basit makinalar slayt

29
www.sunuindir.com

Upload: hamityanik

Post on 21-Nov-2014

269 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

Page 3: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

BASİT MAKİNELER İŞ YADA ENERJİDEN KAZANÇ

SAĞLANMAZ !

AYNI ANDA YOL,KUVVET VE HIZDAN KAZANILAMAZ.KUVVET KAZANCI VAR İSE YOL KAYBI VARDIR !!!

Page 4: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

ÖRNEĞİNÖRNEĞİN

h=5 m h=5 m

6m 10 m

Page 5: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

EĞİK DÜZLEMVİDA KALDIRAÇMAKARATEKERLEKLERDİŞLİ ÇARKLAR

BAŞLICA BASİT BAŞLICA BASİT MAKİNELER ŞUNLARDIR ;MAKİNELER ŞUNLARDIR ;

Page 6: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

KALDIRAÇLAR

ÇİFT TARAFLI KALDIRAÇLARÇİFT TARAFLI KALDIRAÇLAR TEK TARAFLI KALDIRAÇLARTEK TARAFLI KALDIRAÇLAR

Page 8: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

ÇİFT TARAFLI KALDIRAÇLARÇİFT TARAFLI KALDIRAÇLAR

Page 9: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

ÇİFT TARAFLI KALDIRAÇÇİFT TARAFLI KALDIRAÇ DESTEK NOKTASI YÜK İLE DESTEK NOKTASI YÜK İLE KUVVET ARASINDA KUVVET ARASINDA BULUNAN KALDIRAÇLARA BULUNAN KALDIRAÇLARA

DENİR.DENİR. ÇİFT TARAFLI KALDIRAÇÇİFT TARAFLI KALDIRAÇ

Page 13: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

BİR KALDIRAÇDA;BİR KALDIRAÇDA;#YÜK KOLU KÜÇÜLDÜKÇE,#YÜK KOLU KÜÇÜLDÜKÇE,

#KUVVET KOLU BÜYÜDÜKÇE,#KUVVET KOLU BÜYÜDÜKÇE,KUVVETDEN KAZANÇ KUVVETDEN KAZANÇ ARTAR!ARTAR!

Page 14: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

TEK TARAFLI TEK TARAFLI KALDIRAÇLAR KALDIRAÇLAR

Desteğin uçta,yük ve Desteğin uçta,yük ve kuvvetin diğer tarafta kuvvetin diğer tarafta olduğu kaldıraçlaraolduğu kaldıraçlara tek taraflı kaldıraçlar tek taraflı kaldıraçlar denir.denir.

Page 15: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

Page 16: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

TEK TARAFLI TEK TARAFLI KALDIRAÇLARKALDIRAÇLAR

DESTEK BAŞTA,DESTEK BAŞTA,YÜKÜ ORTADA OLAN,YÜKÜ ORTADA OLAN,KUVVETİN DİĞER UCAKUVVETİN DİĞER UCA

UYGULANDIĞI KALDIRAÇLARDIRUYGULANDIĞI KALDIRAÇLARDIR..

DESTEK BAŞTADESTEK BAŞTAKUVVET ORTADA,KUVVET ORTADA,YÜK DİĞER UÇTA YÜK DİĞER UÇTA

OLAN KALDIRAÇDIR.OLAN KALDIRAÇDIR.

Page 17: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

Yükün; kuvvet ile destek Yükün; kuvvet ile destek arasında olduğu arasında olduğu kaldıraçlar;kaldıraçlar;

Page 19: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

Yükün; kuvvet ile destek Yükün; kuvvet ile destek arasında olduğu arasında olduğu kaldıraçlarda kuvvet kolu kaldıraçlarda kuvvet kolu daima yük kolundan büyük daima yük kolundan büyük olacaktır. Bu nedenle her olacaktır. Bu nedenle her durumda kuvvet kazancı durumda kuvvet kazancı vardır!vardır!

** ÖNEMLİ NOTÖNEMLİ NOT **

Page 20: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

    Kuvvet; yük ile destek arasında olan kaldıraçlar :

Page 22: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

MAKARALAR

SABİT MAKARALAR

HAREKETLİMAKARALAR

Page 23: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

SABİT MAKARALARDA KUVVET SABİT MAKARALARDA KUVVET KAZANCI YOKTUR.KAZANCI YOKTUR.

# # BU SİSTEM KUVVETİN BU SİSTEM KUVVETİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK AMACI YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK AMACI İLE KULLANILIR!İLE KULLANILIR!

Page 24: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

s

Page 25: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

**YÜK İLE BİRLİKTE HAREKET EDEN YÜK İLE BİRLİKTE HAREKET EDEN MAKARALARDIR !MAKARALARDIR !

KUVVET KAZANCI VARDIR!KUVVET KAZANCI VARDIR!

MAKARALARMAKARALAR

Page 26: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

MAKARALAR

Page 27: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

EĞİK DÜZLEMEĞİK DÜZLEM

Ağır yükleri yükseğe çıkarmak Ağır yükleri yükseğe çıkarmak için kullanılan düzgün için kullanılan düzgün yüzeylere yüzeylere eğik düzlem eğik düzlem denir.denir.

Page 28: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com

Page 29: Basit Makinalar Slayt

www.sunuindir.com