al-sistani, minhaj 01

Download Al-Sistani, Minhaj 01

Post on 27-Oct-2014

38 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

~'--;--' J;V' -,=-' Q-=-'~-' ')-- ) =----'; ==~--' -=-' ( ''*' -----',>_I _o>_I I a;_,ol,oI _nI _j_lbI _,; ,bI Ig o>o al> _,> _lc VaIg oVIg _,olnI u_ o>I .ia. ..Il. c| ) _,>IlIl _l.o ( _..oLaIl l .,l ei.a. _o ,l.. .... e . _ i. .... ,.,>Il _.l.Ll.LIl _.>o i,.Il _oLaIl l ,l lsIl _.Il ...Il e,..> _.o _.I .l..,I| ...>l .. ei.,i> . l..| ..o ell.. _..Ic ls,.L.. .. e. _i .. _.>Il .oIl ,.lsIl .l i,.Il.VolaoIl .l>l.aIl .l.l _ l. _I..oIl _.l.oIl _o l L. _Ic lIlo..V .e,>Vl lcVl _ Ili.oIl ,.l.sIl ..i.>Il _..a. .o ..L. .,I| >., l.o. l..o .V.>Il .lo ,..,a. _.. .. ,loI _Ila. l ,s .. _,.ooIl _o o> .ILI ..>..l ils..Vl e>ls..Vl _I| .l c. _I _,.Il l\l _,i..Il ._Ila. l :l. c| >lo l. _olaIl .oiII c.o c>o s,.Il Il.Il ei. _oaIl .q:l.a,aI q.,a>I qlcT- / 1T / 1L1T .------'------'Il.o ! : .I _>, cl V| . lLl.>o l liIso . Ilal .l. .Volao .l>l.c ,o> _ c, cl >l.>Vl .. I., ,I . Io _ _Ic .>, _..a. _.. lo ... .ioIl l _,iIl .l, _o ,>Il c, l .,..Il o> _.o I _olI| ,>I sIl>o . l Ia _o ,I, V .l. ,IaIl l,...Il ..,.VsaIl _...l.oIl _..o _l>Il cl..oLVl l _.li>Il ,IaIl. l.o . >, .. .l>l.oIl .l.>..oIl _o ,. .lo>oIl .l.>lIll,Ic ILoIl ,.>Il l.>| .Il.o Y : ,..IaIl .I _..>, cl V| ..lII . s.lLo. ,..Ia, ,..I l.o .. :l..>Vl I >, V .l _.ao. ._Ll. Ll,.>l V i,Is. V. i.>oIl ,c _oce.c ,>l>Il Il.oIl _ e>lo _a. _.l,. lo .sloIl. ,IaIl ,>. lo l .Va ei,Is. ,Ic .>, _o ..sI .slo. .Il.o \ : _ ol\l .> _o.>l l>| lo V ,l .,lo.Il sIl _,. eVIl .>>. l>| lo l.Il _.l :l. .Ll,.>Vl. _oaIl i,Is.Il :. >, _.o Ll,.>Vl cI I Ll,.>Vl l, ia., >lo :l. cl lo .ss.oIl ,c _Ic l.Ilc .a.o l ia.o ,l.Il Ll,.>Vl ,.s, lo ,,o. _I .eVIli,Is.Il _o i.>oIl ,aI i.V :I> _.o _s ..>l > _o Ll,.>VI llao > .Il.o : ., ....a, V .l.I ..s.lLo l.>| .o V.a .s> _. >> I c, iIl i.>oIl .. o .IoIl _oc _.lL. i,Is.Il _ _s,i.>oIl .. _Ic l>lo.cl _oaIl _.ao. i,Is.Il >o. _.>o .. e.c a.lIl Il.oIl _ _.Vl .. UiaIl l> ,ia. ,>Il ,a. .>lo.cVl .Il.o o : _.. V| .a.l..Il Il...oIl _. _..Vl e,c ,..> o> cl cI. _. eiI iIl i.>oIl .lo l>| .,ooIl _.Il _o i,Is.Il _,I.Il _. _,IsIl _,. Ll,.>Vl .> .Il.o : ol , .ao.>l _o i,Is. >, : ..la .oIl li.soIl. L..Il .i.IoIl el.L .I liaIl .>l.>Vl .eiIl .clo,\l ._saIl .I.Il_.Vl _,s.Il _Ic el,>Il .Il.o v : _. _..>Il .. sI el. sIl>o. .. Vlo>| I .. ,Ia, ,I c| .lo li.>o iI l>| ._>Il _o ,Icl cl c| :li..l .,oIl i,Is. >, V_I c :l..s.Il ...> ,.Icl ...,oIl cl. c| .. .IlaIl lo .. sIl>oIl. ,Ic c| .ei,Is. _Ic :ls.Il I l> .V..l _ao _ _ _.Il _.l.oIl Il..oIl _. _.l,. l..o , Ic >, >Vl _o loi>l ,oIcl .... ,I l ,IaIl _ l,l.. c| .,I| >Il .>, ,Icl _>Il c o .ei,Is.,Il.Il ..l _. l. _oaIl l loIa. , ..a, V .ell.s. _oaIl. .l,> Ul> ,l.IVl .. ll> l l.> .. .,oIl i,Is. _Ic :ls.Il _ _s, .Il.o A : ,IcVl _I| >Il .> ..sIl _ ci.>oIl .I.>l l>| ) l.ls,.L.. :lioIl. Ll>| .l c, cl. ,l>Vl Ll....l _Ic iVl l e,c .l. _ lIlo.>l _o .l ell. _ lIl .l| Ulo.>l c, .,>. .( cl. c|. ,...,. ,..IcVl >.> ..>, ,.I l ,..IaIl _.. ll.. I _, .L. _. l,>o .IoIl cl V| .,I| >Il _,a. .. :l.\l _ I,>iIl .l>Il _ lLl,.>l l.... .l l .. ..sIl _ e,c _o l ,i>l l>| lo . :Ii ,Ilo>| >> l >.o _Ilo>| ,Ic l, I _>, _.Il _.l.oIl _ V| ,Ill _,. Ll,.>Vl oI, V ,.o l .. _Ic Ioc ,..Ia, ...| l .VL.. _.a. .laoIl >.. ,.a. _..l l . ..,Ic loi> l .>. ,Ia, .l ,lo.Il .>. _a. sIl .>. ,a. _.ll, Ll,.>Vl _.so elclo :., V . _,aIl i>l _ ..Il o>. .Il.o : c| .. lo, L.l.II ol>Il i.>oIl l>.l l .lo,c _o ,Icl lo.o i>l _ c o .. >Vl _o ,Icl _,i.>oIl i>l cl ,Ic l>| ..sIl _ lo.,. .V.>Vl ,Ia, ,I .>>Il el.....l _o :.I> cl. .ao _c >c c| .,IcVl _c _>sIl .> .V.>Vl ,Ic c| .lo.,. ,>. Ll.,.>VI _..>o V l.o .. >.oIl _Il..o>\l ,IaIl. .l.l o l, Ll,.>Vl .> _ Ul.| V .lIl _ l, clsI.>, Il.o _ _ >>VIl. _.oaIl _..,a., V| .l.o,I _.> _. .,oIcVl Ul.o.>l l.. o ,,>.Il. , ,>, .,> e>. _,i>oIl _,. oVl cl> _,. _o cl lo,>Vl _o .l .,oIcl Ulo.>l c, _o .. _ _Ic ._,s.Il _,>Il _,>oIl ,c _ lol : ., olI\l ,l.>Vl _. .>>VIl. .>>Il el.....l _,. _o cl lo, lo,I _,. Ll,.>Vl .> l l>| l.o _,.Il. o _. ,l .,.,>.Il ..>Il Ul.o.>l .o ao>Il .>. >Vl LIl .>. loi>l _.l l>| lo ei>l Il.o _ cll :l..>l Il.o _ oVl a.l l, _olI\l ,>Il. >Vl Il.o _ _,>.Il ,>Il. loi>l _.l .c. .o l..o i,l _ . ,Ic l .ei>l Il.o _ V| >.Il li _Ic lo.,. .V.>Vl ,Ia, ,I l>| lo .Ll,.>Vl .>, V :Ii _, ,I l>| lolli>l ,o>Il _ _olI\l ,>Il. _.soIl .Il.o ! : ,.IaIl ..o ,.IcVl _.I| Ui..aIl ...> ,..IcVl ,.c i..I l>| li. .l..I _l _o _I| .c UiaIl .> ..sII Vl ,I _o i I l>|,Icl e,c l , ,IcVl i I I li .lo.,. sIl>oIl. .Il.o !! : .ei..,Is. _..Ic _..s. L...II laol> cl .l I _,.. c| ._>sIl ,Ic .> V ,l L.II laol> cl .l _ :. , li.>o iI l>|e,c _I| Uic :_. I _,.., ,I l lI lil cl .l _,.. c| .s.l.Il Ilocl lol : ,..>, _... ... c..>, el. sI _.oaIl ..s.lLo o .L..II ol..>Il i...>oIl _.I| l.. :l.>Vl _ > l.,s, .c c| _..o cl.Vl ,.a. UV>\l. .i..aI .. UV>\l , V lo. _>l _> _c UI ei,Is. cl l>| lo .l,l sIl>oIl >lo _a. _ :l.>Vl.eVIl _ .ls>\l >Il ioc _c V| . UV>\l , V lo. _>l ,s. _> _c I ei,Is. cl l .eVIl .cl, .\l _.o.>l L. l :> ,a.lo _Ic l,.l. cl l>| lo .>loIl _a. _ V| l.> _Ic :l..Il .o, s.l.Il Ilocl ,s, .a, ,I c| lol.>. ,>, V .| :lsIl .> ,c l sIl>oIl _Ic ..., ,I l>| >oIl li _ _.> _. .Isc . .Il.o !Y : _..I| .>Il ..,Ic .i..,Is. ,..c _o _oc _o cl :I> _ _>Il iIs, cl c> _o .. >ol.o l Isc .. .,oIl i,Is. _Ic _s. l>|l,l l. l> s.l.Il Il.oIl _ ,is.oIl _,s.Il .:I> _ _>Il .Il.o !\ : cl ls>V eL> _,.. i lc. ..ao _,L _Ic :I> _ lio.ao cl c| .eio ia. ,I| .s.Il .L.II laol> _, ,I _o iI l>| Il..oIl _.. ..l,. ..o lo....> ..oic :l>\l.. ,.>Il _.. cl..sI.>, i.. lo .loic ,iaoIl _ clsI.>, .soIl V| lsIl _l>Il.c ,>l>Il .Il.o ! : _. _., ,..I ..c Ui..aIl cl . l>| V| .el.. _..I| li....o _oaIl _>Il _I| .c UiaIl ia. .. l,.l .. .,oIl _I| UiaIl >, Vlo.,. .V.>Vl ,Ia, ,I l ,Icl _.l.Il l l>| V| _>Il _I| _>Il _o UiaIl >, V lo .I>o .Il.o !o : .... _... l.o _... .... e..,c _..I| ..>Il _.,. i IsoIl ,.>. ...Il _I| ..sIl _o Uic l Il.o _ ..sIl _c i.>oIl .. l>|_.ol c| Ll,.>Vl .Il.o ! : .Il. oIl ei.. _.. ei,Is. _Ic :ls.Il >, V i.>oIl :I> .lo Io>Il _ l lsILo .,oIl i,Is. _Ic :ls.Il >, li.>o iI l>|:l,>Vl _o ,IcVl _I| l, >Il .>, _. .,.. ..,I| Ui.a .UVl .l.. _..o oIa., ,I lo > _ l .lsILo .>. l ._>Il _I| UiaIl l>. _.lsIl _>Il i Is .lo li.>o iI l>| .. l.o ... ...sIl _.. , .,. .V.>Vl. ,IaIl o V.Il ,Icl i,Is. .> l, l.>oIl .:l,>Vl ,Icl _I| Il.oIl ei _ >Il .>, ..loell. ,o> _ ei,Is. _I| >Il oI _,>Vl _o .. eL. _ .. ,IcVl UVl i.>oIl cl I .. ,VIl _>o .Il.o !v : Ul..ocVl e>lc | .,Ic ..>. V ..l _. Ul..| V _>Il i.>oIl _I| Uia i.>oIl :I> .lo , .,l _Ic _oc i.>oIl i I l>|l>l..o.cl .V. _. e..Il :. _o .sIl _>Il o l.VL.I l.>o l, _I>Il _, ,I l>| lo, _>Il l .V> _Ic ..l _.Il ,loIl ,.loIl Ul.ocVl e>l..c| ..>. V ..l l...>oIl _. . .e... ,..a. lV. l.o e>l.c| ,.Ic .>. V .| l..>. U..s, _o i I , eiIso l _Ice.Il ei .,c _ _.> ls.ILo l. c.>, .Il.o !A : .L..Il :l..>Vl _.o l., ...a, loI .aol> .l>l..c cl Vlo.>| ,I.a, cl _s., .l.L.. ..>l.Il .l>l..aIl :l.>l ,I.a. ..>, Ul...., ,. ..Vlo..>Vl _.a. _I.c _.oaIl ..I l> lo.> .a., V Il...o e>l..aIl :l...l _ .I ...c l>| .:Ii.. V,.s.. ,I.aIl ,I., Ve>l.cl cVL..Il _,.... c| ._o.a.Il. l...>l >.Il .I ..,... c| .l.s.Il i.a. l.c .Il.o ! : _.olI| ..,I. ..sIl>o _ .s, V..I . . eV..Il _. ...Il :..Il _.l.o _o Io> .. e>lc l. _I.., _.Il _.l.oIl ,Ia. .>,l. .V..l i.c ,I| >.o .Il.o Y : o l. IliaIl .... . V>lc li.>o c, cl i,Is.Il >o _ L.., .l ,is. :UVl : e>. l..>Vl ,.VsaIl _.l.oIl _o _l>Il cl..oLVl l _.li>Il ,IaIl ._.l.Il : l. _,I>lc e>l. ..Il.Il : _,IVl _,oVl i>l. l,l ..., ._.,iIl :I.Il e.laoIl _.> . >loIl .lLIl _.> ._..o .. _..., _.o e>l. . ..., _. .e.>Il _l _o _,I>lc e>l.. .. ,is.oIl L.Il. .. cl..oLVl. .,IaIl. .. l,l ,oIcVl .. >l.>Vl ..., l.o.o cl. _..o e>l. . i.>l, _l.a.Il o ..V>Il. lI.o e>l. lla, V cl e.>Il _l e>l. _ ..a, _I . li>l cl c| e.>Il _le,c e>l. _ lIlo.>l _o .l .>l. _ lIl .l| Ulo.>l c, i>. e.> .l .Il.o Y! : l. e,c _oc is. ..sIl ,Ic ,>, L.Il .l. _o >l.>Vl ,c iss, _o lol .lsILo i.>oIl ,c _Ic :l.\l ,>, .>>l..oIl Ul..oIl li. .:Ii.. ,..IaoIl _.>Il >ls.....l .>., ,.I l>| ei. c e>l..Il V ,I| l.Il >, V .I Vl ,I _o _Ic :lsIl ,>, _.,L _. ,.l c| .,I| l.Il.. e>ls.....l .>., ,I l>| lo, _.> .UV> V| ._c. _,L. l>.o l l,>. _, ,I l>| ,l> o>._sIl li _ ,Ic U>Il .Il.o YY : _o .. l .,IcVl ..sI el. sIl>o. ,IaIl o V| el.s. _oaIl e,aI >, _. ..s. ..s. _oaIl I >, >l.>Vl _ c >.oIl l..,Ic ..., _..Il ,l.>Vl _o .. li. ao lli.so .c l>| ,IcVl >> o I el is., .. _.. loo ,Ic _,s. _Ic .. ,IaIl _ ,l.,:lsIl .Il.o Y\ : Ul>Il _,.., cl _I| ei,Is. _Ic :ls.Il l> .ei,Is. l> ,ic .>, lo _c l ,l Ui.. _ l i.>oIl .o _ :. l>| .Il.o Y : ,VIl. V| .el..l l _..oaIl .s. l.>I. lIl... l>>l..o c., V l..o, ...s. i..,Is. V Io i,Is. _.so. _oa, _oc _ _,Il_Il _ ,>Il :Ii ._,i,Is.Il V elclo .Il.o Yo : l.o, l,I I. _o ..oIl lol .i.>oIl .o. Ua., _,lsIl Ulol _ l .lVl _ ..Il _ i.>oIl _c _,Il c>loIl:I> _ Ll,.>Vl elclo :., V Ul.| .o. Ila.l _s .Il.o Y : o> c, V ,a. ...Il .l.Il _o laL .. loI