underground refresh

Download UNDERGROUND REFRESH

Post on 24-Jul-2016

224 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SUMMER 2015

TRANSCRIPT

 • LETN DL 1 2015 REFRESH UNDG.CZ PAY WHAT YOU WANT VAE CENA

  ( lazy )

 • 2Distribun msta naeho asopisu:twitter.com/casopisundg facebook.com/casopisunderground youtube.com/undgcz instagram.com/undgcz

  asopis Undergroundwww.undg.czasopis pro bdlou omladinu, studenty,umlce a lidi, kte miluj kulturua zajm je Ostrava.magazin@undg.cz

  fredaktorNikola Ulkov+420 776 394 780sefredaktor@undg.czulcakovanikola@gmail.com

  KorekturaMarek OndruchMartina eznkov

  Sazba a grafick pravaMatj DoleelJakub Myn

  Ilustrace na oblceFilip Chodakov

  EditaceNikola Ulkov

  RegistraceMK R E 20393ISSN 2336-6079

  Hlavn vydavatelStavovsk unie student Ostravawww.susostrava.euHladnovsk 22/1433710 00 OstravaI: 22828711

  TiskMRA -PRINT, s. r. o.Ostrava -Kuniky

  Vlastn distribucemagazin@undg.czVe vybranch kulturnchprostorch po R.

  Periodicita3/6 2015Kdo ho najde, ten ho m.

  Vechna prva vyhrazena.asopis Underground

  Msta, kde je mono si asopis prost:

  Ostrava:Les, Fiducia, Trojhal, Galerie Beseda, Ojero, Sdrov jeek, Cooltour, VB -TUO kancel SUS (PorB207)

  Frdek Mstek:Knihkupectv Kapitola

  Rakovice:U Bobra

  Brno:Ebisu

  Ostrava:Knihcentrum, Minikino kavrna, Ostravanka Milova ulice, Knihovna OU, Studovna Fakulty umn OU, Kavrna knihkupectv Academia, Star Arna, Fr Caf, Klub Atlantik, ajovna na Rynku

  Frdek Mstek:Kino Vlast

  Praha:Klementinum

  3 SLOVO FREDAKTORKY4 KONTRACOOLTURA6 ONA V GALERII

  A OSTRAVSK NONSENS8 VRATISLAV BRABENEC

  EMIGROVAT MUSEL10 PRAGUE CONSPIRACY NA

  OSTRAVSKM MAJLESU12 MMM ZNOVU A PODRUH14 RJEMSTSKCHHIPPIES:

  PROSTORYUPADLVZAPOMNN

  18 BRATISAUDKOVBUDK

  PLN LSKY20 MAJLESOVLOOKVOSTRAV22 DKZANVTVUUNDGZNY25 EDUARDO LARA28 UPRCHLCIJAKOVAROVN30 STRACHZEZMIZEN

  NESE HODNOTU32 NENECHTE SE OCHIPOVAT

 • 3Foto: Radomil Martinec Text: Nikola Ulkov #EDITORIAL

  Dui m slo 669. Tolik lidskch ivot b-hem druh svtov vlky zachrnil staten hrdina Nicholas Winton. Dnen individualistick doba opomj vzjemnou pomoc, toto souslov znal sir, kter ns v ervnu tohoto roku opustil, velmi dobe.

  Dle mho nzoru pilo obdob jedn z nej-vtch humanitrnch kriz, v Evrop to potvrzuj vechny negativn a nedomylen homogenn tenden-ce Otzka emigrace je sloitj ne trampoty pana Brouka, vce se j vnuje Dan Drpal ve svm nzoro-vm obraze, kter pro Vs formuloval prostednictvm lnku o uprchlcch. Rusk car hbe svtem, kama-rdsk Zeman z st vypout velice zajmav, a dsiv nzory a politick postoje. Svou popularitu maj ty prorusk nebo dal XXXXXXXX. Uvdomuje si esk prezident, jakou slu m slovo?

  Leton Majles Ostrava se povedl a z naeho hlu pohledu stoj na behu sel, kter stoprocentn dchaj, protoe mnoz lid (Stavovsk unie student Ostrava) pro tuto studentskou slavnost msce dchali. 4. 5. 2016! To je datum nsledujcho ronku ostravsk-ho Majlesu!!! Na Mistrovstv svta v lednm hokeji kluci tento rok skonili tsn za bronzem a vy jste mli za

  kad vyhran zpas v Tescu DOKONCE levnj chleba. Za to palec nahoru, protoe jinak ta milionov sout nehraje pro lidstvo vraznou roli. Mon lta nenpadn sbliuje esko a Slovensko. Je zvltn, e lid tvrd, jak moc ns hokej spojuje. Pak by ns mla spojovat i po-litika, protoe a u v prvn lajn hraje Vorek, nebo Ovek, je to oboj pln korupce. koda. Simply clever. Meme se tomu smt nebo breet, vyberte si. Pokud si ale uvdomme, e jsou to vci, kter opravdu neovlivn-me, pojme se radji smt

  A pak eit lidi, vci a zleitosti, kter meme zmnit, zlepit, posunout dl prv my jako jednotlivci. Take pro radost m maminky: ta fialov je z lsky.

  K neoipuj ns vechny (viz zadn oblka), jak se to dl u zvat a ve vdsku, a nestanou se z ns ty opravdov oveky. Uijte si ten sla s tmatem REFRESH, a pokud jste dote ili jinak, refreshnte sv idely a zodpovdn si za nimi jdte. Bume lidi. Srdce zatm toti aktualizovat jednm kliknutm nelze.

  SLOVO FREDAKTORKY

  Lid, ve tetm lehce kontroverznm fialovm vtisku pidvme, mnme, osvujeme a tak vedle sebe stavme digitln svt, neosobn pstupy s matematikou a fyzikou opravdovho lidstv, bezvznamn sla s sly, kter maj dui. Imigranti zaehnali okurkovou sezonu mdim, my ale nepeme jen o nich.

  ( Boss )

 • 4Grafika: Josef Albrecht Text: Andreas Papadopulos #DE FACTO / ivot

  KONTRACOOLTURA

  Byl tu Cash, kter hrl na trubku. Potom Pete, udlan blonk, kter mohl klidn stt modelem na plakt slunho americkho chlapce. Byl tu Johnny White, kter ml enu a ti dti a vypadal jako prmr-n mlad Amerian. Byl tu Martin tmav, hezk hoch s italskou krv. dn potpkov. Hipster se pesunul do podzem. Takto ve sv prvotin popisuje duchovn otec beatnk William Seward Burroughs komunitu hipste-r. I pesto, e kniha Fek, ze kter je ryvek, vyla u v roce 1953, jde o jednu z nejlepch charakteristik, kte-r byly a do dnench dn na tma hipster napsny.

  Kultovn americk romanopisec, zakladatel kyberpunku, vynlezce slova heavy metal a tak absol-vent Harvardu napsal Feka jako autobiografick dlo. K hipsterm z vodu se stav obezetn a nevnuje jim pli dlouh pase knihy. Kdy u o nich mluv, pak v souvislosti s drogami a odporem k celmu systmu. Je pznan, e boulivk Burroughs dokzal ve v strunosti popsat hipstery jako pln obyejn lidi, kte- se po veerech schzej na trochu trvy a nadvaj na strka Sama. Pistoupme -li na to, e dnen hipster je definovateln, pak Burroughsv popis v sob zahrnuje vechny rysy, ktermi jej vymezujeme i v souasnosti. Zrunost, zodpovdnost, originalita, nonkonformismus a nedvra ke stednmu proudu.

  dn potpkov

  Hnut beat generation (beatnci) odmtalo tvrdou protestantskou etiku zpadnho kapitalismu a poadovalo refresh dosavadnho socilnpolitickho systmu vyadujcho disciplnu, oddanost a stdmost. Vlastnosti svch otc jim pipadaly odpudiv a chtli je nahradit absolutn svobodou a poitkstvm. Tato

  BYL TU MARTIN TMAV, HEZK HOCH S ITALSKOU KRV. DN POTPKOV. HIPSTER SE

  PESUNUL DO PODZEM.

 • 5generace byla hnacm motorem revolunch 60. let a zmny, kter si na svch vldch vydala, vedly ve svm dsledku k souasnmu globalizovanmu konzu-merismu. Burroughs samozejm nezmiuje hipstery jenom tak, aby mla jeho postava s km hulit trvu. Pochopil, e necta k du a jist svzanost s vldnouc tdou jsou pesn ty rozdly mezi beatnky a hipstery, kter zapin pozdj nzorov nesoulad.

  Jak je tedy zsadn rozdl mezi tmito dv-ma subkulturami? Punks, heavy metals, grafitti nebo shinheads jsou nkter ze subkultur vzniklch z kvasu 50. a 60. let. Nedodrovali normy vtinov spolenos-ti a bojovali proti establishmentu nstroji, kter sami vytvoili (respektive uvaili, destilovali, nasuili, extra-hovali nebo naedili). Jeliko jejich mylenky zstaly nepochopen za dvemi hospod a bar, v dosplosti se z beatnk stvali spn literti dychtc vyjdit sv pocity na nekonen dlouh role papru. To, jak proili sv mld, je pedurilo k tomu, bt rebely a do konce. Charles Bukowski se v edesti letech porval v baru, Allen Ginsberg na star kolena experimento-val s psychotropnmi ltkami a ikona beat generation Jack Kerouac ani podn nezestrnul a ve svch 47 le-tech podlehl nsledkm alkoholismu.

  Jak vystihl Burroughs, hipstei nejsou dn po-tpkov. Ne e by tak nebyli schopni nasednout na vlak a odjet na druhou stranu svta jako jejich pedchdci. Jejich mylen, odvn a tvorba zstvaj svobodn, ale rozdl spov v tom, e pejmaj nov trendy a sna se je vas petvoit k obrazu svmu. Jsou smen s tm, jak funguje svt, ale sna se odhalit jeho chyby a pijt s konstruktivnm eenm. K posunu vnmn tohoto po-stoje dochz v 90. letech, kdy se svt novch, digitl-nch mdi, nezvisl hudby, kavren a restaurac v jejich pojet stv motorem ekonomickho rstu cel zpadn civilizace. Jejich zpsob nakupovn a pstup k politice mon jednou zachrn svt.

  Jak si hipster splil hubu?

  Jedl pizzu jet pedtm, ne byla cool. Znm vtip nar na problm, kter trp vtinu subkultur. Z kdysi odbojnch chlapc, kte byli onlepkovni jako nerdi brlat podivni s ochranitelskm syndro-mem k planet zemi a cel spolenosti , se stvaj bohat, celosvtov znm celebrity s obrovskou moc. Hipster Mark Zuckerberg, hipster Steve Jobs nebo hipster Johnny Depp. Modern prmyslov spolenost ale polyk, trv a po ase vyluuje jako zdravou stravu jakoukoli subverzi.

  Zadnm traktem globalizace proli v minulosti existencionalist, hippies, emos, motorksk gangy nebo revolun dlnick hnut, z jejich adovch len a vedoucch pedstavitel se staly pile nastolenho du v podob masovch konzument a spnch politik. Umleckou i politickou revoltu potkv stejn osud: bu u prost nejsou cool a ocitaj se v kontrakul-tue, nebo se stvaj sttnky a popkulturnmi ikonami. A takov osud te postupn potkv i hipstery.

  Vykoupen skrze nakousnut jablko

  Zpadn model kapitalismu postaven na askezi a tvrd prci dokzali beatnci a hippci zachrnit svou kulturn revoluc a ospravedlnnm konzumerismu. Ta sam generace ale na vlastn kulturn revoluci ehr a ocit se ve sprech ryze konzumn spolenosti, kde se dve zavrhovan principy ukazuj jako nstroje k refor-m. Jejich dti, hipstei, odmtaj materialismus svch rodi a chtj je pesvdit, e etick rozmr nakupo-vn a spotebovvn je jedinm monm vchodiskem.

  Optimistick tvrzen mu a en v kostkovanch koilch, upnutch kalhotch a brlch s obroukami nar na zsadn pekku. dn nkup, kter prove-dou, neme bt v souasnm svt etick. Nejlepm pkladem tohoto paradoxu je produkt jednoho z nej-vlivnjch hipster souasn doby, produkt jmnem iPhone. I kdyby k tomuto pedraenmu zazen mli vichni rovn pstup, tak lid, kte tyto pstroje vyrb, pracuj v nevyhovujcch podmnkch a rozhodn si ho-tov pstroje nemohou za svou mzdu dovolit (napklad report britsk BBC s nzvem Apples Broken Promises odhaluje, e pracovnci si nemohou vzt volno a usnaj pi prci, jejich tden m a 70 pracovnch hodin; stanice This American Life u v roce 2012 okovala tvrzenm, e bhem naten jejich reporte zemel jeden zamstna-nec pot, co absolvoval 34hodinovou smnu).

  Modern hipster tak m ped sebou tk kol. Mus zvldnout to, co se beat generation nepovedlo: Legitimizovat poadavky, kter klade na spolenost. Me tak uin