پایان نامه اورجینال

Download پایان نامه اورجینال

Post on 15-Apr-2017

48 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ) (

  ICT

  44

 • .

  .

  .

  .

  .

 • .

  .

  .

  .

 • 1 ...............................................................................................................................

  1 .....................................................................................

  2 .................................................................................................................................

  2 ................................................................................................................. 1-1

  2 ............................................................................................................. 1-1-1

  2 ..................................................................................................... 1-1-2

  Open shortest path First (OSPF) ........................................................................... 5 1-2

  OSPF ........................................................................................................... 5 1-2-1

  1-2-2 ID 6 .................................................................................................................

  BDR .................................................................................................. 6 DR 1-2-3

  SPF ........................................................................................................... 7 1-2-4

  OSPF ................................................................................................ 8 1-2-5

  9 ................................................................................................... 1-2-6

  Enhanced IGRP ............................................................................................ 12 1-3

  En.IRGP : ................................................................................. 12 1-3-1

  En. IGRP ........................................................................................ 15 packet 1-3-2

  16 .................................................................. 1-3-3

  EIGRP .............................................................................................. 17 1-3-4

  1-3-5Load Blancing : .................................................................................................. 17

  18 ................................................................................................. 1-3-6

  1-4 Redistribution ........................................................................................................... 22

  23 .............................................................................................................................

  23 ..............................................................................

  22 ...............................................................................................................................

  22 .................................................................................................... 2-1

  25 ...................................................................................................... 2-2

 • DHCP ....................................................................................................... 25 2-2-1

  spanning-tree protocol (STP) ...................................................................... 28 2-2-2

  VTP)vlan trunking protocol) ........................................................................ 31 2-2-3

  Ether channel ............................................................................................. 35 2-2-4

  NAT ......................................................................................................... 38 2-2-5

  25 ............................................................................................................................

  25 ...................................................

  26 ...............................................................................................................................

  26 ............................................................................................................... 3-1

  26 ......................................................................... 3-1-1

  27 ............................................................................ 3-1-2

  DOS)denial of service) ........................................................................... 28 3-1-3

  MAN-IN-THE-MIDDLE ........................................................................ 28 3-1-4

  53 ........................................................................................................... 3-2

  STP) BPDU Gourd)..................................................................................... 53 3-2-1

  STP )Root gourd) ........................................................................................ 52 3-2-2

  DHCP Snooping ......................................................................................... 55 3-2-3

  ARP Poisening .......................................................................................... 59 3-2-4

  3-2-5 PORT SECURITY ............................................................................................. 63

  68 ..........................................................................................................................

  68 ........................................................................................

  69 ...............................................................................................................................

  69 ................................................................................................... 4-1

  72 .................................................................................... 4-2

  GNS3 ...................................................................................................... 72 4-2-1

  r packet trace ............................................................................................... 76 4-3

  VMware ...................................................................................................... 82 4 -4

  82 ..................................................................................................................................

 • 8............................................................................................................................................................................... 1-1

  10............................................................................................................................................................................. 2-1

  10............................................................................................................................................................................. 3-1

  21............................................................................................................................................................................. 4-1

 • 7................................................................................................................................................................................... 1-1

  10.................................................................................................................................................................................. 2-1

  18................................................................................................................................................................................. 3-1

  21................................................................................................................................................................................ 4-1

  34................................................................................................................................................................................ 1-2

  37.................................................................................................................................................................................2-2

  49.................................................................................................................................................................................... 1-3

  51.................................................................................................................................................................................... 2-3

  52.................................................................................................................................................................................... 3-3

  55.................................................................................................................................................................................... 4-3

  56.................................................................................................................................................................................... 5-3

  57.................................................................................................................................................................................... 6-3

Recommended

View more >