sotenavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja ... · digitalisaatio, hyvinvointiteknologia,...

6
Turun Ammattikorkeakoulu SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Projektin kesto 1.3.2017 - 28.2.2019 Toiminta-alue Kansallinen Kumppanit Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry Opintokeskus Sivis Rahoittajat Hämeen ELY-keskus (ESR-rahoitus) Kokonaisrahoitus 380 244 € AMK:n budjetti 146 510 € Yhteystiedot Riitta-Liisa Lakanmaa Yliopettaja, Tutkimusryhmän vetäjä Puhelin: +358 44 907 4580 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turkuamk.Yksikkö: Terveys ja hyvinvointi, Terveysala http://www.turkuamk.//tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/ sotenavi-pienten-ja-keskisuurten-yritysten-ja-jarj/

Upload: others

Post on 24-Sep-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja ... · digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa

Turun Ammattikorkeakoulu

SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten jajärjestöjen valmennushanke

Projektin kesto1.3.2017 - 28.2.2019

Toiminta-alueKansallinen

KumppanitTampereen ammattikorkeakoulu Oy Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ryOpintokeskus Sivis

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus (ESR-rahoitus)

Kokonaisrahoitus380 244 €

AMK:n budjetti146 510 €

Yhteystiedot

Riitta-Liisa Lakanmaa Yliopettaja, Tutkimusryhmän vetäjä Puhelin: +358 44 907 4580 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ turkuamk.fi Yksikkö: Terveys ja hyvinvointi, Terveysala

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sotenavi-pienten-ja-keskisuurten-yritysten-ja-jarj/

Page 2: SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja ... · digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sotenavi-pienten-ja-keskisuurten-yritysten-ja-jarj/

Page 3: SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja ... · digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa

SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten jajärjestöjen valmennushanke

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakennemuutos aiheuttaahyvinvointialan mikro- ja PK-yrityksille sekä kolmannen sektorin toimijoillehaasteita. Kaksivuotinen SoteNavi-hanke pureutuu uudistuksen haasteisiinsekä tarjoaa apua yrityksille ja järjestöille. Hankkeen päätavoitteena onlisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta sote-alan yrityksissä ja järjestöissäSuomessa.

Osaamisen kehittäminen sote-alan yrityksissä ja järjestöissä on yksiSoteNavi-hankkeen keskeisimmistä tavoitteista. Kehittämisteemoja ovat mm.työhyvinvointi, tuottavuus, muutosjohtaminen, henkilöstön osallisuus,digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukasasiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa luodaan alueellisia javaltakunnallisia verkostoja sekä parannetaan eri toimijoiden välistäyhteistyötä. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan toimintamallejatyöhyvinvoinnin ja tuottamisen lisäämiseksi yrityksissä ja järjestöissä.

Hankkeen toimenpiteet:

1. Kartoitetaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden nykytila hankkeessamukana olevissa organisaatioissa haastattelemalla avainhenkilöitä,käyttämällä työhyvinvointimittareita sekä keräämällä tilastotietoasairauslomapäivistä ja liikevaihdosta.

2. Järjestetään valmennusta työpajoissa alueellisesti.

3. Järjestetään valtakunnallisia teemapäiviä.

4. Luodaan mentorointiohjelma mukana olevien organisaatioiden tarpeidenperusteella.

5. Rakennetaan alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyöverkosto toimijoidenkesken.

6. Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan parhaat käytännöttyöhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.

SoteNavi-hankkeen tuotoksena syntyy digitaalinen navigaattori, joka sisältääkohderyhmälle suunniteltuja välineitä työhyvinvoinnin ja tuottavuudenlisäämiseen.

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sotenavi-pienten-ja-keskisuurten-yritysten-ja-jarj/

Page 4: SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja ... · digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sotenavi-pienten-ja-keskisuurten-yritysten-ja-jarj/

Page 5: SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja ... · digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sotenavi-pienten-ja-keskisuurten-yritysten-ja-jarj/

Page 6: SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja ... · digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, markkinointi ja viestintä sekä laadukas asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Hankkeessa

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sotenavi-pienten-ja-keskisuurten-yritysten-ja-jarj/