basİt makİneler

18
BASİT MAKİNELER BASİT MAKİNELER (Konu Anlatımı) (Konu Anlatımı)

Upload: edythe

Post on 12-Jan-2016

85 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

BASİT MAKİNELER. (Konu Anlatımı). BASİT MAKİNELER. ·    Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran aletlere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: BASİT MAKİNELER

BASİT MAKİNELERBASİT MAKİNELER

(Konu Anlatımı)(Konu Anlatımı)

Page 2: BASİT MAKİNELER

BASİT MAKİNELERBASİT MAKİNELER

·    Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran ·    Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran aletlere basit makineler denir. Bu basit aletlere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır.yapmamızı kolaylaştırır.

·    Kuvvet, yol, hız veya zamandan kazanç ·    Kuvvet, yol, hız veya zamandan kazanç sağlamak için kullanırız. Fakat hepsinden sağlamak için kullanırız. Fakat hepsinden ayni miktarda kazanç sağlanmaz. Birinden ayni miktarda kazanç sağlanmaz. Birinden kazanç varsa, diğerlerinden aynı oranda kazanç varsa, diğerlerinden aynı oranda kayıp vardır. kayıp vardır. Mesela kuvvetten kazanç Mesela kuvvetten kazanç sağlanmışsa yoldan, zamandan ve sağlanmışsa yoldan, zamandan ve hızdan kayıp vardır.hızdan kayıp vardır.

·     Basit makineler de iş veya enerjiden ·     Basit makineler de iş veya enerjiden kesinlikle kazanç sağlanamaz. kesinlikle kazanç sağlanamaz. Sadece iş Sadece iş kolaylığı sağlar.kolaylığı sağlar.

Page 3: BASİT MAKİNELER

FORMÜLFORMÜL

  

     Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir

Page 4: BASİT MAKİNELER

1.      KALDIRAÇLAR1.      KALDIRAÇLAR

Bir destek noktası etrafında Bir destek noktası etrafında dönebilen sağlam yapılı çubuktan dönebilen sağlam yapılı çubuktan oluşan düzeneğe oluşan düzeneğe kaldıraçkaldıraç denir.  denir. Kaldıraçta, kuvvetin destek Kaldıraçta, kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına noktasına olan uzaklığına kuvvet kuvvet kolukolu, yükün destek noktasına olan , yükün destek noktasına olan uzaklığına da uzaklığına da yük koluyük kolu denir. Bir  denir. Bir kaldıraçta kuvvetten kazanmak için kaldıraçta kuvvetten kazanmak için kuvvet kolunun, yük kolundan büyük kuvvet kolunun, yük kolundan büyük olması gerekir böylelikle cisimler olması gerekir böylelikle cisimler ağırlığından daha küçük kuvvetlerle ağırlığından daha küçük kuvvetlerle dengede tutulabilirler. dengede tutulabilirler.

Page 5: BASİT MAKİNELER

a. Çift taraflı kaldıraçlar: a. Çift taraflı kaldıraçlar: Destek noktası Destek noktası ortada kuvvet ve yükün farklı uçlarda ortada kuvvet ve yükün farklı uçlarda olduğu kaldıraç tipidir. Örnek olarak; olduğu kaldıraç tipidir. Örnek olarak; tahterevalli, makas, eşit kollu terazi, keser, tahterevalli, makas, eşit kollu terazi, keser, pense, kriko, karga burnu, yan keski, pense, kriko, karga burnu, yan keski, kerpeten. kerpeten. Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük koluYük kolu

Page 6: BASİT MAKİNELER

b. Tek taraflı kaldıraçlar: b. Tek taraflı kaldıraçlar: Destek Destek noktasının bir uçta olduğu kaldıraç noktasının bir uçta olduğu kaldıraç tipidir. tipidir.

Page 7: BASİT MAKİNELER

2. MAKARALAR2. MAKARALAR

Makaralar da iş yaparken bir Makaralar da iş yaparken bir takım kolaylıklar sağlayan basit takım kolaylıklar sağlayan basit makinelerdendir. Günlük makinelerdendir. Günlük yaşamda en fazla gördüğümüz yaşamda en fazla gördüğümüz şekliyle inşaatlarda harç, tuğla şekliyle inşaatlarda harç, tuğla ve diğer yapı malzemelerini ve diğer yapı malzemelerini taşımak için kullanılmaktadır.taşımak için kullanılmaktadır.

Page 8: BASİT MAKİNELER

a.      Sabit Makaraa.      Sabit Makara

Page 9: BASİT MAKİNELER

b.      Hareketli Makara:b.      Hareketli Makara:

Page 10: BASİT MAKİNELER

3. EĞİK DÜZLEM3. EĞİK DÜZLEM

Page 11: BASİT MAKİNELER

4. VİDA4. VİDA

Page 12: BASİT MAKİNELER

5. ÇIKRIK5. ÇIKRIK

Kuyu düzeneği, et kıyma Kuyu düzeneği, et kıyma makinesi, el matkabı, araba makinesi, el matkabı, araba direksiyonu , kapı anahtarı gibi direksiyonu , kapı anahtarı gibi araçlar çıkrığa örnektir.araçlar çıkrığa örnektir.

Silindirler çakışık, dönme sayısı Silindirler çakışık, dönme sayısı ve yönü aynıdır.ve yönü aynıdır.

Page 13: BASİT MAKİNELER

6. DİŞLİ ÇARKLAR6. DİŞLİ ÇARKLAR

Hareketin hızını yönünü ve yerini Hareketin hızını yönünü ve yerini değiştirmek için kullanılan değiştirmek için kullanılan düzeneklerdir.düzeneklerdir.

Dişlilerde çap ile diş sayısı doğru Dişlilerde çap ile diş sayısı doğru orantılıdır.orantılıdır.

a. Çakışık Eksenli dönme yönü ve a. Çakışık Eksenli dönme yönü ve sayısı aynıdır.sayısı aynıdır.

Page 14: BASİT MAKİNELER

b.      Farklı Eksenli : Dönme b.      Farklı Eksenli : Dönme yönleri ve sayıları farklıdır.yönleri ve sayıları farklıdır.

Page 15: BASİT MAKİNELER

7. KASNAKLAR7. KASNAKLAR

Page 16: BASİT MAKİNELER
Page 17: BASİT MAKİNELER

Fıkra: Bir fizikçi, bir kimyacı ve bir matematikçi Fıkra: Bir fizikçi, bir kimyacı ve bir matematikçi ıssız bir çölde mahsur kalırlar. Günler geçtikçe ıssız bir çölde mahsur kalırlar. Günler geçtikçe yiyecekleri hızla azalır ve bir müddet sonra yiyecekleri hızla azalır ve bir müddet sonra üçünün de bir teneke konserve kutusunda son üçünün de bir teneke konserve kutusunda son yiyecekleri kalır. Fakat kutunun kapağını yiyecekleri kalır. Fakat kutunun kapağını açmaları gerekmektedir ki, bu da elle olacak bir açmaları gerekmektedir ki, bu da elle olacak bir şey değildir. Fizikçi nasıl açsam diye şey değildir. Fizikçi nasıl açsam diye düşünürken aklına basit makineler gelir ve düşünürken aklına basit makineler gelir ve çantasından çıkardığı bir takım aletlerle çantasından çıkardığı bir takım aletlerle konservenin kapağını açar, karnını doyurur. konservenin kapağını açar, karnını doyurur. Kimyacı da fizikçinin verdiği ilhamla Kimyacı da fizikçinin verdiği ilhamla çantasından asit çıkararak tenekenin kapağına çantasından asit çıkararak tenekenin kapağına döker, kapak açılır ve kimyacı karnını doyurur. döker, kapak açılır ve kimyacı karnını doyurur. Matematikçiye sıra gelir. Kapağı nasıl açsam Matematikçiye sıra gelir. Kapağı nasıl açsam diye düşünürken, teoremleri ispatlarken diye düşünürken, teoremleri ispatlarken kullandığı bir yöntem aklına gelir; " kabul kullandığı bir yöntem aklına gelir; " kabul

edelim ki açık olsun" der, kutuyu ağzına atar.edelim ki açık olsun" der, kutuyu ağzına atar.

Page 18: BASİT MAKİNELER

HAZIRLAYAN:::……HAZIRLAYAN:::……

AD: BERKAY İBRAHİMAD: BERKAY İBRAHİM

SOYAD:GÜNGÖRSOYAD:GÜNGÖR

SINIF:7/ASINIF:7/A

NO:465 NO:465 www.fenokulu.comwww.fenokulu.com