7.15 resetkasti nosaci

Click here to load reader

Post on 20-Nov-2015

187 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teoretsko objasnjenje resetkastih nosaca

TRANSCRIPT

 • 7.15 Reetkasti nosai u ravni

  Reetkasti nosai u ravni su sastavljeni od tapova meusobno

  povezani zglobovima sa neizmjenjivom geometrijskom strukturom i

  oslonjeni sa dva oslonca u vorovima.

  Kod prorauna reetkastih nosaa uvode se pretpostavke i idealizacije,

  a to su:

  - tapovi su idealno pravi i povezani zglobno u vorovima;

  - Optereenje djeluje u vorovima u obliku koncentrinih sila.

  Raetkasti nosai se formiraju od trougaonih elemenata.

  Slika 7.1 Nepromjenjiva i promjenjiva geometrijska figura

 • Uslov unutranje statike odreenosti reetke je:

  (7.46)

  gdje je:

  n- broj vorova

  s broj tapova reetke

  Slika 7.2 Primjeri statike odreenosti (neodreenosti)

  2n s 3

  s 2n 3 reetka je pomjerljiva

  s 2n 3 reetka je viestruko unutranje stabilna

 • -geometrijski nepromjenjiva

  -geometrijski promjenjiva

  Slika 7.3 Primjeri reetke

 • Slika 7.4 Geometrijski oblici reetke

 • Slika 7.5 Geometrijski oblici reetke

 • Slika 7.6 Geometrijski oblici reetke

 • - Metode prorauna reetkastih nosaa

  Generalno reetkasti nosai kao i ostali nosai se mogu rjeavati

  analitikim i grafikim metodama.

  Postoje dvije metode odreivanja sila kod reetkastih nosaa:

  - Metode isijecanja vorova (analitiki i grafiki);

  - Metode presjeka (analitiki i grafiki).

  - Metode isijecanja vorova

  Posoje etiri metode isijecanja vorova:

  a) Analitika metoda, vor po vor;

  b) Analitika metoda, svi vorovi;

  c) Grafika metoda Kremonin plan sila;

  d) Grafika metoda vor po vor.

  (7.46)

  2n s 3

 • a) Analitika metoda, vor po vor;

  Slika 7.7 Primjer isijecanja vorova, analitiki vor po vor

  Po ovoj metodi za svaki vor koriste se dva uslova ravnotee:

  (7.47)

  i

  i

  X 0

  Y 0

 • b) Analitika metoda, svi vorovi

  Moe se napisati u matrinom obliku:

  (7.48)

  D-matrica geometrije reetke;

  S-vektor nepoznatih sila;

  F-vektor optereenja.

  Slika 7.8 Primjer isijecanja vorova, svi vorovi

  D S F

 • c) Grafika metoda Kremonin plan sila;

  Slika 7.9 Kremonin plan sila

 • c) Grafika metoda vor po vor

  Slika 7.10 Grafika metoda, vor po vor

 • - Metode presjeka

  Posoje dvije metode presjeka:

  a) Analitika metoda Ritter-ova metoda;

  b) Grafika metoda Culmann-ova metoda;

  a) Ritter-ova metoda;

  Slika 7.11 Ritter-ova metoda

 • Slika 7.12 Ritter-ova metoda

 • b) Grafika metoda Culmann-ova metoda

  Slika 7.13 Culmann-ova metoda

 • Slika 7.14 Culmann-ova metoda