universiti sains malaysia peperiksaan semester...

of 2 /2
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang 1985/86 HSM 211 - Sejarah Sosio-Ekonomi Malaysia Tarikh: 16 April 1986 JawabEMPAT(4) soalan sahaja. Masa: 2.15 petang - 5.15 petang (3 Jam) 1. Kenapakah kuasa Portugis di Melaka pada abad yang ke 16 dan 17 tidak berjaya mewarisi kekayaan kerajaan Melayu Melaka sebelum- nya? 2. Bahaskan sejauh manakah anda bersetuju dengan teori-teori imperia1ismeuntuk menerangkan campur tangan Ingger;s di negeri- negeri Melayu pada suku akhir abad yang ke 19. 3. Pada abad yang ke -19, desa (country traders) yang berdagang di antara India,Malaysia, pulau-pulau Melayu yang lain dan Cina telah berjaya menukarkan imbangan dagangan Eng1and-Cina bag; faedah Bagaimanakah pedagang- pedagang desa tersebut berjaya menukarkan keadaan perdagangan yang selama 300 tahun sebelum itu hanya menguntungkan Cina? 4. Pentadbir-pentadbir dan Inggeris umumnya bersependapat bahawa pengambilan buruh-buruh India adalah lebih mudah dari pengambilan buruh-buruh Cina untuk bekerja di ladang-1adang mereka. Bagaimanakah pentadbir-pentadbir dan peladang-peladang itu dapat 'memudahkan' pengambilan buruh- buruh tersebut di antara 1884 hingga akhir 1920-an? 5. Bincangkan sejauh manakah pengenalan Undang-undang Tanah oleh Inggeris di Negeri-negeri Melayu Bersekutu di antara 1875 hingga 1897 struktur sosio-ekonomi penduduk-penduduk d; Malaysia? . 6. Kenapakah pelombong-pe1ombong Cina lebih berjaya dari pelombong- pelombong Inggeris sebelum abad yang ke 201 ••. /2

Upload: leque

Post on 15-Jul-2019

231 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Keduaeprints.usm.my/22775/1/HSM_211_-_SEJARAH_SOSIO_EKONOMI_MALAYSIA_APRIL... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester KeduaSidang 1985/86

HSM 211 - Sejarah Sosio-Ekonomi Malaysia

Tarikh: 16 April 1986

JawabEMPAT(4) soalan sahaja.

Masa: 2.15 petang - 5.15 petang(3 Jam)

1. Kenapakah kuasa Portugis di Melaka pada abad yang ke 16 dan 17tidak berjaya mewarisi kekayaan kerajaan Melayu Melaka sebelum­nya?

2. Bahaskan sejauh manakah anda bersetuju dengan teori-teoriimperia1ismeuntuk menerangkan campur tangan Ingger;s di negeri­negeri Melayu pada suku akhir abad yang ke 19.

3. Pada abad yang ke -19, saudagar~saudagar desa (country traders)yang berdagang di antara India,Malaysia, pulau-pulau Melayuyang lain dan Cina telah berjaya menukarkan imbangan daganganEng1and-Cina bag; faedah Eng1and~ Bagaimanakah pedagang­pedagang desa tersebut berjaya menukarkan keadaan perdaganganyang selama 300 tahun sebelum itu hanya menguntungkan Cina?

4. Pentadbir-pentadbir dan pelada~g-peladang Inggeris umumnyabersependapat bahawa pengambilan buruh-buruh India adalahlebih mudah dari pengambilan buruh-buruh Cina untuk bekerja diladang-1adang mereka. Bagaimanakah pentadbir-pentadbir danpeladang-peladang itu dapat 'memudahkan' pengambilan buruh­buruh tersebut di antara 1884 hingga akhir 1920-an?

5. Bincangkan sejauh manakah pengenalan Undang-undang Tanah olehInggeris di Negeri-negeri Melayu Bersekutu di antara 1875hingga 1897 mempeng~ruh; struktur sosio-ekonomi penduduk-pendudukd; Malaysia? .

6. Kenapakah pelombong-pe1ombong Cina lebih berjaya dari pelombong­pelombong Inggeris sebelum abad yang ke 201

••. /2

Page 2: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Keduaeprints.usm.my/22775/1/HSM_211_-_SEJARAH_SOSIO_EKONOMI_MALAYSIA_APRIL... · UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua

- 2 - (HSM 211)

7. Sungguhpun kaum-kaum lain tidak dinafikan dari me1ibatkan diridalam pertanian padi, tetapi kerajaan Inggeris lebih berminatjika aktiviti tersebut diusahakan oleh orang-orang Melayu.Dengan mengikuti perkembangan dasar pertanian Inggeris antara1900 dan 1940, sejauhmanakah anda bersetuju dengan pendapatin;?

8. Bandingkan Rancangan Sekatan Stevenson pada 1922 denganPerjanjian Getah Antarabangsa 1934 dar; seg; kejayaan ataukegaga1annya.

-000000000-