budowa wewn™trzna komputera/interfejsy .budowa wewn™trzna komputera/interfejsy komputer...

Download Budowa wewn™trzna komputera/interfejsy .Budowa wewn™trzna komputera/interfejsy Komputer jest urz…dzeniem,

Post on 01-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Budowa wewntrzna komputera/interfejsy

Komputer jest urzdzeniem, na ktre skadaj si nastpujce czci:

procesor

pyta gwna

Napd Optyczny CD-ROM

stacja dyskietek

pami RAM

twardy dysk

karta graficzna

karta sieciowa

nagrywarka (CD, DVD)

zasilacz

1. Procesor

Najwaniejszy element komputera stanowi jego procesor, a wic ukad scalony sterujcy

przetwarzaniem i przepywaniem informacji w systemie komputerowym. Procesor stanowicy serce

komputera, znajduje si w specjalnym gniedzie na pycie gwnej.

wentylator procesora stanowi urzdzenie chodzce ten procesor, ktre znajduje si na

radiatorze; wentylator wymusza ruch powietrza wok powierzchni radiatora poprzez

zwikszanie odprowadzania ciepa z radiatora; praca dzisiejszego procesora powoduje tak

du ilod ciepa, e wymaga on wanie wentylatora, a zatrzymanie jego pracy prowadzi do

uszkodzenia ukadu wskutek przegrzania

radiator to element (bd zesp elementw), ktry odprowadza nadmiar ciepego powietrza

z elementu, z ktrym si styka do otoczenia

Pyta gwna

Pyta gwna stanowi podstaw komputera, gdy to wanie do niej s podczane lub montowane w

okrelonych gniazdach wszelkie istotne czci skadowe komputera. Umoliwia on poszczeglnym

elementom komputera wzajemnie si komunikowad i wsppracowad, a jej jakod odpowiada za

stabilnod systemu oraz moliwod rozbudowy komputera. Na pycie gwnej komputera mieszcz si

zcza procesora, pamici operacyjnej i kart rozszerzajcych.

Napd Optyczny (CD-ROM)

Napd optyczny stanowi urzdzenie, odczytujce dziki wizce lasera dane z nonikw:

CD (-R, - W)

DVD (-R, -RW, +R, +RW)

Blu-ray

Napd optyczny moe byd poczony z komputerem interfejsami ATA/IDE, SATA lub SCSI. Jego

prdkod jest podawana w wielokrotnoci podstawowej prdkoci 1x odpowiadajcej przepustowoci

150 kB/s - w przypadku napdw CD bd 1350 kB/s - w przypadku napdw DVD (przykadowo:

maksymalny transfer CD - ROM u 8x to 1,2 MB/s). Do komputera moe zostad podczona

nagrywarka ktra suy nagrywaniu wasnych pyt . Dziki nagrywarce mona np. stworzyd kopi

zawartoci dysku twardego czy nagrad pyt z muzyk.

Stacja dyskietek

Stanowi jeden ze sposobw przenoszenia informacji, ktre zapisane na dyskietce mog byd

przenoszone i odczytywane przez inne komputery. Dyskietki mieszcz od 360 KB a do 1.44 MB

informacji.

Pami RAM

Pamid RAM stanowi pamid robocz komputera, na ktrej przechowuje si dane niezbdne dla

pracy komputera. Jednak zawartod tej pamici jest ulotna - znika w momencie odczenia

komputera od zasilania. Odrbn pamid RAM posiada karta graficzna.

Dysk twardy

Twardy dysk przeznaczony jest do przechowywania danych, jednak w odrnieniu od pamici RAM,

jego zawartod pozostaje niezmieniona mimo wyczenia komputera. Pojemnod dysku twardego

podawana jest w gigabajtach (GB).

Karta graficzna

Karta graficzna jest elementem komputera tworzcym sygna dla monitora. Jej podstawowe zadanie

to przechowywanie informacji dotyczcych tego, jak powinien wygldad ekran monitora oraz

informacji na temat sterowania monitorem. Wanie dziki karcie graficznej mona na komputerze

narysowad odcinek, trjkt, wielobok oraz wypenid je danym kolorem bd wzorem. Znaczna czd

kart graficznych posiada take wbudowane funkcje, ktre uatwiaj tworzenie obrazu przestrzeni

trjwymiarowej.

Karta sieciowa

Karta graficzna suy przeksztacaniu pakietw danych w przesyane w sieci komputerowej sygnay.

Wszystkie karty sieciowe posiadaj swoje wasne, niepowtarzalne adresy fizyczne, znane jako adresy

MAC (Media Access Control). Adres ten jest przyporzdkowany w chwili produkcji karty przez

producenta oraz umieszczony w pamici ROM (wspczesne karty maj moliwod zmiany tego

adresu).

Karta dwikowa

Karta dwikowa jest urzdzeniem umoliwiajcym rejestracj, przetwarzanie oraz odtwarzanie

dwiku na komputerze.

VGA/D-sub DVI S-Video

Ethernet

Wi-Fi

Zasilacz

Zadaniem zasilacza jest dostosowywanie prdu pyncego w sieci elektrycznej do komputera. Istniej

dwa rodzaje zasilaczy:

modem wewntrzny, ktry jest instalowany wewntrz komputera w postaci karty

modem zewntrzny, ktry jest podczany do komputera, stanowicy oddzielne urzdzenie

Kada czd komputera moe zostad wymieniona, odpowiednio do potrzeb czy upodobao jego

uytkownika, a samodzielne skadanie komputera stanowi dod prost czynnod. Kady komputer

oprcz sprztu, wymaga rwnie zainstalowania odpowiedniego oprogramowania, co rwnie

dotyczy nowych kart rozszerzajcych oraz urzdzeo zewntrznych, ktre s sterowane przez

sterowniki.

Zcza dyskw na pycie gwnej

ATA (ang. Advanced Technology Attachments) rwnolega magistrala komputerowa, suca do

komunikacji do komunikacji z urzdzeniami pamici

masowej, takimi jak dyski twarde, napdy optyczne i

tamowe. Uywa si take zamiennie skrtu IDE (ang. Integrated Drive Electronics)

Serial ATA (ang. Serial Advanced Technology Attachment,

SATA) szeregowa magistrala komputerowa, suca do komunikacji z urzdzeniami pamici masowej, takimi jak dyski

twarde, napdy optyczne i tamowe. SATA jest bezporednim

nastpc rwnolegej magistrali ATA.

Interfejsy wejcia-wyjcia

1. PS-2 (mysz)

2. PS-2 (klawiatura)

3. D-sub/VGA (zcze wideo komputer-monitor)

4. DVI (zcze wideo komputer-monitor)

5. S-video (ang. Separated Video), oddzielny sygna wizyjny standard przesyania sygnau

wizyjnego

6. Ethernet

7. USB

8. Porty szeregowe w komputerze wykorzystywane si zwykle do podczania "strumieniowych"

urzdzeo zewntrznych takich jak myszy, klawiatury, modemy, urzdzenia pomiarowe.

9. Analogowe wejcie audio. (line-in)

10. Analogowe wyjcie dla gonikw albo suchawek, w systemach wielogonikowych wyjcie

dla przednich gonikw

11. Analogowe wejcie dla mikrofonu.

12. Zasilanie

USB Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprztowego portu komunikacyjnego komputerw, zastpujcego stare porty szeregowe i porty rwnolege.

Port USB jest uniwersalny w tym sensie, e mona go wykorzystad do

podczenia do komputera wielu rnych urzdzeo (np.: kamery wideo, aparatu

fotograficznego, telefonu komrkowego, modemu, skanera, klawiatury,

przenonej pamici itp). Urzdzenia podczane w ten sposb mog byd

automatycznie wykrywane i rozpoznawane przez system, przez co instalacja

sterownikw i konfiguracja odbywa si w duym stopniu automatycznie.

Na zdjciu s widoczne wtyczki: microUSB (1), miniUSB (2), zcze mskie typu B (3), zcze eoskie

typu A (4), zcze mskie typu A (5). Wtyczki microUSB i znacznie popularniejsze miniUSB stosuje si

m.in. w dyktafonach, odtwarzaczach MP3/MP4, aparatach fotograficznych i telefonach. Zcze USB

typu B jest uywane w drukarkach, skanerach, urzdzeniach wielofunkcyjnych, a najpopularniejsze,

typu A, w wikszoci urzdzeo USB. Zcze eoskie typu A

maj rnego rodzaju przeduacze USB.

USB 3.0 przypomina kable starszej wersji standardu i jest z

nimi kompatybilny.

FireWire to standard cza szeregowego umoliwiajcego szybk komunikacj i synchroniczne usugi w czasie rzeczywistym. FireWire jest szeregow magistral

oglnego przeznaczenia, jednak ze wzgldu na promowanie jej przez Apple jako

wyjtkowo multimedialnej oraz ze wzgldu na powszechne stosowanie w

kamerach jest kojarzona prawie wycznie z kamerami cyfrowymi.

DVI (ang. Digital Visual Interface) - standard zcza pomidzy kart graficzn a monitorem komputera.

HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) interfejs sucy do przesyania cyfrowego, nieskompresowanego sygnau audio i wideo.

HDMI pozwala czyd ze sob dowolne, zgodne ze standardem, urzdzenia audio/wideo takie jak

odtwarzacze DVD, Blu-ray, konsole gier, komputery, monitory i telewizory cyfrowe

Micro HDMI typ D to coraz czciej spotykana odmiana zcza HDMI, stosowana przede wszystkim w

urzdzeniach mobilnych (tablety, smartfony) a take niektrych kamerach i aparatach,

VGA/ D-Sub - zcze do podczenia analogowych urzdzeo video. Typowo jest wykorzystywane do monitorw komputerowych. Dziki transmisji oddzielnymi przewodami ekranowanymi sygnaw RGB i synchronizacji zapewniaj najlepsze poczenia w klasie urzdzeo analogowych.

S-Video (Separate video)

S-Video - Standard poczeo opracowany dla magnetowidw VHS, czsto wykorzystywany do czenia innych urzdzeo video. Kabel skada si z osobnych ekranowanych przewodw dla sygnau luminancji (Y) i chrominancji. (C) Posiada may okrgy wtyk z czterema pinami. Sygna fonii przesyany jest osobnym kablem.

Wyjcie kompozytowe (CINCH/AV connector)

Wejcie kompozytowe - najbardziej popularne zcze istniejce w wikszoci urzdzeo audio-video. Osobnymi przewodami audio i video przesyany jest sygna fonii i zespolony sygna wizji. Przewody maj impedancje 75 ohm i zakooczone s wtykami RCA (cinch). Jakod sygnau video jest nisza od innych standardw i zaley od dugoci kabla.

DisplayPort uniwersalny interfejs cyfrowy. Gwnym zamierzeniem nowego standardu jest poczenie komputer-monitor lub komputer-system kina domowego (w tym projektory, wielkoformatowe wywietlacze, telewizory itp.).

Ethernet - technika, w ktrej zawarte s standardy wykorzystywane w budowie gwn