chłodzenie komputera

Download Chłodzenie komputera

Post on 06-Jan-2016

20 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chłodzenie komputera. Nadmierne ciepło komputera. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Chodzenie komputera

 • Nadmierne ciepo komputeraKomputery s niemale wszdzie. Su czowiekowi ju niemale w kadej dziedzinie ycia. Obecne s nie tylko w biurach czy rnych maszynach, ale nawet w samochodzie, telewizorze, pralce czy naszych telefonach komputerowych. Komputery jak kade maszyny wydzielaj ciepo. Jest to jeden z problemw tych urzdze. Ciepo to moe by szczeglnie mczce gdy wydziela si w zbyt duych ilociach. Przykadem takim mog by biura, gdzie komputerw stoi od kilkunastu do kilkudziesiciu sztuk. Kady z nich w czasie pracy nagrzewa si i wydziela ciepo, co nie sprzyja atmosferze biurowej

 • Chodzenie dysku twardegoOkazuje si i nawet wspczesne dyski twarde, potrzebuj chodzenia. Jednym z takich produktw jest wentylator przeznaczony do chodzenia dyskw. Wentylatory takie montuje si w obudowie nad dyskiem twardym. Dwa wentylatory zamontowane na specjalnych wodnych oyskach gwarantuj bardzo cich prac. oyska te take to gwarancja ywotnoci, wentylator taki jest w stanie dziaa nieprzerwanie przez ponad pidziesit tysicy godzin. Dodatkowe chodzenie dysku twardego chroni go przed przegrzaniem co jest bardzo wanym czynnikiem w prawidowej pracy komputera.

 • Chodzenie procesora Procesory ju od samego pocztku byy chodzone przez radiatory. W przypadku maych procesorw radiatory byy wystarczajce jednak wraz z rozwojem techniki procesory wymagay coraz to lepszego chodzenia. Pojawiay si wszelkiego rodzaju wentylatory, najpierw mae potem coraz wiksze. W kocu zaczto czy radiatory z wentylatorami co dawao bardzo dobr wydajno i obniao poziom haasu w komputerze. Dziki takiemu zastosowaniu procesory utrzymyway swoj temperatur co pozwalao im na najbardziej wydajn prac.

 • Chodzenie kart graficznychW dawniejszych komputerach, chodzenie nie byo potrzebne, karty graficzne byy o sabej mocy lub te korzystay z procesora caego komputera. Dzisiaj na kartach graficznych stosuje si oddzielne procesory, ktre musz mie swoje chodzenie. Pocztkowo do chodzenia procesora uywao si samych radiatorw, wraz z rozwojem kart graficznych zaczto uywa wentylatorw. Dzisiaj najlepsze karty graficzne korzystaj z chodzenia radiatorw oraz zamontowanych na nich radiatorw.

 • Chodzenie pamici ram Dobrze schodzona pami operacyjna to o wiele wiksza wydajno i stabilno systemu. W czasie pracy pami moe si bardzo nagrzewa, przewanie wtedy gdy wykonuje zbyt wiele zada. Dlatego te naley zadba o jej schadzanie. Jednym z produktw mog by specjalne wykonane radiatory z miedzi, przez firm AAB Cooling. Tym razem oferuje nam miedziane radiatory, ktre montujemy na kociach pamici za pomoc specjalnej tamy termo-przewodzcej. Tama ta zapewnia dobre poczenie radiatora z koci pamici oraz odpowiednie odprowadzenie ciepa.

 • Chodzenie wodne - chodzenie elementw mechanicznych lub elektronicznych przy uyciu ukadu, w ktrym medium transportujcym ciepo jest woda. Systemy chodzenia wodnego s stosowane m.in. w samochodach, elektrowniach i czasami w komputerach.

 • System chodzenia wodnego, niezalenie od miejsca zastosowania skada si zawsze z trzech podstawowych elementw:blokw chodzcych - wymiennikw ciepa, w ktrych przepywajca woda ogrzewa si od elementw, odbierajc od nich tym samym ciepo; zwykle maj posta obkowanych ksztatek lub zestawu cienkich rurek, wykonanych z metali dobrze przewodzcych ciepo (np. mied lub mosidz) i posiadajcych du powierzchni wymiany, przez ktre cyrkuluje wodachodnicy - ktra rwnie jest wymiennikiem ciepa, zbudowanym z ksztatek lub rurek, w ktrej dochodzi do oddawania ciepa z wody do otoczenia; chodnice s czsto zaopatrywane w wentylatory, ktre zwikszaj intensywno wymiany ciepa przez wymuszanie ruchu powietrza

 • pompy - ktra wymusza kontrolowany obieg wody w caym ukadzie - pompy te miewaj rn konstrukcj zalen od zastosowania i potrzebnej wydajnoci pracyzbiornika wyrwnujcego z zaworami - automatycznie uzupeniajcego niedobory wody, ktre powstaj na skutek nieszczelnoci i parowania

  ukadu rur, ktre cz z sob pomp, bloki chodzce, chodnic, zbiornik wyrwnawczy i ewentualnie elementy dodatkowe takie jak wskaniki przepywu, ciepa, cinienia i temperatury

 • Podstawow zalet chodzenia wodnego, jest niska cena wody - najtaszego z moliwych ciekego medium chodzcego. W porwnaniu z ukadami powietrznymi, wodne ukady chodzce s zwykle duo bardziej efektywne.

  Jedn z wad chodzenia wodnego, jest jego tendencja do porastania glonami, ktre wietnie rozwijaj si w ciepej wodzie. Aby tego unikn naley dodawa do wody pestycydy. Innym problemem chodzenia wodnego jest korozja, prowadzca do rozszczelniania si ukadw. Problem ten rozwizuje si poprzez dodawanie do wody pynw antykorozyjnych i stosowanie do jego konstrukcji stopw nierdzewnych.

 • Rodzaje chodzenia komputeraChodzenie pasywne to urzdzenia, ktre nie wydzielaj dodatkowego haasu. Zbudowane s ze specjalnych stopw metali, ktre odprowadzaj ciepo z pracujcego urzdzenia. Chodzenie aktywne natomiast to najrniejszego rodzaju wentylatory. Wentylatory, cho bardzo skuteczne powoduj dodatkowy haas. Stosuje si w nich oyska najlepszej jakoci, jednake przy obrotach nawet tysic obrotw na minut haas moe by uciliwy. Kady ze sposobw chodzenia ma swoje plusy i minusy, warto si z nimi zapozna przed wyborem systemu chodzenia.

 • Jakie chodzenie wybra?Chodzenie pasywne jest mniej skuteczne ni chodzenie aktywne, zajmuje take wicej przestrzeni i nie zawsze jest moliwe jego zamontowanie, nie generuje natomiast adnego dodatkowego haasu. Chodzenie aktywne natomiast jest bardzo efektywne, jednake powoduje dodatkowy haas.

 • Haas ten jest jest zbyt wielki, jednak zastosowanie kilku systemw chodzenia na procesor, kart graficzn czy dysk twardy moe znacznie obniy komfort pracy z komputerem. Jednym z rozwiza moe by zastosowanie chodzenia pasywnego oraz chodzenia aktywnego. Kompromis ten wydaje si najbardziej korzystny i jest chyba najlepszym rozwizaniem jeli chodzi o chodzenie komputera.

 • http://twojepc.pl

  http://aab.com.pl

  http://www.frazpc.pl

  http://www.glacialtech.com.pl

  rda informacji