staticki proracun

Download Staticki proracun

Post on 10-Jan-2016

127 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Structural calculation

TRANSCRIPT

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Ulazni podaci - Konstrukcija

  Nivo: CELIK - DUPLI POD [0.10 m]

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Grede - predmer po setovima

  Set Presek/Materijal [kN/m3] L [m] V [m3] m [T]

  5 IPE 180 78.500 42.060 0.101 0.805 Celik

  6 IPE 120 78.500 10.665 0.014 0.113 Celik

  9 IPE 80 78.500 4.000 0.003 0.024 Celik

  Ukupno: 56.725 0.118 0.942

  Rekapitulacija kolicina materijala

  Materijal [kN/m3] V [m3] m [T]

  Celik 78.500 0.118 0.942

  Sema nivoa

  Naziv z [m] h [m]

  CELIK - DUPLI POD 0.10 0.10

  AB POSTOJECA PLOCA 0.00

  Tabela materijala

  No Naziv materijala E[kN/m2] [kN/m3]

  Em[kN/m2] m t[1/C]

  1 Beton MB 30 bez tezine 3.150e+7 0.20 0.01 3.150e+7 0.20 1.000e-5

  2 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 3.150e+7 0.20 1.000e-5

  3 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 2.100e+8 0.30 1.000e-5

  Setovi ploca

  No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna E2[kN/m2]

  Ortotropija G[kN/m2]

  0.080 0.040 1 Tanka ploca 0.000e+0 0.00 Anizotropna 0.000e+0

  Setovi greda Set: 1 Presek: b/d=50/40

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  2 - Beton MB 30 2.000e-1 1.667e-1 1.667e-1 5.474e-3 4.167e-3 2.667e-3 Set: 2 Presek: b/d=40/45

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  2 - Beton MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 4.504e-3 2.400e-3 3.038e-3

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Set: 3 Presek: T 50/35, Fiktivna ekscentricnost

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  2 - Beton MB 30 6.970e-2 3.714e-2 5.013e-2 2.051e-4 8.633e-4 7.237e-4 Set: 4 Presek: b/d=40/45

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  2 - Beton MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 4.504e-3 2.400e-3 3.038e-3 Set: 5 Presek: IPE 180, Fiktivna ekscentricnost

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  3 - Celik 2.390e-3 1.120e-3 1.270e-3 4.800e-8 1.010e-6 1.320e-5 Set: 6 Presek: IPE 120, Fiktivna ekscentricnost

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  3 - Celik 1.320e-3 6.295e-4 6.905e-4 1.740e-8 2.770e-7 3.180e-6

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Set: 8 Presek: HOP [] 50x50x4, Fiktivna ekscentricnost

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  3 - Celik 6.950e-4 4.000e-4 4.000e-4 3.893e-7 2.170e-7 2.170e-7 Set: 9 Presek: IPE 80, Fiktivna ekscentricnost

  Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3

  3 - Celik 7.640e-4 3.574e-4 4.066e-4 7.000e-9 8.490e-8 8.010e-7

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Staticki proracun

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Dimenzionisanje (celik)

  pos C1-2 (3826-3274) POPRENI PRESEK : IPE 120 SRPS GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA

  Ax = 13.200 cm2 Ay = 6.295 cm2 Az = 6.905 cm2 Iz = 318.00 cm4 Iy = 27.700 cm4

  KONTROLA DEFORMACIJA Maksimalni ugib tapa u = 8.184 mm (sluaj optereenja 12, poetak tapa) SLUAJ OPTEREENJA: 12 FAKTOR SIGURNOSTI : 1.33 DOPUTENI NAPON : 18.00 IZVETAJ DIMENZIONISANJA SAMO JEDNOG PRESEKA (poetak tapa)

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Transverzalna sila u y pravcu Ty = -3.053 kN Sistemska duina tapa L = 355.50 cm TAP IZLOEN SAVIJANJU Smiui napon = 0.485 kN/cm2 Doputeni smiui napon _dop = 10.392 kN/cm2 Kontrola napona:

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Razmak viljukastih oslonaca L_vilj. = 60.000 cm Razmak bono pridranih taaka L_bo. = 60.000 cm Duina pritisnute zone L_prit. = 549.62 cm Poluprenik inercije prit.zone i_prit = 2.400 cm Faktor plastinosti preseka p = 1.097 Vitkost pritisnutog dela _ky = 23.624 Otpornost na torziju preseka _vd = 114.89 kN/cm2 Otpornost na deplanaciju preseka _wd = 370.91 kN/cm2 Poloaj spoljnjeg optereenja: GORE Koef.zavisan od oblika Mz = 0.460 Faktor zavisan od poloaja opt. FI = 0.596 Kritini napon za bono izvijanje _crd = 231.27 kN/cm2 Vitkost ,'d = 0.337 Bezdimenzionalni koef.za b.i. _m = 1.000 Granini napon izvijanja _d = 24.000 kN/cm2 Stvarni napon _stv = 10.074 kN/cm2 Doputeni napon _dop = 18.000 kN/cm2 Kontrola napona: _stv

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Kontrola napona:

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  KONTROLA STABILNOSTI BONO IZVIJANJE JUS U.E7.101 Kontrola stab. prit. pojasa I(gore) Koef.zavisan od oblika Mz = 1.120 Razmak viljukastih oslonaca L_vilj. = 100.00 cm Razmak bono pridranih taaka L_bo. = 100.00 cm Duina pritisnute zone L_prit. = 314.94 cm Poluprenik inercije prit.zone i_prit = 2.400 cm Faktor plastinosti preseka p = 1.097 Vitkost pritisnutog dela _ky = 39.373 Otpornost na torziju preseka _vd = 68.937 kN/cm2 Otpornost na deplanaciju preseka _wd = 133.53 kN/cm2 Poloaj spoljnjeg optereenja: GORE Koef.zavisan od oblika Mz = 0.460 Faktor zavisan od poloaja opt. FI = 0.617 Kritini napon za bono izvijanje _crd = 92.676 kN/cm2 Vitkost ,'d = 0.533 Bezdimenzionalni koef.za b.i. _m = 0.962 Granini napon izvijanja _d = 24.000 kN/cm2 Stvarni napon _stv = 8.717 kN/cm2 Doputeni napon _dop = 18.000 kN/cm2 Kontrola napona: _stv

 • Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Nenad Dimitrijevic Radimpex - www.radimpex.rs

  Korekcioni faktor c_ = 1.000 Korekcioni faktor f = 0.000 Relativni granini napon 'u = 1.000 Granini napon izboavanja _u = 24.000 kN/cm2 Faktorisani napon pritiska = 11.623 kN/cm2 Kontrola napona: