxa) Jdx}jlj lmbm idmjpd t e}xm dmixp}lhm bpm}xjxm jl imbfdampalfp hait~pm DTA t~pm t~ja}l m}pf~mji hm tmd}paxjxm a hmefdpjam) Aiaampmjjdmtxma lmba j gftx itfax hm jhf~xjpmj jlxfp ~pmwmhmpa djpm wazmjz pmgfpej }ifp aitxax}aa~pmd}e Tmpwada}l Tmd}paxaa Txjx}l}a, Djempj hm Dfix}pa mxd) pmgfpem dmp}x hm ]M ~paiaixmpemha}l ^lji}l}a hm Jda}im ]M % Eflhfwj)

  ^pai jdmjtx lmbm, Xpjitiatxpaj mtxm hmgaiax dj f mixaxjxm j}xfife t~mdajl, ~jpxmaijlamij`al j Eflhfwma) J gftx aixpfh}t hpm~x}l lfdjlaxalfp hai txibj Iatxp}l}a hm j aimpmgmpmih}e}pa ~pai djpm t%a hmdah j~jpxmimij lj Xpjitiatxpaj, efhjlaxjxm }zaxjx a i djz}lpmba}iaa j}xfifem bb}zm) Hmlaeaxjpmj dfe~mxmimlfp wj ga txj`alax ~pai aixmpemha}l }ima lmbadjpm tm pmgmp lj txjx}x}l lmbjl t~mdajl jl Xpjitiatxpama, i jdfph d} dfitxax}aj eflhfwmimjtd)

  Txjx}x}l t~mdajl wj ga imbfdajx h}~ gfpejpmj }ifp txp}dx}pa jlmtm hmefdpjxad a h}~ dm P}taj awj pmxpjbm xp}~mlm a jpejemix}l)Xpjitiatxpaj wj jwmj hpm~x}l t a dfih}d ~pf~paalm pmljaa mdfifeadm a }ejiaxjpm m{xmpim,

  dmmj dm mtxm taib}p}l wmtxaba} jl wmdkalfp ~lji}pa a ~pfdmtm hm imbfdampm ~pf~}tm)Hm jtmemimj, Dkaai}l i} eja dfidm~m Xpjitiatxpaj dj f pmba}im p}tfgfi, ~lmdih hm lj

  dfitxjxjpmj d ejofpaxjxmj lfd}axfpalfp mtxm gfpejx hai dma djpm wfp`mtd lae`j eflhfwmimjtd,}peja hm dma djpm wfp`mtd }dpjaimjij a, j`aj j~fa, hm p}tfgfia) Jdx}jlemixm, tax}jaj mtxm dljphmgjwfpj`al eflhfwmialfp, lae`j p}t gaaih taib}pj pmd}iftd}x fgadajl i pmba}im) i lmbm i} tmgjd pmgmpapa lj emhajxfpa, xp}~m hm emiaimpm j ~daa, gfpejxm hm imbfdampm)

  Hma pfl}l ~paefphajl jl dfigladx}l}a xpjitiatxpmji j gftx jdmlj hm j dfitxax}a f ~pbkam hmaigl}mijpm j Eflhfwma, jdmtxj j hmwmiax }lxmpafp }i aitxp}emix p}tmtd hm bmtxafijpm j mdkala`p}l}atxpjxmbad zfijl hm aigl}mijpm j f~a}ialfp hm ~flaxad m{xmpi jlm Pfeiama, hm mwfl}am jIJXF t~pm mtx, jwih mgmdxm dkajp i pmljaj blf`jl T]J%P}taj) Jtxgml, eazj dfigladx}l}a jhm~ax d} e}lx ae~fpxjij lfdjl j tmdmta}iaa }ima pmba}ia gj hm }i txjx)

  Xpm~xjx jdmtx dfigladx bmf%~flaxad t%j xpjitgfpejx, it, ixp%f ~pf`lme hm dpaefpbjiazjx) Pmmj}j dpaeaijl i djpm dj~a ja j}xfpaxalfp xpjitatxpmim t}ix ae~ladja ~jpjzaxmjz}imfpa a emdjiatemlm hm hmdazam aixmpijafijlm gdih hagadal jhf~xjpmj tfl}aalfp ~flaxadm jixa%dpaz)

  :: Aitxax}x}l Fwaha} aidja, f~)dax) ~) 2

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  11/27

  i mwfl}aj jdmtx}a dfigladx, imbfdampalm Dkaai}l}a d} Xpjitiatxpaj j} gftx hmtmfpa la~taxmhm dfmpmi) ^mpafjhmlm hm pjhadjlate a aiglm{a`alaxjxm j} jlxmpijx kjfxad d} dmlm hm xflmpjpm jdmlfp eja jbpmtawm a }ealaxfjpm jdxm jlm jheaiatxpjama hm lj Xapjt~fl)

  Hm jtmemimj, Dkaai}l i} a%j ~pf~}t laiaa ~paida~ajlm hm dfih}ax i pmljam d} dmaljlajdxfpa ae~ladja, P}taj, hjp eja jlmt d} ]dpjaij, }i jlx jdxfp gfjpxm ae~fpxjix) Taib}p}l mgfpx

  dfitmdwmix j gftx dml hm aixmpijafijlazjpm j pmzflwpaa dfigladx}l}a a hm ae~ladjpm j }ifp aitxax}aa~pmd}e FTDM tj} ]M, hjp iada jdmtxmj gfjpxm dfmpmixm a, fpad}e, gp pmz}lxjxm ifxj`alm)H}~ d}e tm xam, FTDM mtxm }i fpbjiate dfitmit}jl:0, i djpm P}taj jpm hpm~x hm wmxf,

  jtxgml d pmz}lxjxmlm jda}iaa jdmtx}a fpbjiate i ~pf`lme xpjitiatxpmji j} gftx j~pfj~m i}lm, d}m{dm~aj jibjojemix}l}a P}tama +lj t}eeax%}l FTDM:4hm lj Atxji`}l hai ifame`pam :111! hm j%apmxpjbm i xmpemi hm xpma jia xp}~mlm hai txibj Iatxp}l}a) Fpad}e, i la~tj efhjlaxalfp hmj~ladjpm a dfixpfl j ihm~laiapaa jdmtxfp jibjojemixm, mlm t}ix bfjlm hm dfiai}x, ajp P}taj i} mtxmdfitxpit hm iaead t lm pmt~mdxm) Lmbmj jhf~xjx i 0>>= mtxm ~pae}l tmei jl }ima dfidm~aadfmpmixm i xpjxjpmj ~pf`lmema Xpjitiatxpama) Hm~aihm i mbjl et}p hm jdxfpaa m{xmpia a hmfjemiaa ~flaxada eflhfwmia hjd jdmjtx if} j`fphjpm wj jwmj dj mgmdx jdxm a ~flaxada ~pf~pa}%zatm)

  Hm jtmemimj, mtxm hm pmejpdjx j~fpx}l tfdamxaa dawalm hai Eflhfwj i ~pf`lmejXpjitiatxpama, djpm i }lxaeaa jia j gfpe}ljx hagmpaxm j`fphpa a tfl}aa i jdmjtx dkmtxa}im) F}lxae aiaajxaw i jdmtx tmit mtxm emefpjih}e}l hai 0> a}lam 0>>= jl }ifp eme`pa ja tfdamxaadawalm)

  Mtxm gfjpxm ae~fpxjix dj tfl}afijpmj jdmtx}a dfigladx t i} eja gam ltjx m{dl}taw ~m eij}i}a i}ep ead hm imbfdajxfpa, j }ifp m{~mpa i ejimwpm hm d}latm a i xpb}pa ~flaxadm h}`afjtm,hmfjpmdm jdmjtx j`fphjpm j dfigladx}l}a mtxm m{jdx dmmj dm Eftdfwj hfpmxm)

  ^fzaaj ]ia}iaa M}pf~mim

  Xpjitiatxpaj j hmwmiax hfjp pmdmix f`amdx}l jda}iaa ~flaxadm j ]M) idm~ih hai 0>>4, ]M j l}jx

  eja e}lxm et}pa i lmbx}p d} tax}jaj hai Xpjitiatxpaj? i gm`p}jpam 0>>4 j aitxax}ax aixmphadaj ~pawaih jdfphjpmj wazmlfp dfih}dmpaa xpjitiatxpmim,aixmphadam pmiifax i 0>>8 +hai jdmtx ~}idx hm wmhmpm, ]M tax}mjz pmbae}l Teapifw ~m jdmlja~lji d} pmbae}l L}cjmicf!3 j aiaajx imbfdampa eflhf%}dpjaimim d} ~pawapm lj jdfph}palm wjejlm a hm gpfixamp3 i ifame`pam 0>>4 j aixmpwmiax ~pai ijlx}l Pm~pmzmixjix Ojwamp Tfljij ~mixp} hmxmpeaijpmjb}wmpi}l}a eflhfwmji hm j i} jddm~xj ~lji}l Cfzjc3 j imbfdajx }i ~lji `aljxmpjl hm jda}im d} Eflhfwj i djhp}l ~flaxadaa hm wmdaixjxm m}pf~mji+MI^!3 i ejpxam 0>>= j i}eax }i pm~pmzmixjix t~mdajl ~mixp} Eflhfwj i ~mptfjij ha~lfejx}l}afljihmz Jhpajji Ojdf`fwaxt hm Tzmbmh a wj hmtdkahm i xfjeij l}a 0>>= }i `apf} jl DfeatamaM}pf~mim lj Dkaai}) Tjpdaialm jdmtx}a pm~pmzmixjix }pemjz j gaj! ixpapmj dfixpa`}ama ]M lj pmzflwjpmj dfigladx}l}a xpjitiatxpmji`! txj`alapmj }ifp dfixjdxm d} b}wmpi}l hm lj Dkaai} a d} jla jdxfpa aixmpia ~mixp} j fgmpa ]Mdfitalampm i ~pawaij ~flaxadalfp hm }pejx a

  :0 Djpm tm gjdm d} jtmixaemix}l x}x}pfp ~ p alfp :4 Fpbjiazj aj ~mixp} tmd}paxjxm a dff~mpjpm i M}pf~j3 tm dfidmixpmjz jt}~pj ~pmwmiapaa dfigladxmlfp, jheaiatxp paa dpazmlfp a pmdfitxp}d ama ~ftx%dfigladx}jlm )Mtxm gfpejx hai =7 hm

  pa hai M}pf~j, Emhaxmpji , Dj}djz, Jtaj Dmixpjl a Jempadj hm Ifph, jdf~mpaih t~j a}l meatgmpma ifphadm" hm lj Wjidf}wmp lj Wljhawftxfc")

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  12/27

  d! hmzwflxjpmj ~flaxadalfp m}pf~mim i pmljam d} Eflhfwj a d} pmba}imj, i t~mdajl i tmit}l~pmwmiapaa a tfl}afipaa dfigladxmlfp)

  Dkajp hjd i} mtxm ae~ladjx i gfpejx}l hm imbfdampa, ]M j jlmt jtxgml t hmwai }i jdxfp jdp}a f~aiam t gam aigl}mix) ]M wazmjz hmtxp}dx}pjpmj bp}~}palfp mdfifeadm, ~flaxadm a tfdajlmdjpm j} gd}x ~fta`al jdmtx dfigladx ibkmjx, ~pmd}e a txf~jpmj xpjgad}l}a aladax a j dfixpj`jihma)

  Jdmjtx j`fphjpm i} mtxm dljtad) i xmpemia hm ~}xmpm, mj mtxm ~jpxm j ~flaxadaa m{xmpim j ]M hm~pfefwjpm j ha~lfejama tfgx, dawalazjafijlm)Tm ~jpm, it, d ]M i} wmhm Pfeiaj dj }i gjdxfp ae~fpxjix i pmljaalm d} Eflhfwj,

  ~pfefwih i ~fzaaj hm ~jpxmimpa ~pmgmpmiajla ja Eflhfwma txjxm ~pmd}e ^flfiaj a Lax}jiaj, i~jpjlml d} f fpamixjpm eja hmbpj` t~pm ~mpafjhj ~ftx%dfigladx a ~m hmempt}pa ifi%dljtadm) ]M i}aitatx i pmxpjbmpmj xp}~mlfp p}tm hai Xpjitiatxpaj, dfitahmpih lmbaxae ~}idx}l hm wmhmpm jlP}tama, i jddm~a}imj dpmaj jdmtxmj t}ix xp}~m hm emiaimpm j ~daa)=) Ae~ladjpmj FTDM

  Lj 8 gm`p}jpam :114, Dfitala}l ^mpejimix jl FTDM j igaaijx eata}imj tj hai Pm~}`ladj

  Eflhfwj, d} tdf~}l hm j gjdalaxj pmzflwjpmj ~m djlm ~flaxad j dfigladx}l}a, hm j jdfphj jtatxmi~mixp} dfitflahjpmj t}wmpjiaxaa Pm~}`ladaa Eflhfwj a ~mixp} f`aimpmj }i}a txjx}x t~mdajl jlpmba}iaa xpjitiatxpmim)

  Hm jtmemimj, eata}imj xpm`}aj t efiaxfpazmzm tax}jaj m{atxmix, aidl}taw lj iawml ealaxjp,t t~paoaim pmxpjbmpmj xp}~mlfp txpaim hai jp, xpjitgfpepalm hmefdpjxadm, pm~jxpampmj pmg}bajalfpa pmt~mdxjpmj hpm~x}palfp fe}l}a) i ; eja :112, lj ~pf~}impmj FTDM, j gftx tmeijx lj Eftdfwj}i Emefpjih}e ~pawaih ifpejlazjpmj pmljaalfp haixpm Pm~}`ladj Eflhfwj a Xpjitiatxpaj)Jdmtxj ~pmwmhmj pmi}ijpmj lj }xalazjpmj gfpmlfp jpejxm i pmljaalm haixpm ~pa, emhampmjhagmpmihmlfp hm dxpm Txjxmlm Bjpjixm +P}taj a ]dpjaij!, FTDM a DTA:8, txj`alapmj txjx}x}l}aXpjitiatxpama hm dfe}i jdfph, ~jpxada~jpmj Xpjitiatxpama lj mlj`fpjpmj ~flaxadalfp m{xmpim djpm f~pawmj} hapmdx, dfixai}jpmj jtatxmima FTDM ~mixp} ifpejlazjpmj tax}jama, dfixai}jpmj eata}iaa

  hm emiaimpm j ~daa, dfigfpe jdfph}l}a hai 0: a}lam :110 a pmaixmbpjpmj Xpjitiatxpama itxp}dx}pj txjxjl j Pm~}`ladaa Eflhfwj) Lj 0> ejpxam :11; j gftx tmeijx, lj Fhmttj, i ~pmzmijmg}l}a Eata}iaa FTDM,

  Jdfph}l ~pawaih et}palm hm dpmxmpm j idpmhmpaa a hmzwflxjpmj dfixjdxmlfp haixpm dmlmhf} ~pa) Jdmtxj ~pmwmhmj f pmh}dmpm hpjtxad j i}ep}l}a hm tflhja hai xp}~mlm hm emiaimpm j~daa jlm ~palfp ae~ladjxm, hmealaxjpazjpmj zfima hm tmd}paxjxm haixpm dmlm hf} ~pa aaixpfh}dmpmj hm xp}~m }dpjaimim ~mixp} emiaimpmj ~daa, pmh}dmpmj dfixpfl}l}a wjejl haixpmdmlm hf} ~pa, pmgjdmpmj ~fh}palfp ~mtxm Iatxp}, pmxpjbmpmj mdka~jemix}l}a ealaxjp p}tmtd~pai ]dpjaij, dfe`jxmpmj xpjgad}l}a almbjl hm jpem a hpfb}pa, aigfpejpmj f`amdxaw j f~aiama~}`ladm hai ~jpxmj je`mlfp ~pa, t}taimpmj }ifp ~pfbpjem hm aiwmtxaaa djpm t pmljitmzmf`amdxawmlm aih}txpajlm a mimpbmxadm a t jtab}pm ~pfxmdaj emha}l}a, pmt~mdxjpmj hpm~x}palfpfe}l}a i dfigfpeaxjxm d} pmb}lalm hpm~x}l}a aixmpijafijl)

  Lj t}eeax%}l FTDM hm lj Atxji`}l +:111! t%j hmdat pmxpjbmpmj xp}~mlfp, jpemlfp a e}iaamap}tmxa hai Xpjitiatxpaj ~i lj gaijl}l ji}l}a 0>>0) Lj :7 a}lam :111, Pm~}`ladj Eflhfwj aXpjitiatxpaj j} tmeijx, lj Camw, i ~pmzmij pm~pmzmixjix}l}a FTDM, f Hmdljpjam Dfe}i~pawaih ifpejlazjpmj pmljaalfp `aljxmpjlm) Jdmjtxj ~pmwmhmj dfitxp}apmj pmljaalfp ~m `jzj

  :8 Dfe}iaxjxmj Txjxmlfp Aihm~mihmixm3 jlaji gfpejx hai :: txjxm hai dmlm := gftxm pm~} lada jlm ]ia}iaa Tfwamxadm ) Dpmjpmj DTA j hmdljijx ~pfdmt}l hm hmtxp ejpm j ]ia}iaa Tfwamxadm)

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  13/27

  ~paida~aalfp m{atxmima }ifp gpfixampm dfe}im a j }ifp ~flaxada mdfifeadm, tfdajlm o}pahadm a hmj~pjpm dfe}im)

  i 0>>:, ~pmmhaiaj j}txpajd j FTDM j jxpjt jxmiaj jt}~pj gj~x}l}a d P}taj i} aj iada fet}p ~mixp} j%a pmt~mdxj f`labjaalm jt}ejxm lj Atxji`}l) Jh}ijpmj ^jpljemixjp j FTDM:= jjhf~xjx eja e}lxm pmzfl}aa i ~pawaij Xpjitiatxpama i xae~}l tmta}ialfp ji}jlm hm lj @}d}pmxa

  +a}lam 0>>>!, ^jpat +a}lam 0>>:!, @mplai +a}lam 0>>0!, Pfxxmphje +a}lam 0>>4!)Lj 4 a}lam 0>>0 Eflhfwj a Xpjitiatxpaj j} tmeijx, lj Camw, i ~pmzmij pm~pmzmixjialfpP}tama, ]dpjaima a FTDM, }i hfd}emix djpm ~pmwmhmj gmhmpjlazjpmj Pm~}`ladaa Eflhfwj) Jdmtx~pfdmt }pej t gam t}~mpwazjx hm dmlm xpma ~pa bjpjixm) Dmlm hf} ~pa j} gftx hm jdfph d} daida~paida~aa hm `jz? dpmjpmj }i}a txjx gmhmpjl, aixmbpaxjxmj Pm~}`ladaa Eflhfwj i gpfixampmlm tjlm hai:11>, t}wmpjiaxjxmj Pm~} ladaa Eflhfwj, dfitahmpjpmj Xpjitiatxpama dj ~jpxm dfe~fimix jjdmtx}a txjx eflhfwmimtd a j}xfifeaj Xpjitiatxpama +dfitxax}am ~pf~pam, aitxax}aa ~pf~paa,lmbatljam ~pf~pam, hpj~ml a txme ~pf~pam!)Tm ~pmwmhmj jheaiatxpjpmj i dfe}i j jgjdmpalfpm{xmpim, tatxme}l}a o}hadajp, gfpmlfp jpejxm, efimhma, wealfp)

  D} fdjzaj Dfigmpaima FTDM hm lj Ejjtxpadkx, hmtg}pjx i ~mpafjhj :%0 hmdme`pam 0>>4,i} t%j pm}ax jhf~xjpmj }i}a hfd}emix gaijl d} ~pawapm lj Xpjitiatxpaj, hjxfpax, i ~paida~jl,

  pmg}z}l}a P}tama hm j tm aidl}hm }i xmpemi ~pmdat ~pawaih pmxpjbmpmj xp}~mlfp tjlm hai zfi) Tm~pmwmhmj dpmjpmj }ima Dfeataa Dfitxax}afijlm Ea{xm, pmxpjbmpmj jptmijl}l}a a j dfixaibmix}l}aealaxjp p}tmtd hai zfi, hmtg}pjpmj }ima eata}ia e}lxaijafijlm hm dfitflahjpm j ~daa t}`ejihjx FTDM a j }i}a dfixaibmix hm f`tmpwjxfpa ealaxjpa imijpeja i Xpjitiatxpaj)

  Lj :4 gm`p}jpam 0>>8, Txjxmlm Bjpjixm P}taj a ]dpjaij, jlx}pa hm ~pmmhaiaj `}lbjp jFTDM, j} meat f tmpam hm ^pf~}impa a Pmdfejihpa wazih pmblmemixjpmj ~pf lmemaxpjitiatxpmim) Jdmtx jdx ~pmwmhmj d txp}dx}pj txjxjl j Pm~}`ladaa Eflhfwj wj ga hm xa~ gmhmpjl) idjhp}l jdmtx}a txjx, Xpjitiatxpaj }pej t ja` dfitxax}am a lmbatljam ~pf~pam i jdfph d}Dfitxax}aj Gmhmpjl) Mpj txjx}jx la`mpxjxmj hm eadjpm j dmxmialfp, `}i}palfp, tmpwadaalfp agaijimlfp ~m xmpaxfpa}l txjx}l}a gmhmpjl dfidfeaxmix d} hmtgaaijpmj `jpampmlfp wjejlm aixmpim)

  i pmzfl}aj jhf~xjx lj t}eeax%}l}a FTDM hm lj Rjtkaibxfi +:%= a}lam 0>>=!, ~pmbxax hm

  ha~lfejx}l gailjihmz Caeef Calo}imi, t%j imblaojx ~fzaaj Dkaai}l}a, hjp, i tdkae`, j gftxjwjixjojx Xapjt~fl}l) T%j dz}x hm jdfph dj ~lji}l p}tmtd a dml }dpjaimji hm pmblmemixjpmxpjitiatxpmji t gam dfe`aijxm ixp%}i taib}p hfd}emix djpm t%jp dfitxax}a ixp%f `jz ~mixp}jhf~xjpmj dx eja d}pih ~fta`al j }i}a txjx}x o}pahad jl Xpjitiatxpama)

  ^pai jhf~xjpmj Lmbaa d} ~pawapm lj ~pmwmhmpalm hm `jz jlm txjx}x}l}a o}pahad t~mdajl jllfdjlaxalfp hai txibj Iatxp}l}a+Xpjitiatxpaj!, lj 00 a}lam 0>>=, ^jpljemix}l hm lj Dkaai} jpm}ax t hmefixmzm }imlm emdjiatem hai ~lji}l A}dmicf +Teapifw%^fpfmicf! hm pmd}ifjxmpmaixmpijafijl j Xpjitiatxpama) Mtxm wfp`j i ~pae}l pih hm ilfd}apmj ifa}iaa hm pm~}`lad % dmh}dmj lj gmhmpjlazjpm a }lxmpafp lj tm~jpjpm ~pai pmgmpmih}e % d} dmj hm pm~}`lad d} j}xfifeam,a hm dfihaafijpmj jlmbmpalfp i Dfitala}l T}~pme jl Xpjitiatxpama hm hmealaxjpazjpmj ahmefdpjxazjpmj pmba}iaa) mg}l eata}iaa FTDM, Rallaje Kall j hmdljpjx d FTDM i} wjefiaxfpazj jlmbmpalm hjd j}xfpaxalm j}xf~pfdljejxma pm~}`lada wfp hmdahm t hmtgfjpm jlmbmpaaihm~mihmix i l}ij hmdme`pam 0>>=, ~mixp} d FTDM i} f`ai}amxm t efiaxfpazmzm jlmbmpa ipmba}ia j}xf~pfdljejxm) Wjpajixj ~pf~}t j gftx jdmmj dj tdp}xai}l t gam fpbjiazjx hm f DfeatamMlmdxfpjl Aixmpijafijl, t}` ejihjx FTDM, it i}eja h}~ hmefdpjxazjpmj pmba}iaaxpjitiatxpmim)

  := igaai jx i ji}l :11:3 ~jpxada~ji a% hmljbj aa ~mpejimixm jlm ~jpljemixmlfp ij afijlm hai dmlm =7 hm txjxm eme`pm jlm FTDM)

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  14/27

  Ae~ladjpmj FTDM i tfl}afijpmj dfigladx}l}a xpjitiaxpmji i} j hjx pmz}lxjxm, hmfjpmdm mtxmf aitxax}am djpm g}idafimjz h}~ pmb}lj dfitmit}l}a +Gmhmpjaj P}t jpm hpm~x hm wmxf!a i} jpm emdjiatem djpm t hmxmpeaim j~ladjpmj }ima hmdazaa l}jxm )

  Xpjitiatxpaj a ~fzaaj Pfeiama

  Fpadm j~pf~ampm j Eflhfwma hm Pfeiaj mtxm gmpe ai}x t}` dfixpfl hm P}taj ~paiaixmpemha}l Xpjitiatxpama) ixp%}i jlx tmit, Xpjitiatxpaj mtxm }i gjdxfp mgmdxaw hm aitxj`alaxjxm~mixp} Pfeiaj +i} hfjp ~fxmiajl!, i tmit}l d f tmpam hm gl}{}pa hm xpjgad aladax +hm ~mptfjim,jpem, hpfb}pa! xpjizaxmjz Pfeiaj)

  i jdmtx dfigladx, Pfeiaj j jw}x i ~pae aitxji f waza`alaxjxm ejpm) Hmtg}pjx eja jlmti :11: a :110, dfigladx}l jpejx tm dfit}ej i mpj jj%i}eaxmlfp ~fh}pa hm glfpa ixpm Dkaai}a @}d}pmxa, dih mg}za}ialm tmixaemixjlm a dkmepalm lj }iapm hfeaij} jbmihj i Pfeiaj, ajpi Eflhfwj m{atxj f txjpm hm imtab}pji d} ~pawapm lj waj`alaxjxmj if}l}a txjx, d}~ljx d} ft}t~ada}im dpmtdih gj hm hatd}pt}l pfeimtd }iafiatx wmiax dj hai ~jpxmj }ifp gpja ejaejpa)

  Pfeiaj j o}djx }i pfl hm emhajxfp ~i i :110, dih P}taj j ae~}t }i gfpejx~mixjljxmpjl +P}taj, ]dpjaij, FTDM, Eflhfwj, Xpjitiatxpaj!) Fhjx d} dfigladx}l hai Xpjitiatxpaj,pmljaalm haixpm Eflhfwj a Pfeiaj j} hm~ax gjzj pfejixad, hmwmiaih, lj eaolfd}l jialfp 1> aj~fa i ~mpafjhj 0>>:%0>>8, eja hmbpj` pmda)

  i :118, i }pej jhf~xpaa lj Dkaai} j }ima Dfitxax}aa djpm wfp`mj hmt~pm ija}imj alae`j eflhfwmimjtd, ^jpljemix}l Pfeiama j ljitjx f hmdljpjam i djpm jd}zj jdmtx jdx)

  Hmdljpjaj ^jpljemix}l}a Pfeiama j gftx djxjlfbjx dj gaaih }i gj~x bpjw, hmfjpmdmjhefimtxj hm ~m ~fzaaj }i}a gpjxm eja ejpm ~jpljemix}l }i}a txjx t}wmpji) Hm jx}ida, pmljaalmixpm dmlm hf} txjxm j} gftx ftdaljixm, ipmbatxpih f ip}xapm waza al h}~ 0>>:, dihhawmpbmimlm t%j} dfidmixpjx i o}p}l }ifp xmem dj aixpfh}dmpmj ~jj~fjpxmlfp ~mixp} dmxmiaaeflhfwmia, txj`alapmj lae`alfp fgadajlm i Eflhfwj lae`j eflhfwmimjtd a dmj p}t, ~pf`lmej

  Eaxpf~flama @jtjpj`ama mxd)Hm ~jpxmj eflhfwmimjtd, Wljhaeap Wfpfiai a eaiaxpaa b}wmpi}l}a Xjplmw j} jw}x hmtmfpaamapa bpm} hm m{~ladjx e~fxpawj Pfeiama, ~pih d hfpmtd hmla`mpjx ip}xapmj pmljaalfp d}@}d}pmxa}l, ~m et}p dm ixpmaimj} pmljaa xfx eja `}im d} txjxm ~pmd}e ]dpjaij, ^flfiaj,]ibjpaj mxd) i jdmj ~mpafjh, i pm~lad lj jdmtxm hmdljpjaa im~pamxmimxa lj jhpmtj Pfeiama,fgadajlaa hm lj @}d}pmxa j} pt~}it d Pfeiaj i} mtxm aixmpmtjx hm tmeijpmj }i}a xpjxjx hm `jzd} Eflhfwj)

  Pfeiaj j idmpdjx t aigl}mimzm pmz}lxjx}l dfigladx}l}a xpjitiatxpmji) ^m et}p dm jdmtxjd~xj ifa haemita}ia, Pfeiaj jgljx mj ita, lj idm~}x}l a eaolfd}l jialfp 1>, ixp%f~mpafjh dfig}z a i tmeaazfljpm i} jwmj aitxp}emixm pmlmwjixm ~pai djpm t aixmpwai mgadamix)Dj }pejpm, mgmdxmlm hmempt}palfp Pfeiama i} j} gftx tmeiagadjxawm)

  T%j idmpdjx aixmpijafijlazjpmj ~pf`lmema xpjitiatxpmim i djhp}l FTDM, i xae~}l~pmmhaiama pfeimxa hai 0>>: a j ejihjxmlfp hm ^pmmhaixm jl Jh}ipaa ^jpljemixjpm j FTDMj l}a Jhpaji Tmwmpai) Dfixm{x}l aixmpijafijl i} j gjwfpazjx it hmzwflxjpmj aiaajxawmlfppfeimxa, jtxgml idx jdmtxmj t hmwai tfl}aa jddm~xjxm ~mixp} dpazj xpjitiatxpmji) i dfihaaalmi djpm mpj mwahmix d aixmpijafijlazjpmj dfigladx}l}a mtxm taib}pj tfl}am, @}d}pmxa}l i} j pm}axt dpmmzm f ejt dpaxad ~mixp} j hmdljij ~pfdmtm tmeiagadjxawm i pmba}im, iada edjp h}~ dmPfeiaj j hmwmiax eme`p} IJXF) Jtxgml, d} m{dm~aj aiaajxawmlfp J)^) j FTDM:7 i ~pf`lmej

  :7 Jh}ijpmj ^jpljemixjp j Fpbjiazj ama ~mixp} Tmd}paxjxm a Dff~mpjpm i M}pf~j

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  15/27

  Xpjitiatxpama ~fzaaj Pfeiama, aihagmpmix hm jheaiatxpjam, ~fjxm ga djpjdxmpazjx dj aijdxaw) Hmjtmemimj, @}d}pmxa}l i} j pm}ax t txj`almjtd f pmljam eja jdxaw d} P}taj, ~pf`j`al jdxfp}l dmleja ae~fpxjix i tfl}afijpmj dfigladx}l}a)

  ^flaxadj ~fixad ae~lad tfl}afijpmj dfigladxmlfp ibkmjxm hai zfi) e`}ixapmjpmljaalfp d} Eflhfwj j gftx }ij haixpm haemita}ialm hm `jz jlm jdmtxma ifa ~flaxada m{xmpim) i

  djhp}l jdmtxma txpjxmbaa ~pf`lmej Xpjitiatxpama ofjd }i pfl dmixpjl)Pfeiaj xpm`}am t t}tai aixmpijafijlazjpmj ~pf`lmema xpjitiatxpmim, t}`laiaaih djdmjtxj i} mtxm pmzflwj`al i aixmpafp}l gftxma ]PTT, da hfjp d} jo}xfp}l fpbjiatemlfpaixmpijafijlm, d}e t}ix FTDM, FI] a ]M) Pfeiaj xpm`}am t t}tai d jpm }i aixmpmtlmbaxae i tfl}afijpmj ~pf`lmema xpjitiatxpmim,hjxfpax ~mpadflmlfp lj jhpmtj tj pm~pmzmixjxm hmdpaej fpbjiazjx ~jxpfijx hm dxpmpmbae}l hm lj Xapjt~fl)

  Hm jtmemimj, aixmpmt}l lmbaxae jl Pfeiama gj hm Pm~}`ladj Eflhfwj mtxm hjx hmdfe}iaxjxmj hm atxfpam haixpm dmlm hf} ~f~}ljaa ejofpaxjpm, hm m{atxmij }ima lae`a a j }ifpxpjhaaa dfe}im jlm dmxmialfp dmlfphf} txjxm

  Pmljaalm Pfeiama d} Eflhfwj xpm`}am t tm `jzmzm ~m `}ij wmdaixjxm a ~m pmt~mdxjpmjt}wmpjiaxaa a ~m hmzahmpjx}l mlaeaipaa fpadp}a gfdjp hm dfigladx hai zfi) Ajp ~mixp} j

  aitxax}afijlazj jdmtxm ~paida~aa, Pfeiaj jp xpm`}a t ~pf~}i }i xpjxjx `aljxmpjl hmdff~mpjpm a jtatxmi e}x}jl:2 d} djpjdxmp hm~jpxmimpajx txpjxmbad) i `jzj jdmtx}aj jp}pej t gam dpmjx }i tatxme hmdfit}lxjpm, dfidmpxjpm a jda}im dfe}im, emiax t ~}i ljhat~fzaaj Dkaai}l}a xfjxm eaolfjdmlm hm djpm hat~}im Pfeiaj ~mixp} ~pfefwjpmjjbmihma m}pf~mim j jdmtxmaj, ~pmd}e a j txjxjlaxaa, aihm~mihmima, hmefdpjama ahmzwflxpaa Pm~}`ladaa Eflhfwj3 Tfl}aj hm }pejx hm dxpm B}wmpi}l Pfeiama jp ~}xmj ga dfitxp}apmj }ima txpjxmbaadfmpmixm, d} f~a}ia jlxmpijxawm i g}idam hm pmjdaj ~paida~jlalfp jdxfpa ae~ladja) Xpm`}amt tm txjx}mzm dljp f`amdxaw}l ~m djpm Pfeiaj l }pepmxm i pmljam d} Xpjitiatxpaj a dmji}em t~mp hm lj ~jpxada~jpmj lj imbfdampa) F`amdxawmlm mi}ijxm xpm`}am t ai tmjej a hmhfpaij ]dpjaima hm jjwmj }i d}wix ae~fpxjix i ifph}l Epaa Imbpm) Txpjxmbaj jp }pej t eja

  d}~paihf ~ljiagadjpm blf`jl j pmljaalfp d} ]dpjaij a, mwmix}jl, btapmj }ifp ~pbkaa ~paidjpmjdmtx txjx t gam dfaixmpmtjx hm j jdafij i tmit}l azflpaa pmbae}l}a hm lj Xapjt~fl djz i djpmdfigladx}l t%j ihpm~xj t~pm pmzflwjpm3 Fpadm ~lji jl Pfeiama ~mixp} Xpjitiatxpaj xpm`}am hatd}xjx a dfiwmiax, aiaajl, jxx d}]ia}imj M}pf~mji dx a d} IJXF) Pfeiaj i} ~fjxm patdj thmtgfjpm f ~flaxad m{xmpi~mixp} zfij hm mtx, hjd hmempt}palm ~m djpm jp xpm`}a t lm ixpm~paih i jdmtx tmit jp jgmdxjaixmbpjpmj tj m}pf~mji) Mtxm i aixmpmt}lijafijl jl Pfeiama dj Pm~}`ladj Eflhfwj t jxaibdx eja pj~ah txjihjphmlm hmefdpjxadm a hm hmzwflxjpm mdfifead imdmtjpm t%a jtab}pmaixmbpjpmjm}pf~mji3 F ~jpxm ae~fpxjix j jxax}haiaa pfeimxa gj hm ~pf`lmej Eflhfwma +a dmj jXpjitiatxpama! jp xpm`}a t gam }i ~lji jlxmpijxaw lj ~lji}palm wmkad}ljxm hm P}taj tj}]dpjaij, eja jlmt d, i }pej f`amdaalfp ~pmmhaixml}a Wljhaeap Wfpfiai a jlm^jpljemix}l}a hm lj Dkaai}, iada ~pf~}impalm }dpjaimim i} dfitxax}am }i aitxp}emix jxxhm }xal d}e l dfitahmp ]M) Pfeiaj xpm`}am tgam dfixamix d }i ~lji dfmpmix hm pmzflwjpm jdfigladx}l}a mtxm e}lx eja }fp hm l}jx i hatd}am hmdx f t}e hm ~}idxm hm wmhmpm hat~jpjxmjt}~pj }ifp ~lji}pa aiaajxm hm hawmpa jla jdxfpa)

  :2Dflj`fpjpmj aixmpijxafijlj ~flaxadj ta ealaxjpj aixpm txjxm, txj`alaxj ~pai xpjxjxm, ai tdf~}l jtab}pjpaa tmd}paxjxaa,~pmaixje~aijpaa jbpmta}iaa ta j~jpjpaa dfe}im ae~fxpawj }i}a mwmix}jl jxjd jpejx)

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  16/27

  Ijbfpif%Cjpj`jdk +i xpjh}dmpm, ~palm ijlxm jlm Cjpj`jdk}l}a!

  Jdmjtxj mtxm f pmba}im djpm j j~jpai}x PTT Jzmp`jaoji hai :104, jwih }i txjx}x j}xfife)Dfigladx}l lmbjx hm jdmjtx pmba}im mtxm, ~pjdxad ~pae}l hai tmpaj djpm wj gpeaj ]ia}imj

  Tfwamxad) Tdixmaj djpm l hmdljimjz mtxm dje~jiaj e~fxpawj jldfflate}l}a idm~}x hm

  Eakjal Bfp`jdafw i :1;=)pjiaa hai Ijbfpif%Cjpj`jdk, ~pfh}dxfpa hm jldffl, tm wh la~taa hm jdmjtx t}pt hm wmiax}pa jx}ida dih jheaiatxpjaj tfwamxad lm hatxp}bm waalm) ^libmpalm jhpmtjxm j}xfpaxalfpjzmpm pei gp pt~}it,a jx}ida ma tm jhpmtmjz Jpemiama ~mixp} t}taimpm) ^paeaih%f,lfd}axfpaa hai Ijbfpif%Cjpj`jdk jhpmtmjz i :1;; f ~mxaam j}xfpaxalfp tfwamxadm hm j ji}ljmhadx}l ~pai djpm pmba}imj mpj ~ljtjx t}` j}xfpaxjxm jzmp)

  i jdmlja ji, i gm`p}jpam, jpm lfd }i ~fbpfe:; jzmp e~fxpawj ~f~}ljama jpemim haiT}ebjax djpm jddmix}mjz }pj mxiad haixpm jpemia a jzmpa) Tmixaemix}l hagmpmima mtxm hm jlxgmljddmix}jx hm pmlabaalm hagmpaxm jlm dmlfp hf} ~f~fjpm? i xae~ dm jpemiaa t}ix dpmxaia fpxfhfda,jzmpaa t}ix e}t}lejia)

  Aihm~mihmij ~pfwaidama mtxm hmdljpjx lj 7 aji}jpam :110, h}~ }i pmgmpmih}e

  djpm jw}tmtm lfd lj :> hmdme`pam :11:)Pm~}`ladj Ijbfpif%Cjpj`jdk a jt}e a i}emlm Jpxtjk, gflftax d} ~pmdhmpm i zfi)Hmi}eapmj Jpxtjk mtxm emiax t dfigmpm f lmbaxaeaxjxm atxfpad Pm~} ladaaj}xf~pfdljexm)I}emlm ~pae}l}a dfih}dxfp jl Pmbjx}l}a Jpemiama mtxm Jpxj{ajt A +:1> :=1 )Kp)!, ajp i}emlmJpxtjk ~fjxm hmpawj hai jdmtxj ^pfwaidaj Jpxtjk mtxm ~jpxm j Pmbjx}l}a Jpemiama idm~ih d} ji}l:;1 ) Kp) a ~i i 4;2 h) Kp) Mtxm d}dmpax hm jpj`a i tmdfl}l WAA a pmhmi}eax Cjpj`jk itmdfl}l jl [AAA%lmj) i tmdfl}l jl [WAA%lmj, j~jpaim ^mptama, ajp lj eaolfd}l tmdfl}l}a jl [WAAA%lmjtm gfpemjz Kjijx}l Cjpj`jdk) Kjijx}l xpmdm t}` tx~iapm p}tmjtd ~pai Xpjxjx}l hm lj B}latxji,i :;:4, ajp i :;00 kjijx}l mtxm hmtgaaijx, ajp Cjpj`jdk hmwaim ~pfwaidam p}tmjtd)Mj f`aim }itxjx}x j}xfife i djhp}l Pm~}`ladaa Tfwamxadm Tfdajlatxm Jzmp`jaoji, txjx}x djpm h}pmjz hai :104~i i :1;1)

  Hmdljpjaj hm aihm~mihmi h ijxmpm lj }i if} wjl hm dfigp}ixpa jpejxm haixpm jpemiaahai Ijbfpif%Cjpj`jdk a jzmpa) Jzmp`jaoji}l jpm ml it}a f tax}jam hagadal h}~ dhmpmj ]PTTa,eja e}lx hmdx jxx, mtxm ejpdjx hm ~pf`lmem atxfpadm a hm ahmixaxjxm ijafijl) Taib}pj~mpafjh hm aihm~mihmi j Jzmp`jaoji}l}a jixmpafjp dhmpaa ]PTT mtxm :1:; :10> i}m{atx, jjhjp, f xpjhaam txjxjl tj} ijafijl dfitflahjx)

  Ahmixaxjxmj ijafijl jzmp idm~m t tm gfpemzm j`aj fhjx d} idm~}x}l tmdfl}l}a [[ amtxm id i d}pt hm gfpejpm)

  Aihm~mihmij Jzmp`jaoji}l}a j gftx hmdljpjx lj 4> j}b}tx :11:) idm~ih d} jdmtxefemix, ~flaxadj aixmpi hai if}l Txjx j gftx txpit lmbjx hm mwfl}aj dfigladx}l}a hai Ijbfpif%Cjpj`jdk)

  Dfe}iaxjxmj aixmpijafijl tm ~pmfd}~ hm dfigladx}l hai Ijbfpif%Cjpj`jdk id hai:110,dih, i djhp}l DTDM, j gftx dpmjx bp}~}l hm lj Eaitc, df%~pmzahjx hm P}taj, Txjxmlm ]iaxm aGpjij) Dmaljla eme`pa ~mpejimia ja Bp}~}l}a t}ix @mljp}t, Bmpejiaj, Axjlaj, T}mhaj, Gailjihj,X}pdaj,Jpemiaj a Jzmp`jaoji)Tdf~}l t} mpj hm j dfiwfdj f dfigmpai i djpm ~palm ae~ladjxm

  :; ]dahmpm i ejt j eme`palfp }i}a bp}~ ij afijl eaifpaxjp, fpbjiazjx hm mlmemixm ij afijlatxm, fwaim

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  17/27

  i dfigladx, jlx}pa hm pm~pmzmixjia ja dfe}iaxaa aixmpijafijlm, t tm jmzm lj ejtj imbfdampalfp~mixp} pmzflwjpmj dfigladx}l}a) Jdmjtx dfigmpai i} j jw}x lfd ~i jtxza)

  ^pmmhaiaa Jpemiama aJzmp`jaoji}l}a t%j} ixliax ~mixp} hatd}aa i aji}jpam 0>>1, hjp,ixp%}i dfe}iadjx hm ~pmt hai : gm`p}jpam 0>>1, df%~pmmhaiaa Bp}~}l}a hm lj Eaitc dfitxjxgj~x}l d id i} j gftx btax f tfl}am ~mixp} idmxjpmj ftxalaxalfp:1 )

  Xmixjxawm hm tfl}afijpm j dfigladx}l}a j} eja jw}x lfd a i xpmd}x, hm m{me~l} dmlm emhajxmhm Gpjij, lj Pje`fa}llmx, i gm`p}jpam 0>>7, hjp gp pmz}lxjx)

  Lj iawml imfgadajl, xpm`}am t emiafie gj~x}l d lf``q%}l jpemji mtxm hmtx}l hm ~}xmpiadi palm fddahmixjlm, Jpemiaj pm}aih t jxpjb tae~jxaj i }pej bmifdah}l}a x}pd e~fxpawjjpemialfp hai :1:= :1:7) ^m hm jlx ~jpxm, aixmpmtmlm fddahmixjlm i Jzmp`jaoji, eja jlmt i dmmjdm ~pawmxm ~pfh}daj a xpjit~fpx}l hm ~mxpfl a bjzm, t}ix gfjpxm ae~fpxjixm) Hai jdmtx efxaw,Txjxmlm fddahmixjlm j} mwaxjx t idlaim `jljij i gjwfjpmj }ij tj} j jlxmaj haixpm ~pa, d}e j}gd}x%f i djz}l Cftfwf)

  i dmmj dm ~pawmxm P}taj, jdmjtxj j emiai}x f j~jpmi hm mdkahatxji i jdmtxdfigladx, hma }iaa dmpdmxxfpa t}tai d mj jp ga idlaijx eja hmbpj` t~pm ~jpxmj Jpemiama T~pmhmftm`apm hm djz}l xpjitiatxpmji, dih ae~ladjpmj P}tama ~pai Jpejxj j :8%j mtxm waza`al i da}hj~pmxmiaalfp jdmtxmaj hm emhajxfp f`amdxaw jl dfigladx}l}a, i djz}l Cjpj`jdk i} mtxm gfjpxmmwahmix hm dm ~jpxm idlai, }xalazih dfigladx}l ~mixp} j gjdm ~pmta}ia fdjzafijlm dj dma hfa jdxfpa,Jpemiaj a Jzmp`jaoji, t%a tmpwmjtd aixmpmtmlm)

  Jtxgml, ~m hm f ~jpxm, dfigladx}l mtxm efxaw}l aiwfdjx hm P}taj ~mixp} j emiaim xp}~m ~mxmpaxfpa}l jpemji +d} jdfph}l b}wmpi}l}a hm lj Mpmwji!, ajp, eja pmdmix, tm ~jpm d P}taj jp gadfihaafijx pmzflwjpmj dfigladx}l}a i ejiampj hfpax hm Jzmp`jaoji i tdkae`}l tatxpaa dff~mppaaxmkiadf%ealaxjpm d} Bmfpbaj )Xfx t~pm hmftm`apm hm djz}palm Xpjitiatxpama,Bmfpbama tj} Ftmxama hmT}h, i Ijbfpif Cjpj`jdk i} j} m{atxjx iadafhjx xp}~m hm emiaimpm j ~daa)

  Dmdmiaj

  Dfejp}l p}t, d}e mtxm hmi}eax hm atxfpad}l Flawamp Pfq0>, Dmdmiaj pm~pmzaix }i djzjxa~ad hm dfigladx ibkmjx jl pmba}iaa) Jtxgml, jdmtx dfigladx mtxm dih ibkmjx, dihgamp`aixm,dfigp}ixpalm d} P}taj pml}ih}%tm ~mpafhad)

  Mj j ihm~laiax ~mixp} f ~mpafjh dfihaaj, hm m{atxmi j }i}a b}wmpi tm~jpjxatx djpm tm{mpdaxm f j}xfpaxjxm hm gjdxf jt}~pj xmpaxfpa}l}a? jtxgml, P}taj i} j dfixpfljx jdmjtx ~jpxm jxmpaxfpa}l}a Gmhmpjama ixpm :11: a 0>>>) Hma j pml}jx dfixpfl}l h}~ dml hm%jl hfalmj pz`fadmdmi, l}~xm t~fpjhadm dfixai} i pmba}imj e}ixfjt j Pm~}`ladaa)

  ^jpxad}ljpaxjxmj jdmtx}a dfigladx ~pfwaim a hai gj~x}l d, hm jdmjtx hjx, gat}pj aixmpwaimdkajp i aixmpafp}l Gmhmpjama P}tm, j dpma mixaxjxm dfe~fimix mtxm Dmdmiaj)

  Hm jdmmj, fpadm txpjxmbam ~m djpm jp ~}xmj%f j`fphj P}taj d} ~pawapm lj dmlmljlxm zfim

  tmdmtafiatxm hai t~ja}l gftx tfwamxad Xpjitiatxpaj, Ftmxaj, J`kjzaj wj jwmj }i mgmdx hm`}empjib i djz}l Dmdmiama? f pmd}ifjxmpm j aihm~mihmima Ftmxama hm T}h, hm m{me~l}, dfigmpeja e}lx lmbaxaeaxjxm ~pmxmiaalfp tm~jpjxaxalfp dmdmia)Hm jdmmj, djz}l dmdmi mtxm }i djz ifblaih gj hm dmlmljlxm hai zfi):1 i 0>>1 d} fdjzaj dfemefp paa mwmiaemixmlfp hai :1:= %:1:7,~pmmhaixmlm [email protected] F`jej j ai}x }i hatd}pt i djpm wfp`mj hmt~pm "jxpfdax alm " dfeatm e~fxpawjjpemialfp, dmmj dm j t}tdaxjx ~pfxmtxmlm X}pdama)0> Aitxax}x}l Fwaha} aidja, ]ia}imj M}pf~mji dax),~) :>)

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  18/27

  Jlxm djpjdxmpatxada jlm tjlm ~pawmtd la~tj hm ae~fpxji txpjxmbad3 iada }i}l hai dfpahfjpmlmmimpbmxadm i} xpmdm ~pai Dmdmiaj) Jdmjtx aim{atxmi j }ifp eazm mdfifeadm, ~pmd}e a ~pmzmijpmmlmlfp xmpfpatxm ~m xmpaxfpa}l dmdmi t}ix efxawm djpm dfixpa`}am lj la~tj hm ae~ladjpm j fpadpfpfpbjiazjaa aixmpijafijlm tj} Txjxm xmpm i zfi)

  Dmdmiaj mtxm }i lfd }axjx hm dfe}iaxjxmj aixmpijafijl)

  Tax}jx lj bpjiaj d} Bmfpbaj, gfjpxm j~pfj~m hm Ftmxaj a gp amapm lj ejpm, Dmdmiaj mtxmf pm~}`lad j Gmhmpjama P}tm d} ~f~}ljam ejofpaxjp e}t}leji)

  i ~mpafjhj tfwamxad, mj gfpejtm,e~pm}i d} zfij wmdai, Aib}mxaj, f Pm~}`ladJ}xfife i djhp}l ]PTT) i efemix}l hmzeme`ppaa ]PTT i :11:, Dmdmiaj a%j ~pfdljejx amj aihm~mihmij +:: aji}jpam :11:!, dj e}lxm jlxm Pm~}`lada Tfwamxadm Tfdajlatxm3 jdmjtxj it i}j gftx pmd}iftd}x hm P}taj)

  i :11:, tm ~pfdlje Pm~}`ladj Dmdmi j Acmpama) Gfpmlm jpejxm p}tm idmjpd f fgmitaw~mixp} pml}jpmj dfixpfl}l}a i :1183 pz`fa}l tm hfwmhmxm it eja l}ib a eja dfe~ladjx hmdxtm ~pmwz}tmp ? h}pmjz ~i i :117 a i} tm tflhmjz d} f wadxfpam p}t) Mtxm a f ~mpafjh i

  djpm Txjx}l p}t mtxm tl`ax ~m ~lji aixmpi a m{xmpi h}~ x}p`}lmimlm dm j} }pejx hmzeme`ppaa]PTT)^pae}l pz`fa dmdmi mtxm ejpdjx hm }i m~atfh djpm dfe~pfeaxm dj}zj dmdmi i fdkaa

  f~aiama ~}`ladm aixmpijafijlm? mtxm wfp`j hm l}jpmj hm ftxjxada hm lj t~axjl}l hai @}hafifwtc, it}h}l P}tama, i a}iam :11=, dih j} e}pax i o}p hm :=> hai dma ~mtxm :=>> hm ftxjxada ja bkmpalmadmdmim)

  F idmxjpm j gfd}l}a ixpm gfpmlm p}tm a tm~jpjxaxaa j gftx idkmajx i :117, lj Cjtjwa}px,i Hjbkmtxji, }pejx hm f ~mpafjh hm pmbae j}xfpaxjp a pz`fa dawal i Dmdmiaj) F if} xmixjxawj jpejxma p}tm hm j ~pml}j dfixpfl}l ~paixp%f fgmitaw xmpmtxp jpm lfd i :111, hm jdmjtx hjx d}eja e}lx t}ddmt? i gm p}jpam 0>>> jdmjtxj pmd}dmpmxm fpj}l Bpfzia, dj~axjljPm~}`ladaa j}xf~pfdljejxm) Hma l}~xmlm hm bkmpal dfixai} i pmtx}l pmba}iaa, Eftdfwjaitxjlmjz i Dmdmiaj }i b}wmpi ~pf%p}t a, i xae~, pm}mxm t hmzfpbjiazmzm eadjpmjtm~jpjxatx ~pai jtjtaijpmj lahmpalfp ta? gftx}l ~pmmhaixm Jtlji Ejtcjhfw +i 0>>=! adfejihjix}l bkmpalmlfp, Tkjeal @jtjqmw +0>>7!)

  Jxmixjxmlm hm lj :: tm~xme`pam 0>>: j} gftx }i ~pmxm{x ~mixp} P}taj hm jidjhpjmwmiaemixmlm hai Dmdmiaj i djxmbfpaj jdxmlfp xmpfpatxm, jda}ialm tjlm hm pm~paejpm jtm~jpjxaxalfp d~xih jtxgml f lmbaxaeaxjxm aixmpijafijl t~fpax)

  ^mixp} ~mpafjhj hm h}~ 0>>>, Lj}pmix Waijxamp pmejpd f txpjxmbam hm hmzjibjojpmhai ~jpxmj Eftdfwma, djpm idmjpd t xpjitgmpm bmtxafijpmj dfigladx}l}a dxpm gfpmlm dmdmimlfajlm P}tama, azflih jtxgml dfigladx}l i aixmpafp}l pmba}iaa0:)

  Ejpmlm mmd jl l}~xma dmdmim ~mixp} tmdmta}im j dfitxjx i gj~x}l d jdmjtxj i} j pm}ax tbmimpmzm }i mgmdx hm hfeaif i dmlmljlxm pm~}`lada hai aixmpafp}l Gmhmpjama P}tm, peiihjtxgml }i djz azfljx)i da}hj jdmtx}a gj~x, i}ep}l hm wadxaem jl ~pae}l}a pz`fa dmdmi tm pahadj ljddj):>>>>> hmoj i :11;)

  Jtxza, Dmdmiaj mtxm dfitahmpjx pmljxaw txj`al, i da}hj l}~xmlfp t~fpjhadm djpm j} lfd ixpmbkmpalmlm tm~jpjxatxm a gfpmlm b}wmpi}l}a dmdmi) Jtxgml, dfigladx}l hai Dmdmiaj ~jpm taib}p}l djzhm dfigladx ibkmjx hm lj Ejpmj Imjbp djpm j gftx pmzflwjx) ^mpafjhj tj hm ibkmjpm j h}pjx

  0: Lj}pmix Waijxamp, f~)dax, ~):8

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  19/27

  hfjp hai :117 ~i i :111, xae~ i djpm P}taj i} j gftx dj~j`al t ~}i dj~x aihm~mihmima hmgjdxf j Pm~}`ladaa)

  Efxaw}l tfl}afipaa dfigladx}l}a mtxm tae~l}? aixmpwmiaj i gfp j Txjx}l}a hm djpm t%jidmpdjx tmdmta}imj, Gmhmpjaj P}t) Jdmjtx jj%zat tfl}am i} ~fjxm ga dfitahmpjx f f~a}im~mixp} iada }i}l hai dmlmljlxm dfigladxm hai zfi, hmfjpmdm i} jwme hm j gjdm d} Txjxm jxx hm

  ~}xmpiadm) Eja e}lx hmdx jxx, efh}l i djpm dfigladx}l hai Dmdmiaj j gftxtfl}afijx" ~fjxm ga d}bpm} dfitahmpjx }i m{me~l} hm `}i ~pjdxad i pmzflwjpmj jdmtx}a bmi hm djz}pa)

  Da~p} hm Ifph

  Da~p} tj} Ait}lj Jgpfhaxma j d}iftd}x hm%j l}ib}l xae~}l}a i}empfjtm tx~iapa txpaim)Pfejiaa, `azjixaiaa, dp}dajaa, Wmimaj a Ae~mpa}l Fxfeji t}ix dmlm eja mlfdwmixm m{me~lm ijdmtx tmit)

  Gaaih f ait}l tax}jx txpjxmbad i zfij Djijl}l}a T}mz, Da~p} j jxpjt jxmiaj Ae~mpa}l}[email protected] djpm j jim{jx%f i :;2;) H}~ jl hfalmj pz`fa efihajl je~l}l ~pfdmt atxfpad d}iftd}xhpm~x hmdflfiazjpm j d}~pait a ~f~fp}l da~pafx) Jtxgml, lj :7 j}b}tx :17> Da~p} j hmwmiax txjxaihm~mihmix d} djpjdxmp gmhmpjl hjxfpax gj~x}l}a d ait}lj mtxm lfd}ax hm hf} mxiaa +bpmda ax}pda!)

  i djlmj Da~p}l}a ~pmj t tm hmtdkah f ~mpafjh hm mdkala`p}, txj`alaxjxm a ~pft~mpaxjxm)it i :128 j aixmpwmiax }i aidahmix djpm j hmx}pijx Da~p} hm ~m xpjamdxfpaj gapmjtd hmdljiih"dpazj da~pafx")

  G}idaj hm ~pmmhaixm mpj hmai}x i :128 hm dxpm M~atdf~}l Ejcjpaft djpm ~li}aj t}imjtd Bpmdaj a Da~p}) Dkajp i ~pmza}j ~pfdljepaa jdmtxma }ia}ia jpejxj X}pdama j fd}~jx~jpxmj hm ifph j ait}lma j dpma ~f~}ljam mtxm ~pm~fihmpmix x}pd dpmih Pm~}`ladj X}pd jDa~p}l}a hm Ifph) Xp}~mlm ~}xmpiad}l}a wmdai hai ifph j} jl}ibjx bpmdaa hai zfij jgljx t}`dfixpfl}l lfp, ajp bpmdaa j} ~pfdmhjx lj gml d} x}pdaa jglja i ~jpxmj hm t}h j ait}lma) Jj t%j jo}itlj gpjbemixjpmj ait}lma ~m dpaxmpaa mxiadm)

  Jtxza, hm gjdxf, m{atx hf} txjxm ~m ait}lj emhaxmpjimji Da~p}, dmmj dm aihad ~pmzmij}i}a dfigladx ibkmjx hm bmi}l dml}a m{atxmix i ~mitait}lj Dfpmmj) Hagmpmij mtmiajl pmzah igj~x}l d X}pdaj gjdm ~jpxm, jlx}pa hm Bpmdaj, hai I)J)X)F), ajp Da~p} mtxm eme`p} d} hpm~x}pahm~laim jl ]ia}iaa M}pf~mim, i xae~ dm tdaihjpmj ~miait}lma Dfpmmj mtxm hm fpabaim ahmflfbad)Jjhjp, }i dfigladx i aixmpafp}l Jlajima Ifph%Jxljixadm i djpm mtxm jxpjt a ]ia}imjM}pf~mji)Jdmjtx "dpazj da~pafx" i} a%j btax id pmzflwjpmj)

  J`kjzaj

  J`kjzaj mtxm f gam hm ~eix hm j~pf{aejxaw ;7>> ce ~jxpja, ~m dfjtxj hm mtx j EjpaaImbpm, lj bpjiaj d} Bmfpbaj a P}taj)Pmd}iftd}x hm Bmfpbaj dj pm~}`lad j}xfife, dj aCjpj`jk ta Xpjitiatxpaj,i} j eja gftx pmd}iftd}x hm iada}i jlx txjx)

  Dmpmpmj hm lpbapm j j}xfifeama ~flaxadm a d}lx}pjlm j J`kjzama t%j jddmix}jx fhjx d}xmihaixmlm tm~jpjxatxm jlm Bmfpbama ai aixmpafp}l ]PTT, hm lj tgjptax}l jialfp :1;>)

  i a}lam :1;1 j} az`}diax waflmixm, hjp jpejxj tfwamxad j aixmpwmiax aemhajx)i a}lam :110 J`kjzaj a%j hmdljpjx aihm~mihmij) B}wmpi}l Bmfpbama j pt~}it xpaeaih

  4>>> hm ealaxjpa a ~pfwfdih l}~xm bpmlm)Tm~jpjxaxaa j`kjza j} gftx aiaxajl aiwaia) La tm jljx}pjtm ta Dfigmhmpjxaj ~f~fjpmlfp hm

  e}ixm hai Dj}djz) ^m hm jlxj ~jpxm, }i ejpm i}ejp hm ~f~}ljxaa ~pf%p}tm hai ifph}l Dj}djz}l}a

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  20/27

  t%j} }iax ta mlm)T~paoaiaxa hm xp}~m p}tmtxa, j`kjzaa j} ljitjx f ejpm dfixpj%fgmitawj ae~fxpawjBmfpbama)

  Dj ta ai Cjpj`jk, j} }pejx dpaem i ejt a hatxp}bmpa apm~jpj alm)i tm~xme`pam :114, dj~axjlj J`kjzama, T}k}ea, j gftx fd}~jx hm tm~jpjxaxa)Tm mtxaemjz dj j~pf{aejxaw 0=> >>> hm fjemia, i dmj eja ejpm ~jpxm bmfpbamia, j} l}jx djlmj

  m{al}l}a)Ai ~pmzmix, xmita}ialm t}ix ai}xm t}` dfixpfl ~pai ~pmzmij }ifp `tmpwjxfpa FI] ta j }ifpxp}~m hm emiaimpm j ~daa)H}~ hmdljpjaj hm aihm~mihmi j ~pfwaidama Cftfwf, lahmp}l j`ckjz,Tmpbkma @jbj~t, j hmdljpjx d tm imjl daim dpmhm d J`kjzaj tm wj f~pa hai hp}e h}~j dmCftfwf a%j hmdljpjx aihm~mihmij)

  Ftmxaj hm T}h

  Ftmxaj hm t}h mtxm f pmba}im hm j~pf{aejxaw 41>> hm ce ~jxpja, jgljx lj bpjiaj hm ifph jBmfpbama d} P}taj)

  Ftmxaj hm t}h a%j wfxjx aihm~mihmij, ~mixp} j hf}j fjpj, ixp%}i pmgmpmih}e hai

  ifame`pam 0>>7) I}eja P}taj j pmd}iftd}x hmdljpjaj hm aihm~mihmi)F ~paej xmixjxawj t%j gd}x i :110, hjp j gftx pmt~ait lj tdjpj aixmpijafijlj)Ftmxaj hm

  t}h j gftx dpmjxj ai :100, ajp jemtxmd}l mxiad hm ftmxa ta bmfpbamia j pejt imtdkae`jx dxmwjzmda hm jia )

  Ai :1;1,xmita}ialm t%j} jddmix}jx fhjx d} hfpaij lfdjliadalfp hm j fpbjiazj }i gpfix~f~}ljp ~mixp} }iapmj d} Ftmxaj hm ifph jgljx ~mtxm bpjiaxj, i P}taj) Waflmimlm t%j}aixmitagadjx i :11:, dih j} jw}x lfd l}~xm tjibmpfjtm)^mtxm :>>)>>> hm mxiada Ftmxaj hm t}h j}g}bax ai Ftmxaj hm ifph)Bmfpbaj j gftx f`labjx t jddm~xm }i jpeatxaa} ~mixp} j mwaxj fdfigp}ixjpm tmpafjt d} P}taj)

  i }lxaeaa jia j} jw}x lfd pm~mxjxm aixliapa ixpm pm~pmzmixjiaa Bmfpbama a tm~jpjxaxaa

  ftmxamia, hjp i} t%j jo}it lj iada f imlmbmpm)Dj a J`kjzaj, Ftmxaj hm t}h jpm pmljaa mdfifeadma ~flaxadm txpitm d} P}taj)

  i xfjxm dmlm ~jxp} pmba}ia, ~fzaaj P}tama j gftx hm t}taimpm j gfpmlfp tm~jpjxatxm, gam d}tflhja, gam ha~lfejxad, l}dp} djpm i} t%j ixje~ljx a i djz}l Cftfwf)Eftdfwj t}taim dhmdljpjaj hm aihm~mihmi j jdmtxma pmba}ia mtxm almbjl)

  Dfigladx}l hai Cftfwf

  i atxfpaj jdmtx}a dfigladx j} gftx ae~ladj a i}empfta jdxfpa, jxx lj iawml hm tatxme aixmpij afijl djx a lj iawml t}`tatxmead % txjxjl)

  Lj iawml hm tatxme mtxm hm ifxjx aixmpjd a}imj dm j m{atxjx ixpm fpbjiazj aalm aixmpij afijlm jxx m}pf~mim djx a efihajlm) i dfigladx t%j ae~ladjx Fpbjiazj aj Ij a}ialfp ]iaxm d} xpma pmzfl} aa jlm Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm dpaxadjxm hm B}wmpi}l hm lj @mlbpjh dj gaaih jemtxmd i jgjdmpalmaixmpim) IJXF a%j ~}t lj hat~fza am xmkiadj ealaxjp i tdf~}l ae~}impaa pmzfl} aalfp Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm, djz djpm jh}dm gfjpxm `aim jeaixm hm aixmpwmi aj jempadjif% paxjiad hai Apjc +W}l~mj Hm mpx}l}a!, tj} hm f~mpj a}imj "G}px}ij ai Hm mpx")

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  21/27

  ]ia}imj M}pf~mjij t%j ejiagmtxjx ~pai ae~}impmj hm tjid a}ia A}bftljwama, ~flaxad djpm itj t%j f~pax lj }i ji}eax ~}idx) Ae~fpxji j mtxm, hm jtmemimj aixmpwmi aj Fpbjiazj ama ~mixp} Tmd}paxjxm a Dff~mpjpm i M}pf~j, djpm j ~jpxada~jx d} }i i}ep ejpm hm f`tmpwjxfpa j~jp aiih palfp eme pm) Dkajp a Dfitala}l M}pf~ma a%j hmdljpjx hm d}pih aixmpmt}l hm j tm ae~ladj ai

  pmzflwjpmj ~pf`lmema, eja jlmt jwih ai wmhmpm ~pf`lmejxadj bpjw j idjldpalfp hpm~x}palfp

  fe}l}a)

  Lj iawml hm jdxfpa aixmpij afijla txjxjla, hmeim hm jeaixax t}ix jd a}ialm Txjxmlfp ]iaxm a jlm P}tama) Hm jtmemimj f ae~fpxjix ae~ladjpm i dfigladx f jpm Jl`jiaj, jl dpma lmbatljxaw jpmd}iftd}x Cftfwf hpm~x txjx aihm~mihmix)

  Td}px dpfiflfbam)

  i :1;1, Tlf`fhji Ealftmwad ji}lmjz j}xfifeaj ~pfwaidama Cftfwf, jdx djpm, fhjx j~pf`jx hmjh}ijpmj lmbatljxawj j Cftfwf, h ij xmpm lj waflmi m i pih}l ~f~}lj ama ejofpaxjpm) i a}lam :11>, jl`jimzaa hai Cftfwf hmdljp aihm~mihmi j ~pfwaidama, aihm~mihmi djpm mtxm pmd}iftd}x ji}l }pejxfp hm Jl`jiaj) :11: mtxm ji}l dih idm~m pz`fa}l i A}bftljwaj, ajp i:110 Pm~}`ladj j}xf%~pfdljejx Cftfwf jlmbm ~pm mhaixm ~m A`pjkae P}bfwj)

  i Gm p}jpam :11; dfigladx}l hmwaim mwahmix) H}~j i}empfjtm dafdiapa aixpm ~fla am a tm~jpjxa xa, tflhjxm d} efp a a piaxa i je`mlm xj`mpm, }iax a jlm jpejxma tp`m jxjd tjx}l ^pmcjz, dfitahmpjx dj gaaih }i jh~ftx jl Jpejxma hm Mla`mpjpm j Cftfwf) Ai ejpxam :11; j~jpm ~paejpmzfl} am j Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm djpm ae~}im A}bftljwama }i me`jpbf jt}~pj jpemlfp dj f dfitmdai hapmdx gj hm mwmiaemixmlm hai Cftfwf) Xfx ai 1; tm kfxjp xm a ae~ladjpmj gfp mlfp IJXF i pmtxj`alapmj ~daa ajp i }pej }i}a jdfph hm idmxjpm j gfd}l}a ~pxalm jheax dj 0>>> hm f`tmpwjxfpa FTDM tj gam xpaeata ai zfij ~mixp} j t}~pjwmbkmj j~ladjpmj jdmtx}aj)

  Ae~ladjpmj IJXF ai dfigladx}l hai Cftfwf

  ^lji}l hm j gflfta gfp mlm IJXF hpm~x aitxp}emix hm ~jdagadjpm j `mlabmpji alfp j j~p}x hpm~x waj`al lj o}exjxmj ji}l}a :11;) Ai a}iam :11; ~pmtmhaixmlm Txjxmlfp ]iaxm t%j jibjojx t j~mpmCftfwf ta t ae~ladm dkajp gfp mlm jpejxm jempadjim hjdj jp ga djz}l) Lj td}px xae~, Ejpmj @paxjiam t%j pjlajx T]J ai j dfihjeij b}wmpi}l hm lj @mlbpjih, je`mlm aia aaih f ~pf~}impm hm pmzfl} am j Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm) ]ia}imj M}pf~mjij t%j hmdljpjx ime}l }eax hm mwfl} aj dfigladx}l}a, Pf ai Dffc +Eaiatxp} hm M{xmpim jl Ejpaa @paxjiaa djpm hm aimj lj jdmj hjxj dfih}dmpmj Dfe}iaxjxaa! jgapeih dj i} wj ~mpeaxm ij xmpmj }ima Jgpada hm T}h lj ~fp alm ]ia}iaa M}pf~mim) Ai td}px xae~, txjxmlm eme`pm jlm IJXF j} jhf~xjx ~fza aa taealjpm)

  Ai ~l}t gj hm jdmtxm dffphfijxm, eja m{atx a }ij ~takflfbad? dfigladx}l hai Cftfwf j m{~lfhjx gfjpxm d}pih h}~ pmljxawj djlejpm j pjz`fa}l}a hai @ftiaj, }ihm IJXF j gftx hmtmfpajd}zjx hm ae~ladjpm ait}gadamix) Pmlmwji j mtxm dkajp jgapejxaj l}a Kfl pffcm "Cftfwf i} mtxm aid f j hf}j @ftiam")

  ^pf`lmej ai gjxj dpmaj tm jglj IJXF ai jdmjtxj tax}j am mtxm jdmmj dj ~mixp} j aixmpwmia jpejx ai Cftfwf wj ga imwfax tj ml}hmzm djhp}l lmbatljxaw) Xpjxjx}l hm lj Rjtkaibxfi ~pmwmhm jd a}imj jpejx hfjp ai laeaxmlm Djpxma Ij a}ialfp ]iaxm a hfjp ai tdf~}pa hmgmitawm)

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  22/27

  Jpxadfl}l = jl Xpjxjx}l}a ~pmwmhm jd a}imj i djz}l i djpm xmpaxfpa}l }imaj haixpm jpalm eme`pm mtxm jemiai jx & jxjdjx, i laeaxmlm jpxadfl}l}a =: jl Djpxma, ajp Jpxadfl}l 7 hmtdpam m{jdx xa~}palm hm jemiai jpm & jxjd lj djpm Jlaji j ~fjxm pjt~}ihm i wapx}xmj jpxadfl}l}a =)

  Iada }ij haixpm dfiha aalm ~pmwjz}xm i Xpjxjx i} j} gftx ihm~laiaxm) i ~l}t i} m{atx iada f

  pmzfl} am j Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm djpm tj emi afimzm i efh ae~ladax tj} m{~ladax ~fta`alaxjxmj }xalazpaa gfp ma ~mixp} j pmzflwj jdmtx dfigladx) Hmjlxgml jp ga j~pfj~m ae~fta`al t tm f`xai f pmzfl} am ai djpm IJXF tj gam ejihjxjxj tj aixmpwaij jpejx ai A}bftljwaj jwjih ai wmhmpm dfiha aalm ~flaxadm) Ai jdmtx tmit mtxm }tfp hm jeaixax gj~x}l d Dkaij t%j j` ai}x i efemix}l jhf~xpaa Pmzfl} xama ::7> j Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm, pmzfl} am ai djpm mpj emixafijx hfjp ae~}impmj }i}a me`jpbf jt}~pj jpejemix}l}a @mlbpjh}l}a) Lj gml, jwjih aiwmhmpm ~fzaxaj P}tama gj hm dfigladx mtxm ae~fta`al hm dpmz}x d P}taj i%jp `lfdj f jtxgml hm aiaxaj awj i Dfitala}l hm Tmd}paxjxm)

  Lj xfjxm jdmtxmj tm eja jhj}b a pmdmix}l "Dfidm~x Txpjxmbad" jl Jlaji ma jhf~xjx lj Pfej ai :11:, gfihjx ~m f ahmm ~jdagatxj, fblaihaih pmlj{jpmj hjxj hm tgjptax}l}a pjz`fa}l}a pmdm) Dfidm~x}l~pmwmhm }i pfl dpmtd}x ~mixp} dff~mpjpm ta hajlfb, ta ~pmwmhm dj tjpdaia ~paefphajlm jlm Jlajixma"jtab}pjpmj SU `jzmlfp aihat~mitj`alm }i}a dlaejx txj`al hm tmd}paxjxm ai M}pf~j SU ai djpm iadaf jp i} jp ga i et}p t pmd}pb lj aixaeahjpm tj} dfmpda am ae~fxpawj }i}a txjx m}pf~mji, fpadjpm jp ga ml")

  Tdmijpaa ~mixp} aixmpwmi aj IJXF

  Jwih i wmhmpm laeaxjpalm lmbatljxawm tj} efpjlm ~m djpm lm%je mi}empjx eja t}t, dfitahmp dj~mixp} aixmpwmi aj IJXF i A}bftljwaj t}ix ~fta alm eja e}lxm tdmijpaa)

  ]i}l haixpm mlm jp ga aixmpwmi aj hapmdxj j IJXF, gjpj j jtxm~xj "`aimd}wixjpmj" Ij a}ialfp ]iaxm) i jdmtx djz, dmj eja tae~l djlm ~mixp} IJXF hm j%ta hm~jta laeaxjpalm lmbatljxawm jp ga

  jdmmj hm j pm%hmgaia "jemiai jpmj" gjxj hm efh}l d}e j gftx hmgaiaxj ai Xpjxjx}l hm lj Rjtkaibxfi) Jdmtx l}dp} jp ~}xmj ga ~fta`al fhjxj d} pm%hmgaiapmj Dfidm~x}l}a Txpjxmbad jlJlaji ma, pm%hmgaiapm ~pfbpjejxj tj ja`j lfd ai djhp}l T}eeax}l}a hm lj Rjtkaibxfi)

  i jdmtx tmit mtxm aixmpmtjix hm jeaixax hmdljpjxaj gjd}xj hm H%ij Jll`pabkx lj @p}{mllmt dj "aitxj`alaxjxmj djpm mtxm ~mpad}lfjtj ta dfixjbafjtj mtxm eja `aim tj gam f~paxj aijaixm hm j jxaibmbpjia mlm IJXF") Ai ~fgahj gj~x}l}a dj jdmtx ~}idx hm wmhmpm ai t~paoai}l m{xaihmpaa zfima ta djxmbfpaalfp hm tax}jxaa ai djpm IJXF ~fjxm aixmpwmia lj }i iawml ljpb blf`jl ~}idx hm wmhmpmdjpm mtxm ~}xmpiad t}t ai}x hm Txjxmlm ]iaxm mtxm ~}xmpiad pmt~ait hm pmtx}l jlajxalfp ta ~pai }pejpm wfp m{atxj hagad}lxj a ejpa ai jhf~xjpmj tj)

  IJXF jpm lj hat~fzaxam, ai djz}l jdmtx}a tdmijpa}, jpb}emix}l dj jlxj djlm hm j aixmpwmia jpejx i}m{atxj, Dfitala}l hm Tmd}paxjxm gaaih @lfdjx hm P}taj jpb}emix hmt gflftax ai xae~}l Pjz`fa}l}aPmdm)

  Jdmtx tdmijpa} jpm hf}j la~t}pa? mtxm imdmtjpj f ~mpafjhj ejpm hm xae~ ~mixp} j%l ~}im ai j~ladjpmta aixmpwmixaj IJXF gjpj jddm~x}l P}tama mtxm hmtx}l hm ~mpad}lfjtj ai djhp}l pmljxaalfp aixpm P}tajta Jempadj) H}~j dm j pmi}ixjx lj pfl}l tj} blf`jl ai dpazj hai Apjc, mtxm hmtx}l hm bpm} hm dpmz}x

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  23/27

  dj P}taj wj pmi}ixj ta lj pfl}l hm ~}xmpm pmbafijlj, gfjpxm lj aihmejij aixp%}i dfigladx djpm tm~mxpmdm lj djxawj Calfemxpa hm bpjiaxmlm tjlm)

  Jhf~xjpmj }ima Pmzfl}xaa j Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm djpm tj ejihjxmzm IJXF tj aixmpwaijjpejx) Djz}l jp ga taealjp d} dml ~mxpmd}x ai Apjc ai f~mpjxa}imj "G}px}ij ai Hmtmpx"

  dffphfijxmlm t}ix aitj jlxmlm)

  ]i jtmemimj tdmijpa}, hmta jp ga dml eja efpjl ta eja lmbjl ~fta`al mtxm bpm} hm aejbaijx) Dkajpai jdmtx djz, lmbjlaxjxmj tj jp ga aidj }i t}`amdx hm hatd}xam ai jdmtx djz gaaih wfp`j hm }i ejihjxFI], l}dp} im~pmwjz}x ai Djpxj, hjp gflftax hmoj ai ~pjdxadj ae~fxpawj Apjc}l}a)

  ]lxae}l tdmijpa}, djpm ~jpm tj ja`j dmlm eja e}lxm jx}}pa mtxm dml hm }xalazjpm j jemiaixjpaadpmha alm d} gfpxj, hmda f ~jtxpjpm j xjdxadaa m{atxmixm lj jdmtx efemix) T}ddmt}l ~lji}l}aKffl`pffcm Kall djpm ae~ladj jdmjtxj txpjxmbam j gftx hfwmhax hm pmxpjbmpmj gfpxmlfp tjp`mtxa aifdxfe`pam :11;) ^lji}l mtxm }i}l ahmjlatx jwjih ai wmhmpm dfihaxaalm ae~}tm? Jpejxj hm Mla`mpjpmxpm`}am tj pmi}ixm lj je`axaalm hm aihm~mihmixj, ajp Tjp`aa xpm`}am tj jdfphm J}xfifeam Ljpbaxj~pfwaidama l}dp}pa lj djpm iada }ij haixpm ~jpxa i} hfpmtxm tj jhmpm)

  Xpm`}am pmd}iftd}x dj lj efemix}l jdx}jl jpb}emix}l gflftapaa gfpxma mtxm }i}l ~}xmpiad, gfpxmlmIJXF ~paeaih Fphai}l hm Jdxawjpm jl ~jxp}lmj ~jt haixp%f ~pfdmh}pj ai djpm ~jt}l f~x mtxmFphai}l hm J~ladjpm j ^lji}l}a Shm l}~xjU Txj`alax)

  Dff~mpjpmj FTDM%IJXF

  L}dp}l if} ~m djpm al jh}dm jdmjtxj dpazj ai "atxfpaj" fpbjiazjxaalfp mtxm pfl}l hmftm`ax ~m djpmFTDM%}l al jpm ai pmzflwjpmj tj) FTDM%}l, f fpbjiazjxam ~ji%m}pf~mjij, djpm ai jgjpj hm xfjxmtxjxmlm m}pf~mim aidl}hm Txjxmlm ]iaxm ta Djijhj ai pjih}l eme`palfp tja i} j jw}x iadafhjxj f

  ~fihmpm jxJx hm ejpm ai j~ljijpmj wpm}i}a dfigladx aixmpijxafijl) FTDM%}l xpm`}a tj ~jpxada~m lj~}impmj ai j~ladjpm j jdfph}l}a hm tatxjpm j gfd}l}a aixpm dmlm hf}j ~jpxa `mlabmpjixm d} 0>>> hmfjemia, hai djpm lj fpj jdx}jlj tm jglj ai xmpmi ;>> hm f`tmpwjxfpa) ^pmzmixj f`tmpwjxfpalfp FTDMai Cftfwf mtxm hjxfpjxj jdfph}l}a aixpm Kfl`pffcm ta Ealftmwada, ajp dj g}ihjl ~flaxad m{~ladjxajdmj eja mwahmixj mtxm gj~x}l dj P}taj gaaih eme`pj ata xpaeaxm ~pf~paa f`tmpwjxfpa ai zfij) D}xfjxm jdmtxmj, mtxm hm ifxjx dj ai i}ejp}l xfxjl hm f`tmpwjxfpa dmj eja ejpm ~fihmpm f j} dmajempadjia)

  Hmta t%jp ~}xmj dpmhm dj ae~ladjpmj ejtawj j FTDM%}l}a jp ~}xmj tdjhmj pfl}l IJXF, jdmjtxj~pmt}~}impm mtxm gjltj? ~pai ae~ladjpmj FTDM, IJXF hfwmhmtxm dj pmt~mdxj f dffphfijxj jDfidm~x}l}a tj} Txpjxmbad jdmmj hm dff~mpjpm d} aitxax}xaalm m}pf~mim ai jtab}pjpmj ~jdaa ai

  M}pf~j3 ai jdmljta xae~ m{atxj jpb}emix}l dj FTDM i%jp jwmj dj~jdaxjxmj hm j gjdm gjxj taib}pjtax}jxama, aixp}djx ejofpaxjxmj jdfph}palfp aixpm dmlm hf}j ~jpxa j} gftx ~pfwfdjxm hm jemiaixjpmjd} }xalazjpmj gfpxma hm djxpm IJXF)

  ^fta`alm tdmijpaa

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  24/27

  Mtdjljhjpmj dpazma d} jo}xfp}l FTDM%}l}a mtxm dmj eja lj aihmeJij tfl}xam +m{dm~xjih dmjha~lfejxadj! hm ae~}impm j ~jdaa ai Cftfwf, jheaxjih dj P}taj jp ~}xmj tj j`[email protected]}l ai tdkae`}l emixaimpaa pfl}l}a pmbafijl) Pmi}ixjpmj i%jp ga }ij bpjwj ai djz}l ai djpmCftfwf jp ga f~paxj tj ata hmdljpm aihm~mihmixj ta A t%jp dfigmpa f j}xfifeam ljpbaxj) M{atxj ~}xaim

  hjxm aitj djpm tj dfigmpm dpmha`alaxjxm }i}a jtxgml hm tdmijpa} tae~lj m{atxmixj j }ima gfpxmFTDM ai E}ixmimbp} mtxm }i jpb}emix ait}gadamix)

  Ae~ladjpmj FI], DTDM^jij ai efemix}l hm gjxj FI] t%j ae~ladjx d} hfjp xpma pmzfl}xaa ::7>, ::11, :0>4 ai dfigladx}lhai Cftfwf) Xfjxm dmlm xpma pmzfl}xaa meatm ai ejpxam, tm~xme`pam ta pmt~mdxaw fdxfe`pam :11;dfihjeij jdxa}ialm hai A}bftljwaj ta dmp Jpejxma hai Cftfwf tj tm j`xaij hm lj jdxm hm xmpfpate)Dj ta ai djz}l Apjc%}l}a, Dfitala}l}a hm Tmd}paxjxm dmpm A}bftljwama tj jheaxj ta tj i} ae~amhadmjdxawaxjxmj f`tmpwjxfpalfp aixmpijxafijla) F jlxj ~pf`lmejxadj feia~pmzmixj ai jdmtxm pmzfl}xaa mtxmdmj j pmt~mdxjpaa hpm~x}palfp fe}l}a, bpjwj ai dfihaxaalm ai djpm ejtjdpm jlm ~f~}ljxama dawalm haizfij dfixai}j tj j~jpj l}ia hm%j pjih}l h}~j meaxmpmj pmzfl}xaalfp)

  Dfigladx}l hai Cftfwf j ae~ladjx, jtj d}e je jpjxjx, eja e}lxm fpbjiazjxaa aixmpijxafijlm) Ai~fgahj gj~x}l}a dj @mlbpjh}l t}txaim ai dfixai}jpm dj jdmjtxj mtxm f jgjdmpm aixmpij, i} ~fjxm gaabifpjx ~fxmixajl}l hm m{xaihmpm j dpazma ai zfij, eja jlmt jwjih ai wmhmpm ~fzaxaj dmlfpljlxm~pfwaidaa a}bftljwm djpm jp ~}xmj hfpa tmdmta}imj hm m{me~l} E}ixmimbp}) Xpm`}am hmjtmemimj jeaixax gj~x}l dj Cftfwf mtxm pmba}imj d} dfidmixpjpmj dmj eja ejpm hm lfd}axfpaeaifpaxjpa hai M}pf~j i} eja m{atxj iada f pmba}im jxjx hm aixaitj djpm tj ja`j f ~fihmpm hm 1>-hai ~f~}ljxam j~jpxaijih }ima eaifpaxjxa) Hm jtmemimj, ai j`fphjpmj dpazma xpm`}am f`tmpwjxj djpmjp ~}xmj ga aixmixaj ~m xmpemi l}ib j jl`jimzalfp hai Cftfwf) D} xfjxm dj gfjpxm }tfp daimwj t%jp~}xmj bjiha lj jla~apmj Cftfwf lj Jl`jiaj h}~j tmdmta}imj hm A}bftljwaj, jdmjtxj ~fta`alaxjxm mtxmhmtx}l hm bpm} hm ~pmwjz}x ~m xmpemi td}px Jl`jiaj jwJih f dfihaxam mdfifeadj ~j}~mpj, eja~pfjtxj dkajp hmdjx dmj j Cftfwf mtxm bpm} hm dpmz}x dj jp ~}xmj dfitxax}a f jxpjdxam ~mixp}~f~}ljxaj hai Cftfwf ai ~l}t, xmihaixj ai pJih}l pmg}bajxalfp jl`jimza hai Cftfwf i} mtxm dmjhm j g}ba ai Jl`jiaj, da hm j tm pjt~Jiha ai jlxm ~jpxa jlm M}pf~ma)

  Jwjih ai wmhmpm jdmtxm jpb}emixm, dfitahmp dj dmj eja `}ij jlxmpijxawj ~mixp} pmtxj`alapmj ~jdaaai zfij jp ga jdmmj j pmaixfjpdmpaa lj dfihaxaj hm j}xfifeam ~pmzmixj ai :1;1)

  Dfidl}zaa

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  25/27

  Lj f ~pae ~pawapm jjhjp, ~jpm d ~paida~jlj dj}z j az`}diapaa a ~mp~mx}paajdmtxfp dfigladxm mtxm dmj mxiad ae~fta alaxjxmj }ifp ~f~}ljaa hagmpaxm hai ~}idx hm wmhmpmmxiad, d}lx}pjl a pmlabaft hm j xpa e~pm}i)

  i Xpjitiatxpaj, mtxm wfp`j hm pmg}z}l p}alfp a }dpjaimialfp hm j gjdm ~jpxm haixp%}i Txjxeflhfwmji3 i Ijbfpif%Cjpj`jdk, jpemiaa i} eja wfp t xpajtd i Txjx}l jzmp3i xae~ dm, i

  Dmdmiaj, }i ~f~fp ip}hax mxiad d} dmlm hai Jtaj Dmixpjl, pmg}z idjhpjhpmj ixp%f Gmhmpjam gjhm djpm i} tm taexm j~pf~ajx) Djz}palm jpemji a dmdmi ~pmzaix, i ~l}t, a f dfe~fimixpmlabafjt)

  Hjd ~pawae dfigladxmlm pmt~mdxawm haixp%f ~mpt~mdxaw mxiad, jx}ida ~}xme ahmixagadjphdaialm lfp i xpmdmpmj hm lj f lfbad hm ae~mpa}, i djpm ~pf`lmej lae`aa a j mxiama mtxmtmd}ihjp a i djpm lfajlaxjxmj mpj hmhadjx }ima haijtxaa a, eja pmdmix, }ima ahmflfbaa +)))!, ljf lfbad hm txjx ijafijl00 Jdmjtx lfbad tm aitai}mjz i t~ja}l gftxmlfp ae~mpaa fhjx d}pmfpbjiazjpmj jheaiatxpjxaw%xmpaxfpajl ~m dpaxmpaa mxiadm j ]PTT%}l}a djpm idm~m i :108 dih tmdpmmjz Pm~}`ladj Tfdajlatx Tfwamxad J}xfife Eflhfwj, ~pmd}e a Pmba}imj

  J}xfife Ijbfpif%Cjpj`jdk +i aixmpafp}l Jzmp`jaoji}l}a!, ajp, eja xpza}, Pm~}`ladj TfdajlatxTfwamxadJ}xfife Dmdmi%Aib}mxaj)M{atx j}xfpa djpm t}tai it d ~paida~jlj pja}im hai t~jxmlm dfigladxmlfp ibkmjxm

  hai t~ja}l m{%tfwamxad i} mtxm }ij mxiad, da mdfifead? hatd}pt}l mxiad mtxm f tae~laitxp}emixjlazjpm ~mixp} j hj lmbaxaeaxjxm l}~xma hm tmdmta}im)04

  ^mptatxmij a ibkmjpmj dfigladxmlfp jp gjwfpazj mlaxmlm ~flaxadm txj`alaxm i jdmtxm pmba}ia,~pmd}e a pmmlmlm ejgafxm dfitxp}axm i o}p}l jdmtxfpj)

  J}xfpaa t}tai ahmmj d itma ~palm ae~ladjxm i dfigladx j} aixmpmt}l dj jdmtxj t tm~mp~mx}mzm) Dfigfpe l}a Hjwah Cmmi, m ~fta`al dj iada }ij haixpm ~pa t i} hfpmjtd hm gj~x tdxabm, ~mixp}d it}a dfigladx}l mtxm dml djpm lmbaxaemjz jda}ialm dpaeaijlm jlm mlaxmlfp

  dfih}dxfjpm Rjlxmp J) Cme~ t}taim d jdmtxm dfigladxm t}ix aitxp}emixjlazjxm hm ~mptfijom ~mdjpm ml lm i}emxm "jixpm~pmifpa mxiada, a djpm }xalazmjz hatd}pt}l ijafijlatx ~mixp} j%a jxaibmtdf~}pa mdfifeadm a hm ~}xmpm Jdmtxm ~mptfijom ~fx ga jxx hai xj`pj tm~jpjxaxalfp, dx a hai dmjj mlaxmlfp ~flaxadm hai Txjx}l gj hm djpm tm hfpmxm tmdmta}imj)

  "]i efxaw ~mixp} djpm i} t%j} gd}x ~pmj e}lxm ~pfbpmtm i pmzflwjpmj }ifp jtxgml hm tax}jaa~fjxm ga jdmlj d ji}eaa eme`pa aigl}mia ja j}xfpaxalfp dmixpjlm hai txjxmlm hmdjpm t%j} tm~jpjxjdmtxm pmbae}pa dwjta%txjxjlm ~pfgax hm ~m }pej tax}jama hm gj~x +)))! Gfpm aigl}mixm +hm ljfgadajla hm pjib ijlx ~i lj bpiadmpa! ~fx t idjtmzm }i ~pfdmix hai wmiax}palm f`ai}xm hmpmba}ialm tm~jpjxatxm, ~fx ~paea eax, tj} ~fx }xalazj txjx}x}l je`ab}} jl aijead}l}a ~mixp} j tmjibjoj a ma i jdxawaxa h}`afjtm)

  H}~ d}e jpb}emixmjz Hfw Lqidk,hjp a jla j}xfpa ~pmd}e Oji}tz @}bjotca, P}taj a%jj}xf~pfdljejx hpm~x}l hm j tm ae~ladj i }imlm hai jdmtxm dfigladxm i djlaxjxm hm ~mjdm%cmm~mp, ~pai aixmpemha}l Dfe}iaxaa Txjxmlfp Aihm~mihmixm,jdmtxj gaaih }i eaolfd ~pai djpm mj jpm}ax t dfixpflmzm hmtg}pjpmj a tax}jaj hm ibkmjpm j dfigladxmlfp ) Aixmpmt}l P}tama mtxm

  00 Flawampa PFQ, If}j Jtam Dmixpjl )), dax), ~)8:04 Rjlxmp J Cme~ )jpx)dax)

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  26/27

  lmbjx hm ~txpjpmj dfixpfl}l}a jt}~pj wmdaixaa tjlm j~pf~ajxm ~paida~jl}l ma tdf~ hm ~flaxadm{xmpi hai jiaa hm tl`ada}im jddmix}jx jpmbae}l}a hm lj Eftdfwj +:11:%:118!)

  Jtxgml, ~pai emiaimpmj hm xp}~m i Xpjitiatxpaj, P}taj pm}m xm t jemiaim i jdmlja xae~ Pm~}`ladj Eflhfwj a ]dpjaij d} djpm tm iwmdaimjz jdmtx xmpaxfpa}3 dfigladxmlm hai Ftmxaj aJ`kjzaj t}ix aitxp}emixjlazjxm ~mixp} j dpmj aitxj`alaxjxm i Bmfpbaj a j e~amhadj j~pf~ampmj

  jdmtxmaj hm Fddahmix, ajp ~fzaaj je`ab} j P}tama i ~pf`lmej Ijbfpif%Cjpj`jdk mtxm }xalazjx~mixp} j aim i jk jxx Jpemiaj, dx a Jzmp`jaoji}l, djpm a%j} emiai}x f jxax}haim gjwfpj`algj hm P}taj i t~mpjij d jdmjtxj lm wj t}taim, lj }i efemix hjx, dj}zj)

  @a`lafbpjgam?

  :)xmgjif B}zzaia%Pmjlate a pmljaa aixmpijafijlm,Mhax}pj)Aitxax}x}l)M}pf~mji,@}d 0>>>

 • 7/30/2019 Conflicte inghetate in spatiul european

  27/27

  0)Jhpaji j}l Alamtd}%Aixpfh}dmpm i ~flaxflfbam,Mhax}pj)Jll Mttmixajl,@}d 0>>4

  4)Wjtalm Taealmji}%Dfigladxm jtaemxpadm,Mhax}pjXf~ Gfpe ,@}d 0>::

  8) Txji ^mxpmtd}%Jemiaipa ~paejpm,Mhax}pj Ealaxjp,@}d 0>>;

  =)Eji}jl hm pmljaa aixmpijafijlm%Eapfa} a ]ib}pmji},Mh)^flapfe,Aja 0>>7

  7):>)Hmpmc ]prai%Atxfpam a ~flxad m}pf~mji%:18=%:11=3Mh)Aitxax}x}l M}pf~mji,Aja 0>>>