airwatch enterprise mobility management · •već 5 godina lider u gartner enterprise mobility...

of 17 /17
AirWatch – Enterprise Mobility Management Bojan Andrejić COMING – Computer Engineering

Author: others

Post on 20-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AirWatch – Enterprise Mobility Management

  Bojan Andrejić COMING – Computer Engineering

 • Upravljanje mobilnošću

  • End-user IT se menja – nekada su korisnici imali jedan Windows desktop za rad …

  • ... dok danas pristupaju korporativnim

  resursima sa sve većeg broja mobilnih uređaja različitih platformi

  • Potrebno je centralizovati kontrolu nad mobilnim uređajima korisnika i

  kompanijskim podacima koji se na njima nalaze

  Data Apps

 • – lider u upravljanju mobilnošću

  • AirWatch je osnovan 2003.

  • od februara 2014. u VMware vlasništvu

  • 1,800 zaposlenih

  • 12,000 korisnika u 150 zemalja

  • već 5 godina lider u Gartner Enterprise

  Mobility Management kvadrantima

 • Upravljanje enterprise mobilnošću

  krajnji uređaji

  mobilni uređaji

  laptopovi

  handheld uređaji

  štampači & periferije

  primene

  korporativni uređaji

  BYOD

  LoB uređaji deljeni uređaji

  mobilne platforme

 • Upravljanje svim aspektima mobilnosti

  Upravljanje mobilnim uređajima

  (MDM)

  Upravljanje mobilnim aplikacijama

  (MAM)

  Upravljanje sadržajem

  (MCM)

  Upravljanje mail-om (MEM)

  AirWatch – Enterprise Mobility Management (EMM)

 • Upravljanje mobilnim uređajima

  Ključne funkcionalnosti:

  • proširenje IT bezbednosnih polisa na mobilne uređaje

  • pristup kompanijskim resursima na kontrolisan i bezbedan način

  • definisanje podešavanja i polisa kroz profile

  • dodela profila na osnovu tipa uređaja, vlasnika ili grupe

  • autentifikacija na mobilne uređaje integrisana sa AD-om

  • udaljeno brisanje kompanijskih podataka sa uređaja i aplikacija

  • kreiranje inventara mobilnih uređaja

 • Pristupi bezbednosti mobilnih podataka

  Mobile Device Management Upravljanje uređajem

  “Kontejnerizacija” Upravljanje izolovanim radnim

  prostorom unutar uređaja

  Za uređaje u vlasništvu firme

  Za BYOD – korisničke uređaje koji se koriste u

  korporativne svrhe

 • Upravljanje sadržajem

  Ključne funkcionalnosti:

  • deljenje kompanijskih dokumenata na kontrolisan način

  • kreiranje bezbednog kontejnera za dokumente na uređaju

  • integracija sa cloud-om ili privatnim skladištem dokumenata

  • upravljanje korisničkim pravima pristupa

  • pregled i editovanje dokumenata

  • praćenje verzija dokumenata

 • Upravljanje mobilnim aplikacijama

  Ključne funkcionalnosti:

  • upravljanje javnim i internim kompanijskim aplikacijama

  • integracija sa Apple App Store, Google Play, Microsoft Store

  • kreiranje internog kataloga aplikacija

  • deployment aplikacija na osnovu korisnika, uređaja ili proizvoljnih grupa

  • praćenje inventara aplikacija

  • black i white-listovanje aplikacija

 • Upravljanje mail-om

  Ključne funkcionalnosti:

  • integracija sa kompanijskom mail infrastrukturom

  • AirWatch Inbox mail klijent za mobilne uređaje

  • dozvoljavanje ili blokiranje pristupa mail-u na osnovu proizvođača, modela ili OS mobilnog uređaja

  • upravljanje sertifikatima

  • enkripcija attachment-a

  • zabrana copy/paste-a sadržaja u eksterne aplikacije

 • Tip instalacije

  VMware AirWatch – SaaS

  - Instalacija u AirWatch cloud

  - Jednostavnost održavanja (upgrade-a)

  - Integracija sa lokalnim resursima (AD, mail, file server, ...)

  VMware AirWatch – On-Premise

  - Instalacija na lokaciji korisnika

  - Baza podataka se nalazi na lokaciji korisnika

  - Potreba za upgrade-om sistema

  - Integracija sa lokalnim resursima (AD, mail, file server, ...)

 • SaaS - arhitektura

 • On-Premise - arhitektura

 • On Premise – HA konfiguracija

 • AirWatch - Tunnel

 • Use case

  Cilj: Samo mobilni uređaji koji su kontrolisani MDM rešenjem

  od strane IT imaju pristup elektronskoj pošti i

  kompanijskim resursima

  • Sigurnost zahtevi • Korisnici moraju koristiti passkod od 4 da bi oključali telefon

  • Uredjaj se zaključava na 30 minuta posle 5 pogršnih pokušaja

  • Pin se mora menjati svakih 60 dana

  • Ekran se zaključava nakon 5 minuta

  • Web pristup: zabraniti pristup nekim tipovima sadržaja

  • Glasovne kontrole će biti deaktivirane bez obzira da li je uredjaj zaključan

  • U slučaju krađe uređaja, isti će biti wipe-ovan, linija blokirana, pokušaj da se otkrije GPS lokacija.

  • Podrška za Android i iOS uredjaje

  • Email kontrola • Problem velikog broja Active Sync konekcija ka Exchange serveru.

  • Nekoliko incidenata na Exchange Serveru – 2,5 M upita

  • Korisnici sa preko 20k upita u toku dana prema serveru

  • Deljenje dokumenata • brošure, katalozi za potrebe prodajnih organizacija

 • Hvala na pažnji!

  - Pitanja