teampark: inspiratie en visie

Download TeamPark: inspiratie en visie

Post on 15-Jan-2015

5.404 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In ieder bedrijf zijn processen te identificeren die niet optimaal gedijen in een bureaucratische inrichting. Het vinden van mensen en resources; het lokaliseren van expertise; het benutten van bijzondere talenten en gaande houden van bruikbare innovatie. Veel zaken verlopen soepeler via de sociale netwerken van het bedrijf. Veel taken zijn beter uit te voeren door werknemers niet alleen te organiseren in teams maar ook in communities. Een organisatie die zich bedient van Wiki’s, forums, social networks, crowd-sourcing, vraag– en aanbodfaciliteiten en andere ‘2.0’ middelen heeft een voordeel boven zijn concurrenten. Zo’n organisatie noemen we de ‘Intelligente Organisatie’

TRANSCRIPT

  • 1. Van crowd naar community visie en inspiratie Patrick Savalle, Wim Ho and en Arnd BrugmanSogeti innovatie en inspiratie

2. van crowd naar community 3. Van crowd naar communityVisie en Inspiratie2e (herziene) uitgave Patrick Savalle Wim HoflandArnd Brugman 2010 Sogeti 4. Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/De gebruiker mag:het werk kopiren, verspreiden en doorgevenRemixen - afgeleide werken makenOnder de volgende voorwaarden:Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of delicentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indrukgewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van hetwerk).Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werkuitsluitend worden verspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie,een gelijksoortige of een compatible licentie. Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/. De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken. 2010SogetiSogeti Nederland B.V. DSE / Innovatie en Inspiratie Hoofdweg 204 3067 GJ Rotterdamboekproductie LINE UP boek en media bv, Groningen ISBN 978-90754-1423-3 5. The ant is a collectively intelligent and individually stupid animal; man is the opposite. Karl von Frisch 6. VoorwoordInformatietechnologie (ict) is een inmiddels een volwassen industrie geworden. In een tijdperk van ongeveer een halve eeuw geen slechte prestatie. Wat opvalt in de afgelopen decennia is dat ict in een zeer hoog tempo vernieuwende technologie afvuurt op bedrijven, maar ook op consumenten. De introducties van gadgets, methoden, technieken, tooling en complete oplossingen hebben elkaar afgelopen jaren soms in sneltreinvaart opgevolgd. Sommige introducties zijn zeer succesvol geweest en hebben blijvend de wereld van de ict veranderd. Daar tegen- over staan zeer vele vernieuwende technologien die in een belofte zijn blijven steken.Het valt niet te ontkennen dat ict ons boeit. Veelal biedt het in de zakelijke wereld vernieuwing, vooruitgang en opent het nieuwe mogelijkheden in het za- kendoen. ict boeit vooral doordat jongere generaties opstaan met ict als hulp- middel, zoals ook een tv dat is. De generaties X, Y en Einstein vinden ict in hun leven dan ook vanzelfsprekend en maken nieuwe toepassingen zichzelf eigen, zonder ooit in een gebruikershandleiding te hebben gekeken. Het is een interes- sante wereld waarin grote spelers zoals Microsoft, ibm en Oracle het ict-speelveld benvloeden en zelfs domineren. In de wieg maakt de jongere immers al kennis met bijvoorbeeld de xbox spelcomputer.Recente ontwikkeling in bedrijven is om het potentieel van alle generaties opti- maal te benutten. Dit betekent dat er naast de formele lijnorganisatie en -proces-Voorwoord 7 7. sen steeds meer behoefte komt aan het tot wasdom brengen van de sociale po- tentie die een organisatie bezit. Met alle tot onze beschikking staande internetfuncties dienen we de sociale netwerken en samenwerking aan te moe- digen en te faciliteren. Alle web 2.0 mogelijkheden kunnen we uitnutten om dit te ondersteunen en het vervolgens te laten gebeuren. Dit betekent ondersteunen, ruimte geven en uitgaan van het vertrouwen in de mens. Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de medewerkers hierdoor meer plezier heeft, zichzelf maximaal prikkelt en uiteindelijk meer resultaat weet neer te zetten voor de organisatie.Het boek TeamPark gaat over deze ontwikkeling die al volop gaande is. Toen de schrijvers aan het boek begonnen dacht ik er met hoop en vrees over. Niet we- tende waar het naar toe zou gaan enerzijds en ruimte geven in de veronderstelling dat er een briljante visie zou ontstaan anderzijds. Patrick, Arnd en Wim wisten mij te inspireren wat er gaande is in organisaties en welke potentie er zit in het tot leven wekken van de sociale kant van organisaties. Bovendien bleek er een duidelijk aantal fasen te herkennen om deze potentie te ontginnen. Kortom, een helder idee voor een boek was geboren. Om het dan niet al te zeer in de Sogeti traditie te schrijven, hebben we een vanuit twee zijden leesbaar boek geprodu- ceerd en daar ongeveer anderhalf jaar over gedaan. Ik ben meer dan trots op het uiteindelijke resultaat. Ik werd gesterkt door de herkenbaarheid en enthousiasme van de eerste lezers en heeft ons doorzettingsvermogen waarde gegeven. Geluk- kig is de vrees ruim achter me gelaten en is de hoop overgebleven. Ik wens iedere lezer dan ook veel genoegen en plezier. Bovendien reken ik erop dat ook u de potentie van uw sociale organisatie weet te vinden en in toegevoegde waar- de weet om te zetten!Frank Langeveld, Directie Sogeti Rotterdam, 9 maart 2010 8 van crowd naar Community 8. InhoudVoorwoord7 1 Starthier 13 Social is de toekomst 14 Technologische convergentie 15 Klantcommunities16 Het nieuwe werken 16 Globalisering 17 De beperkingen van het spinmodel17 De beperkingen van het machinemodel 19 Symptomen van misaanpassing 19 Crowd control 22 Nieuwe manieren van samenwerken 23 Big bang of evolutie? 24 De Intelligente Organisatie en TeamPark 25 Spelen of werken? 26 2 VivelaRevolution 29 14 maart 2004 was het dan eindelijk zover 29 Het nieuwe web31 Online rondhangen en leven31 Wij zijn de media 33 De klant is onderdeel van het bedrijf 34 Afnemer en aanbieder tegelijkertijd...37 Sociale technologie 38 De nieuwe werker40 3 Web2.043 De Weblog 47 Forum 48 De Wiki 49 De marktplaats49 De mediatheek 50 Social linkdump of social bookmarking 51 Nieuwsaggregatie52 De activiteitenstroom 53Inhoud 9 9. 4 DeCrowd 55The Ron Paul revolution56Wij zijn allemaal mieren 58Het collectief heeft een eigen leven 62Collectieve intelligentie Quotint (cq)68De crowd in banen leiden van talent695 Socialeomgangmetdecrowd73Office warrior (fragment)74nVidia 77Nike 77Reactie 1.0 vs. reactie 2.078Virale communicatie81Astroturfing 83Community bestendigheid856 Hetnieuwesamenwerken 89Van chaos tot perfectie90Stigmergie, uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 91Herkomst92Opbouw van stigmergische systemen 92Soorten stigmergie93Voorbeelden van stigmergie94Het menselijk lichaam 97Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen 98Mass action en brute force tactics 99Bundeling van krachten100Broadcast versus Directe communicatie 101Synchroon vs. Asynchroon102Zelfschalend en anoniem 102Leiderloos complexe taken uitvoeren 103 10. 7 Verschillendesoortensocial105 Mechanisme versus Organisme105 Wat is social? 107 Gradaties in social107 Sociale netwerken108 6-degrees of Kevin Bacon 108 Communities112 Crowds 113 Wat doet zon crowd dan de hele dag? 113 De aan- en uitschakelaar van de crowd114 8 2.0 117 Enterprise 1.0 en 2.0 zijn als Yin en Yang 119 Communities naast Teams120 Mintzberg en co. 121De autonomie van Fairtlough 122Thomas Malone en de democratie in uw bedrijf 122 Zelforganisatie123 Wisselwerking124 9 2.0indeenterprise127 Oude bedrijven in een nieuwe wereld128 Kennisverwerkingsfabrieken en deintensieve personeelshouderij 130 Het einde van het Taylorisme 132 Een nieuw model voor kenniswerk133 De toekomst van uw organisatie in 7 punten 136 Der mensch als Industriepalast 136 Slotwoord143 Inhoud 11 11. 12 van crowd naar Community 12. 1Start hier Communities en sociale websites zijn de hype van het moment. Wikis, blogs, forums, noem maar op, als je ze niet hebt in het bedrijf hoor je er niet bij. Web 2.0, Enterprise 2.0, je kan er niet meer omheen. Alles is 2.0 tegenwoordig. Het is de maatschappij aan het veranderen.Maatschappelijke veranderingen zijn er natuurlijk altijd geweest maar de snelheid en schaal van de huidige veranderingen zijn nieuw. Zoals met elke hype zijn er wat oscillaties en is nog niet helemaal duidelijk op welk niveau van ingrijpend- heid en alom aanwezigheid 2.0 zich precies zal stabiliseren, maar duidelijk is dat op dat moment de verandering groot en onomkeerbaar zal zijn. Wat wij stel- len, en ook zullen proberen aannemelijk te maken, is dat Web 2.0 en Enterpri- se 2.0 geen holle kreten zijn. Niet slechts memen1 maar krachtige, concreet toe- pasbare concepten. Ongetwijfeld zal de term net zo vaak te pas als te onpas worden gebruikt, maar tegelijkertijd is het nauwelijks mogelijk 2.0 te onder- schatten. Niet sociaal, niet maatschappelijk, niet politiek en al helemaal niet bedrijfsmatig.Voor velen is Web 2.0 ondanks de enorme invloed die het nu al heeft op de ma- nier waarop mensen het internet gebruiken nog steeds vaag en onduidbaar. Voor ons, wij zijn de afdeling Innovatie en Inspiratie van Sogeti, is het echter allemaal1 http://en.wikipedia.org/wiki/Memetics Start hier13 13. heel erg concreet. De meeste mensen denken bij Web 2.0 aan internetcommuni- ties en social websites, websites die interactie tussen hun bezoekers onderling faciliteren en bezoekers uitnodigen ook een bijdrage te leveren. Websites die de productiviteit en inspiratie van bezoekers benutten. YouTube.com, LinkedIn.com, Facebook.com, eBay.com. Zo zien wij dat ook, maar dan in een grotere, meer holistische context. Voor ons zijn het technische, conceptuele n sociaalmaat- schappelijke trends die niet alleen de wereld op het internet, noem het de blo- gosfeer, verandert maar ook uw bedrijfsvoering. Voor ons zijn het middelen die niet alleen bezoekers faciliteren en activeren, maar crowds in het algemeen en crowds zijn overal. In elke organisatie te vinden.2.0 geeft bedrijven de mogelijkheid een enorm, meestal nog onbenut talent te ontdekken en activeren. Een talent dat in elk bedrijf aanwezig is, zonder uitzon- deringen. Een slapende reus klaar om gewaakt te worden. Crowds hebben enor- me in