2. bouwkundige keuring - wonen in het poortgebouw · bouwkundige rapport inzake nationale hypotheek...

of 19 /19
2. Bouwkundige keuring

Author: others

Post on 03-Mar-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2. Bouwkundige keuring

 • 201612211FB • Woon-werk gebouw

  Hoflaan 3

  Vlaardingen

  RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

  Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2016-1, en debijbehorende bouwbesluiten.

  INSPEKTA bouwkundige dienstenHan Hollanderweg 1842807 AL GoudaT. 085 0603535E. [email protected] www.inspekta.nl

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • VlaardingenAlgemene ObjectgegevensCodeCode 201612211FB

  ObjectNaam Woon-werk gebouw

  Adres Hoflaan 3

  Postcode 3134 AA

  Plaats Vlaardingen

  Inspecteur F.A. Beele

  Inspectiedatum 21-12-2016

  OpdrachtgeverNaam WD-Capital Advisors

  Contactpersoon Dhr. W. Kadijk

  Adres Hoflaan 1-3

  Postcode 3134 AA

  Plaats Vlaardingen

  Postadres Hoflaan 1-33134 AA Vlaardingen

  Telefoon 06 54611620

  Emailadres [email protected]

  TechnischInhoud 1100 m3

  Bouwjaar 1951

  FinancieelPrijspeil 1-8-2015

  BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

  BTW tarief 21,0%

  OverigeSpecialistisch onderzoek Bij het verwijderen van betimmeringen/bekledingen en het verplaatsen/verwijderen van

  materialen is het altijd mogelijk dat er ongedierte/houtvernielers/gebreken e.d. zichtbaarworden, deze zijn bij de visuele(met het oog waarneembare) keuring dan niet zichtbaar. Udient deze dan te behandelen/repareren met de hiervoor geëigende middelen, dit altijdmelden aan de verkoper/verkopend makelaar. Wij adviseren voor elke woning van ca. 50jaar en ouder een houtvernielers-onderzoek te laten uitvoeren, ook indien er geenproblemen zichtbaar en/of vermeld zijn.

  208-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • VlaardingenAlgemene ObjectgegevensNiet te inspecteren onderdelen Conform de NHG Voorwaarden & Normen 2016-1 worden bij de inspectie de zichtbare

  bouwdelen gecontroleerd. Het is niet mogelijk om een afdoend oordeel te geven overbijvoorbeeld fundering, riolering, kanalen, etc. Vraag altijd informatie over de fundering op,bij de betreffende gemeente.Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt, dan dient dat in hetrapport te worden vermeld.

  Opmerkingen eigenaar De verkoper/verkopend makelaar hebben een meldingsplicht en dienen de bij hen bekendeproblemen/gebreken te melden.

  Opmerkingen Entree via de opdr.gever.Prijzen zijn altijd indicaties om de locatie in redelijke en bruikbare staat te brengen/houden,exclusief kosten klim/steiger- en hijsmateriaal.

  Weersgesteldheid Droog

  308-01-2017

 • Elementenoverzicht

  Waardering-scores geschieden volgens de NEN 2767 normering.

  201612211FB • Woon-werk gebouw

  Hoflaan 33134 AA Vlaardingen

  Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

  Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

  Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

  Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

  Toelichting:

  9 = Niet te inspecteren

  8 = Nader onderzoek nodig

  6 = Zeer slecht

  5 = Slecht

  4 = Matig

  3 = Redelijk

  2 = Goed

  1 = Uitstekende conditie

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen

  LocatieElement Score

  Gevels

  1e etage 5B.1.3 Metalen constructiedelen(zichtbaar)

  algemeen 3B.1.1 Betonwerk gevels(waterslagen)

  algemeen 4B.1.2 Metselwerk/gevels algemeen

  n.v.t. 0A.2 Portiek/galerij

  begane grond 4A.1 Kruipruimte/kelder

  begane grond 9A.0 Fundering

  Buitenkozijnen

  algemeen 5B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren buiten

  Daken

  2e etage 3A.3 Dakconstructie etc.

  etage,s 3A.3.1 Dakbedekking

  systeem 5A.6 Diversen : Goten/doorvoeren en h.w.a.

  Schoorstenen

  2e etage 3A.3.2 Schoorsteen/rookgas/ventilatiekanalen buitendaks

  Buitenschilderwerk

  algemeen 5B.2.2 Schilderwerk buiten

  Vloeren

  0A.5 Ongedierte/zwam(zichtbaar) zie A.3 en B.3

  algemeen 5B.3 Vloeren en houten constructiedelen

  Plafonds

  algemeen 5A.4 Brandveiligheid

  Inrichting

  algemeen 4B.5 Ventilatie/vocht

  algemeen 4B.6 Diversen : Woning binnen algemeen

  algemeen 4B.4 Sanitair

  Klimaatinstallaties

  systeem 4B.6 Diversen : Klimaatinstallatie

  Vuilafvoervoorziening

  systeem 9A.6 Diversen : Riolering

  Elektrische-installaties

  systemen 4A.6 Diversen : Elektra/water/gas

  508-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen

  LocatieElement Score

  Terreinafwerkingen e.d.

  achterzijde 3A.6 Diversen : Berging

  608-01-2017

 • Bevindingen

  Alle prijzen zijn inclusief BTW

  Printdatum: 8-1-2017

  201612211FB • Woon-werk gebouw

  Hoflaan 33134 AA Vlaardingen

  Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

  Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

  Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

  Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

  Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

  Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

  Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

  Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren.2- Op middellange termijn uitvoeren.3- Op lange termijn uitvoeren.4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie

  Toelichting:

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • VlaardingenExterieur

  01 Gevels

  € 1.8151,00 pst

  Hvh Totaal

  Laat het balkon renoveren.

  B.1.3 Metalen constructiedelen(zichtbaar)woning achterzijde

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  Tijdens de inspectie zijn er geen gebreken aan de waterslagen/betonconstructies zichtbaar

  B.1.1 Betonwerk gevels(waterslagen)woning algemeen

  € 5.4451,00 pst

  Hvh Totaal

  Kapotte stenen en slechte voegwerken altijd vervangen.

  Laat diverse kapotte stenen en losse/slechte voegen vervangen.

  B.1.2 Metselwerk/gevels algemeenwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  € 9081,00 pst

  Hvh Totaal

  Het is verstandig loodvervangende materialen toe te passen.

  De weggesneden en missende loden aansluitingen vervangen/aanbrengen.

  B.1.2 Metselwerk/gevels algemeenwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  € 8471,00 pst

  Hvh Totaal

  Laat de kelder vochtwerend behandelen.

  A.1 Kruipruimte/kelderwoning kelder

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  808-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen01 Gevels

  Zie metselwerk voor lichte zetting. Een paalfundering is een fundering waarbij het eigengewicht van het bouwwerk en de daarop uitgeoefende krachten via (ondergrondse)ingeheide palen worden overgebracht naar de dragende ondergrond.

  Tijdens de inspectie zijn er geen problemen aan de paal-fundering zichtbaar

  A.0 FunderingPaal fundering aanwezig(opgave)

  03 Buitenkozijnen

  € 36.3001,00 pst

  Hvh Totaal

  Er is veroudering/houtrot aan de kozijnen geconstateerd. Wij adviseren de slechte delen teverwijderen en deze in model te repareren.

  Laat de houten kozijnen controleren en herstellen, incl. kapot enkel glas vervangen.

  B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren buitenWoning (algemeen)

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  05 Daken

  € 1.2101,00 pst

  Hvh Totaal

  Laat de houten delen preventief gassen/behandelen(incl.vloeren)

  A.3 Dakconstructie etc.woning etage,s

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  De gemiddelde levensduur van dakpannen is 50 jaar. Bij gehele of gedeeltelijke herleggingofvervanging van de dakpannen, dient u met plaatselijke reparaties aan het dakbeschot, detengels en de panlatten rekening te houden.

  Tijdens de inspectie van het met dakpannen gedekte hellend dak, zijn er geen gebrekenzichtbaar.

  A.3.1 Dakbedekkingwoning etage,s

  908-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen05 Daken

  € 4.8401,00 pst

  Hvh Totaal

  Laat de goten en afvoeren algemeen controleren/repareren/vervangen. Zink, lood en pvchebben een gemiddelde levensduur van 25 jaar. Bitumen gaat gemiddeld 20 jaar mee. Bijvervangingen altijd rekening houden met reparaties aan de constructie(s). Ook is regulieronderhoud van de water-afvoersystemen te allen tijde nodig. Waterafvoeren krijgen hetsteeds zwaarder, let op voldoende afvoer in verhouding tot hetoppervlak, (20m2=1 hemelwaterafvoer). Bij schuine daken geldt (50m2=1hemelwaterafvoer).

  Tijdens de inspectie zijn er hieronder omschreven gebreken aan de goten enhemelwaterafvoeren zichtbaar (VVE 1)

  A.6 Diversen : Goten/doorvoeren en h.w.a.woning systeem

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  06 Schoorstenen

  Bij een visuele inspectie is bij schoorsteen- en/of kanalen niet vast te stellen of deze aande normen voldoen. Ook zijn deze niet aan de binnenzijde te inspecteren. In verband metbrandveiligheid en verzekeringen, dient u deze jaarlijks te laten reinigen en controlerendoor eenerkend bedrijf.

  Tijdens de inspectie van de buitendakse schoorsten(en)/kanalen zijn er geen gebrekenzichtbaar.

  A.3.2 Schoorsteen/rookgas/ventilatiekanalen buitendakswoning 2e etage

  09 Buitenschilderwerk

  € 7.2601,00 pst

  Hvh Totaal

  Voor het schilderwerk adviseren wij een schilderplan (onder garantie) te laten opstellen.De vlakke delen van schilderwerken dienen jaarlijks gecontroleerd en gerepareerd teworden.Een grote onderhouds-schilderbeurt dient minimaal 1 x in de 6 jaar te geschieden. Ook hetreinigen van het schilderwerk draagt bij aan een langere levensduur.

  Tijdens de inspectie is er achterstallig buitenschilderwerk aan de houten kozijnen/delengeconstateerd

  B.2.2 Schilderwerk buitenwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  1008-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • VlaardingenInterieur

  22 Vloeren

  € 12.1001,00 pst

  Hvh Totaal

  Diverse stukken zullen vervangen moeten worden.

  Laat de houten gootbakken controleren/herstellen.

  B.3 Vloeren en houten constructiedelenwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  23 Plafonds

  Tijdens de inspectie zijn er geen afdoende brandveiligheidsvoorzieningen zoals bijv.brand/rookmelders in de woning aanwezig.Advies: Plaats minimaal één brand/rookmelder op elke etage. Voor meer informatie kijkt uop www.brandblusserinfosite.nl

  Tijdens de inspectie zijn er geen afdoende brandveiligheidsvoorzieningen in de woningaanwezig.

  A.4 Brandveiligheidwoning algemeen

  26 Inrichting

  € 2.4201,00 pst

  Hvh Totaal

  Eventuele overige veranderingen/aanpassingen aan de indeling/binneninrichting enafwerking kunnen naar eigen wens worden toegepast.

  Laat het sanitair algemeen in bruikbare staat brengen.

  B.4 Sanitairwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  € 2.1781,00 pst

  Hvh Totaal

  De noodzakelijke ruimten hierop aansluiten.

  Laat een mechanische ventilatie systeem plaatsen.

  B.5 Ventilatie/vochtwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  1108-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen26 Inrichting

  € 1.8151,00 pst

  Hvh Totaal

  Diverse herstelwerkzaamheden uitvoeren.

  Laat diverse binnenafwerkingen herstellen.

  B.6 Diversen : Woning binnen algemeenwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  € 1.2101,00 pst

  Hvh Totaal

  Losse/slechte stucwerken altijd vervangen.

  Laat divers stucwerk herstellen.

  B.6 Diversen : Woning binnen algemeenwoning algemeen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  Installaties

  41 Klimaatinstallaties

  € 3631,00 pst

  Hvh Totaal

  Advies : Laat gastoestellen jaarlijks controleren en reinigen, dit i.v.m. een goed rendementen de brandveiligheid, (verzekering).

  Tijdens de inspectie is er een CV combi verwarmingsysteem aanwezig, deze heeftcontrole/onderhoud en buis-beugeling nodig.

  B.6 Diversen : Klimaatinstallatiewoning systeem

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  43 Vuilafvoervoorziening

  Het vervangen van andere dan (pvc) afvoeren wordt altijd geadviseerd. Het inwendige vandezeafvoeren is altijd gecorrodeerd en/of aangeslibt en geeft daardoor vaak problemen.

  Tijdens de inspectie is de riolering zeer beperkt/niet zichtbaar, deze lijkt voldoende tefunctioneren.

  A.6 Diversen : Rioleringwoning systeem

  1208-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen44 Elektrische-installaties

  € 6051,00 pst

  Hvh Totaal

  De aanwezige systemen vertonen geen zichtbare gebreken. Een aardlekschakelaar is eeneerste vereiste in een veilig elektra-cirquit. Tegenwoordig vallen alle groepen onder eenaardlekschakelaar. Een aardlekschakelaar kan maximaal 4 groepen bedienen.

  Laat de gas/water/elektra systemen controleren/herstellen/doormeten/afpersen.

  A.6 Diversen : Elektra/water/gaswoning systemen

  Urgentie: 1 Op korte termijn

  Terrein

  51 Terreinafwerkingen e.d.

  De berging heeft naar het lijkt voldoende ventilatie, een droge vloer en is afsluitbaar. Ziecomplex voor kozijnen etc.

  Tijdens de inspectie is de berging in bruikbare staat.

  A.6 Diversen : Bergingcomplex aanbouw

  € 79.316Totaal object

  1308-01-2017

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • VlaardingenBouwkundige rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie

  Aanvrager:

  Naam: WD-Capital Advisors

  Hoflaan 1-33134 AA Vlaardingen

  Adres:

  06 54611620Telefoon:

  Keuringsinstantie:

  Han Hollanderweg 184. 2807 AL, Gouda(085) 0603535

  Adres:

  Bedrijf: INSPEKTA bouwkundige inspecties

  Nummer KvK: 54806291

  F.A. BeeleInspecteur:

  Bouwkundige Diensten

  Administratieve gegevens:

  Woning:

  Adres: Hoflaan 33134 AA Vlaardingen

  Woon-werk gebouwWoningtype:

  1951Bouwjaar:

  Verantwoording:

  Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

  Datum inspectie: 21-12-2016

  Handtekening inspecteur:

  Kostenraming totale inspectie:

  Omschrijving: Direct noodzakelijkekosten:

  Op termijnnoodzakelijke kosten:

  Totale kosten:

  1e verdieping € 1.815,00 € 0,00 € 1.815,00

  Algemeen € 76.653,50 € 0,00 € 76.653,50

  Kelder € 847,00 € 0,00 € 847,00

  € 79.315,50Totaal woning: € 79.315,50€ 0,00

  Verbeteringskosten op basis van bijgevoegd verbeterplan/offerte: € 0,00

  1408-01-2017 Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen

  Keuringsresultaten:

  Keuringsresultaten: algemene delen

  Code Element Locatie enomschrijving gebrek

  actie k.v.(%)

  Directnoodzakelijke

  kosten

  Op termijnnoodzakelijke

  kosten

  € 1.210,00 € 0,00A.3 Dak 100 %Laat de houten delenpreventiefgassen/behandelen(incl.vloeren)woning etage,s

  A

  € 4.840,00 € 0,00A.6 Diversen 100 %Tijdens de inspectie zijner hieronderomschreven gebrekenaan de goten enhemelwaterafvoerenzichtbaar (VVE 1)woning systeem

  H

  € 605,00 € 0,00A.6 Diversen 100 %Laat degas/water/elektrasystemencontroleren/herstellen/doormeten/afpersen.woning systemen

  O

  € 5.445,00 € 0,00B.1.2 Metselwerk Gevels 100 %Laat diverse kapottestenen en losse/slechtevoegen vervangen.woning algemeen

  V

  € 907,50 € 0,00B.1.2 Metselwerk Gevels 100 %De weggesneden enmissende lodenaansluitingenvervangen/aanbrengen.woning algemeen

  A

  € 36.300,00 € 0,00B.2.1 Kozijnen/ramen/deurenbuiten

  100 %Laat de houten kozijnencontroleren enherstellen, incl. kapotenkel glas vervangen.Woning (algemeen)

  H

  € 7.260,00 € 0,00B.2.2 Schilderwerk buiten 100 %Tijdens de inspectie iser achterstalligbuitenschilderwerk aande houtenkozijnen/delengeconstateerdwoning algemeen

  H

  € 12.100,00 € 0,00B.3 Vloeren, houtenconstructiedelen

  100 %Laat de houtengootbakkencontroleren/herstellen.woning algemeen

  H

  € 1.815,00 € 0,00B.6 Diversen 100 %Laat diversebinnenafwerkingenherstellen.woning algemeen

  A

  € 363,00 € 0,00B.6 Diversen 100 %Tijdens de inspectie iser een CV combiverwarmingsysteemaanwezig, deze heeftcontrole/onderhoud enbuis-beugeling nodig.woning systeem

  R

  € 1.210,00 € 0,00B.6 Diversen 100 %Laat divers stucwerkherstellen.woning algemeen

  H

  1508-01-2017 Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen

  Keuringsresultaten: algemene delen

  Code Element Locatie enomschrijving gebrek

  actie k.v.(%)

  Directnoodzakelijke

  kosten

  Op termijnnoodzakelijke

  kosten

  € 2.420,00 € 0,00B.6 Diversen 100 %Laat het sanitairalgemeen in bruikbarestaat brengen.woning algemeen

  A

  € 2.178,00 € 0,00B.6 Diversen 100 %Laat een mechanischeventilatie systeemplaatsen.woning algemeen

  A

  € 76.653,50 € 0,00Algemeen

  Keuringsresultaten: per bouwlaag

  Code Element Locatie enomschrijving gebrek

  actie k.v.(%)

  Directnoodzakelijke

  kosten

  Op termijnnoodzakelijke

  kosten

  € 1.815,00 € 0,00B.1.3 Metalen constructiedelen 100 %Laat het balkonrenoveren.woning achterzijde

  O

  € 1.815,00 € 0,001e verdieping

  Code Element Locatie enomschrijving gebrek

  actie k.v.(%)

  Directnoodzakelijke

  kosten

  Op termijnnoodzakelijke

  kosten

  € 847,00 € 0,00A.1 Kruipruimte 100 %Laat de keldervochtwerendbehandelen.woning kelder

  A

  € 847,00 € 0,00Kelder

  Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen.Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek.Actie: S=Slopen; H=Herstellen; V=Vervangen; A=nieuw Aanbrengen; O=overig (toelichten)k.v.(%) Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen;

  k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordttoegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur.Een voorbeeld: totale kosten €10.000,- bij 4 appartementen=>k.v = 25%. Noodzakelijke kosten €2.500,-

  Direct noodzakelijke kosten:Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade.Op termijn noodzakelijke kosten:Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10, of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan.

  Toelichting:

  1608-01-2017 Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen

  Programma van eisen en aanbevelingen:

  Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit

  A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door eendeskundige de oorzaken worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig hetrapport van de deskundige worden uitgevoerd.

  § 2.1.2 + § 2.2.2

  A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste tweemuisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bijgrotere gevelbreedte minimaal 3. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijkzijn (let op puinstort).

  § 3.17.2

  A.2 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen.Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk.Beschadigingen en gescheurde constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelenof vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen.Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningenvastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerken borstweringen herstellen of vervangen.

  A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen,dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen.

  § 3.6.2

  Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagenopheffen door herstel of vervanging van onderdelen.

  § 3.6.2

  A.3.1 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen.Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losliggendeshingles opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Gebreken aan zinken-,bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zonodig geheelvervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aangoten en randafwerking opheffen.

  § 3.6.2

  A.3.2 SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan hetmetsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen ofgeheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerkgeheel vervangen.

  § 3.10.2 + §3.11.2 / § 3.6.2

  A.4 Tempex verwijderen.

  A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestijding van ongedierte/zwam dient te gebeurenovereenkomstig door een deskundige opgemaakt rapport.

  B.1.1 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. § 2.1.2 + § 2.2.2

  B.1.2 METSELWERK/GEVELS § 3.6.2

  B.1.2.1 Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen.

  B.1.2.2 Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken enherstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen.

  B.1.2.3 Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan welvervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herzieningdraagconstructie).

  § 3.6.2

  B.1.3 METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalenconstructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen vanstenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommenen hekwerken herstellen of vervangen.

  § 2.1.2 + § 2.2.2

  B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen.Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren.Dakramen/dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel hetgehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood enzinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodigvervangen.

  § 3.6.2

  1708-01-2017 Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie

 • 201612211FB • Woon-werk gebouwHoflaan 3 • Vlaardingen

  Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit

  B.2.2 SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijkeverflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bijbestaand staal het staal na ontroesten en reinigen tweemaal gronden, eenmaal metcorrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakkendriemaal behandelen met dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Vanonverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinktstaal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen elementmoet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ookbinnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen.

  § 3.6.2

  B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout(balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken ofonderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn opdeskundig advies (zie ook bij A.5).

  § 2.1.2 + § 2.2.2

  B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een postopgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan.

  B.5 VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en toiletten dient voldoendeventilatie mogelijk te zijn.

  § 3.10.2 + § 3.11.2

  B.6 DIVERSEN

  1808-01-2017 Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie