fasİkÜl - bİlfen yayincilik · basit elektrik devreleri 4 bilfen yayıncılık basit elektrik...

5
FASİKÜL Basit Elektrik Devreleri 7. 1 4. Sınıf Fen Bilimleri • Basit Elektrik Devreleri

Upload: others

Post on 02-Oct-2020

25 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FASİKÜL - BİLFEN YAYINCILIK · Basit Elektrik Devreleri 4 Bilfen Yayıncılık Basit Elektrik Devresinin Elemanları Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve bağlantı

FASİKÜL

Basit Elektrik Devreleri

7.

14. Sınıf Fen Bilimleri

• Basit Elektrik Devreleri

Page 2: FASİKÜL - BİLFEN YAYINCILIK · Basit Elektrik Devreleri 4 Bilfen Yayıncılık Basit Elektrik Devresinin Elemanları Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve bağlantı

Basit Elektrik Devreleri

4 Bilfen Yayıncılık

Basit Elektrik Devresinin Elemanları

Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosundan oluşur. Bir elektrik devresin-de pil yatağı ve duy da kullanılabilir.

Pil: Devreye elektrik enerjisi sağlayan enerji kay-nağıdır. Devrede elektrik enerjisi kaynağı yoksa devre çalışmaz. Devreye bağlanan pillerden hangisinin gücü fazlaysa o devredeki ampul daha parlak ışık verir.

Duy: Ampulün yerleştirildiği devre elemanıdır.

Bağlantı kablosu: Devre elemanlarını birbirine bağlayan ve elektrik enerjisini taşıyan iletken teldir.

Ampul: Elektrikle çalışan, aydınlatma sağlayan araç-tır. Ampulün ışık vermesi, devreden elektrik geçtiğini gösterir. Ampuller ışık verirken aynı zamanda ısı enerjisi de açığa çıkar.

Anahtar: Devrenin kapanıp açılmasını sağlayan, elektrik akışını kontrol eden devre elemanıdır.

Pil yatağı: Pilin yerleştirildiği devre elemanıdır.

Etkinlik ❤ : kablo◆ : anahtar■ : duy▲ : elektrik devresi● : pil★ : ampul

❤ : .......................

◆ : .......................

■ : .......................

▲ : .......................

● : .......................

★ : .......................

Yanda verilen kavramları, açıklamalar ile açıklamaların numaraları-nı kullanarak eşleştirelim.

1. Bir elektrik devresinde, elektriği ışık enerjisine çeviren araç

2. Bir elektrik devresindeki elektrik akımını kontrol etmeye yarayan araç

3. Elektrik devresinin enerji kaynağı

4. İstenildiğinde ampulün takıldığı araç

5. Elektrik akımının ilerlediği iletken tel

6. Pil, ampul ve elektrik tellerinin birbirine doğru şekilde bağlanması so-nucu kurulan elektrik sistemi

524631

Page 3: FASİKÜL - BİLFEN YAYINCILIK · Basit Elektrik Devreleri 4 Bilfen Yayıncılık Basit Elektrik Devresinin Elemanları Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve bağlantı

Etkinlik

74. Sınıf Fen Bilimleri

Basit Elektrik Devreleri

Yanda bulunan elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki öğ-rencilerin hangisi ya da hangileri yanlış bilgi vermiştir? İşaretleyelim.

Bağlantı kablosu kopuk olduğu için ampul ışık vermez. Bağlantı kablosu pile

doğru şekilde bağlan-mıştır.

Devrede bir tane enerji kaynağı vardır.

Devredeki anahtar kapalıdır. Ampul ışık

verir.

ZeynepBanu

Eren

Deniz✘

Page 4: FASİKÜL - BİLFEN YAYINCILIK · Basit Elektrik Devreleri 4 Bilfen Yayıncılık Basit Elektrik Devresinin Elemanları Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve bağlantı

Değerlendirme

94. Sınıf Fen Bilimleri

Aşağıdaki tabloya göre verilen soruları cevaplayalım.

Kutucukların hangisi ya da hangilerinde,

1

4

7

10

Pil

Duy

Hareket

Elektrik devresi

3

6

9

Isı

Pİl yatağı

Bağlantı kablosu

2

5

8

11

Ampul

Ses

Işık

Anahtar

elektrik enerjisinin elektrikli aletlerde dönüştüğü enerji çeşitleri verilmiştir?

elektrik kaynağından başlayıp yine elektrik kaynağında son bulan kesintisiz yolun adı verilmiştir?

devredeki elektriği kontrol etmeye yarayan araç verilmiştir?

elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren araç verilmiştir?

devre elemanlarını birbirine bağlayan ve elektrik enerjisini taşıyan iletken verilmiştir?

pillerin yerleştirildiği aletin adı verilmiştir?

basit elektrik devresi elemanları verilmiştir?

ampulün yerleştirildiği araç verilmiştir?

devredeki elektrik enerjisini sağlayan enerji kaynağının adı verilmiştir?

3, 5, 7, 8

9

11

2

10

6

1, 2, 4, 6, 9, 11

4

1

Page 5: FASİKÜL - BİLFEN YAYINCILIK · Basit Elektrik Devreleri 4 Bilfen Yayıncılık Basit Elektrik Devresinin Elemanları Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve bağlantı

10 Bilfen Yayıncılık

Düşünme Becerileri

Basit elektrik devresi elemanlarının isimleri; aşağıda verilen harf bulmacalarına, yukarıdaki şekil-lerden birine benzer şekilde yazılmıştır. Devre elemanlarının isimlerini bularak bulduğumuz devre elemanlarının görevini yazalım.

P İ L A M PA N A A B UD U H T C LS Y İ A R ME Y G E L ES E D A N A

D U Y S E VB A Ğ L A NE L E M A TN K B A K IA B L O S AS L O C U B

P İ L A N AB A Y A T HC Ğ A N A TT I K I Ğ AA B L O S RF D C B S U

B A Ğ L A NL A N A H TU R A A İ TP D M P U KM U Y D L AA U S O L B

Saklı devre elemanının adı: ..............................................................................................

Görevi: ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Saklı devre elemanının adı: ..............................................................................................

Görevi: ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Saklı devre elemanının adı: ..............................................................................................

Görevi: ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Saklı devre elemanının adı: ..............................................................................................

Görevi: ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ANAHTAR

BAĞLANTI KABLOSU

PİL YATAĞI

AMPUL

Devrenin kapanıp açılmasını sağlayan, elektrik akışını kontrol

eden devre elemanıdır.

Devre elemanlarını birbirine bağlayan ve elektrik enerjisini taşı-

yan iletken teldir.

Pilin yerleştirildiği devre elemanıdır.

Elektrikle çalışan, aydınlatma sağlayan araçtır. Ampulün ışık ver-

mesi, devreden elektrik geçtiğini gösterir. Ampuller ışık verirken

aynı zamanda ısı enerjisi de açığa çıkar