pienten lasten mediankÄyttÖ ja mediakasvatus

19
PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS 7.10.2011 / Varhaiskasvatusmessut Wanha Satama, Helsinki koordinaattori Rauna Rahja Mediakasvatusseura

Upload: olinda

Post on 24-Feb-2016

68 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS. 7 .10.2011 / Varhaiskasvatusmessut Wanha Satama, Helsinki koordinaattori Rauna Rahja Mediakasvatusseura. Mikä Mediakasvatusseura?. Perustettu 2005 tutkijoiden aloitteesta - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

7.10.2011 / VarhaiskasvatusmessutWanha Satama, Helsinki

koordinaattori Rauna RahjaMediakasvatusseura

Page 2: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Mikä Mediakasvatusseura?• Perustettu 2005 tutkijoiden aloitteesta• Tehtävänä edistää mediakasvatusta, sen käytäntöjä ja tutkimusta,

kerätä ja jakaa mediakasvatuskentän asiantuntijuutta, materiaaleja ja tutkimuksia

• Palvelee kahdella kielellä: suomeksi ja ruotsiksi• Puheenjohtaja (2011 -> KT, opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi)• Hallitus edustaa yliopistoja, järjestöjä sekä opetus- ja kasvatusalaa• Toiminnan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö

Page 3: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Mitä teemme? • Kokoamme toimijat yhteistyöhön• Teemme aloitteita• Osallistumme keskusteluun,

tuomme esiin mediakasvatuskentän ääntä • Kehitämme kansallisia ja

kansainvälisiä yhteyksiä • Tuotamme tapahtumia (seminaarit,

”kokoontumisajot”, koulutukset)• Julkaisemme selvityksiä ja tutkimuksia• Tiedotamme alan uutisista ja tapahtumista

Page 4: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Mikä Mediakasvatusseura?n. 200 henkilö- ja opiskelijajäsentä • mediakasvattajia, opettajia, varhaiskasvattajia, nuorisotyöntekijöitä, kirjastojen ja

järjestöjen väkeä, toimittajia, tutkijoita, opiskelijoita…

51 yhteisöjäsentä eri aloilta• www.mediakasvatus.fi/seura/yhteisojasenet

• Oma julkaisusarja: Mediakasvatusseuran julkaisujawww.mediakasvatus.fi/publications

Page 5: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

LASTEN MEDIABAROMETRI 20100-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2011Toim. Sirkku Kotilainen

Page 6: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Tutkimuksen taustat• Selvitettiin 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttöä Suomessa• Aineistoa kerättiin 1.) haastattelemalla lapsia ja havainnoimalla heidän

mediaympäristöään sekä 2.) lasten vanhemmille suunnatulla kyselyllä• Haastattelut ja havainnoinnit kotona, päivähoidossa ja koulussa, 36 lasta• Kansalliseen lomakekyselyyn vastasi 743 vanhempaa• Tutkimusaineisto vastaa 0-8-vuotiaiden väestön maantieteellistä jakaumaa• Pilotoitiin lisäksi 3.) tutkimuskokeilu, jossa yläkoulujen tukioppilaat toimivat

pienimpien alakoululaisten lomakehaastattelijoina. Yksilöllisiin haastatteluihin osallistui yhteensä 55 iältään 7-8-vuotiasta lasta Tukioppilaiden osuudesta vastasi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

• Tutkimuksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö

Page 7: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Tutkimustuloksia:

0−2-vuotiaat lapsetMediankäyttö alkaa jo vauvaiässä

• Valtaosa kuunteli kirjoja, radiota ja äänitteitä• Jo alle vuoden ikäisistä lapsista löytyi niin digitaalisten pelien, internetin kuin

kännykänkin käyttäjiä• Yksivuotiaiden arjessa mukana oli myös televisio ja kuvatallenteiden katselu• Mediankäyttö tapahtui pääasiassa vanhempien tai muiden aikuisten seurassa,

mutta jossain määrin myös vanhempien sisarusten kanssa

Page 8: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Tutkimustuloksia:

3−4-vuotiaat lapsetLapsen oma mediamaku alkaa muotoutua• 3–4-vuotiaiden mediankäyttö oli monipuolisempaa kuin nuoremmilla, mutta

keskittyi pääosin samoihin välineisiin• Sarjakuvat nousussa ja iltasatukulttuuri vahvaa!• Suurimpana erona pienimpiin lapsiin on kenen kanssa mediaa käytetään,

aikuisten rinnalle tulevat sisarukset tai muut lapset • Lasten henkilökohtainen maku alkoi muotoutua • Sukupuolten välillä alkaa ilmetä eroja mediamieltymyksissä• Pikku Kakkonen ja Muumit olivat niin tyttöjen kuin poikien suosikkiohjelmia.

Erilaiset ajoneuvot ja koneet esiintyivät poikien suosikkikuvaohjelmissa, tyttöjen suosikkiohjelmien pääosissa olivat usein eläinhahmot

• Osa alkaa käyttää digitaalisia pelejä ja internetiä, mutta ne eivät vielä kuulu useimpien arkeen

Page 9: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Tutkimustuloksia:

5−6-vuotiaat lapsetPelien pelaaminen ja internetin käyttö alkaa• Kirjat ja televisio olivat myös 5–6-vuotiaiden käytetyimmät mediat• Digitaalisten pelien pelaaminen, internetin käyttö ja lehtien lukeminen

lisääntyivät selvästi tässä iässä!• Tyttöjen ja poikien kuvaohjelmamaku jo varsin erilaista• Yhteisiä suosikkikuvaohjelmiakin on, mutta tytöt seuraavat lähinnä perinteisiä

lastenohjelmia ja erilaisia ”tyttösarjoja”, poikien toiminnallisempia seikkailuja• Digitaalisia pelejä pelasi viikoittain puolet 5–6-vuotiaista pojista ja neljäsosa

tytöistä. Sukupuolten välisiä eroja pelimieltymyksissä nähtävillä, tytöt pelaavat mm. oppimispelejä ja tasohyppelyitä, pojat mm. ajo- ja urheilupelejä

• Internetissä lasten suosikkisivustoja olivat lastenohjelmien sivut ja erilaiset pelisivustot

Page 10: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Tutkimustuloksia:

7−8-vuotiaat lapsetMediankäyttö vakiintuu osaksi lasten arkea• Valtaosa käytti säännöllisesti kaikkia tutkimuksessa mukana olleita medioita• Suurin muutos digitaalisten pelien pelaamisen, internetin ja kännykän käytön

nopea yleistyminen 7–8-vuotiaiden lasten keskuudessa!• Tavallisimmin kännykällä soitettiin tai lähetettiin tekstiviestejä, mutta myös

pelattiin, otettiin valokuvia ja kuunneltiin musiikkia• Kuvitusta sisältävien kirjojen lisäksi luettiin entistä enemmän myös pelkkää

tekstiä sisältäviä kirjoja, lastenlehtiä ja harrastelehtiä. Tytöt ja pojat mainitsevat erilaisia lukusuosikkeja.

• Tukioppilaiden tekemän lomakehaastattelun mukaan 7–8-vuotiaiden oman ikäiset tai nuoremmat sisarukset ja ystävät ovat lapsille mieluisinta seuraa television, kuvaohjelmatallenteiden ja digitaalisten pelien kohdalla

Page 11: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Yhteenvetoa ja johtopäätöksiäTutkimus osoittaa mediakulttuurin olevan osa lasten arkea jo varhaisesta iästä

• Tutkimuksen mukaan mediaan liittyvät hyvän olon tunteet ja median tuottama ilo lasten arkeen ovat lapsille merkityksellisiä.

• Lapset kertoivat kokeneensa mediasuhteissaan myös negatiivisia elämyksiä. Jännitys ja pelot liittyvät puheissa useimmiten television lastenohjelmiin, lastenelokuviin tai uutisiin.

• Tärkeää myös lasten oikeuksien näkökulmista: 1) lasten tiedonsaanti ja ilmaisun sekä osallistumisen mahdollisuuksien turvaaminen ikäkaudelleen sopivalla mediatarjonnalla sekä 2) mahdollisuus aikuisen tukeen mediankäytöissään ja aktiviteeteissaan mediakulttuurin parissa

Page 12: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä• Lapsen medialukutaitojen edistämisen tulisi linkittyä elinikäiseen oppimiseen aina

varhaiskasvatuksesta alkaen. Keskusteluja mediankäyttöön ja mediakasvatukseen liittyen olisi hyvä käydä esimerkiksi neuvolakäynneillä ja päiväkodeissa

• Pienten lasten perheille ja kasvattajille tarjottava tukea mediakasvatuksessa

• Kasvatuskumppanuuden (vanhemmat, päiväkoti, koulu) vahvistaminen tärkeää lasten medialukutaitojen kehittymisen kannalta, perheet mukaan mediakasvatuksen suunnitteluun

Page 13: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Miksi mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa?• Mediakulttuuri on osa lasten kulttuuria ja arkipäivää• Muuttuva media läsnä läpi elämän vauvasta vaariin• Mediataidot kehittyvät jatkuvasti ja jo ennen luku- tai kirjoitustaidon

kehittymistä

• Mediakasvatus on avain lasten osallisuuteen ja lasten oman kulttuurin esille tuomiseen ja ilmaisuun

• Mediavälineet auttavat pieniäkin lapsia tuomaan esille omia tarinoitaan ja näkemyksiään

• Mediakasvatus on ihan tavallista kasvatustyötä!

Page 14: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Mediakasvatuksen tähtikarttaKriittisyys,

median valta ja vaikutus

Turvallinen mediankäyttö, lastensuojelu

Laitteiden ja sisältöjen hallinta

Oma tuottaminen, ilmaisu ja osallisuus

Analyysin ja erittelyn taito

KAIKKI KASVATTAJAT

Page 15: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Vinkkejä mediakasvatuksen suunnitteluunvarhaiskasvatuksessa

• Keep it simple – mediakasvatus voi alkaa pienin askelin!• Lasten oma osaaminen mukaan, suunnitelkaa yhdessä• Tietoisuus lasten mediamaailmasta auttaa lasta askarruttavien tai pelottavien

asioiden käsittelyssä, myös oman mediasuhteen pohtiminen hyödyllistä• Paikalliset voimat ja ammattilaiset käyttöön• Muista tekijänoikeudet ja esitysluvat• Suunnittele huolella ja varaa aikaa ”ensi-illan” lisäksi myös keskustelulle ja

palautteelleMuista hyödyntää olemassa olevia materiaaleja!

www.mediakasvatus.fi -> Materiaalipankki

Page 16: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

• Tavoitteena lisätä tietoisuutta mediakasvatuksesta ja jakaa hyviä sisältöjä• Avattu syksyllä 2007, uusittu 2010• Kuukausittain 3000-4000 suomalaista kävijää• Yli 800 kirjautunutta käyttäjää ympäri maan• Ilmainen ja avoin• Sisältöjä monille kohderyhmille• Vuorovaikutteinen: kommentoi, keskustele, tuota sisältöä• Ajan tasalla – jatkuva päivitys• Mitä uutta luvassa sivustolla 2011?

• Varhaiskasvattajien Mediahyrrä ja Vanhempien sivut

Page 17: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Mediakasvatuksen väkeä ja tietoa parin klikkauksen päässä• Uutispalstalla ja kalenterissa ajankohtaisia asioita:

materiaaleja, julkaisuja, selvityksiä sekä koulutus- ja tapahtumatietoja

• Uutiskirjeet − helppo tapa pysyä mediakasvatuksen kartalla Tilaa Mediakasvatus.fi -uutiskirje tai Varhaiskasvattajien oma uutiskirje

• Facebookista löydät aktiivisen yhteisön mediakasvatuksesta kiinnostuneita (etsi: Finnish Society on Media Education)

Page 18: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Korvan taakse laitettavaksi...

• Koulukinolta tulossa myös varhaiskasvattajan työtä tukeva Elokuvakasvatuksen opas

• Valtion elokuvatarkastamosta Meku vuonna 2012: myös kuvaohjelmien ikärajat muuttuvat!

• Lasten Mediabarometri 2011, keskiössä kouluikäiset lapset

• Mediakasvatus.fi -sivustolle avautuu syksyllä varhaiskasvattajien Mediahyrrä -työkalu toiminnallisen mediakasvatuksen tueksi

Page 19: PIENTEN LASTEN MEDIANKÄYTTÖ JA MEDIAKASVATUS

Ahmi mediaa monipuolisesti, mutta muista pureksia kunnolla!

KIITOS!• Kysy, kommentoi, ota yhteyttä• [email protected]• www.mediakasvatus.fi• www.mediakasvatus.fi/seura

Mediakasvatusseura Varhaiskasvatusmessuilla osastolla B23, tervetuloa jutustelemaan!