zrakoplovna psihologija.ppt

Download Zrakoplovna psihologija.ppt

Post on 02-Jun-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  1/17

  Zrakoplovna psihologijaVeleuilite Velika Gorica

  Psihofiziologija rada

  Jan TomaeviOdravanje zrakoplova

  19.10.2009.

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  2/17

  Povijest zrakoplovne psihologije

  Prvo zanimanje za psihologiju letenja pokazao je

  u Rusiji psiholog Ceretaljev 1898. koji je u

  Moskovskom psiholokom drutvu prikazao svoj

  rad "Logika zrakoplovstva". U razdoblju izmeu 1898. i 1899. godine u

  Prvom zrakoplovno-kolskom centru u Rusijilijenik Munt poinje prva specijalna fizioloka i

  psiholoka istraivanja tijekom letenja na za tospecijalno opremljenom balonu. Ova istraivanjaimala su znaaj za ekspertizu pilota.

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  3/17

  Nakon zavretka Prvog svjetskog rata svezemlje zapoinju sa psiholokim ispitivanjempilota i kandidata za pilota i pomono osoblje uzrakoplovstvu, a kao glavni uzrok uvoenja ovihispitivanja navodi se pojava velikog otpada zavrijeme letake obuke.

  Pred Drugi svjetski rat brojna obimnazrakoplovno-psiholoka istraivanja provode seu Njemakoj i SAD-u. Njemaka formiraspecijalni znanstvenoistraivaki institut zazrakoplovnu psihologiju, kao najveu ustanovute vrste u svijetu.

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  4/17

  Razvoj kozmike medicine kao posebne oblastizrakoplovne medicine, koja prati zdravlje

  astronauta tijekom svemirskih istraivanjauvjetovalo je i razvoj posebne oblasti

  zrakoplovne psihologije - kozmike psihologije.

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  5/17

  Zrakoplovna psihologijaili

  psihologija letenja

  Zrakoplovna psihologija ili psihologija

  letenja grana je ope psihologije koja sebavi prouavanjem psiholokih osobinarazliitih vidova pilotske djelatnosti, kao iovisnost tih osobina od mnogih faktora.

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  6/17

  Glavni psiholoki faktori Brze promjene vremenskih i klimatskih zona su

  bitan psiholoki faktor u letenju jer optereujuorganizam i naruavaju ritam sna pilota.

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  7/17

  Glavni faktori od kojih ovise psiholokeosobine letenja su:

  - Drutveno-povijesni uvjeti

  - Zrakoplovna tehnika

  - Psiholoke osobine linosti pilota i astronauta- Letakih zadaa

  - Trenani letovi

  - Kontrola zranog prostora- Odvraanje od agresije zrakoplovnih snaga isprjeavanje iznenaenja

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  8/17

  - Protuzrana obrana teritorija i snaga vojske

  - Zrakoplovna vatrena potpora- Izvianje iz zranog prostora

  - Prevoenje zranim putem

  - Uvjeti u kojima se izvodi letenje- Vrste i metode pilotske djelatnosti

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  9/17

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  10/17

  Hipoksija

  Hipoksija(lat. hypoxia) je stanjesmanjene koliine kisika u stanicama itkivu, to ima za posljedicu poremeaj u

  funkcioniranju organa, sustava i stanica.

  Efekti hipoksije na razliitimnadmorskim visinama uvjetovan je

  smanjenjem parcijalnog tlaka kisika u

  udahnutom zraku

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  11/17

  Uzroci nastanka hipoksije ukljuujusljedee :

  - Nedovoljna koliine kisika u atmosferi uzrokujepad parcijalnog tlaka kisika u udahnutom zraku,a ima za posljedicu smanjenje oksigenacijehemoglobina u plunim kapilarima.

  - Hipoventilacija ima za posljedicu smanjenuventilaciju i pad parcijalnog tlaka kisika ualveolama, to rezultira smanjenim zasienjemkisikom hemoglobina i esto je praena

  hiperkapnijom, (izazvana je oteenjem radadisajnog centra, oteenjem motornih puteva ulenoj modini, slabou muskulature grudnogkoa zbog miastenije ili trovanja kurareom itd..)

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  12/17

  Djelovanje hipoksije na organizam zavisi od brzinenastanka, teine i duine trajanja, a karakteriziraju je:

  Smanjenje mentalne aktivnosti; (to se ogleda kroz slabopamenje, zaboravnost, usporen misaon tok, pospanost,euforiju, glavobolju, muninu,) sve do pojave trzaj,konvulzije i nastanka kome

  Smanjenje radne sposobnosti muskulaturu; (to semanifestira usporeni hodom, osjeajem nemoi,oslabljeni i usporeni refleksiju, loom koordinacijommotorikih pokreta akomodacije oka,

  Depresija respiratornog centra; koju prati gubitak svijesti,

  koma i smrt

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  13/17

  . Strah od letenja

  Rije je o anksioznu poremeaju koji se manifestiralupanjem srca, miinom napetou i znojenjem.

  Statistike pokazuju da neugodu zbog letenja doivljavaizmeu 10 i 40 posto ljudi, ali pravih fobija ipak je manje.

  Strah od letenja pripada u anksiozne poremeaje to sedijele na specifine fobije u koje se, primjerice, ubrajaju istrah od paukova, zmija ili krvi. Strah od letenja imabrojne komponente, poput straha od visine, zatvorenaprostora, mnotva ljudi i neimanja osjeaja kontrole.

  Pojedinci su zabrinuti zbog turbulencije, ne razumijurazne zvukove, a i teko im je vjerovati pilotu koji im jenepoznata osoba. U posljednje se vrijeme svemu tomemoe pribrojiti i strah od terorizma,

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  14/17

  Smjerovi zrakoplovne

  psihologije

  1.Psiholoka ekspertiza pilotaobuhvaa sljedee oblasti u selekciji pilota:- Prognostiku ekspertizu, profesionalnu orijentaciju, profesionalni izbor iekspertizu pilotskog sustava.

  - Retrospektivnu ekspertizukoja vri analizu uzroka koji su utjecali na manjukvalitetu rada u svakom konkretnom sluaju.

  2. Psihologija obuke pilotasagledava probleme uenja i stjecanja letakihnavika, letakih vjetina i daje psiholoku ocjenu metoda letake obuke.

  3. Psihologija organizacije letenjarjeava pitanja racionalizacije uvjetapilotskih aktivnosti, organizacije i normiranja pilotske obuke.

  4. Ergonomska psihologijasagledava sve zahtjeve u pogledu konstrukcijekabine zrakoplova i zemaljskih ureaja i brine o tome da oni odgovarajuergonomskim i psiholokim zakonitostima

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  15/17

  Zakljuak

  Jedan je od bitnih uvjeta za golu egzistencijuovjeka postojanje vrstog, sigurnog oslonca -zemlje. Svijest o tom osloncu ugraena je uorganizaciju svih pokreta i radnji, bez obzira na

  to, sjedi li ovjek u fotelji, hoda, vozi automobil iliradi bilo koji drugi posao. On nije ptica i letenje

  je sasvim strano njegovoj psihofizikojorganizaciji. Bez svestrane pomoi zrakoplovnetehnike, ali i zrakoplovne medicine i psihologije,ivot u dananjim uvjetima leta, posebiceborbenih zrakoplova, bio bi potpuno nemogu.

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  16/17

  Pitanja

  to je zrakoplovna psihologija ?

  Nabrojat tri glavna faktora od kojih ovise

  psiholoke osobine letenja !

  to je to Hipoksija ?

 • 8/10/2019 Zrakoplovna psihologija.ppt

  17/17

  HVALA !