voditelj projekta: prof.dr.sc . damir Žarko

Download Voditelj projekta: Prof.dr.sc .  Damir Žarko

Post on 23-Feb-2016

55 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA Permanent Magnet Machine Technology for Boosting the Energy Efficiency in Traction and Marine Applications (MAGEF). Ovaj projekt financira EU This project is funded by the EU. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

PREDSTAVLJANJE PROJEKTAPermanent Magnet Machine Technology for Boosting the Energy Efficiency in Traction and Marine Applications (MAGEF)Voditelj projekta: Prof.dr.sc. Damir arkoOPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 2007-2009FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE

Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EUSveuilite u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i raunarstvaUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetikoMAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EUOperativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2009ProgramIPA(Instrument forPre-Accession Assistance) uspostavljen je Uredbom Vijea EU. Osnovni ciljevi programa su pomo dravama kandidatkinjama i dravama potencijalnim kandidatkinjama u usklaivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne steevine EU te priprema za koritenje strukturnih i kohezijskog fonda.KomponentePomo u tranziciji i izgradnja institucijaPrekogranina suradnjaRegionalni razvoj Podkomponente: IIIa PrometIIIb Zatita okoliaIIIc Regionalna konkurentnost MAGEF projektRazvoj ljudskih potencijalaRuralni razvoj

MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU2Fond za ulaganje u znanost i inovacijeOpi cilj ove sheme financiranja je izgraditi kapacitete visokokolskih ustanova i javnih istraivakih organizacija za transfer tehnologije i komercijalizaciju kako bi se doprinijelo odrivom regionalnom razvoju i industrijskoj konkurentnosti gospodarskih sektora visoke dodane vrijednosti te na znanju utemeljenog malog i srednjeg poduzetnitva.Konkretan cilj ovog natjeaja je podrati komercijalizaciju inovacija u javnom sektoru istraivanja i razvoja kako bi se premostio jaz izmeu predkomercijalne i komercijalne faze istraivanja u Hrvatskoj i time stvorio produktivan okoli gdje inovacijski kapacitet moe rasti i razvijati se.Na podruju inovacija i transfera tehnologije jedan od najvanijih alata predvienih u Operativnom programu za regionalnu konkurentnost je Fond za ulaganje u znanost i inovacije (eng. Science and Innovation Investment Fund - SIIF).MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU3Prioriteti programaPrioriteti ovog natjeaja ukljuujuJaanje suradnje izmeu znanosti i gospodarstva kako bi se omoguilo visokokolskim ustanovama i javnim istraivakim organizacijama uinkovito komuniciranje s poslovnim sektorom, a time i bolje sluenje potrebama industrije.Posebni sektori ili teme na koje se akcije moraju odnositi:Usmjeravanje aktivnosti visokokolskih ustanova i javnih istraivakih organizacija potrebama gospodarstva.Omoguavanje pristupa znanstvenim dostignuima i olakavanje njihove industrijske eksploatacije, to bi moglo imati znaajan utjecaj na razvoj konkurentnog nacionalnog gospodarstva.MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU4Glavne aktivnostiAktivnosti u sklopu realizacije projekta mogu ukljuivati sljedee:Istraivake aktivnostiPomo i savjeti u svrhu identifikacije mogunosti za istraivanje i razvoj u korist gospodarskih subjekataIndustrijski primijenjeno istraivanje i razvoj u suradnji s poslovnim subjektimaRazvoj u svrhu dokazivanja novog konceptaRazvijanje prototipa i njegova komercijalizacija u suradnji s industrijskim partneromIspitivanje prototipa u suradnji s industrijskim partneromTehniki razvoj koji e ponuditi konkurentnu prednostPrimjena nove tehnologije u postojeem proizvodu, usluzi ili procesuIstraivanje trita koje potvruje komercijalnu strategiju i put do tritaProcjena potencijalno konkurentskih tehnologija za odreivanje jedinstvenih prodajnih toakaDemonstracija proizvoda potencijalnim kupcima ili vrednovanje tehnologije od strane potencijalnih krajnjih korisnikaMAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU5Glavne aktivnostiirenje informacija i umreenostVani su za prepoznavanje ciljeva projekta u irem okruenju, doprinose razvoju partnerstva, omoguavaju izravan pristup ciljanoj publici i uinkovitiji prijenos znanja i tehnologije unutar ekonomskog sustava. Umreavanje treba obuhvatiti glavne sudionike: znanstveno-istraivaka zajednica, poslovna zajednica, ali i lokalne/regionalne zajednice i mree, te nacionalne i meunarodne mree.Aktivnosti:Razvoj i irenje informacija i reklamnih materijala (letci / broure / bilteni)Organizacija konferencija, radionica te irenje materijala u svrhu (i) promicanja industrijskog iskoritavanja novih tehnologija i (ii) jaanje trine orijentacije visokokolskih ustanova i javnih istraivakih organizacijaOsposobljavanje za industrijsku eksploataciju tehnologije za specifine tehnoloke sektoreOrganizacija aktivnosti umreavanja s tvrtkama, sveuilitima, istraivakim institutima, financijskim institucijama, i slino.Izrada web stranice projektaNastup u javnim medijima (novine, televizija)MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU6Projekt MAGEF - predlagateljPredlagatelj projektaSveuilite u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i raunarstvaVoditelj: Prof.dr.sc. Damir arkoProjektni timStjepan Stipeti, dipl.ing. analitiko i numeriko modeliranje, elektromagnetski i termiki prorauni, optimizacijaMarinko Kovai, dipl.ing. uinska elektronika, pretvarai, elektroniki sklopovi, mjerenje i obrada signalaZlatko Hani, dipl.ing. analitiko i numeriko modeliranje, mehaniki prorauni, optimizacijaMarijan Martinovi, mag.ing. projektiranje i ispitivanje elektrinih strojeva, sudjeluje u svim fazama realizacije projektaTino Jeri, mag.ing. projektiranje energetskih pretvaraa, razvoj algoritama upravljanja, sudjeluje u svim fazama realizacije projektaMAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU7Projekt MAGEF - partnerPartner projektaSveuilite u Mariboru, Fakultet za energetiku, KrkoKoordinator u partnerskoj instituciji: Prof.dr.sc. Bojan tumbergerProjektni timJedan novozaposleni suradnik s ekspertizom u podrujima elektromagnetskih prorauna, mehanikih prorauna, termikih prorauna, ispitivanja elektrinih strojeva.MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU8Projekt MAGEF - suradniciSuradnici na projektu (mala i srednja poduzea)Tema d.o.o.,Voltia 14, 52100 Pula, http://www.tema.hr/Kontakt osoba: Dr. sc. Branimir RuojiProizvodni program: razvoj, konstrukcija i proizvodnja elektrinih motora i automatiziranih sustavaKonar Elektrina vozila d.d.Velimira korpika 7, 10090 Zagreb, http://www.koncar-kev.hr/hrvKontakt osoba: Josip Nini, dipl.ing.Proizvodni program: lokomotive, tramvaji, elektromotorni vlakovi, modernizacija vozila, oprema i komponente za vozila, ispitivanje vozila i opremeMAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU9Projekt MAGEF trajanje i financijska sredstvaTrajanje projekta: 2 godinePrihvatljiva financijska sredstva: 279.572,00Udio financiranja od strane EU (85 %) : 237.636,00MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU10Kako MAGEF zadovoljava ciljeve, prioritete i glavne aktivnosti predviene ovim natjeajem?MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU11Opi ciljevi MAGEF projektaJaanje istraivanja, razvoja, proizvodnje i iskoritavanja elektrinih strojeva s trajnim magnetima u Hrvatskoj u svrhu:Razvoja ekoloki prihvatljivih, energetski uinkovitih, po performansama i cijeni optimiranih prijevoznih sredstava u kopnenom i vodenom transportuPoveanja kapaciteta za prijenos tehnologije izmeu visokih uilita i hrvatskih proizvoaa prijevoznih sredstava i elektrinih strojeva3.Poveanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstvaMAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU12Konkretni ciljevi MAGEF projektaJaanje kapaciteta sveuilita za kontinuirano pruanje znanja, inovacija i strunih usluga malim i srednjim poduzeima u podruju projektiranja i ispitivanja strojeva s trajnim magnetima za vuu, brodsku propulziju, obnovljive izvore energije i druge industrijske primjene.Prikaz glavnih znaajki i prednosti tehnologije trajnih magneta e biti ostvaren kroz projektiranje, izradu i ispitivanje dva prototipa tipinog vunog motora za pogon tramvaja.Jedan prototip e biti izraen u tehnologiji trajnih magneta na bazi NdFeB (odlina magnetska svojstva, visoka cijena), a drugi na bazi feritnih magneta (slabija magnetska svojstva, vrlo niska cijena).Potencijal tehnologije trajnih magneta e biti demonstriran u usporedbi s asinkronim motorom kao glavnim industrijskim standardom u suvremenim elektromotornim pogonima.MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU13Ciljane grupe i krajnji korisniciSveuilita i javni istraivaki institutiProizvoai elektrinih strojeva (motori za razne industrijske primjene, generatori za obnovljive izvore energije)Proizvoai transportnih sredstava (vlakovi, tramvaji,elektrini automobili)Brodogradnja (pogon turistikih i brzih brodova za prijevoz putnika, te manjih transportnih brodova, pomoni potisnici na velikim brodovima)MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU14Oekivani rezultatiPoboljano znanje i sposobnost sveuilita za obavljanje najsuvremenijih istraivanja u podruju projektiranja i razvoja elektrinih strojeva s trajnim magnetima te razvoj kapaciteta za pruanje usluga i transfer tehnologije malim i srednjim poduzeimaPoviena kvaliteta obrazovanja iz podruja elektrinih strojeva na sveuilitimaPodignuta svijest proizvoaa prijevoznih sredstava i elektrinih strojeva o potencijalima tehnologije trajnih magneta za daljnji razvoj i poveanje konkurentnosti njihovih proizvodaMAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU15Aktivnosti na projektuAktivnosti su podijeljene u 7 radnih paketa (engl. Work Packages WP)

MAGEF Predstavljanje projekta#Ovaj projekt financira EUThis project is funded by the EU16WP1 - Analiz