dyplomy 2011/2012

of 40/40
DYPLOMY 2011/2012

Post on 28-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W aktualnym katalogu przedstawiono prace studentów – dyplomantów konczacych rok akademicki 2011 2012, których uroczysty pokaz miał miejsce w Centrum Sztuki i Techniki Japonskiej Manggha w Krakowie. Projekty dyplomowe usytuowane w interesujacej przestrzeni, zgodne ze scenariuszem narracji ideowo-wizualnej, prowadza dialog miedzy dwoma orientacjami – klasyczna, a zdecydowanie bardziej liberalna, tak obecnie mocno osadzona we współczesnej kulturze – to nieustajaca walka miedzy ortodoksja a herezja, która nie opuszcza takze swiata mody.

TRANSCRIPT

 • DYPLOMY2011/2012

 • J. M. Rektor Akademii Sztuk Piknychim. Jana Matejki w Krakowieprof. Adam Wsiokowski

  Opiekun naukowyprof. zw. dr hab. Barbara Suszczyska-Rpalska

  Asystent opiekuna naukowegomgr Anna Mielniczek

  Fama. Pracownia Odziey Artystycznejpartner projektumgr Anna Pyrkoszmgr Kinga Buszczyska

  Publikacja jest wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

 • 3Pikno ludzi jest najwikszym piknem ZiemiA. Kpiski

  Szanowni Pastwo, Drodzy Studenci AkademiiSztuk Piknych im. Jana Matejki w Krakowie

  Skromny wstp do aktualnego katalogu nie zawierainformacji na temat genezy powstania Otwartej PracowniProjektowania Mody, finansowanej z funduszw unijnych;podobnie dotyczy to informacji merytorycznych, gwnieformy jej funkcjonowania, a przede wszystkim zaoeideowych, ktre uwaam za najistotniejsze. Zostayone zawarte w katalogach prezentujcych wyniki dziaapracowni z lat 2009/2010, a take w katalogu 2010/2011.Zrealizowane projekty, ktre w tym czasie powstay,zostay zaprezentowane szerokiej publicznoci podczaspokazw mody w prestiowej przestrzeni Krakowaoraz na wystawach kocoworocznych w Akademii SztukPiknych im. Jana Matejki w Krakowie.

  Dlatego te prosz, aby czytelnik by uprzejmy okazaswoje zainteresowanie publikacjami z wyejwymienionych lat.

  W aktualnym katalogu przedstawiono prace studentw dyplomantw koczcych rok akademicki 2011/2012, ktrychuroczysty pokaz mia miejsce w Centrum Sztuki i TechnikiJaposkiej Manggha w Krakowie. Projekty dyplomowe usytu-owane w interesujcej przestrzeni, zgodne ze scenariuszemnarracji ideowo-wizualnej, prowadz dialog midzy dwomaorientacjami klasyczn, a zdecydowanie bardziej liberaln,tak obecnie mocno osadzon we wspczesnej kulturze to nieustajca walka midzy ortodoksj a herezj, ktranie opuszcza take wiata mody. Te dwie postawy twrcze,w gruncie rzeczy, tworz wizerunek nowoczesnej kobietyi mczyzny.

  Studenckie, czsto gboko zrnicowane preferencjeestetyczne, nadal jednak s po czci uwarunkowane przezpodstawowe wybory specjalizacji zawodowych projektyabsolwentw malarstwa i grafiki prezentuj odmiennowizualn, a zarazem funkcjonaln od projektw studentwWydziau Form Przemysowych, Architektury Wntrz,Intermediw itd. Istnieje tendencja do dokonywania prb,aby klasyczny ubir zosta przeczytany ponownie, tworzy jako,ktra jest nowym przekazem wizualnym. Bardzo czsto zmierzajone w kierunku przewrotnoci, brutalizmu, czy nawet szyderstwa,w stosunku do wszystkiego, co mieszczaskie. Czsto znikamoliwo jakiejkolwiek konfrontacji z pierwowzorem, w ktrymczsto dominowa ckliwy sentymentalizm, ktry wyszed z mody.

  W trakcie pokazu pojawiay si propozycje o autentycznychcechach innowacyjnych, tworzonych z dajc si atwo odczy-ta znaczn doz bezporedniej emocji, a przede wszystkimautentycznego zaangaowania autora. Mogo cieszy, e gw-nym znakiem rozpoznawczym bya sia kobiecoci, ale takenie mogy umkn propozycje projektowe, ktre monaby okreli jako skandynawsk prostot, inspiracje architekto-niczne, czy czas niewinnoci. Pokaz absolwentw OtwartejPracowni Projektowania Mody mg przekona o tym, e kiedyfunkcjonujcy dyktat, tak wzorw, jak i fasonw przesta defini-tywnie obowizywa, a zastpia go rnorodno, ktraju nikogo nie dziwi, a amanie regu jest nakazem chwili.

  Moim skromnym zdaniem, obowizuje mimo wszystko nieprze-kraczalno granic, przy zaoeniu, e twrcy s osobami, ktrymsprzyjanie kompromisom jest rwnie obce. Pokaz, z ca pewno-ci nie sta si wydarzeniem samym w sobie, poniewa( jak to czsto bywa) spektakularna scenografia, forma zaprosze,sposb prezentacji czy nawet lista goci w pierwszym rzdzie,nie zdominoway meritum wydarzenia.

  Opiekun naukowyOtwartej Pracowni Projektowania Mody

  prof. zw. dr hab. Barbara Suszczyska-RpalskaKierownik Katedry Przestrzeni i Barwy WFP

 • ANNA BARSZCZ

 • KATARZYNA MAYSIAK

 • 6ANNA BARSZCZ

 • 7

 • 8MARTYNA BOROWIECKA

 • 9

 • 10

  MARTA DUDEK

 • 11

 • 12

  BARBARA GRSKA

 • 13

 • 14

  KATARZYNA GRUCAfot. Sonia Jach

 • 15

 • 16

  ANNA KACZMARCZYK

 • 17

 • 18

  URSZULA KOWAL

 • 19

 • 20

  KAMIL KUITKOWSKI

 • 21

 • 22

  SABINA LABE

 • 23

 • 24

  MONIKA MAJCHRZAK

 • 25

 • 26

  KATARZYNA MAYSIAK

 • 27

 • 28

  ANNA MARSZAEK

 • 29

 • 30

  ALICJA MOTYKA

 • 31

 • 32

  MAGDA PAWLAS

 • 33

 • 34

  MAGORZATA SKRUDLIK

 • 35

 • MONIKA MAJCHRZAK

  Projekt Sztuka przedsibiorcza rozwj wsppracy z przedsibiorcami jako element programu rozwoju uczelnijest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

 • ALICJA MOTYKA

  Projekt Sztuka przedsibiorcza rozwj wsppracy z przedsibiorcami jako element programu rozwoju uczelnijest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

 • Fotografie:Piotr Dbski

  Wydawca:Akademia Sztuk Piknych im. Jana Matejki w Krakowie

  Projekt graficzny katalogu i skad:Konrad Maciej Demkowicz clickcommunity sp. z o.o.

  Produkcja sesji zdjciowej:Masza ojek clickcommunity sp. z o.o.

  www.clickcommunity.pl

  Katalog powsta przy wsppracy z:

  Egzemplarz bezpatnyWydanie IKrakw 2012, nakad 250 egz.ISBN 978-83-62321-82-7Copyright by Akademia Sztuk Piknych im. Jana Matejki w KrakowieCopyright by clickcommunity sp. z o.o.

  Anna BarszczMartya Borowiecka

  Marta DudekBarbara Grska

  Katarzyna GrucaJoanna Jdrzejak

  Anna KaczmarczykUrszula Kowal

  Kamil KuitkowskiSabina Labe

  Monika MajchrzakKatarzyna Maysiak

  Anna MarszaekAlicja Motyka

  Magda PawlasMagorzata Skrudlik

  Kamila SudoAnna Zwiefka

 • Otwarta Pracownia Projektowania Mody przy AkademiiSztuki Piknych im. Jana Matejki w Krakowie powstaaw 2008 roku dziki funduszom otrzymanym z UniiEuropejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapi-ta Ludzki. Wsppartnerem jest Pracownia OdzieyArtystycznej FAMA. Pracownia umoliwia ksztaceniestudentom wszystkich Wydziaw Akademii. Podczastrzyletniego kursu zdobywaj oni zarwno wiedzteoretyczn (podczas zaj na Akademii SztukPiknych), jak i umiejtnoci praktyczne w firmieFAMA. Kady rok wieczy profesjonalna sesja zdjciowaoraz prezentacja przygotowanych projektw podczaspokazu mody. Program Otwartej Pracowni ProjektowaniaMody zakada take dokumentacj video oraz wydrukprac i ich dystrybucj.

  Open Studio of Fashion Design was founded in 2008at Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow withthe support of European Union Human Capital OperationalProgramme in cooperation with FAMA Studio of ArtisticClothes. The studio is open for all students of Academyof Fine Arts. Students attend a tree-year course gainingtheoretical knowledge (during classes at the Academyof Fine Arts) as well as practical skills at FAMA of ArtisticClothes. Each year students' work is documented ata professional photo session and presented at a fashionshow. Graduates of Open Studio of Fashion Design receivea diploma and their work is promoted by means of fashionshow, video documentation, printouts of designand their distribution.

  Projekt Sztuka przedsibiorcza rozwj wsppracy z przedsibiorcami jako element programu rozwoju uczelnijest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

  Czowiek najlepsza inwestycja