angajarea, structura unei intreprinderi, fisşa postului ... · structura organizatoricăa unei...

of 13 /13
Angajarea, structura unei intreprinderi, fis ş a postului, calitatea muncii

Author: others

Post on 17-Oct-2019

109 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Angajarea, structura unei

  intreprinderi, fisşa postului,

  calitatea muncii

 • Angajare- condiţii de angajareAngajarea este unul dintre principalii parametri ai managementului pieţii muncii.

  Condiţia necesară pentru angajare este competenţa care este

  formată din:

  competenţa în meserie;

  competenţa în comunicare;

  integrarea în echipă.

  Constituţia prevede vârsta minimă de angajare 15 ani.

  Codul muncii prevede 16 ani.

  Pentru muncile grele vârsta minimă este 18 ani.

 • Contractul de muncă- instrumentul legal de

  angajare.

  Forme ale contractului de muncă:

  contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;contract individual de muncă pe perioada detereminată;contract temporar;contract de ucenicie.

 • Structura organizatorică a unei intreprinderi

  Structura organizatorică a intreprinderii reprezintă

  un ansamblu de funcţii şi relaţii care asigură dirijarea

  către obiective.

  Postul reprezintă totalitatea sarcinilor, competenţelor şi

  responsabilităţilor ce revin permanent şi în mod organizat

  unui salariat într-o intreprindere, la un loc de muncă.

  Organigrama- reprezentarea grafică a structurii

  organizatorice a intreprinderii care evidenţiază nivelurile

  ierarhice, felul compartimentelor, numărul cadrelor de

  conducere şi al executanţilor.

 • Fişa postului- documentul prin care angajatului îi sunt făcute

  cunoscute sarcinile, obiectivele şi responsabilităţile repartizate

  în cadrul compartimentului, programul de lucru, salariul,

  pauzele, zilele libere, cerinţele specifice fiecărei instituţii.

  Fişa postului cuprinde:

  descrierea postului:

  funcţia titularului postului;

  serviciul;

  compartimentul unde este încadrat;

  relaţiile ierarhice (cui îi este subordonat, pe cine are în

  subordine);

  relatiile funcţionale;

  descrierea sarcinilor;

  limitele de competenţă;

 • cerintele postului:

  studii necesare;

  vechimea;

  calităţile personale.

 • FIŞA DE POST BIBLIOTECAR1. Denumirea compartimentului:

  2. Denumirea postului:

  Bibliotecar

  3. Numele şi prenumele salariatului:

  NUME ŞI PRENUME SALARIAT

  4. Se subordonează:

  5. Numele şefului ierarhic:

  NUME ŞI PRENUME ŞEF IERARHIC

  6. Subordonează:

  Numai dacă este cazul

  7. Drept de semnatură:

  Intern:

  Extern:

  8. Relaţii funcţionale:

 • 9. Pregatirea şi experienţa:

  - studii medii sau liceul

  10. Autoritate şi libertate organizatorică:

  Dacă este cazul

  11. Responsabilităţi şi sarcini:

  Munca unui bibliotecar este de a pune la dispoziţii servicii şi de a conduce

  un sistem de informare în bibliotecile publice şi în centrele de informare.

  - să descopere ce îi interesează pe cititori, să selecteze cărţile, revistele şi alte

  publicaţii care apar pentru bibliotecă;

  - să achiziţioneze publicaţii, să stabilească contacte cu editurile;

  - să ţină cataloage ale publicaţiilor din librărie

  - să ţină înregistrări de documentare cu privire la anumite publicaţii sau

  articole cu ajutorul computerului, să stabilească sistemul de informaţii în

  cadrul bibliotecii;

  - să ofere servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului sau a unei

  probleme (nu întotdeauna exprimată clar);

  - să împrumute cărţi;

  - să întocmească bibliografii de literatură de specialitate;

 • 12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei

  postului sau a anexelor acestora:

  Dacă este cazul

  13. Semnaturi:

  14. Data semnării:

 • Funcţia reprezintă totalitatea posturilor care au aceleaşi sarcini şi

  atribuţii şi care sunt în subordinea unei persoane.

  Funcţii:

  de conducere:

  manager;

  contabil şef;

  şef de secţie;

  maistru;

  de execuţie:

  inginer principal;

  economist;

  revizor contabil.

 • Calitatea munciiEste strâns legată de productivitate

  Productivitatea- se referă la creştearea numărului de produse în

  unitatea de timp.

  Productivitatea muncii este influenţată de:

  nivelul tehnic al producţiei;pregătirea şi calificarea forţei de muncă;factorii de natură managerială;calitatea condiţiilor de muncă;gradul de cointeresare materială a factorului de muncă;condiţiile naturale, etc.

 • Creşterea calităţii muncii se face prin:

  ridicarea calităţii pregătirii profesionale şi a formelor de pregătire a

  personalului;

  implicarea lucrătorilor la proiectarea şi îmbunătăţirea procesului de

  producţie;

  diviziunea muncii;

  motivarea muncii definită de:

  marimea veniturilor;

  cantitatea de bunuri materiale şi a serviciilor;

  condiţiile de muncă;

  condiţiile de locuit;

  condiţiile de odihnă;

  condiţiile de transport;

  gradul de ocupare a forţei de muncă;

  asistenţa socială şi medicală;

  satisfacerea nevoilor culturale şi spirituale.