assemblea extraordinÀria

of 39 /39
www.feces.es / [email protected] 1 ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Author: borka

Post on 10-Jan-2016

39 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA. JUNTA GESTORA. PRESIDENT JORDI ROMÀ SECRETARIA CRISTINA GÜELL TRESORER ENRIQUE FUERTES. 1- ESTATUTS 2 - REPRESENTACIÒ 3 - ACCIONS REALITZADES. INFORME DE LA JUNTA GESTORA. 1 - ESTATUTS. LA JUNTA GESTORA HA TINGUT COM OBJECTIU PRIORITARI: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 1

ASSEMBLEAEXTRAORDINÀRIA

Page 2: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 2

JUNTA GESTORA

• PRESIDENT

JORDI ROMÀ• SECRETARIA

CRISTINA GÜELL• TRESORER

ENRIQUE FUERTES

Page 3: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 3

1- ESTATUTS

2 - REPRESENTACIÒ

3 - ACCIONS REALITZADES

INFORME DE LA JUNTA GESTORA

Page 4: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 4

1 - ESTATUTS

LA JUNTA GESTORA HA TINGUT COM OBJECTIU PRIORITARI:

L’ ELABORACIÓ, PRESENTACIÓ I APROVACIÓ

DELS ESTATUTS

•NIF PROVISIONAL DEFINITIU

• TRAMIT DE L’ EXENCIÓ DEL IVA

• LA CONVOCATÒRIA DE L’ ASSEMBLEA ELECTIVA.

•ESTATUTS - WEB: www.feces.es

Page 5: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 5

FECESTÉ REPRESENTACIÓ A:

2 - REPRESENTACIÓ

Page 7: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 7

COMISIÓ MIXTA

• FECES ES REUNEIX CADA MES AMB L’ALCALDE I L’ EQUIP DE GOVERN.

• LA COMISSIÓ MIXTA ES UNA MESA OBERTA A TOTS ELS TEMES I ES LA GÉNESIS DE MOLTS PROJECTES.

• ES FORMEN COMISSIONS I EQUIPS DE TREBALL. • S’ EVALUEN LES ACCIONS REALITZADES I ES PROPOSEN DE NOVES.

2 - REPRESENTACIÓ

Page 8: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 8

•CONSELL GENERAL•CONSELL D` ADMINISTRACIO •COMITÉ EXECUTIU

2 - REPRESENTACIÓ

Page 9: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 9

2 - REPRESENTACIÓ

CONSELL DE LA VILA

Page 10: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 10

PISTA DE GELFIRA SITGES STOCK – ETC…TENIR ACCIONS DIRECTES PEREL COMERÇ.

2 - REPRESENTACIÓ

BEST SITGES

Page 11: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 11

FECES HA ESTAT INVITADA A PARTICIPAR DES DEL SEU INICI .

2 - REPRESENTACIÓ

FORUM ECONÒMIC DE SITGES

Page 13: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 13

• LA FEDERACIÓ S’HA REUNIT AMB:

• SECRETARI DE COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT SR.EMILI BALDERO.

• EL PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA SR. MIQUEL VALLS

• SUBDIRECTOR GENERAL DE DESENVOLUPAMENT COMERCIAL DE LA GENERALITAT SR.JORDI CARBONELL

• TOTES AQUESTES REUNIONS HAN TINGUT COM A FINALITAT INICIAR EL CAMÍ A LES SUBVENCIONS I AJUTS DE DIVERSES ÍNDOLES, PER EL COMERÇ I PER A SITGES EN GENERAL.

2 - REPRESENTACIÓ

REUNIONS

Page 14: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 14

JESUS CAP DE LA VILA

PARELLADESSANT PAU

2 - REPRESENTACIÓ

COMISSIÓ SEGUIMIENT D’OBRES

Page 15: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 15

• FIRA SITGES STOCK

• BEST SITGES

• SOPAR PRESENTACIÓ DE FECES

• LONES FESTA MAJOR - APARADORS

• DIRECTORI DE LA VILA - OAC

• www.feces.es / [email protected]

• PISTA DE GEL – PATROCINI - IDEA

3 - ACCIONS REALITZADES

Page 16: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 16

3 - ACCIONS REALITZADES

FECES ORGANITZA PER ALS SEUS MEMBRES I ELS DE BEST SITGES

Page 17: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 17

PER PRIMERA COP EL COMERÇ DE SITGES ESTÀ A UNA GUIA OFICIAL DISTRIBUIDA A LES OFICINES DE TURISME

HOTELS, FIRES I ESTABLIMENTS MEMBRES,AIXÍ COM UNA WEB ESPECÍFICA BEST SITGES

AMB CORREU ELECTRONIC.www.bestsitges.cat

3 - ACCIONS REALITZADES

CLUB DE GASTRONOMIA I COMERÇ

Page 19: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 19

• ES VA NEGOCIAR AMB L’ALCALDE LA CONFECCIÓ I COL.LOCACIÓ GRATUITES DE LONES PER EL COMERÇ AMB IMATGE UNIFICADA; EN ELS DIES QUE S’HAN DE PROTEGIR ELS APARADORS PER FESTES MAJORS.

3 - ACCIONS REALITZADES

FESTA MAJOR: LONES GRATUITES

Page 20: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 20

www.feces.es [email protected]

3 - ACCIONS REALITZADES

WEB - E-MAIL

Page 23: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 23

ACLARACIONS

Page 24: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 24

PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA

Page 25: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 25

• PRESIDENT

ENRIQUE FUERTES FERNÁNDEZ• VICEPRESIDENT

RAFAEL PEREZ BRETÓN• SECRETARIA

CRISTINA GÜELL ROVIRALTA• TRESORER

ERNESTO FUHRMANN NEREMBURG

CANDIDATURA

Page 26: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 26

• Associació del Carrer Sant Pau PresidentaCarmen Fernández (VOCAL)• Associació de Carrer Jesus – Cap de la VilaPresidentJordi Roman (VOCAL)• Associacio Carrer Sant Francesc- Comerc Centre VilaPresidentJosé Ramón Parés (VOCAL)• Associació Casc AnticPresidentEnrique Fuertes (VOCAL)• Associació Carrer Sant Josep (en proceso de adhesión)PresidenteCarles Sánchez (VOCAL)• Associació de Comerciantes del Oasis (en proces d’ adhesió)VicepresidentaElena Castillo (VOCAL)• Associació de Poble Sec (en proces de adhesió)President Mauricio Alcázar (VOCAL)

VOCALS

Page 27: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 27

VOTACIÓpública o secreta

Page 28: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 28

• A LA JUNTA GESTORA PER LA FEINA REALITZADA , I A TOTES LES PERSONES I INSTITUCIONS , PER EL SEU SUPORT DURANT LA CREACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE SITGES.

AGRAÏMENTS

Page 29: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 29

• VETLLAR I DEFENSAR ELS INTERESOS DE TOTS ELS SEUS MEMBRES.

• INFORMAR ALS MATEIXOS D’UNA MANERA ÀGIL I ECONÓMICA.

• DISPOSAR DELS LLISTATS DE ASSOCIATS I LA SEVA ADREÇA ELECTRÒNICA.

• COBRAR UNA QUOTA PER CUBRIR DESPESES MÍNIMES DE LA ORGANITZACIÓ.

• CREAR UNA BASE DE DADES AMB LES EMPRESES QUE PUGUIN SER D’ INTERÉS PER ELS ASSOCIATS.

• CARNET FEDERACIÓ

FUNCIONS INTERNES DE FECES

Page 30: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 30

• REPRESENTAR A LES ASSOCIACIONS DEVANT LES INSTITUCIONS.

• VETLLAR ELS INTERESOS GENERALS DEL ASSOCIAT.

• ACONSEGUIR QUE FECES FORMI PART DELS ÓRGANS DECISIÓ LOCALS.

• ESTUDIAR L’ INGRÉS EN ORG. DE QUALSEVOL ÀMBIT TERRITORIAL

• TENIR UNA RELACIÓ FLUIDA AMB TOTES LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE SITGES I FER CAUSA COMÚN EN ELS GRANS TEMES.

• ACONSEGUIR AVANTATGES ECONÒMIQUES EN EL ÀMBIT EMPRESARIAL.

• ACCEDIR A FONS I AJUTS A NIVELL GENERAL I PARTICULAR.

• CONSOLIDAR LA MARCA FECES.

• CARNET FEDERACIÓ.

FUNCIONS EXTERNES DE FECES

Page 31: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 31

1- PROGRAMA DE CONTINUÏTAT

2 -NOUS OBJECTIUS:

A ) CURT TERMINI

B ) LLARG TERMINI

PROGRAMA DE LA NOVA JUNTA

Page 32: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 32

• ORGANIZACIÓ DE LA FIRA SITGES STOCK• TURISME DE SITGES• COMISSIÓ MIXTA• CONSELL DE LA VILA• SEGUIMENT D’ OBRES • COL.LABORACIÓ AMB BEST SITGES

1 PROGRAMA DE CONTINUÏTAT

Page 33: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 33

PROXIMA FIRA SITGES STOCK VI EDICIÓ 15 DE MARÇ

2009

1 PROGRAMA DE CONTINUÏTAT

Page 34: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 34

INTERNS• QUOTA DELS ESTABLIMENTS FEDERATS.• INTEGRACIÓ DE TOTES LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS.• INCREMENTAR EL NOMBRE DE SOCIS DE CADA ASSOCIACIÓ A TRAVÉS DE

FECES• EXPLOTACIÓN DE LA Web www.feces.es MITJANÇANT EMPRESES

SUMINISTRADORES I RECOMENADES PER FECES – AUTOFINANCIAR LA WEB.• CREACIÓ D’UNA NEWSLETTER O BLOG AMB EXTRACTES DE LES DIVERSES

NOTICIES Y ACCIONS REALITZADES.• DISTINTIU PER ELS COMERÇOS MEMBRES.

EXTERNS

• ACONSEGUIR AJUTS PUBLICS I PRIVATS• ESTUDIAR LA CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA DE GESTIÓ DE RESIDUS.• ESTUDIAR LA CONTRACTACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS COMUNES• INGRESAR EN ORGANITZACIONS DE COMERÇ I EMPRESARIALS NACIONALS,

REGIONALS, PROVINCIALS ,ETC.

2 - OBJECTIUS A CURT TERMINI

Page 35: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 35

• UTILITZACIÓ DE LA WEB DE FECES PER PROMOCIONAR ELS ESTABLIMENTS ASSOCIATS.

• CREAR A LA WEB UNA RELACIÓ DE EMPRESES RECOMENADES PER LA FECES.

• ACONSEGUIR PATROCINIS PER LA WEB .

SELECCIÓ RIGOROSA D’ EMPRESES PER PODER CONTRACTAR.LES AMB GARANTIES.

2 - OBJECTIUS A CURT TERMINI

EXPLOTACIÓ DE - www.feces.es

Page 36: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 36

-LOCAL I PERSONAL ADMINISTRATIU PROPI.

-GESTOR DE RESIDUS PROPI.

-CAMPANYES PUBLICITARIES.

-CAMPANYES DE CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ.

-GABINET JURÍDIC.

-GESTOR I CONTABLE, EXTERN O CONTRACTAT.

2 - OBJECTIUS A LLARG TERMINI

Page 37: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 37

• VENDRE LA NOSTRA MARCA FECES COM UNA UNITAT DE CONSUM ,AMB MÈS DE 300 ESTABLIMENTS

• CREAR UNA CENTRAL DE COMPRES I SERVEIS, AMB L’OBJECTIU D’ACONSEGUIR MILLORS PREUS.

• CONTRACTAR UNA EMPRESA DE MANTENIMENT I REPARACIONS DE’ EMERGÈNCIA.

AMB GARANTIES PER CONTRACTE DE DISPONIBILITAT TOTAL LES 24 HORES, ELS 365 DIES DEL ANY I AMB UNA TARIFA NEGOCIADA.

2 - OBJECTIUS A LLARG TERMINI

CONTRATACIÓ D’ EMPRESES I SERVEIS

Page 38: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 38

PRECS I PREGUNTES

Page 39: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

www.feces.es / [email protected] 39

GRÀCIES PER LA VOSTRA PRESÈNCIA

RECORDEU QUE PODEM ESTAR EN CONTACTE PERMANENT MITJANÇANT EL CORREU:

[email protected]