4.artrita idiopatica juvenila

of 32 /32
ARTRITA IDIOPATICĂ ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ JUVENILĂ artrită cronică juvenilă, artrită reumatoidă  juvenilă , poliartr ită cronică juvenil ă Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

Upload: petras

Post on 11-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 1/32

ARTRITA IDIOPATICĂARTRITA IDIOPATICĂ

JUVENILĂJUVENILĂartrită cronică juvenilă, artrită reumatoidă

 juvenilă, poliartrită cronică juvenilă

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

Page 2: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 2/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

artrită inflamatorie de cauză necunoscută

artritele neinfecioase şi netraumatice

artrită persistentă timp de minimum săptăm!ni, fără a se putea stabili o cauză

cunoscută a acesteia juvenilă ! " # ani

Page 3: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 3/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

"rtrită sistemi$ăOli%oartrită

#persistentă

#e$tensivă

Poliartrită &R po'iti(ăPoliartrită &R ne%ati(ăArtrită psoria'i$ă"rtrite asociate cu entezite%spondilartropatii

"lte artrite

clasificarea % după luni de la primele simptome

Page 4: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 4/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

copii sub v&rsta de # anise$ ratio % M'F ! (')*('+

Page 5: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 5/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

boală autoimunăpatoeneză multifa$torială

# factori %eneti$i# -." /01 2forma sistemică3, -." /04, /05 2forma

olioarticulară3, -." B+6 2forma cu entezite3

# factori imunolo%i$i# sinteză de autoanticorpi

# F0, "7", "c anti8istone, "c anti"/7 simplu catenar

# anomalii 9n sistemul cito:inelor# răspuns imun anormal la factorii infecioşi

# factori de mediu

Page 6: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 6/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

Radiolo%i$# tumefierea părilor moi periarticulare,

# osteopenie' osteoporoză periarticulară

# neoformare de os periostal,# 9nustarea uniformă a spaiului articular,

# anc8iloză fibroasă, osoasă,

# deformări articulare,

# fuziunea articulaiilor interapofizare posterioarecervicale

Page 7: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 7/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

TRATA)ENT *#+

# AIN, - I linie# acid acetilsalicilic

# nesalicilice % napro$en, ibuprofen, diclofenac, etc

# ;<= + selective % melo$icam, nimesulid

#;<= + specifice % celeco$ib, rofeco$ib

Page 8: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 8/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

TRATA)ENT *.+

# Corti$oterapie

# sistemică#pulsterapie cu metilprednisolon

# intraarticular

Page 9: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 9/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

TRATA)ENT */+

# Terapie de fond# )T0 % 2">? poliartic F0 pozitivă3

# ,ăruri de aur 

# 1idro2i$loro$3ina 2antimalaric3 % rar

# Ci$losporina A# ,ulfasala'ină

Page 10: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 10/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

TRATA)ENT *4+

# Terapie 5iolo%i$ă# anti6TN& 

# @tanercept# >nfli$imab % nu e indicat sub (5 ani

# Leflunomida

Page 11: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 11/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

TRATA)ENT *7+

# Transplant autolo% de $elule stem3ematopoeti$e

Page 12: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 12/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

TRATA)ENT *+

# Tratament de re$uperare# reducerea durerii

# meninerea şi creşterea mobilităii şi afuncionalităii articulare,

# creşterea forei musculare,

# prevenirea deformărilor articulare

# asiurarea unei creşteri şi dezvoltări normale

Page 13: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 13/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂTRATA)ENT *8+

# Tratament de re$uperare# termoterapie' crioterapie 2 9n puseul acut3# :inetoterapie % posturări, mobilizări pasive * proresive,

e$erciii izometrice

# masaj % ameliorează durerea, previne formarea aderenelor 9n subcutanat# stimulare electrică pe perioadă scurtă % 9n cazul atrofiilor

musculare avansate sau a copiilor care nu pot efectuae$erciii

# 8idrotermoterapie, 8idro:inetoterapie# 9not

# repaus articular % 5*(A ore somn nocturn (*) ore ziua %pe plan dur, cu evitarea imobilizărilor prelunite

# orteze % de repaus, funcionale

Page 14: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 14/32

ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ

TRATA)ENT *9+

# Terapie o$upa:ională# 9not, tricicletă, jocuri

# stimularea copiilor,

# dezvoltarea unor abilităi suplimentare

# Psi3oterapie

Page 15: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 15/32

ARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,tillARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,till

incidenă ma$imă % (*C ani

se$ ratio % M'F ! ('(

Page 16: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 16/32

ARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,tillARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,till

fe5ră % de cel puin + săpt, minim ) zile consecutive

ras3 * caracter tranzitor

artrită %poli* artrită → cronică, distructivăpolisero'ităadenopatii %enerali'ateoranomealii % 8epatosplenomealie, cardiomealie

Page 17: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 17/32

ARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,tillARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,till

 ;nt!r'ierea $re<terii ====

Page 18: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 18/32

ARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,tillARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,till

rea$tan:i de fa'ă a$utăleu$o$ito'ă 

anemie3ipertrom5o$itemie8iperamalobulinemie policlonală

± "7"

Page 19: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 19/32

ARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,tillARTRITA ,I,TE)ICĂ - 5oala ,till

Compli$a:ii# tulburări de creştere, malpoziii sementare

# amiloidoză# to$icitatea MT=

Page 20: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 20/32

OLI>OARTRITA 6 pau$iartritaOLI>OARTRITA 6 pau$iartrita

#64 arti$ula:ii ;n primele luni de 5oală

forma persistentă * D 1 artic afectate pe tot

parcursul evoluieiforma e2tensi(ă % E 1 artic după C luni deevoluie

Page 21: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 21/32

OLI>OARTRITA 6 pau$iartritaOLI>OARTRITA 6 pau$iartrita

articulaii mari

de5ut insidios % durere minimă, funcii articulareslab alterate,

monoartrită

atrofii musculare periarticulare

atitudini vicioase

u(eită 2irido*ciclită3

Page 22: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 22/32

OLI>OARTRITA 6 pau$iartritaOLI>OARTRITA 6 pau$iartrita

""7 pozitivi 24A*64G3

F0 neativ

Page 23: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 23/32

POLIARTRITA &R PO?ITIVĂPOLIARTRITA &R PO?ITIVĂ

@ 7 arti$ula:ii ;n primele luni&R po'iti(, la cel puin + determinări efectuate 9n )

luni

FEM

Page 24: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 24/32

POLIARTRITA &R PO?ITIVĂPOLIARTRITA &R PO?ITIVĂ

artrită simetri$ă# arti$ mi$i % M;F, >FH, MTF

redoare arti$ matinală

noduli reumatoi'itenosino(ita fle2orilor deformări arti$ulare %tardiv % anc8iloze fibroase, eroziuni osoase

fatiabilitate

febrăras8vasculită

Page 25: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 25/32

POLIARTRITA &R NE>ATIVĂPOLIARTRITA &R NE>ATIVĂ

@ 7 arti$ ;n primele luni&R ne%ati( 2+ determinări 9n ) luni3

MEF

Page 26: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 26/32

POLIARTRITA &R NE>ATIVĂPOLIARTRITA &R NE>ATIVĂ

artrită simetri$ă 

#artic mari 2enunc8i, pumni, lezne3 şi mici

tenosino(ita fle2orilor m!inii

Tratament * AIN,

Page 27: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 27/32

ARTRITE A,OCIATE CU ENTE?ITEARTRITE A,OCIATE CU ENTE?ITE

artrită  ente'ită + din următoareleI

#artralie sacro*iliacă

#durere inflamatorie la nivelul coloanei vertebrale

#-." B+6# istoric familial pozitiv pt o boală asociată cu -."B+6

#uveită anterioară % durere, conestie, fotofobie

) @ 9 ani

Page 28: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 28/32

ARTRITE A,OCIATE CU ENTE?ITEARTRITE A,OCIATE CU ENTE?ITE

tumefierea de%etelordureri spontaneB la presiune la lo$ul deinser:ie aI

# tendonului lui ac8ile

# tendonului cvadricepsului pe rotulă, tuberozitatetibială

dureri sa$ro6ilia$e

Page 29: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 29/32

ARTRITE A,OCIATE CU ENTE?ITEARTRITE A,OCIATE CU ENTE?ITE

Tratament#">7J

# corticoterapie locală

# fizioterapie

# suport psi8osocial

Page 30: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 30/32

ARTRITA P,ORIA?ICĂARTRITA P,ORIA?ICĂ

artrită psoria'is

artrită istori$ familial de psoria'is da$tilită B modifi$ări un%3iale2onicoliză, un8ii punctate3

dactilităFEM

Page 31: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 31/32

ARTRITA P,ORIA?ICĂARTRITA P,ORIA?ICĂ

artrită inflamatoare $roni$ă asimetri$ă# arti$ mari  mici 2deete m&nă'picior3

erup:ie $utanată psoriaziformă

un8ii % mici depresiuni

± uveită

Page 32: 4.Artrita Idiopatica Juvenila

7/23/2019 4.Artrita Idiopatica Juvenila

http://slidepdf.com/reader/full/4artrita-idiopatica-juvenila 32/32

ARTRITA P,ORIA?ICĂARTRITA P,ORIA?ICĂ

Tratament#">7J

# corticoterapie intraarticular

#medicaie de fond % MT=, JJK % după eşecul">7J

# :inetoterapie

# fizioterapie