astw wrocław katalog dyplomy 2012

of 16/16
malarstwo rzeźba tkanina unikatowa decoupage grafika papier czerpany pamiątkarstwo fotografia Wrocław DYPLOMY 2012

Post on 29-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

katalog z pracami dyplomantów 2012 Akademii Sztuki Trzeciego Wieku we Wrocławiu. malarstwo, tkanina artystyczna, decoupage,fotografia

TRANSCRIPT

 • malarstworzeba

  tkanina unikatowadecoupage

  grafikapapier czerpany

  pamitkarstwofotografia

  Wrocaw

  DYPLOMY2012

 • W wiecie, w ktrym kultowi modoci pod-porzdkowane s wszystkie sfery ycia, Aka-demia Sztuki Trzeciego Wieku stanowi azyl dla tych wszystkich, dla ktrych wiek trzeci to czas, kiedy mona wreszcie zaj si sob, swoimi marzeniami, niespenieniami kreatywnoci, ktra przyrodzona kademu czowiekowi czekaa w upieniu a wychowa si dzieci i od-pracuje, co byo do odpracowania.

  Wielu byo w dziejach sztuki twrcw czyn-nych i aktywnych do sdziwego wieku, jaki dane im byo przey: Henri Matisse, Pablo Picasso, Marc Chagall, Hokusai, Louis Bour-geois przywoam tylko tych kilka najbardziej spektakularnych nazwisk, zwizanych ze sztu-kami plastycznymi. W swoich ostatnich latach ycia czsto zmagali si z chorob, niemoc fi zyczn, cigali ze mierci, a przede wszystkim z samym sob, bo pragnli nade wszystko sign po nieosigalne. I bardzo czsto im si to udawao. Ale sztuka zna i takie przypadki, e potrzeba twrczoci objawiaa si dopiero w drugiej poowie ycia. Julia Margaret Cameron zacza fotografowa majc prawie pidziesit lat, a Penelope Fitzgerald pierw-sz ksik napisaa po szedziesitce. I obie zostawiy po sobie dziea wybitne.

  Staro to czas, ktry jest prawdziwie predestynowany do tworzenia twierdzi wielki poeta, Reiner Maria Rilke. Akademia Sztuki Trzeciego Wieku jest najlepszym dowodem na prawdziwo tych sw. A tym wszystkim, ktrzy niezalenie od wie-ku maj potrzeb speniania swoich pragnie i pasji, nadawania ksztatu swoim emocjom i przemyleniom, zamieniania tego, co wewntrzne w to, co zewntrzne, naley tylko zazdroci.

  Zofi a Gebhard

 • wystawa1530 czerwca 2012

  Orodek Dziaa Twrczychul. S. Sempoowskiej 54aWrocaw

  Prace suchaczy III rokuPrace suchaczy III rokuAkademii Sztuki Trzeciego Wieku Akademii Sztuki Trzeciego Wieku

  we Wrocawiuwe Wrocawiu

  prowadzcy:

  malarstwoMateusz Budzyski

  papier czerpany, pamitkarstwoKrystyna Dyrda-Kortyka

  tkanina, decoupage, grafikaEdyta Biaacka

  rzebaDaria Naszczuk

  fotografiaMaciej Stawiski

  grafika komputerowaCelina Niedzielska

 • 4Suchacze ASTW na warsztatach czerpania papieru w Muzeum Papiernictwa w Duszni-kach Zdroju, w trakcie zaj grafi ki, malar-stwa, tkactwa i na plenerze w ebie.

 • 5Ireneusz Ciskowski

  Matematyk Absolwent Uniwersytetu Wrocawskiego. Moe bdzie to due zaskoczenie, ale nigdy nie mylaem o czym takim jak malarstwo, malo-wanie. W wieku przedszkolnym marzy-em, eby zosta traktorzyst, w szkole podstawowej, eby zosta oficerem. Na szczcie w wieku bardziej dojrza-ym marzenia te poszy w zapomnienie, a cae moje bye ju ycie zawodowe zwizaem z informatyk. Prywatnie mog pochwali si wspania uzdolnio-n rodzin: ona ekonomistka maluje i nie tylko, crka architekt maluje, syn inynier muzykuje, a trzyletnia wnucz-ka ju bya na plenerze malarskim. I czeg chcie wicej, czego moe chcie od ycia taki go jak ja, jak piewa Ryszard Rynkowski i w tym miejscu rodzi si pytanie, czy ASTW na mojej drodze to przypadek i czy losowo wybrany temat mojej pracy dyplomowej Przebysk to przypadek?

  Z cyklu: Przebyskoleje na ptnie

 • 6Maja Zachariasiewicz-Woniak

  Myl, e trzeci wiek to dobry czas na zmiany. Z nauczyciela aka-demickiego postanowiam zmieni si w suchacza, a nauki technicz-ne zastpi nauk malowania. Jestem wiadoma, e to dopiero pocztek, ale jest to nauka, ktra sprawia wiele radoci.

  Z cyklu:Pejza minimalistycznyoleje na ptnie

 • 7Jzefa LibnerWreszcie robi, to co lubi.Cho kocham malowanie, zdaj sobie spraw,e nieprdko Kto mj obraz ukradnie...

  Z cyklu: wiatooleje na ptnie

 • 8Krystyna Ryglewska-SzyszkaUkoczyam fi zyk na Uniwersytecie Wrocawskim. Pracowaam na Politechnice Wrocawskiej. Niespenione marzenia z modoci realizuj teraz. Przez cae ycie towarzyszy mi sztuka. Lubi wy-myla i robi biuteri, pomysy czerpi ze wiata mody i urody kobiet. Inspirujce s dla mnie take wntrza domw, mieszka.Dziki ASTW mog twrczo si realizowa.

  decoupage

  rzeba w glinie

  fi lc

  fi lc decoupage

  decoupage

  Dziki ASTW mog twrczo si realizowa.Dziki ASTW mog twrczo si realizowa.

  fi lc

 • 9Boena Nessel

  9

  Czy to bajka czy nie bajkaMwcie sobie jak tam chcecieA ja jedno Wam powiadamASTW najlepsze jest na wiecie

  fi lc fi lc, fragment

  kilim, wena

  witra

  kilim, wena

 • 10

  Ewa Szaczkowska

  10

  Nauczycielka w ASTW poznaam rne formy dziaalnoci artystycznej. Na wystawie prezentuj prace z tkaniny unikatowej, decoupageu, papieru czerpanego i malarstwa.

  Z cyklu: Ultramarynaolej na ptnie

  papier czerpany

  decoupage kilim, wena

  rzeba w glinie

 • 11

  ucja Kubok-GottliebFotografowanie przyrody jest moim ulubionym zajciem od daw-na (jestem biologiem), ale podre i fotografi a cyfrowa sprawi-y, e stao si to moj pasj. Okazao si jednak, e nie jedyn. Dziki ASTW, poznaniu nowych technik, praca nad decoupagem, tkanin artystyczn i kompozycj na rcznie czerpanym papierze to rwnie zajcia, przy ktrych odpoczywam i daj mi duo ra-doci.ycie bez pasji, to jak potrawa bez soli Elbieta Dzikow-ska. Jestem takiego samego zdania.

  11

  papier czerpany

  decoupage

  kilim, wena

  fotografi a

  witra

 • 12

  Wkraczajc w tzw. trzeci wiek mona si w kocu zaj realiza-cj swoich niespenie. Jest czas, aby poznawa i rozw a si w nowych dziedzinach. Malarstwo stao si dla mnie moliwoci wyraania pikna, ktre nas otacza i wci zachwyca, a obcowa-nie ze sztuk odpoczynkiem.

  Krystyna Wielgocka

  12

  papier czerpany

  Z cyklu: Drogowskazyoleje na ptnie

  fi lc, fragment

 • 13

  Zofi a JuzwaPo przejciu na emerytur mog realizowa swoje marzenia.Nitk i pdzlem utrwalam dzieo natury, daje mi to rado tworzenia.

  decoupage

  kilim, wena, fragmentkilim, wena

  Z cyklu: Pejza enigmatycznyolej na ptnie

 • 14

  wiat barw i ksztatw pochania mnie bez reszty.

  Zdzisawa Krzysztofi k

  14Z cyklu: Krajobraz po burzy

  oleje na ptnie

  kilim, wena

  linoryt

  linoryt

  rzeba w glinie

 • 15

  Przez t par lat byam zakorzeniona w magicznym mikrokosmo-sie ludzi, ktrych czy wraliwo i podobny sposb patrzenia na wiat. Poznaam magi sztuki od podszewki. Szczeglnie fascy-nuj mnie kompozycje barwne. Uwaam, e nie naley zajmowa si powierzchownym sukcesem, ale po prostu robi swoje i cie-szy si, kiedy co nam wyjdzie.

  Elbieta Perlak

  papier czerpanypapier czerpany

  szy si, kiedy co nam wyjdzie.

  Z cyklu: Kompozycja dynamicznaoleje na ptnie

  linoryt

  linorytrzeba w glinie

  fotografi a

 • AKADEMIA SZTUKI TRZECIEGO WIEKU

  ul. Robotnicza 36/38, 53-608 Wrocaw

  tel. 71 793 45 59, 508 855 242, 661 122 266

  www.astw.art.pl, e-mail: [email protected]

  ASTW jest niepubliczn placwk ksztacenia artystycznego aktywizujc osoby dorose. Organem prowadzcym Akademi Sztuki Trzeciego Wieku jest Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocawiu,ul. Robotnicza 36/38.ASTW powstaa i dziaa od lutego 2005 r. Jej zaoycielami s: Mariusz Budzyski, Krystyna Dyrda -Kortyka, Joanna Rojkowska i Waldemar Szauer.ASTW jest nastawiona na ksztacenie osb w wieku starszym, w zakresie szeroko pojtej kultury i sztuki, a w szczeglnoci sztuk plastycznych. Suchacze ASTW mog uzyska honorowy dyplom po ukoczeniu 3 lat realizowania programu. Wspieraj nas swoj akceptacj ASP we Wrocawiu oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, z ktrym mamy porozumienie o wsppracy.

  Swoim suchaczom ASTW oferuje zajcia z: malarstwa i rysunku, rzeby, grafiki warsztatowej, tkaniny unikatowej, papieru czerpanego, pamitkarstwa, decoupage, fotografii, historii sztuki, podstaw grafiki komputerowej, jzyka angielskiego

  Celem ASTW jest nie tylko edukacja i spotkania suchaczy ze sztuk, lecz rwnie przeniesienie zdobytej wiedzy na zewntrz, do swojego rodowiska i dalej, za spraw kontaktw krajowych i zagranicznych.ASTW poprzez swoj dziaalno inwestuje nie tylko w teraniejszo, ale rwnie w przyszo, w budowanie wizi nie tylko w swojej grupie wiekowej, ale take midzypokoleniowej.Wystawa jest prezentacj prac naszych suchaczy z zakresu: malarstwa, grafiki, rzeby, tkaniny artystycznej, papieru rcznie czerpanego i decoupageu.Mamy nadziej, e ASTW znajdzie swoje stae miejsce we Wrocawiu bdzie zauwaona jako wana dla seniorw placwka edukacyjna o profilu artystycznym. Mateusz Budzyski Krystyna Dyrda-Kortyka dyrektor ASTW dyrektor artystyczny

  Projekt katalogu i plakatu Edyta BiaackaCopyright by ASTW we Wrocawiu 2012

  oraz: plenery malarskie i fotograficzne, warsztaty czerpania papieru w Muzeum

  Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

  Fotografie: Edyta Biaacka