”vanhemmuus edellä” pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

14

Upload: thl

Post on 14-Apr-2017

245 views

Category:

Health & Medicine


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö
Page 2: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

”Vanhemmuus edellä”Pienten lasten vanhempien vastuullinen

alkoholinkäyttö

”Yhdessä enemmän” –seminaari 23.9.2015THL, Helsinki

Maarit Andersson kehittämispäällikköEnsi- ja turvakotien liitto

M.Andersson 23.9.2015

Page 3: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Miksi on tärkeää kiinnittää huomiota alkoholiin raskaana olevien ja pikkulasten perheissä?

1. Odotusaika (varhainen vanhemmuus) - Alkoholi aiheuttaa sikiövaurioita ja vauvan varhainen kehitys vaarantuu (FASD) - Runsas alkoholin käyttö on riski vanhemmuuden

rakentumiselle ja varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen syntymiselle

>> vaikuttaa lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen

- Odotusaika on erityinen mahdollisuus muuttaa elintapoja ja kuntoutua päihdeongelmista, kun tarjotaan riittävää tukea ja kuntoutusta.

M.Andersson 23.9.2015

Page 4: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

2. Pikkulapsi –aika

- Vanhempien runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa turvattomuutta, häpeää omasta äidistä / isästä, ahdistusta, luottamuksen menetystä, pelkoa jne.

- Naisten alkoholinkäyttö on moninkertaistunut viime vuosikymmenten aikana.

- Isistä noin kolmasosa on alkoholin riskikuluttajia.

M.Andersson 23.9.2015

Page 5: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Vanhempien runsas alkoholin käyttö on merkittävä riski lapsille• Ongelmien siirtyminen sukupolvelta toiselle• Haittoja voidaan ehkäistä - se edellyttää työtä kaikilta ammattilaisilta, jotka kohtaavat odottavia ja pikkulasten vanhempia. • Itsenäisyyden juhlavuoden rahaston (ITLA) Sata

lasissa –hankkeessa tehdyllä oppaalla pyritään auttamaan kuntien johtoa tukemaan ammattilaisia, jotka kohtaavat lapsiperheiden vanhempia. Aihe oli esillä SuomiAreenalla sessiossa ”Ei tartte pärjätä yksin”.

M.Andersson 23.9.2015

Page 6: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Oppaan lähtökohdista

• Tärkeää ottaa alkoholi puheeksi, vaikka se ei aina ole helppoa.

• Alkoholinkäytöstä puhumista helpottaa, kun työntekijä kohtaa arvostavasti asiakkaan ja asenne on ”vanhemmuus edellä” (+motivoivan haastattelun perusasiat).

• Tunnistamisesta toimeen väestölähtöisesti eli lähtökohtana ovat ne paikat, joilla palvelujärjestelmä kohtaa lapsiperheet.

M.Andersson 23.9.2015

Page 7: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Oppaan lähtökohdista (..jatkoa)• Kohti tavoitteellista työskentelyä: selkeä

tavoitteenasettelu työntekijän perustehtävän mukaisesti, oikeanlaiset toimet ja tehokas seuranta.

• Esim. neuvolat toimivat terveydenhuoltolain hengessä, jossa Auditia käytetään kun taas varhaiskasvatus onnistuu parhaimmillaan kohtaamaan aidosti lapsen. Molempien yhdistelmiä tarvitaan!

M.Andersson 23.9.2015

Page 8: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Miten opas tehtiin?Koottiin ja tiivistettiin jo olemassa olevaa tietoa:-Pirskanen H: Perhe ja alkoholi tutkimuksen valossa - katsausta tutkimukseen, 2014-Puustinen-Korhonen A: Koontimuistio 3/2014 Itlan työkokouksessa tarkastelluista vanhempain tuen malleista (joista on vaikuttavuusnäyttöä)-Ensi- ja turvakotien liiton E.Veijalainen: 22 haastattelua ja yhteydenottoa aluehallinto- virastoihin ym.aiempaa kehittämistyötä hyödyntäen-Marklund, K ym:Pohjolan lapset –varhainen tuki lapsille ja lapsiperheille 2012.

M.Andersson 23.9.2015

Page 9: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Oppaan lopputulosKoottua tietoa seuraaviin vaiheisiin siten, että vanhemmuus ja päihteet huomioidaan:•Perheen tuen tarpeen kartoitus –riskit ja suojaavat tekijät pohjana•Tuen kohdentaminen tarpeiden mukaan•Muutostyöskentely ja prosessin ylläpitäminen•Vanhemmuuden tuen mallit jaoteltuina:

1. Yleinen tuki 2. Tehostettu tuki 3. Kuntouttava ja korjaava työ

M.Andersson 23.9.2015

Page 10: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Esimerkkinä kuntouttavasta työstä Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä• Valtakunnallinen erityistason hoitojärjestelmä

päihdeongelmista kärsiville odottaville ja vauvaperheille • Siihen kuuluu Pidä kiinni –ensikodit(6kpl) ja avopalvelut

(7kpl) ja liiton kehittämistyö• Kuntoutusmallissa on yhdistetty päihdekuntoutukseen

varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen =lapsilähtöistä päihdekuntoutusta

• Seurantatulokset ja vaikuttavuustutkimus osoittavat kuntoutuksen kannattavuuden

= Odotus- ja vauva-aika on erityinen mahdollisuus kuntoutua vaikeistakin päihdeongelmista

M.Andersson 23.9.2015

Page 11: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Lopuksi•Työotteet eroavat jonkin verran eri ammattikunnillakin, erilaisia malleja on tarjolla ja niitä pyritään kokoajan tuomaan esiin.•Päihdepalvelujen hakeminen ei ole perheille helppoa!•Toimivan yhteistyösuhteen luominen asiakkaan kanssa on perusedellytys sille, että perhe voi hyväksyä tuen ja ottaa sen vastaa (Motivoiva haastattelu) >>> vanhemmuus edellä tärkeää.

M.Andersson 23.9.2015

Page 12: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Lopuksi (jatkoa)

M.Andersson 24.8.2015

• Jotta perhe voi saada tarvitsemansa tuen ja palvelut oikeaan aikaan, tarvitaan hallinnonrajat ylittävää johtamista: monialaisten työryhmien on kehitettävä asiakasprosesseja, yhdistettävä käytäntöjä ja menetelmiä. (esim. Kotkan case)

• Itlassa tekeillä www.kasvuntuki.fi –sivusto, jossa saa tietoa eri menetelmistä ja niitä arvioidaan.

Page 13: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

Kiitos !

M.Andersson 23.9.2015

Page 14: ”Vanhemmuus edellä” Pienten lasten vanhempien vastuullinen alkoholinkäyttö

M.Andersson 23.9.2015