basİt makİnalar

60
BASİT MAKİNALAR •Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıran alet ve makinalardır. •Basit makinalarla büyük bir yükü, küçük bir kuvvetle dengelemek ve kaldırmak mümkündür. •Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir.

Upload: snow

Post on 25-Jan-2016

75 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

BASİT MAKİNALAR. Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıran alet ve makinalardır. Basit makinalarla büyük bir yükü, küçük bir kuvvetle dengelemek ve kaldırmak mümkündür. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Basit makine çeşitleri. Kaldıraçlar - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: BASİT MAKİNALAR

BASİT MAKİNALAR

•Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıran alet ve makinalardır.

•Basit makinalarla büyük bir yükü, küçük bir kuvvetle dengelemek ve kaldırmak mümkündür.

•Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir.

Page 2: BASİT MAKİNALAR

Basit makine çeşitleri

• Kaldıraçlar

• Makaralar ve palangalar

• Eğik düzlem

• Çıkrık

• Dişli çarklar ve kasnaklar

• Vida

Page 3: BASİT MAKİNALAR

Basit makinaların genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Basit makinalarda yoldan kazanç sağlanabilir.

Basit makinalarda kuvvetten kazanç sağlanabilir.

Basit makinalarda hem yoldan, hem de kuvvetten kazanç sağlanamaz. Yani işten kazanç olmaz. Ancak iş yapma kolaylığı sağlanır.

Page 4: BASİT MAKİNALAR

Kuvvet kazancı oranında yol kaybı söz konusudur.

Bir makinanın verimi, o makinaya verilen ve makinadan alınan işe bağlıdır.

Page 5: BASİT MAKİNALAR

Sürtünmenin olmadığı ideal bir basit makine için aşağıdaki iki prensip her zaman

geçerlidir;

• Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu

• Kuvvet x Kuvvet yolu = Yük x Yük yolu

Page 6: BASİT MAKİNALAR

Kaldıraç , makara , palanga , eğik düzlem , çıkrık , dişli çarklar ve vidalar birer basit

makinadır.

Page 7: BASİT MAKİNALAR

KALDIRAÇLAR

• Sabit bir dayanma ( destek ) noktası üzerinde dönebilen çubuğa kaldıraç denir.

• Sistemde bulunan desteğin, yükün ve kuvvetin bulunduğu yere göre 3 çeşit kaldıraç vardır.ü

• Şimdi bunları tek tek inceleyelim :

Page 8: BASİT MAKİNALAR

1 –Desteğin ortada , kuvvetin ve yükün uçlarda olduğu kaldıraçlar:

• Örneğin; Eşit kollu terazi, tahterevalli, makas. pense... gibi aletler buna örnektir.

• X=Kuvvet Kolu (K.K)• Y=Yük Kolu(Y.K)

Page 9: BASİT MAKİNALAR

2 – Yükün ortada , desteğin ve kuvvetin uçlarda olduğu kaldıraçlar :

• Örneğin ; El arabası, ceviz kıracağı ...gibi

Page 10: BASİT MAKİNALAR

3-Kuvvetin ortada, desteğin ve yükün uçlarda olduğu kaldıraçlar :

• Örneğin , cımbız, kürek, maşa ...gibi

Page 11: BASİT MAKİNALAR

Her üç kaldıraç modelinde de uygulanacak formül aynıdır :

Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu

F x FK = P x YK

NOT : Burada kuvvet kolu ve yük kolu uzunlukları için esas alınacak nokta DESTEK’tir.Yani , kuvvet ile destek arasındaki uzaklık "kuvvet kolu ( FK) " , yük ile destek arasındaki uzaklık "yük kolu ( YK ) " olarak alınır.

Page 12: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK :

• Şekildeki kaldıraç dengede olduğuna göre, F kaç N’dur?

Page 13: BASİT MAKİNALAR

ÇÖZÜM :

P:10N

YK=3m

FK=5m

F=? F . FK= P . YK

F x 5m = 10N x 3m

5m.F = 30N.m

F = 6 N olur.

Page 14: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK2 :

Uzunluğu 2 m olan sağlam bir çubuğun ucunda 600 N ağırlığında yük bulunmaktadır. Yükten 50 cm uzağa ise destek yerleştirilmiştir. Bu durumda , çubuğun diğer ucuna en az kaç N’luk kuvvet uygulamalıyız ki bu yükü kaldırabilelim?

Page 15: BASİT MAKİNALAR

ÇÖZÜM : Soruyu şekil üzerine aktaracak olursak ;

• Şekilde de görüldüğü gibi , çubuk 200 cm’lik olduğundan, destek ile kuvvet arası uzaklık;

• 200 – 50 = 150 cm olur.Buna göre ;

Page 16: BASİT MAKİNALAR

F . FK = P . YK

F . 1,5 m = 600 . 0,5 m

F = 600 . = 200 N bulunur

Page 17: BASİT MAKİNALAR

MAKARALAR

Sabit bir eksen üzerinde dönebilen cisimlere makara denir. İki çeşit makara vardır;

1 – Sabit Makara

2 – Hareketli Makara

Page 18: BASİT MAKİNALAR

1 – Sabit Makara

Dönme ekseninden, bir noktaya bağlı olduğu için, yük ile birlikte hareket etmeyen, sadece iş yapma kolaylığı sağlayan makaralardır. Sabit makaralarda kuvvet kazancı yoktur.

Page 19: BASİT MAKİNALAR

Sabit Makara

Kuvvet = Yük

F = P

Page 20: BASİT MAKİNALAR

2 – Hareketli Makara :

Yük ile birlikte hareket eden, hem iş yapma

kolaylığı hem de kuvvetten kazanç

sağlayan makaralardır.

Page 21: BASİT MAKİNALAR

Hareketli Makara

Kuvvet=Yük F= P

2 2

NOT : Hareketli makaralarda kuvvetten yarı yarıya kazanç vardır.Örneğin, 10 N ağırlığındaki bir yükü 5 N ‘luk kuvvet uygulayarak kaldırabiliriz. Ancak kuvvetten kazanç kadarda, yani 2 kat , yoldan kayıp olur. Örneğin, yükü 1 m kaldırmak için, kuvvet 2 m yol almalıdır.

Page 22: BASİT MAKİNALAR

Örnek 1

Page 23: BASİT MAKİNALAR

Çözüm1

Page 24: BASİT MAKİNALAR

Örnek 2

Page 25: BASİT MAKİNALAR

Çözüm 2

Page 26: BASİT MAKİNALAR

PALANGALAR

• Sabit ve hareketli makaraların, özel bir şekilde bağlanmasıyla oluşturulan sistemdir.

• Palangalarda kullanılan makara sayısı ve kuvvetin uygulanış yönü, kuvvet kazancını etkiler.

Page 27: BASİT MAKİNALAR

Kuvvet = Yük Makara sayısı

Page 28: BASİT MAKİNALAR

PALANGALAR

Page 29: BASİT MAKİNALAR

PALANGALAR

• UYARI :• 1 – Bütün makara ve palangalarda iplerin

birbirine paralel olması gerekir.• 2 – Palanga ile ilgili problemlerde, makaraların

ağırlığı hesaba katılacaksa, yalnızca hareketli olan makaraların ağırlıkları hesaba katılır.

• Sabit makaralar bir yere asılı olduğu için ağırlıkları dikkate alınmaz.

• 3 – Palangalarda kuvvetten kaç kat kazanç sağlanırsa, yoldan da o oranda kaybedilir.

Page 30: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK3 :

• Aşağıdaki palanga dengede olduğu zaman , F kuvveti kaç N olur?

Page 31: BASİT MAKİNALAR

Çözüm3

Page 32: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK 4

Page 33: BASİT MAKİNALAR
Page 34: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK 5

Bir apartmanın 8. katında çalışan inşaat işçisi, bulunduğu kata yerde duran 200 kgf ağırlığındaki yükü çıkarmak istemektedir. İşçi bulunduğu yerde en fazla 40 kgf uygulayabildiğine göre, kullanacağı palanganın makara sayısı en az kaç tane olmalıdır ?

A ) 4 B ) 5 C ) 6 D ) 8

Page 35: BASİT MAKİNALAR

ÇÖZÜM 5

• İşçi yükü 8. kata çıkarmak istiyor yani uygulanan kuvvetin yönü yukarıya doğrudur.

Page 36: BASİT MAKİNALAR

EĞİK DÜZLEM

• Bir ucu bulunduğu yerden daha yüksekte olan sağlam yüzeye eğik düzlem denir.

• Eğik düzlemlerde yoldan kayıp, kuvvetten kazanç vardır.

• Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça eğimi de artar. Eğim açısı arttıkça kuvvet kazancı azalır.

Page 37: BASİT MAKİNALAR

EĞİK DÜZLEM

Kuvvet x kuvvet kolu = Yük x yük kolu

F x L = P x h

Page 38: BASİT MAKİNALAR

EĞİK DÜZLEM

Page 39: BASİT MAKİNALAR

EĞİK DÜZLEM

Page 40: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK

• Eğim=Sin 30=1/2 ise

• h=1, L=2 dir.

• F . L = P . h • 30N . 2 = P. 1• P=60N olur.

Page 41: BASİT MAKİNALAR

EĞİK DÜZLEM

Eğimden h=2, L=3 tür

F . L =P .h

F.3=6.2

F=4N olur. Fakat P2 hareketli bir makaraya asılı olduğundan;

P2=2.F olur.Yani P2=2.4=8N

Cevap=D

Page 42: BASİT MAKİNALAR

ÇIKRIK

Aynı eksen etrafında dönebilen , yarı çapları farklı ve birbirine bağlı olan iki silindirden meydana gelen basit makine sistemidir.

Page 43: BASİT MAKİNALAR

ÇIKRIK

• Çıkrıklarda kuvvet büyük silindire ( çıkrık koluna ) uygulanırken, yük küçük silindire bağlıdır.

Page 44: BASİT MAKİNALAR

ÇIKRIK

UYARI :1 - Çıkrık kolunun uzunluğu ne

olursa olsun, kol bir kez döndürülürse, küçük silindir de bir kez döner.

2 – Çıkrıklarda , kuvvet kazancı kadar yol kaybı vardır.

Page 45: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK :

Küçük silindirin yarıçapının 6 cm. olduğu bir kuyu çıkrığı ile, 80 N ağırlığındaki su kovasını çekmek için 16 N kuvvet uygulamak gerekiyor. Buna göre, bu çıkrığın büyük silindirinin yarıçapı kaç cm’ dir?

Page 46: BASİT MAKİNALAR

ÇÖZÜM :

F . R = P . r

F . R = 80 . 6

16 R = 4800 R = 30 cm.

Page 47: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK

F . R = P . r F.3=P.1 P/F= 3 olur

Page 48: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK

F . R = P . r F . 3 = P . 1F/P = 1/3 olur.

Page 49: BASİT MAKİNALAR

DİŞLİ ÇARKLAR

• Hareketi ileten, hareketin hızını ve yönünü değiştirebilen sistemlerdir. Aynı veya zıt eksenli olabilirler.

Page 50: BASİT MAKİNALAR

1 – Aynı Eksenli ( Merkezli ) Dişli Çarklar :

Genel Özellikleri :

1-Aynı yönde dönerler ve devir sayıları aynıdır.

2- Çevresindeki kuvvetler, yarıçapları ile ters orantılıdır.

Page 51: BASİT MAKİNALAR

2 – Farklı Eksenli ( Merkezli )Dişli Çarklar:

Genel Özellikleri :1 – Hareketi bir yerden

başka bir yere iletir.2 – Hareketin hızını ve

yönünü değiştirir.3 – Dişlilerdeki diş sayısı

yarıçapları ile doğru orantılıdır.

4 – Dişlilerin birim zamandaki dönüş sayıları, yarıçapları ile ters orantılıdır.

Page 52: BASİT MAKİNALAR
Page 53: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK :

• Bir bisikletin pedal dişlisi 90 , arka teker dişlisi 30 dişe sahiptir. Bu bisikletin arka tekerleğinin tam bir tur dönmesi için, pedalının kaç kez dönmesi gerekir?

Page 54: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK :

Page 55: BASİT MAKİNALAR

VİDA

Genel Özellikleri :• 1 – Vidalarda kuvvetten kazanç,

yoldan kayıp vardır.• 2 – Kuvvet kazancı kadar yoldan

kayıp vardır.• 3 – Vida kolu bir tam dönme

yapınca ( 360˚ ) , vida 1 adım ilerler. Yani, bir tam tur döndürülen vidanın alacağı yol ( Cisme gireceği derinlik ) vida adımı kadardır.

Vidanın al. yol=h=Dev.sayısı.V.adımı

Kuvvet kolunun uzunluğuna bağlı değildir.

Page 56: BASİT MAKİNALAR

ÖRNEK :

• Vida adımı 0,5 mm olan bir vida, kalınlığı 4 cm olan tahtaya tamamen batırılmak isteniyor. Bunun için vida kolu kaç tur döndürülmelidir ?

• ÇÖZÜM : Bu tip soruları çözerken öncelikli yapmamız gereken birimler arasındaki uyumu sağlamaktır. Bunun için de ya mm’ yi cm’ ye, ya da cm’ yi mm’ ye çevirmeliyiz.

• 4 cm = 40 mm

Page 57: BASİT MAKİNALAR

Çözüm

• II YOL :• Yol = Dönme

sayısı x vida adımı• 40 mm = Dönme

sayısı x 0,5 mm• Dönme sayısı

=40/0,5=80 tur dönmelidir.

Page 58: BASİT MAKİNALAR

Tekerlek:

• Sabit bir eksen çevresinde dönen, büyüklükleri bulunduğu araca göre değişen çember biçimindeki sisteme, tekerlek denir.

• Bir tekerlekte sürtünmeyi azaltmak veya çoğaltmak aracın kolay hareket etmesini ve kolayca durmasını sağlar.

Page 59: BASİT MAKİNALAR

Tekerlek:

• Sabit bir eksen çevresinde dönen tekerlekte sürtünmeyi aza indirmek için tekerlek yağlanır.

• Tekerleğin döndüğü bölgeye bilyeler konularak sürtünme aza indirilir.

• Aracın kolay hareket etmesi lastikteki sürtünmeye bağlıdır. Bu sürtünmenin artması tekerlek yüzeyindeki dişlerin çokluğuna bağlıdır

Page 60: BASİT MAKİNALAR

Kama

• Kama da bir tür eğik düzleme benzer.

• Eğik düzlem sabittir, kama ise hareketlidir.

• Balta, keser,Bıçak kamaya iyi birer örnektir.