Çimento Üretimi

Post on 30-May-2018

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 imento retimi

  1/27

  MENTO NASIL RETLR ?

  TA OCAI VE

  TAKIRAN TESS

 • 8/14/2019 imento retimi

  2/27

  TA OCAI VE TAKIRAN TESS

  TAOCAI VE TAKIRANTESS

  Kalker, kil, demir cevheri,tras ve alta ocaklarndangnde binlerce ton malzemekartlmaktadr. Patlayc

  veya kepe ile kartlan blokparalar damperli kamyonlarlatanmakta, ekili krclar(konkasrler) de bir ya dabirka admda krlmaktadr.

  KONKASR(TAKIRAN)

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  3/27

  Kalker (Kire ta)

  Tersiyer yal kire ynnden zengin (kimyasal bileiminde asgari%90 CaCO3 ihtiva eden) minerallere kalker (kireta) denir veCaCO3 eklinde gsterilir. Klinker retimi iin tm jeolojikbiimlerdeki CaCO3 uygundur. Kalkerin en saf ekilleri Kalsit veAragonittir. Kalker ve tebeir ise en fazla yaygn olanekilleridir. Mermer ise kalsitin gzle grlen taneli kristal yaplcinsidir. Kalkerin sertlii 3, zgl arl 2,5-2,7 gr/cm3'tr. Yeraltsularndan travertenler eklinde, deniz ya da tatl sulardan isekimyasal, organik veya mekanik kelme sonucu kalker yataklaroluur. Tali derecede deiik madde ve bileiklerin iindeyeralmas nedeniyle orjinal halde sar, kahverengi ve siyah

  renklerde grlebilir. imento hammaddesi olarak kullanlan kalker yataklarnnfabrikaya yakn olmas, ocak iletmesinin kolay olmas, dkrutubet iermesi ve homojen zellik tamas imento retimmaliyetlerini etkileyen en nemli faktrlerdir.

 • 8/14/2019 imento retimi

  4/27

  Demir Cevheri

  Doada demir cevheri en ok hematit olarakbulunmaktadr. Hematit krmz renklidir veimento sanayiinde kullanlmaktadr. Mol

  arl 150.68, younluu 4,9-5,3 gr/cm3tr.Ergime noktasnn saptanmas mmkn deildir.nk atmosferin artlar altnda stlanFe2O3lik znmekte ve oksijen ile manyetik

  duruma gelmektedir. Amorf durumda bulunancevherin rengi krmzya alar.

 • 8/14/2019 imento retimi

  5/27

  Alta (CaSO4.2H2O)

  Alta, eski jeolojik devirlerde kurak ve yar kurak iklimblgelerinde kelmi tortul ktleler arasnda grlrler.

  Doada masif ktle eklinde, ayrca bitm, kil, kiretave demir oksitle kark halde bulunur. kelmi tortulktleli bir mineral olduu iin asitlerde kolaycaznmez. Sertlii 2,0 - 2,4; zgl arl 2,2 - 2,4gr/cm3dr. Alta (CaSO4.2H2O) kimyasal forml ileifade edilir ve 120 0C'de bir miktar suyunu kaybederek

  de hidratasyona urar. Klinkere % 3-5 arasnda alta ilavesi imentonun

  donma - balama bitiini kontrol altna almak iindir.Alta miktarnn azl kadar fazlalnn da donmasresinin abuklatrlmasnda rol vardr. Onun iin

  belirli oranda ilavesi arttr.

 • 8/14/2019 imento retimi

  6/27

  Tras

  Tras TS 25e gre kendisi hidrolik balayc vasf olmayan fakatince tlm kire veya imento gibi maddelerle sulu ortamda

  kartrld takdirde balayc maddeler tekil edebilen vekartrld imentoya kimyasal mukavemet kazandran volkanikbir kayatr.

  Tras imentoda katk olarak kullanlan tabii puzolanlarn trakiandezitik tf olarak tannan en nemli blmn oluturmaktadr.

 • 8/14/2019 imento retimi

  7/27

  Farin

  Farin; kalker, marn, demir cevherinin belirli oranlardakartrlp tlmesinden elde edilen yarmamlrndr.

  imento klinkeri ierisindeki CaO, SiO2, Al2O3,

  Fe2O3 gibi maddelerin miktarlar arasnda, iyi birklinker meydana gelmesi iin belli oranlarn olmasgerekir. Bu oranlara modl denilir. Modllerindeerleri klinkerin dolaysyla da imentonun kalitesinitayin ettii kadar pime artlarn da gsterir.

  Modller klinkerin kimyasal analizlerinden hesaplanr.

 • 8/14/2019 imento retimi

  8/27

  Klinker

  Klinker; gayet ince tlm byk bir ksmn kalsiyum oksit (CaO), silisyum dioksit (SiO2) ve azmiktarda alminyum oksit (Al2O3) ile demir oksitin (Fe2O3) tekil ettii hammaddelerin homojen bir

  karmnn en az sinterlemeye kadar piirilmesi neticesinde elde edilen yar mamul bir maddedir. Pime esnasnda meydana gelen reaksiyonlar yle sralayabiliriz. Suyun buharlamas ~ 100 0C Kildeki kristal suyun buharlamas ~ 500 0C ve st Magnezyum karbonatn ayrmas ~ 600-700 0C Kalsiyum karbonatn ayrmas ~ 825-900 0C ve st Kire ve kilin birlemesi ~ 800 0C de balar ve 1450 0C de tamamlanr. Aralarnda ufak tefek ayrlklar bulunmakla beraber pek ok aratrmac bu reaksiyonlarn sralanmasn

  kabul etmektedir. Serbest suyun buharlamas abucak tamamlanr ve ergime ile kimyasal reaksiyonlar balar. Dner frnlar genellikle %3-4 meyilli olarak yerletirilmi klinker piiricileridir. Frn dnmesi ile

  ierideki mal srtnme ile yukar doru kar ve srtnme kuvvetinin yenildii noktada, frn eimineuygun olarak aa der. Her k ve inite frn ap ile eime bal olarak mal bir miktar ilerleyerekfrn boyunca hareket eder.

  Frn iinde klinkerleme 1450 0C civarnda zinter blgesinde meydana gelir. Zinter sonunda klinkersoutma blgesine geer. ~ 1250 0C civarnda klinker frndan soutmaya dklr. Klinker en fazla 20dakikas zinter blgesinde olmak zere yaklak 1 saat iinde frn terkeder.

  Klinkerin temel yapsn tekil eden bileikler aada verilmitir. Bu bileikler klinkerin kimyasalanalizlerinden teorik olarak Bogue formlleri ile veya X-nlar difraktometresinde minerolojik olaraktesbit edilir.

  Trikalsiyum silikat 3CaO.SiO2 veya C3S-Alit Dikalsiyum silikat 2CaO.SiO2 veya C2S-Belit Trikalsiyum aluminat 3CaO.Al2O3 veya C3A-Selit Tetrakalsiyum alminoferrit 4CaO.Al2O3.Fe2O3 veya C4AF-Kahverengi Millerit Bu 4 ana bileikten baka az miktarda serbest kire CaO, magnezyum oksit MgO, kkrtl bileikler ve

  alkaliler bulunur. Klinker hzl ve ani soutulmal, tozsuz ve granle olmaldr.

 • 8/14/2019 imento retimi

  9/27

  N HOMOJENE SSTEM

  DERMEN

  TAKIRAN

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  10/27

  DERMEN

  TAKIRAN

  HOMOJENE SSTEM

  N HOMOJENE SSTEM

  Malzemeler bir tamaband vastasyla stokalannda biriktirilmekte veen dzgn kompozisyonuelde etmek iin nhomojene sistemikullanlmaktadr.

  N HOMOJENE SSTEM

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  11/27

  DERMEN

  DERMEN

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  12/27

 • 8/14/2019 imento retimi

  13/27

  HOMOJENLETRME SLOLOLARI

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  14/27

  HOMOJENLETRME SLOLOLARI

  HOMOJENLETRME SLOLOLARIHOMOJENLETRME

  SLOLARIByk llerdeki silolardamuhafaza edilen toz(farin)basnl hava ilekartrlarak

  homojenletirilmektedir.

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  15/27

  FLTRE SSTEM

  HOMOJENLETRMESLOLOLARI

  FLTRE SSTEM

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  16/27

  FLTRE SSTEM

  FLTRE SSTEM

  HOMOJENLETRMESLOLOLARI

  FLTRE SSTEM

  evreye yneliknerdeyse hi atkolmamasn salayantozlarn filtreedilmesine ynelik

  elektroflitre ya datorbal sistemikullanlmaktadr.

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  17/27

  N ISITMA KULES

  FLTRE SSTEM

  HOMOJENLETRMESLOLOLARI

  N ISITMA KULESMENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  18/27

  N ISITMA KULES

  FLTRE SSTEM

  HOMOJENLETRMESLOLOLARI

  N ISITMA KULES

  N ISITMA KULES

  n Istma Kulesi ndefarinin reaksiyona hazrhale gelmesi iin nem vekarbondioksitin ayrlmassalanmaktadr. Teorik

  olarak 850 Co scaklakadar stma ilemi yaplrmalzeme dner frnagnderilecek hale getirilir

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  19/27

  DNER FIRIN

  DNER FIRIN

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  20/27

  DNER FIRIN

  DNER FIRIN

  DNER FIRIN

  Klinkerleme Reaksiyonu,yksek kapasiteli bir brlrtarafndan beslenen silindireklindeki dner frn iindegereklemektedir. Alevin ss1900 ila 2000 Co yeulamaktadr. 1000 Cocivarnda frna giren farinreaksiyon scaklna ulaanakadar ortalama 4% eimlifrnda brlre doru ilerler ve

  yaklak 25 % eriyik malzeme

  eklinde yuvarlanarak fndk,ceviz byklndetopraklam yeilimsi-grirenkte imento ara rn olanklinkeri oluturur.

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  21/27

  SOUTUCU

  SOUTUCU

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  22/27

  SOUTUCU

  SOUTUCU

  SOUTUCU

  Frn ierisindeneriyik halde 1200 Cscaklndakiklinker ,zgaralararasndan hava

  flemesi olan vedevir hz kscaklna greayarlanabilen birsoutucu araclile ortam

  scaklna getirilir.

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  23/27

  KLNKER DEPOLARI

  KLNKER DEPOLARI

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  24/27

  KLNKER DEPOLARI

  KLNKER DEPOLARI

  KLNKER DEPOLARI

  Klinker ya dome

  eklindeki stokalanlarnda ya dayksek kapasitelisilolarda muhafazaedilir.

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  25/27

  MENTO SEVKYATI

  MENTO SEVKYATI

  MENTO DERMEN

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  26/27

  MENTO SEVKYATI

  Binlerce tonluk silolardamuhafaza edilen imento yadkme olarak ya da torbaeklinde teslim edilmektedir.

  Dkme imento teslimat iin zeltankerli aralar bir kantarzerinde durur ve tankeringiriine denk gelen teleskopikboaltma oluklar yardm iledoldurulur. Otomatik bir sistemdolumu kontrol eder ve merkezibilgisayara irsaliye ve fatura iingerekli olan verileri iletir.

  MENTO SEVKYATI

  MENTO SEVKYATI

  MENTO DERMEN

  MENTO NASIL RETLR ?

 • 8/14/2019 imento retimi

  27/27PAKETLEME

  PAKETLEME

  imentonunpaketlenmesi zeldner makineleraracl ilegerekleir. Kapakl

  torbalar kendiliindenkapanr ve bir bantvastasyla grevlileraracl ile aralaraaktarlr.

  PAKETLEME

  MENTO NASIL RETLR ?