)(1%ø/ø0/(5ø h1ø7( %$6ø70$.ø1(/(5pdf.oncelikyayinlari.com/dosyalar/8/fenbilimleri... · 2020....

9
FEN BİLİMLERİ ÜNİTE 5 BASİT MAKİNELER NCELiK yayınları www.oncelikyayinlari.com https://www.instagram.com/oncelikyayinlari https://www.facebook.com/oncelikyayinlari

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • FEN BİLİMLERİÜNİTE 5

  BASİT MAKİNELER

  NCELiK yayınlarıwww.oncelikyayinlari.com

  https://www.instagram.com/oncelikyayinlari https://www.facebook.com/oncelikyayinlari

 • BASİT MAKİNELER ÜNiTE 5

  NCELiK yayınları

  Abdu

  lkad

  ir O

  RAK

  CI -

  Bur

  han

  BOZT

  AŞ -

  Meh

  met

  ALİ

  ŞEN

  AY -

  Süle

  yman

  ALT

  INTA

  Ş

  2 www.oncelikyayinlari.com

  >>> N

  CELiK

  <<<

  'li o

  lmak i

  çin s

  ayfa

  mız

  ıta

  kip

  edeb

  ilir

  siniz

  .

  BASİT MAKİNELERBasit Makinelerin Özellikleri¤ Bir işi daha kolay yapmamızı sağlarlar.¤ Genellikle bir kaç parçadan oluşurlar.¤ Sadece tek bir kuvvet çeşidi kullanılır.¤ Kuvvetten veya yoldan kazanç sağlarlar. Bazı basit makineler sadece iş yapma kolaylığı sağlar.¤ Kuvvetin yönünü, büyüklüğünü(şiddetini) de-ğiştirebilirler.¤ Bir işin yapılma hızını azaltabilirler.¤ Bir enerjiyi başka enerjiye dönüştürebilirler.

  Basit Makinelerle Neler Yapılamaz?¤ İş ve enerjiden kesinlikle kazanç sağlanamaz. Çünkü bir basit makine kendisine verilen enerjiden daha fazla enerji elde edemez.

  ¤ Aynı basit makine üzerinde hem kuvvetten, hem yoldan kazanç sağlanamaz. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır; yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır.

  Kuvvet Kazancı: Uygulanan kuvvetin elde edilen kuvvetten küçük olmasıdır. Örneğin el arabasında 500 N’luk bir yükü 100 N’luk kuvvetle kaldırabiliriz.

  ¤ Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak da ifade edilir. Yük/Kuvvet oranı ne kadar büyük olursa kuvvet kazancı o kadar büyük olur.

  Giriş Kuvveti: Basit makineye uygulanan kuvvettir.

  Çıkış Kuvveti: Uygulanan kuvvetin etkisiyle basit makine üzerinde oluşan kuvvettir. Çıkış kuvveti genellikle yük tarafında oluşur.

  Basit makineler¤ Makaralar¤ Kaldıraçlar¤ Eğik düzlem¤ Çıkrık¤ Dişli çarklar¤ Kasnaklar

  Basit Makine Örnek�eri

  Hareketl�MakaraSab�t Makara

  Palanga Palanga

  Eğ�k Düzlem

  Çıkrık

  Kaldıraç

  KasnakD�şl�çark

  V�da

 • >>> N

  CELiK

  <<<

  'li o

  lmak i

  çin s

  ayfa

  mız

  ıta

  kip

  edeb

  ilir

  siniz

  .

  MAKARALARBir eksen etrafında dönebilen, çevresinden ipin geçebileceği kanal bulunan basit makinelerdir.Makaralar ikiye ayrılır.1- Sabit makara2- Hareketli makara

  Sabit MakaralarSabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerini kolaylaylaştıran makaraya sabit makara denir.

  Sabit Makaraların Özellikleri¤ İş yapma kolaylığı sağlarlar.¤ Kuvvetin yönünü değiştirirler.¤ Bir ip yardımıyla sadece kendi ekseni etrafında döner.¤ Aşağı, yukarı; sağa ve sola hareket etmezler.¤ Kuvvetten ve yoldan kazanç sağlamazlar.¤ Kuvvetten ve yoldan kayıp da yoktur.¤ Sabit makaralarda ip ne kadar çekilirse yük de o kadar yükselir.NOT: Sabit makaralarda makara ağırlığının her-hangi bir önemi yoktur.¤ Sabit makaralarda taşınan yükü dengelemek için yükün ağırlığı kadar kuvvet uygulamak ge-rekir.

  BASİT MAKİNELER ÜNiTE 5

  www.facebook.com/oncelikyayinlari

  100N

  100N

  50N

  50N

  75N

  75N

  25N

  25N

  ���

  � ���

  Yük ağırlığı = Kuvvet büyüklüğü

  P=F

  � �

  � �Kuvvet�n

  uygulanmayönü

  Yükünhareket

  yönü

  Kuvvet�nuygulanma

  yönü

  Yükünhareket

  yönü

  Kuvvet�nuygulanma

  yönü

  İp ger�lmes�

  Bayrak d�reğ�

  İnşaatDağcılık

  Yük gem�ler�Olta

  V�nç

  Sabit Makaraların Kullanm Alanları

  Abdu

  lkad

  ir O

  RAK

  CI -

  Bur

  han

  BOZT

  AŞ -

  Meh

  met

  ALİ

  ŞEN

  AY -

  Süle

  yman

  ALT

  INTA

  Ş

  3 www.oncelikyayinlari.com NCELiK yayınları

 • BASİT MAKİNELER ÜNiTE 5

  NCELiK yayınları

  Abdu

  lkad

  ir O

  RAK

  CI -

  Bur

  han

  BOZT

  AŞ -

  Meh

  met

  ALİ

  ŞEN

  AY -

  Süle

  yman

  ALT

  INTA

  Ş

  4 www.oncelikyayinlari.com

  >>> N

  CELiK

  <<<

  'li o

  lmak i

  çin s

  ayfa

  mız

  ıta

  kip

  edeb

  ilir

  siniz

  .

  Hareketli MakaralarYük ile birlikte hareket eden makaralara hareket-li makara denir. Hareketli Makaraların Özellikleri¤ İş yapma kolaylığı sağlarlar.¤ Çok ağır yükleri daha az kuvvetle kaldırmak için kullanılırlar.¤ Bir ip yardımıyla hem kendi ekseni etrafında dönerler, hem de yükle birlikte aşağı, yukarı; sağa, sola hareket ederler. ¤ Kuvvetten kazanç sağlarlar fakat aynı oranda yoldan kayıp vardır.¤ Hareketli makaralarda ip 2 metre kadar çekilir-se yük 1 metre kadar yükselir.¤ Hareketli makaralarda taşınan yükü denge-lemek için yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulanır.NOT: Hareketli makaralarda, makaralar yükle birlikte taşındığından toplam yük makara ve yükün ağırlığı kadardır.

  100N

  50N

  100N

  25N

  Hesaplamalarda makaraağırlıkları dkkate alınmamıştır.

  Toplam yük ağırlığı

  Yükü taşıyan p sayısı� Kuvvet büyüklüğü

  Yükünhareket

  yönü

  Kuvvet�nuygulanma

  yönü

  Hareketl�Makaraların Kullanım

  Alanları

  �Yükünhareket

  yönü

  �Kuvvet�n

  uygulanmayönü

  V�nç

  Araba kurtarma

  Yelkenl�ler Yük gem�ler�

 • >>> N

  CELiK

  <<<

  'li o

  lmak i

  çin s

  ayfa

  mız

  ıta

  kip

  edeb

  ilir

  siniz

  .

  BASİT MAKİNELER ÜNiTE 5

  5 www.oncelikyayinlari.com

  PalangalarEn az bir sabit ve bir hareketli makaranın ip ile beraber kullanılmasıyla oluşturulan sisteme palanga denir. Palangaların Özellikleri¤ İş yapma kolaylığı sağlarlar.¤ Çok ağır yükleri daha az kuvvetle kaldırmak için kullanılırlar.¤ Kuvvetten kazanç sağlarlar.¤ Yoldan kayıp vardır.NOT: Palanga sistemindeki hareketli maka-ralar yükle birlikte taşındığından toplam yük hareketli makaralar ve yükün ağırlığı kadardır.¤ Palangalarda taşınan yükü dengelemek için uygulanan kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin yönüne göre değişebilir. Aşağıda verilen palanga örnek-lerini inceleyiniz.

  60N

  15N20N

  60N

  Kuvvet yukarı yönlü Kuvvet aşağı yönlü

  Toplam yük

  �UygulanankuvvetMakara sayısı + 1

  Toplam yük

  �UygulanankuvvetMakara sayısı

  Hesaplamalarda makara

  ağırlıkları dikkate alınmamıştır.

  Yükünhareket

  yönü �

  Kuvvet�nuygulanma

  yönü

  Kuvvet�nuygulanma

  yönü

  Yükünhareket

  yönü�

  Yükünhareket

  yönü �

  Kuvvet�nuygulanma

  yönü

  Palangalar daha çok v�nçlerdeve yük gem�ler�nde kullanılır.

  Abdu

  lkad

  ir O

  RAK

  CI -

  Bur

  han

  BOZT

  AŞ -

  Meh

  met

  ALİ

  ŞEN

  AY -

  Süle

  yman

  ALT

  INTA

  Ş

  NCELiK yayınları

 • BASİT MAKİNELER ÜNiTE 5

  NCELiK yayınları

  Abdu

  lkad

  ir O

  RAK

  CI -

  Bur

  han

  BOZT

  AŞ -

  Meh

  met

  ALİ

  ŞEN

  AY -

  Süle

  yman

  ALT

  INTA

  Ş

  6 www.oncelikyayinlari.com

  >>> N

  CELiK

  <<<

  'li o

  lmak i

  çin s

  ayfa

  mız

  ıta

  kip

  edeb

  ilir

  siniz

  .

  Destek

  �Yük

  Yük

  Destek

  Kuvvet

  Kuvvet

  Destek

  Yük�

  Yükağırlığı

  Yük koluuzunluğux =

  Kuvvetbüyüklüğü

  Kuvvet koluuzunluğux

  Kesinlikle

  kuvvet

  kaybı

  vardır.

  Kesinlikle

  kuvvet

  kazancı

  vardır.

  Kuvvet

  KaldıraçlarBir destek noktası üzerinde hareket edebilen basit makinelere kaldıraç denir.

  Kaldıraçların Özellikleri¤ İş yapma kolaylığı sağlarlar. ¤ Kaldıraçlarda yük kolu, kuvvet kolu ve destek bulunur.¤ Yükün bulunduğu kola yük kolu; kuvvetin bu-lunduğu kola kuvvet kolu adı verilir.¤ Bazı çeşitleri kuvvetten kazanç sağlarken bazı tip kaldıraçlar kuvvetten kazanç sağlamaz.Not: Kaldıraçlarda kuvvet kazancı oluşabilmesi için kuvvet kolunun yük kolundan uzun olması gerekir. Kuvvet kolu, yük kolundan hangi oranda büyükse o oranda kuvvetten kazanç oluşur. Kuv-vetin ortada olduğu kaldıraçlarda ise her zaman kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır.

  ¤ 3 çeşit kaldıraç bulunur.

  a) Desteğin ortada, yük ve kuvvetin uçta olduğu

  b) Desteğin uçta, yükün ortada, kuvvetin uçta olduğu

  c) Desteğin uçta, kuvvetin ortada, yükün uçta

  Kuvvet kolu��

  Yük �Kuvvet

  Yük koluDestek

  KuvvetKuvvet kolu

  Destek

  �Yük kolu

  Yük

  YükYük kolu

  Destek

  �Kuvvet kolu

  Kuvvet

  Örnekler

  Örnekler

  Örnekler

  Gazoz açacağıCev�z kıracağı El arabası

  Fındık açacağı

  Tahterevall� Kayık küreğ�Tırnak makası

  Keser Pense-Kerpeten Makaslar

  Kürek Olta Cımbız

  Maşa Zımba mak�nes�

 • BASİT MAKİNELER ÜNiTE 5

  NCELiK yayınları

  Abdu

  lkad

  ir O

  RAK

  CI -

  Bur

  han

  BOZT

  AŞ -

  Meh

  met

  ALİ

  ŞEN

  AY -

  Süle

  yman

  ALT

  INTA

  Ş

  7 www.oncelikyayinlari.com

  >>> N

  CELiK

  <<<

  'li o

  lmak i

  çin s

  ayfa

  mız

  ıta

  kip

  edeb

  ilir

  siniz

  .

  Eğik Düzlem¤ Bir cismi, belirli bir yüksekliğe daha az kuvvet harcayarak çıkarabilmek için kullanılan yatık yüzeylere eğik düzlem denir.

  Eğik Düzlemlerin Özellikleri¤ İş yapma kolaylığı sağlarlar.¤ Eğik düzlemlerde daima kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır.¤ Eğik düzlemler hareketsizdir.

  ¤ Eğik düzlemlerde yol uzunluğu arttıkça uygu-lanan kuvvetin büyüklüğü ve eğim azalır.( Sağ taraftaki resim)¤ Eğik düzlemlerde yol uzunluğu azaldıkça uy-gulanan kuvvetin büyüklüğü ve eğim artar.( Sol taraftaki resim)Not: Yukarıdaki resimde her iki durumda da yapılan işler eşittir.

  P

  Fh L

  Pxh = FxL

  Eğ�k düzlemlerde yük, kuvvet, yüksekl�kve uzunluk arasındak��l�şk�

  Yük x Yüksekl�k = Kuvvet x Uzunluk

  �Eğ�m azUygulanan kuvvet�azRampa uzunluğu�fazla

  �Eğ�m fazlaUygulanan kuvvet�fazlaRampa uzunluğu�az

  Yük

  �Ku

  vvet

  Ramp

  a uzu

  nluğu

  Yüksekl�k

  Uzunluk (L)

  Yüksekl�k

  (h)

  Eğ�k Düzlem Örnekler�

  Engell�rampası Yokuşlu, v�rajlı yollar

  Yük taşıma Merd�ven

 • >>> N

  CELiK

  <<<

  'li o

  lmak i

  çin s

  ayfa

  mız

  ıta

  kip

  edeb

  ilir

  siniz

  .

  BASİT MAKİNELER ÜNiTE 5

  8

  Abdu

  lkad

  ir O

  RAK

  CI -

  Bur

  han

  BOZT

  AŞ -

  Meh

  met

  ALİ

  ŞEN

  AY -

  Süle

  yman

  ALT

  INTA

  Ş

  ÇıkrıkMerkezleri çakışık farklı silindirlerden oluşan ve sabit bir eksen etrafında dönebilien basit maki-nelere çıkrık denir. Çıkrıkların Özellikleri¤ İş yapma kolaylığı sağlarlar. ¤ Kuvvetten kazanç sağlar.¤ Yoldak kayıp vardır.¤ Çıkrıkta kuvvetin uygulandığı kola çıkrık kolu denir. Çıkrık kolu kaldıraçlardaki kuvvet kolu ile benzerlik taşır.Not: Çıkrıkta kuvvet kazancını arttırmak için;¤ Çıkrık kolunun yarıçapı arttırılır.¤ Yükün bağlı olduğu silindirin yarıçapı küçültü-lür.En çok biline basit makinelerden olan kuyu çıkrı-ğı aşağıda verilmiştir.

  A : Yükün bağlı olduğu küçük silindir.B : Kuvvetin uygulandığı çıkrık kolunun oluştur-duğu büyük silindir.

  r : Küçük silindirin yarıçapı.R : Büyük silindirin yarı çapı yani çıkrık kolu.

  Örnekler

  Dişli çarklarHareketin yönünü ve hızını değiştiren, silindir şeklinde etrafında dişler olan basit makinelerdir.Dişliler aşağıdaki gibi farklı şekillerde birbirlerine bağlanabilirler.

  Saatlerde, bisiklet tekerlerinde, tank paletlerinde, motorlarda kullanılırlar.

  KasnaklarHareketin yönünü ve hızını değiştirmek için kul-lanılan basit makinelerdir. Kasnaklar aşağıdaki gibi farklı şekillerde birbirlerine bağlanabilirler.

  Dikiş makinelerinde, araç motorlarında, oyuncak arabalarda, yürüyüş bantlarında, yürüyen merdi-venlerde, merket kasalarında kullanılırlar.

  Bunların dışında birden fazla parçayı tuturmak için kullanılan vida ve cisimleri parçalamak ve kesmek için kullanılan kama da birer bast maki-nedir.

  Bileşik Makineİki ya da daha fazla basit makinelerden oluşan sistemlere bileşik makine denir. Örneğin bisiklet kaldıraç, dişli, çıkrık, vida gibi basit makinelerden oluşmaktadır. Aşağıda bir bileşik makine düze-neği verilmiştir.

  Çıkrık kolu

  Kuyu çıkrığı

  AB

  Kuvvet

  r R

  Kalemtıraş Kahve değ�rmen�

  Musluk Kapı kolu

  D�reks�yonTornav�da

  B�s�klet pedalı Kıyma mak�nes�

  AB

  A

  B

  AB

  A

  B C

  B

  A

  AB

  www.oncelikyayinlari.com NCELiK yayınları

 • Öncel�kl�Set�n�z 3'ü B�r Arada

  SİZ DE NCELİKLİ OLUN!

  LGS’de

  Denemelerimizin örnek PDF’leri, bayi listesi ve satın alma işlemleri için;

  www.oncelikyayinlari.com

  https://www.instagram.com/oncelikyayinlari https://www.facebook.com/oncelikyayinlari

  Sosyal medya hesaplarımız

  NCELiK yayınları