spor gazetecİlİĞİ

of 22 /22
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / Türkiye’de Bilişim Teknolojisi İle Değişen Spor Gazeteciliği 81 TÜRKİYE’DE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE DEĞİŞEN SPOR GAZETECİLİĞİ Selami ÖZSOY Öz Bu araştırmada, spor gazeteciliğinde internet ve sosyal paylaşım siteleri gibi ortamların yaygı n- laşmasıyla yaşanan değişim incelenmiştir. Nitel araştırma yönetmeleriyle gerçekleştirilen ça- lışmada, Türkiye genelinde yayın yapan 5 gazetenin spor servisi müdürü ve 2 spor gazetesinin yöneticisi ile görüşme yapılmıştır. Çalışma verilerine derinlemesine mülakat yöntemiyle erişil- miştir. Katılımcıların görüşlerine göre okuyucular spor haberlerine, gazetelerin internet siteleri ve tematik televizyon kanalları aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaştığından, gazeteler daha deri n- lemesine haberler yapmaya yönelmiştir. Ancak en popüler branş olan futbolda en fazla taraftarı olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la ilgili haberlere ağırlık veren gazetelerin özel haber yapma imkânları azalmıştır. Çoğu kulüp, muhabirlere kapılarını kapatmış ya da sınırlama ge- tirmiştir. Gazetelerin çoğunluğu, birbirinin benzeri haberlerle yayınlanmaktadır. Araştırma ve incelemeye dayalı habercilik azalmıştır. İnternet, gazetelerin en önemli haber kaynaklarından biri haline gelmiştir. Gazetelerin muhabir ihtiyacı azalmıştır. Bir sayfayı hazırlamak için bir editör ve bilgisayar operatörü yeterli olmaktadır. Ancak bununla birlikte internet siteleri, spor gazetecilerine yeni iş imkânları yaratmıştır. İnternetin yaygınlaşmasıyla gazetelerin spor sayf a- ları, daha hızlı habercilik yapan yeni medya ile yarışmakta zorlanmaktadır. İnternet, diğer alan- larda olduğu gibi spor haberciliğine de kolaycılığı getirmiş, bu da gazete içeriklerinin nitelik olarak erozyona uğramasına neden olmuştur. Katılımcılar, internetin getirdiği kolaylıkları kul- lanmaktan memnunluk duyarken, haber içeriklerinin zayıflamasından yakınmıştır. Anahtar Sözcükler: Spor Gazeteciliği, İnternet, Sosyal Medya Abstract: Sports Journalism in Turkey Undergoing Transformation Due To Information Technology This research investigates the change experienced in sports journalism caused by internet and social media environments that have become widespread and popular. In the study that utilized qualitative research methods, interviews were done with the sports desk managers of five newspapers published in Turkey, the sports desk managers of two sport newspaper. The datas were collected through interviews done in depth. When the readers have been able to reach the developments more speedily through the internet sites of the newspapers and thematic TV channels, newspapers have displayed a tendency to find more varied news in their fields. However, the possibility to produce special news about Galatasaray, Fenerbahçe and Beşiktaş with the highest number of fans in football; the most popular branch of sports, have decreased in the newspapers that regularly prepare news about them. Many clubs have closed their doors to journalists or put some limitations. Majority of the papers publish similar news. Journalism Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, [email protected]

Author: tranhanh

Post on 11-Jan-2017

241 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  81

  TRKYEDE BLM TEKNOLOJS LE DEEN

  SPOR GAZETECL

  Selami ZSOY

  z

  Bu aratrmada, spor gazeteciliinde internet ve sosyal paylam siteleri gibi ortamlarn yaygn-

  lamasyla yaanan deiim incelenmitir. Nitel aratrma ynetmeleriyle gerekletirilen a-

  lmada, Trkiye genelinde yayn yapan 5 gazetenin spor servisi mdr ve 2 spor gazetesinin

  yneticisi ile grme yaplmtr. alma verilerine derinlemesine mlakat yntemiyle eriil-

  mitir. Katlmclarn grlerine gre okuyucular spor haberlerine, gazetelerin internet siteleri

  ve tematik televizyon kanallar araclyla hzl bir ekilde ulatndan, gazeteler daha derin-

  lemesine haberler yapmaya ynelmitir. Ancak en popler bran olan futbolda en fazla taraftar

  olan Galatasaray, Fenerbahe ve Beiktala ilgili haberlere arlk veren gazetelerin zel haber

  yapma imknlar azalmtr. ou kulp, muhabirlere kaplarn kapatm ya da snrlama ge-

  tirmitir. Gazetelerin ounluu, birbirinin benzeri haberlerle yaynlanmaktadr. Aratrma ve

  incelemeye dayal habercilik azalmtr. nternet, gazetelerin en nemli haber kaynaklarndan

  biri haline gelmitir. Gazetelerin muhabir ihtiyac azalmtr. Bir sayfay hazrlamak iin bir

  editr ve bilgisayar operatr yeterli olmaktadr. Ancak bununla birlikte internet siteleri, spor

  gazetecilerine yeni i imknlar yaratmtr. nternetin yaygnlamasyla gazetelerin spor sayfa-

  lar, daha hzl habercilik yapan yeni medya ile yarmakta zorlanmaktadr. nternet, dier alan-

  larda olduu gibi spor haberciliine de kolaycl getirmi, bu da gazete ieriklerinin nitelik

  olarak erozyona uramasna neden olmutur. Katlmclar, internetin getirdii kolaylklar kul-

  lanmaktan memnunluk duyarken, haber ieriklerinin zayflamasndan yaknmtr.

  Anahtar Szckler: Spor Gazetecilii, nternet, Sosyal Medya

  Abstract: Sports Journalism in Turkey Undergoing Transformation Due To

  Information Technology

  This research investigates the change experienced in sports journalism caused by internet and

  social media environments that have become widespread and popular. In the study that utilized

  qualitative research methods, interviews were done with the sports desk managers of five

  newspapers published in Turkey, the sports desk managers of two sport newspaper. The datas

  were collected through interviews done in depth. When the readers have been able to reach the

  developments more speedily through the internet sites of the newspapers and thematic TV

  channels, newspapers have displayed a tendency to find more varied news in their fields.

  However, the possibility to produce special news about Galatasaray, Fenerbahe and Beikta

  with the highest number of fans in football; the most popular branch of sports, have decreased in

  the newspapers that regularly prepare news about them. Many clubs have closed their doors to

  journalists or put some limitations. Majority of the papers publish similar news. Journalism

  Yrd. Do. Dr., Abant zzet Baysal niversitesi, [email protected]

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  82

  related to research or investigation has substantially decreased. The necessity for journalists has

  decreased in the newspapers. Internet has become one of the most important news resources for

  the newspapers. It has become sufficient to have an editor and a computer operator to prepare a

  page for publication. However, internet web sites have also created new employment

  opportunities. The sports pages of the newspapers have difficulty keeping up with the media

  that can produce news more speedily. Internet has created the concept of copying in journalism

  that has caused erosion in the quality of news content in the papers. Sports journalists are

  happy with the convenience internet has provided, however they also complain about the

  weakness of the news content.

  Key Words: Sports Journalism, Internet, Social Media

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  83

  byk kayna tanmlamas yaplabilir. nter-

  net, kendine zg olanaklarndan dolay, sade-

  ce mevcut kitle iletiim aralarndan kan

  enformasyonun yaylmasna imkn veren bir

  ara olarak kalmam, ayn zamanda enfor-

  masyonun yeniden retildii ve yeni biimler-

  de sunulduu bir ortam haline gelmitir (a-

  kr, 2007: 146). nternetle birlikte ortaya kan

  yeni gelimelerle etkileimli olarak ses, hare-

  ketli grnt, metin ve resim gibi ierikler ok

  hzl ve kolay ekilde tanabilir duruma gel-

  mitir. nternet bu yapsyla; kendisinden nce

  icat edilen radyo, televizyon, gazete, dergi,

  mektup, ksa mesaj, telefon, grntl telefon

  gibi akla gelebilecek btn iletiim trlerini ve

  aralarn bnyesinde barndrmaktadr. Dn-

  yann en eski kitle iletiim ortamlarndan biri

  olan gazetenin internete de tanmasyla in-

  ternet gazetecilii gndeme gelmitir.

  nternet Gazetecilii

  1990l yllarn banda internet yaygnlarken

  1993 ylnn Ocak aynda ABDde Wired Maga-

  zine ile internet gazetecilii balamtr. 1994

  yl sonunda internet zerinden haber yaync-

  l yapan gazetelerin says 78 olmutur. Sanal

  ortamda ilk yaynlanan gazete British Daily

  Telegraphtr. 1995 ylnda The Washington Post,

  Times, Mirror, Tribune gibi byk gazetelerin

  de yer ald sekiz gazete, baskya hazr gazete

  sayfalarn online olarak annda aktarmak

  amacyla bir irket kurarak haber yayncln-

  da sanal dnemi rgtsel olarak balatmlar-

  dr. Ayn yl Avrupa'da da International Herald

  Tribune ve Daily Mirror gibi gazeteler sanal

  ortama tanmtr. Ksa bir sre sonra Trkiye

  de bu gelimeye ayak uydurmutur. Trki-

  yede 1993 ylnda Orta Dou Teknik niversi-

  tesi (ODT) tarafndan ilk internet balants-

  nn gerekletirilmesinin ardndan 1995 Tem-

  muz aynda Aktel dergisi Trkiyede sanal

  ortamda yaynlanan ilk yayn olmutur. Bunu

  2 Aralk 1995 tarihinde Zaman gazetesi takip

  etmitir (Mora, 2002: 114-115; Grcan, 1999:

  32). Milliyet, 27 Kasm 1996 tarihinden itibaren

  gazetenin tamamn dzenli olarak online

  yaynlamaya balamtr. Hrriyet ve Sabah

  gazetelerinin internet ortamna gei tarihi ise

  1 Ocak 1997dir. Daha sonraki srete yurt

  genelinde veya yerel lekte yayn yapan gaze-

  teler, televizyonlar ve radyolar, kendi internet

  sitelerini kurarak ieriklerini bu sitelere ta-

  mlardr. Bu gelimelerin ardndan sadece

  internet zerinde ierik yaynlayan internet

  haber siteleri kurulmaya balamtr. Bilgisayar

  sahibi insan says arttka internette yaynclk

  yapmak cazip hale gelmitir.

  2007 yl verilerine gre Trkiyede 25 haber

  sitesinin genel sayfa ziyareti saysnn aylk

  ortalamas 1.971.003.798, gn bana genel

  sayfa tekil ziyareti says ortalamas ise

  59.240.863tr. Haber sitelerinin yllk kazan

  oranlar dier lkelere nazaran ok yksek

  olmasa da yldan yla hzl bir ykseli grl-

  mektedir. 2007 ylnda llmekte olan 25

  haber sitesinin lmlerine gre yllk gelir

  miktar toplam yaklak 9 milyon dolardr

  (Mesti, 2007: 11).

  Yeni teknoloji ile birlikte gelien internet gaze-

  tecilii, hedef kitle iin birok nemli avantaj

  getirmitir. Bunlarn arasnda; televizyon ve

  gazetenin aksine daha dk maliyetle kuru-

  labilmesi, yazl metinlerin yan sra sesli ve

  grntl dosyalarn da yayna verilebilmesi,

  yer ve zaman kstlamas olmad iin hem

  hzl, hem de ayrntl haber yaplabilmesi,

  okurun katlmc ve etkin olmas, habere bir-

  den fazla kaynaktan ulaabilme olana, eski

  saylara bir tklamayla ulaabilme ve haberleri

  kolaylkla arivleme imkn saylabilir.

  nternet sayesinde bilginin zgrl, iletii-

  min hem bireysellemesi hem de kitleselleme-

  siyle insanolunun birok klasik kural, al-

  kanlklar, ritelleri kkl bir deiime ura-

  mtr. nternet gazeteciliinin televizyon ka-

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  84

  dar hzl ve gazete kadar kapsaml haber ver-

  me zellii vardr. Televizyon ve gazetenin

  eksik yanlarn tamamladndan daha fazla

  tercih edilmesine neden olmaktadr. Ayrca i

  yerinde internetten online medyay takip et-

  mek daha kolay ve daha pratik gelmektedir

  (Mora, 2002: 115). nternetin ortaya kyla

  birlikte insanlar artk gnlk deil anlk yeni-

  lenen gazeteler okumaktadr. stelik bu ileti-

  im arac ile zaman ve mekn kavram da an-

  lamn yitirmektedir. Gazete almay unutan,

  alrken zaman bulamayan insanlar bilgisa-

  yarda ilerini yaparken istedikleri gazetenin

  web sayfasn dolaabilmekte, ksa srede

  genel balklaryla gazeteyi tarayabilme imkn

  bulabilmektedir (Ycedoan, 2002: 146).

  Geleneksel kitle iletiim aralarndan gazete ve

  televizyonun en can alc avantajlarn bnye-

  sinde toplayan internet, okurlara hem en hz-

  lsn, hem de daha fazlasn sunmaktadr.

  Habere ulaabilmek iin televizyonun haber

  bltenini ya da ertesi gn baslacak gazeteyi

  bekleyen okur, artk gnn 24 saatinde diledi-

  i habere, diledii kaynaktan ulaabilmektedir.

  Widmanna gre internet gazetecilii her gaze-

  tecilik gibi okurun eitli bilgi ve biraz da e-

  lence ihtiyacn karlar. Salt bilgi iletmez, in-

  terneti, dolaysyla iinde yaadmz dnyay

  daha da saydamlatrr. nternette yayn yapan

  gazeteci, kulland aracn tm imknlarndan

  yararlandnda ok az bir gecikmeyle ya da

  olayn gelitii anla e zamanl olarak haberi

  hareketli grafikler, fotoraflar, orijinal sesler

  eliinde iletebilir. Gnlk gazetelerin imkn-

  lar, gazetecilik uygulamalarndaki klasik su-

  nu biimleriyle snrldr. Bugn meydana

  gelmi olaylara zorunlu olarak getirilen n

  aklamalar okuyucuya bkknlk verir

  (Widmann, 2002: 88, 89).

  nternetin yaygnlamasyla birlikte yeni bir

  okur kesimi de olumutur. nternetin

  interaktif bir ortam olmasnn da etkisiyle

  okur/ziyareti, dncesini ve tepkisini do-

  rudan aracsz bir ekilde en ksa srede ilete-

  bilmektedir. Okuyucular, haberlere ve yazlara

  yorum gnderebilmekte ve dnceler zgr

  bir ekilde tartlabilmektedir. Ayrca siteyi

  ziyaret eden okurlar hakknda kolay bir ekil-

  de bilgi sahibi olunabilmektedir. Anketler

  vastasyla ziyaretilerin her hangi bir konuda-

  ki grleri kolay bir ekilde renilebilmek-

  tedir. Bylece okur/ziyareti yaynn dorudan

  bir paras durumuna gelmektedir (akr,

  2007: 141). Yaplan aratrmalara gre Trki-

  yede yaynlanan gnlk gazetelerden internet

  yaynna sahip olanlarn %83 son dakika

  bal altnda gelien her olay annda izler

  kitleye ulatrmaktadr. %18i izler kitlenin

  haberlere yorum eklemesine imkn tanrken,

  %27si siteye bilgi eklenmesine izin vermekte-

  dir (Birsen, 2005: 109,110).

  Spor Gazetecilii

  Geleneksel kitle iletiim aralar olarak adlan-

  drlan gazete, televizyon, radyo ve dergi iin;

  siyaset, ekonomi, sanat, magazin gibi en nem-

  li alt alanlardan biri de spordur. Gnmzde

  spor habercilii geni kitlelere ulaan nemli

  bir gazetecilik alan haline gelmitir. Sporla

  aktif veya pasif olarak ilgilenen insanlarn tm

  dnyada milyonlar bulmas, spor gazetecili-

  inin yapsn ve ilevlerini etkilemitir.

  Trkiyede gazetelerde ilk spor haberleri

  Cumhuriyet ncesine uzanmaktadr. 1930l

  yllarda ilk spor dergileri yaynlanmtr

  (nuur, 1992: 223). Trkiyede birok gazete

  1950li yllardan sonra spor haberleri iin ayr

  bir birim kurarak, birden fazla sayfasn spor

  haberlerine ayrmaya balamtr. 1960l ylla-

  ra gelindiinde spor sayfalarna gsterilen ilgi,

  gnlk gazeteler arasnda rekabete yol am-

  tr. 1963 ylnda spora tam sayfa ayrmaya

  balayan Hrriyet, 7 kiilik bir spor servisi

  oluturmutur (Uzun, 2001: 85). Spor servisleri

  arasnda ortaya kan rekabet, birok gazetenin

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  85

  30-40 kiilik spor servisleri kurmalarna kadar

  varmtr. Gnlk gazeteler, sonraki dnem-

  lerde spor haberlerine ayrdklar sayfa saysn

  arttrma yoluna gitmilerdir. 1970 ve 80li yl-

  larda gazetelerin arka sayfalar spor haberleri-

  ne ayrlm, birok spor branndan haberler

  bu sayfalarda yer bulmutur. Ancak futbolun

  poplaritesinin artmas ile 1990l yllardan

  sonra gazetelerin drt byk kulp olarak

  adlandrlan Galatasaray, Fenerbahe, Beikta

  ve Trabzonsporun haberlerinin yer ald

  futbol gazetelerine dnd grlmektedir.

  Halkn byk ilgisi ile spor, geleneksel med-

  yada olduu gibi internet zerinden yayn

  yapan yeni medya iin de en nemli haber ve

  yorum malzemelerinden biri haline gelmitir.

  Trkiyede sadece internet zerinden haber

  yayn yapan 100den fazla site vardr. Genel

  haber veren bu sitelerin ieriinde sporla ilgili

  haberler yer alrken, sadece sporla ilgili haber

  veren 10 kadar site bulunmaktadr (sporx,

  ajansspor, spor haberleri, sahadan, sporoku,

  sper poligon, internetspor vb.).

  Sosyal Medyada Spor

  Kitlelerin ilgisini eken konularn banda

  gelen spor olaylar, klasik ortamlarn yan sra

  yeni nesil sosyal paylam siteleri araclyla

  da kitlelere ular hale gelmitir. nternette

  gnden gne yaygnlaan Facebook ve Twitter

  gibi sosyal paylam siteleri, sporla ilgili haber-

  lerin yaylmas iin youn kullanlan ortamla-

  rn banda gelmektedir. Trkiyede internet

  kullanclarnn %79.6s sosyal paylam ala-

  rn kullanmaktadr. nternet kullanclarnn

  en youn kullandklar sosyal paylam a ise

  %72.4lk oranla Facebooktur (comscore.com,

  2009). Trkiyede niversite rencileri ze-

  rinde yaplan aratrmaya gre, rencilerin

  %70inin Facebook yelii bulunmaktadr

  (Gker et.al., 2010: 192).

  Katlmclarn 140 karakterle snrl mesajlarn

  yaynlayan ve kayt olan herkesin takip ede-

  bildii Twitter ise taraftarlar, sporcular, antre-

  nrler ve spor gazetecileri arasnda dorudan

  iletiim frsat veren bir ortam oluturmakta-

  dr. Dnyaca nl birok sporcunun Twitter

  hesaplarnn milyonlarca izleyicisi bulunmak-

  tadr. rnein Boston Celticsli basketbolcu

  Shaquille ONeil 3,5 milyon, Real Madridli

  Kaka 3 milyon, Bisikleti Lance Armstrong 2,8

  milyon takipiye sahiptir. Twitter, hzl geli-

  me grafiine ramen Trke srmnn ol-

  mamas nedeniyle Trkiyede Facebookun

  gerisinde kalmtr. Trkiyede Cumhurbaka-

  n ve Babakan gibi ok sayda devlet adam,

  siyaseti ve sporcunun Twitterda profil olu-

  turmalar ve yaynladklar mesajlarn medya-

  nn gndemine gelmesi, bu sosyal paylam

  sitesinin ekiciliini arttrmaktadr.

  Trkiyede de birok kulp, sporcu, teknik

  adam ve ynetici, yeni yeni Twitterda hesap

  oluturmakta ve saylar gnden gne artan

  sporsever bu hesaplar takip etmektedir. Tr-

  kiyede en yaygn spor dal olan futbolda Spor

  Toto Sper Ligi kulplerinden Galatasaray ve

  Trabzonspor, bunlardan ikisidir. Trabzonspor,

  resmi Twitter sayfasnn aln resmi internet

  sitesinde Mays 2010da yle duyurmutur

  (Trabzonspor.org):

  Dnyann her noktasnda taraftar bu-

  lunan kulbmz yapt bu yenilikle

  taraftarlarmza daha geni bir alanda

  ve gncel ortamlarda iletiime geme-

  yi planlad. Ayrca resmi web sitemiz-

  de yer alan haberlerin altndaki linkler

  sayesinde taraftarlarmz haberleri ki-

  isel sayfalarnda da yaynlama frsat

  bulacaklar.

  Sosyal medyada sporla ilgili etkinlikleri spor-

  severlere aktarma kapsam gittike genile-

  mektedir. 3 Haziran 2011 tarihinde oynanan

  Belika-Trkiye A Milli Futbol Msabakas

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  86

  Trkiyede ilk defa Facebook zerinden canl

  yaynlanan ma olmutur. nternette bir haber

  sitesi de yneten televizyon programcs C-

  neyt zdemir, bu karlama esnasnda yayn-

  lad Twitter mesajlarnda, son dnemde

  yaynclkta yaanan deiimi yle ifade et-

  mektedir:

  Mobiltv'den btn yaynlar cepten ya

  da Ipad'den izliyorum, Ttnet milli ma-

  Facebook'tan yaynlyor. Sim kartl

  tv'ler yaylyor... Pek ok kii televiz-

  yona bakarken Twittera gz atyor,

  Facebook'a stat giriyor. Yaynclk

  ok baka bir yere gidiyor.

  AMA VE YNTEM

  Bata internet olmak zere iletiim teknolojile-

  rinin geliiminden en ok etkilenen alanlardan

  biri medya olmutur. zellikle internet tabanl

  aralarn yaygnlamasyla yaanan bu dei-

  imin, medyann bir alt alan olan spor medya-

  sn da kuatt ve bir dnme neden oldu-

  u gzlenmektedir. Bu aratrmada, spor gaze-

  teciliinde biliim teknolojileri ve internetin

  kullanlmaya balanmasyla yaanan deiim

  incelenmitir.

  Nitel aratrma yntemleriyle gerekletirilen

  bu aratrmada, Trkiye genelinde yayn ya-

  pan gazetelerden, aratrmac tarafndan sei-

  len 5 gazetenin spor servisi mdr ve 2 spor

  gazetesinin genel yayn ynetmeni ile gr-

  meler yaplmtr. Grmeler, aratrmac

  tarafndan gazetelerin alma ofisleri ziyaret

  edilerek gerekletirilmitir. Spor mdrleri ve

  yaplan grmelerle ilgili bilgiler Tablo 1de

  (100) verilmitir. Elde edilen grme verileri

  deifre edildikten sonra aratrmac ve iletiim

  alanndan bir akademisyenle birlikte kodlan-

  m ve temalara ayrlmtr. Veriler elde edilen

  temalara gre gruplandrlm ve sunulmu-

  tur.

  BULGULAR

  Yaplan grmelerden elde edilen verilere

  gre Trkiyedeki spor gazeteciliinde interne-

  tin etkisiyle yaanan deiim 3 ana temada

  toplanmtr. Bu ana temalar Habercilikteki

  Deiim, Spor Servislerinin Yapsndaki De-

  iim ve Yeni Medyada Spor Yayncl

  olarak isimlendirilmitir.

  Habercilikteki Deiim

  Habercilikteki deiim ana temas altnda

  oluturulan 5 tema ile ilgili gazetelerin spor

  servisi yneticilerinin grleri Tablo 2de

  (101) zetlenmitir.

  Haber Hz

  Teknolojik aralarn gelimesi ve internetin

  yaygnlamasyla gazetecilikteki haber trafii

  daha hzl bir ekilde ilemeye balamtr.

  Biliim teknolojisi ve internetin gazetecilie

  son 20 ylda byk bir hz getirdii gzlen-

  mektedir. Gazetelerin spor servisi mdrleri,

  yaanan bu hzl deiim karsnda gazetele-

  rin spor sayfalarnn ayakta durabilmek iin

  daha kapsaml ierikler retmesi gerektii

  grndedir:

  Hamitin Real Madride transferiyle il-

  gili haber len 1-2 civarnda gerek-

  leti, o anda eskidi. Onun iin gazete-

  nin bu haberi farkl bir ekilde duyur-

  mas lazm. Real Madrid Hamiti niye

  transfer etti? Niye Real Madrid tane

  Trk transfer ediyor? Gazete, bunu

  farkl bir bak as ile sunmal. nter-

  net, yazl medyann hep bir adm

  nnde. nk o ans var (K1).

  Gncellii de yakalyor internet. Gaze-

  telerin ansszl da bu< Son dakika

  gelimesi oluyor, televizyon veriyor,

  internet veriyor, en son gazeteler veri-

  yor. Bilinli bir internet takipisi kesim

  olutu. Bu da gazeteleri etkiliyor (K6).

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  87

  Beikta kulb, sabah erkenden in-

  ternet araclyla bir aklama yap-

  yor. leden sonra Fenerbahe yne-

  tim olarak bu aklamaya bir cevap ve-

  riyor. Saat 4te Fenerbahe bir akla-

  ma daha yapyor. Gazetede saat 6-7ye

  kadar tara sayfalarn yapyoruz. Ak-

  am gelimeler oluyor. Eskiden Fener-

  bahe bir aklama yaptnda Beikta

  ynetiminin bundan ertesi gn haber-

  dar olurdu. Ertesi gn cevabn verirdi.

  Annda cevaplama yntemi, dedikodu

  toplumunun yeni tezahr gibi. Tek-

  nolojiyi kendi geleneklerimize gre

  kullanyoruz (K5).

  Ben bazen ok istiyorum, televizyoncu

  olaym, interneti olaym. Bylece

  annda verebilirim haberi. Hamitin

  Real Madride transferini len -

  renmitik. Akam 6da resmen ak-

  land. Doru haberin abuk verilmesi

  asndan gazete yava kalyor. Gazete

  kitle iletiim aralarnn en yava. Bel-

  li bir saate kadar haber yapabiliyorsun.

  Ama internet yle deil. Gece 2de de

  yazabilirsin. Mterisi onu bulur. H-

  zmz artm durumda, ben bu ie ba-

  ladmda 50-60la gidiyorduk, imdi

  180leri buluyoruz (K4).

  Gazeteci Ercment leyen, internetin yaygn-

  lamasyla deien gazetecilik ortamn anlat-

  t bir yazsnda Gazetecilie baladm

  yllarda beni ok etkileyen, gn 24 saat nce-

  sinden yaamakt. Her eyi 24 saat ncesinden

  renebilmek keyifli bir ayrcalkt. imdi in-

  ternet bu byy tm kullanclara salyor

  (leyen, 2002: 73) szleriyle mesleki andan

  yaanan dnm zetlemektedir.

  Derinlemesine Haber ve Aratrma

  nternet veya televizyon araclyla haberlerin

  hedef kitleye annda ulatrlmas, gazeteleri,

  ieriklerinde deiiklik yapmaya yneltmitir.

  Gazetelerin dier blmleri gibi spor sayfalar

  da okuyucularna daha derinlemesine haber ve

  detay aktarmay hedeflemektedir. Ancak spor

  servisi mdrleri gazetelerin spor sayfalarnda

  son dnemde birbirine benzer haberlerle kt-

  , aratrma ve incelemeye dayal haberciliin

  azald ynnde yorumlar yapmtr:

  Gazeteler daha fazla detaya ynelme-

  ye balad. Tabi ki televizyonlar da ha-

  ber veriyor, zel haber yakalamak da-

  ha n plana kt. Yine i muhabire da-

  yanyor. Ya da gazetenin iinden biri-

  leri oturup sadan soldan detay top-

  lamaya alacaklar. Okuyucunun in-

  ternete kaymasn engellemek iin ga-

  zetenin ayrntlara nem vermesi, gr-

  sellere ynelmesi lazm. Yeni neslin

  genlerin ilgisini eksin diye gazetede

  grselleri daha fazla n plana kar-

  maya alyoruz (K2).

  Hzl gidiyoruz ama internet gazeteci-

  liinin hzna ulama ansmz yok. Bi-

  zim daha seici olmamz lazm. Daha

  derinlemesine konular bulmamz

  yazmamz lazm. Bobo Beiktala an-

  laamad sadece bir haber bal.

  Onun arka plann vermek gazetenin

  iidir (K4).

  Gazetecilerin temel ura alan haber retimi-

  dir. Haber ise yeni olan bilgi ve yeni olaylara

  ilikin bilgi anlamnda kullanlmaktadr. Ge

  kalan haber, haber deildir deyiindeki ironi-

  nin iaret ettii gibi haber kalitesi haberin ne

  kadar hzl iletilebildiiyle edeerdir. Uydula-

  rn haberleme amacyla kullanlmaya bala-

  mas ve dijital teknolojinin medya sektrne

  de girmesiyle haber retim ve datm alann-

  da hz ok ileri boyutlara ulamtr. Dnyann

  her yerinden annda, canl, grntl ve sesli

  haber ve enformasyon aktarmak mmkn

  hale gelmitir. Ancak bir yandan teknolojik

  imknlar hzla geliirken, te yandan haber

  yklerinin ieriinin, yani ierdii bilgi ve

  enformasyonun ayn oranda gelimemesi de

  eletiri konusudur (Cangz, 2009: 338). Spor

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  88

  medyasnda da teknolojik gelimelere ramen

  ieriklerin zayflad eletirisi gndemdedir.

  K1, spor muhabirlerinin internete baml

  habercilik yaptklarn, bu yzden aratrmac

  gazetecilik anlaynn ortadan kalktn yle

  savunmaktadr:

  Muhabirler tembelleti. nternet ne su-

  nuyorsa onu yle kabul edip sayfaya

  koymak muhabirin kolayna geliyor.

  Muhabirin aratrma gibi bir niyeti

  amac olmuyor. nk stleri, mdr-

  leri, yneticileri haber istiyorlar. O da

  giriyor internete dmeye basyor,

  doru mu deil mi onu aratrma

  zahmetine girmeden internet yazyor-

  sa dorudur diyor. Bence Trkiyede

  bu meslein en byk tehlikesi, inter-

  netin her verdiini oturup ziyafet sof-

  rasndaki gibi yemektir. Neden yap-

  lyor, doru mu? diye bir aratrma

  yok. Son 5 -10 yldr dikkatimi eken

  udur. Medyada haber aratrma ii ta-

  rihe kart. Aratrma zevkli bir itir.

  Kaynaklara gidersiniz, ktphaneye

  gidersiniz, ama imdi gerek yok. Gaze-

  teci, Googleda bulduunu, aratrma

  sonucuymu gibi okuyucuya sunuyor.

  Haberlerin doruluuyla ilgili okuyu-

  cu ikyeti ok fazla oluyor bu yzden

  (K1).

  K4, gazetelerde haber saysnn artmasna

  ramen dosya eklinde kapsaml haberlerin

  yok olduunu vurgulamaktadr:

  Rportaj azalyor, zel haberde ilerle-

  me olduunu dnyorum. Transfer

  haberi de zel haberdir, dosya haberci-

  lii yok. Derinlemesine bir ariv al-

  masna dayal aratrma inceleme tarz

  haberler yok. Gazete haberleri abuk

  abuk yaplyor. alan says fazlay-

  ken o dnemde haber says daha az-

  m. Haberlerin devamlar yer alrm.

  Bir sayfada eskiden en fazla 6 haber

  olurmu. Gnmzde bir spor sayfa-

  snda en az 11 haber var. Toplamda 4

  sayfada 44 haber oluyor, ksa haberler-

  le toplam 50yi buluyor. Btn bu ha-

  berleri abuk ekilde yapmanz lazm

  (K4).

  zel Haber

  Bir gazeteyi dier gazetelerden ayran en

  nemli zelliklerinden biri zel haberdir.

  Yani kuruluun kendi elemanlaryla rettii,

  ekillendirip okurlarna sunduu ve genellikle

  dier gazetelerde olmayan haberlerdir. Bu

  trden bir yaynclk da normal artlarda geni

  ve tecrbeli bir kadroyu gerektirir (akr, 2007:

  144). K7, gazetelerin spor sayfalarnda veya

  spor gazetelerinde aratrma inceleme tarz

  haberler ile dier gazetelerde olmayan zel

  haberlerin son dnemde azaldn vurgula-

  maktadr:

  Aratrma tr zel haberler ve rpor-

  tajlarn azald bir gerek. Haber kali-

  tesinin ok dtne inanmyorum.

  Bu kadar kstlamaya ramen ortam

  rahatken bile aa be yukar ayn

  tip haberlerin geldiine ahit olmu-

  uzdur. Ama eskiden transfer dnem-

  lerinde transfer haberleri ve rportaj

  daha fazlayd (K7).

  Gazetelerin spor blmlerinin en nemli haber

  konular olan 3 byk kulbn, gazetelere

  mesafeli yaklamalar, haberciler iin en byk

  engeli oluturmaktadr. Byk kulplerin

  yneticileri, gazetelere aklama yapmakta

  isteksiz davranmakta, futbolcularn da gazete-

  lere rportaj vermelerine de izin vermemekte-

  dir. Gerekli aklamalar sadece kulbn inter-

  net zerinden yayn yapan resmi sitesinden

  yaplmaktadr. Spor mdrlerinin en ok ya-

  knd konularn banda, spor kulplerinin

  gazete muhabirlerine kapall gelmektedir: zel haber yapmak zorlat. Fenerbah-

  e Bakan Aziz Yldrmla rportaj

  yapmak istiyoruz ama kimseye rpor-

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  89

  taj vermiyor. Ya Erturul zkk ya da

  Uur Dndarn aramas lazm. Hibir

  muhabirle bir araya gelmek istemez.

  Belki hakl olabilir. Sonuta televizyo-

  nu var. Dergisi var oraya konuuyor.

  Kulpler kendi rnlerini pazarlyor-

  lar. Gazetede takmn posterini yayn-

  lamamza izin vermiyorlar. zin olma-

  dan yapamyorsun. Mahkemeye ve-

  rince kazanr. nk kendi rn ol-

  duu iin kendi futbolcusunu izin al-

  madan kullanamyorsun. Tantma ih-

  tiyac olan Anadolu kulplerinde bu

  sorun yaanmyor (K6).

  Eskiden gerek muhabirlik vard spor

  servislerinde. zel haber yapmak ok

  zorlat. Televizyonlar tercih ediyor-

  lar. Anadoluda yapabilirsin, ama s-

  tanbul kulplerinde zor. Futbolcularla,

  yneticilerle rportaj yapmak ok

  zor< zin vermiyorlar. Kendi televiz-

  yonlarna, kendi dergilerine konuu-

  yorlar. Yaync kurulua konuuyorlar.

  Ancak matan sonra ayakst yorum

  yaptryorlar (K6).

  K2, bir zeletiri yaparak kulplerin kaplar-

  nn gazete muhabirlerine kapanmasnn ne-

  denleri arasnda muhabirlerin zensizlii ol-

  duunu ifade etmektedir.

  Son 10 yllk srete kulpler gazeteye

  olan fkelerini muhabirlerden kar-

  maya balad, onlar antrenmana tesis-

  lere sokmuyorlar. Muhabirler deer

  gren kiiler olmaktan kt. Dolaysy-

  la kulpte haber kalmaynca muha-

  birlik kalitesi de giderek dmeye ba-

  lad. Meslee balayan muhabirlii

  tercih etmemeye balad. Yeni nesil,

  muhabirlii bu iin pemergeleri

  olarak grd. Ben niye yle bir

  pemerge olaym diyerek baka alan-

  lara yneldi. Bunda muhabirlerde de

  su var. Klk kyafetlerine dikkat et-

  mezler, gnlk kirli sakallarla ge-

  zerler, bakann karsna kirli tirt-

  lerle giderler. Burada hem kulplerde

  de var, bizde de hata var. Bu 10-15 yl-

  da bu hale geldik, dzelmesi iin bu

  kadar sre lazm (K2).

  Gazetecilikte Teknoloji Kullanm

  Teknolojik gelimeler, gazetecilikte bir dnem

  zorluklarla yaplan ileri, daha kolay yaplr

  hale getirmitir. 1950li yllarda lke dzeyinde

  datlan stanbul merkezli gazeteler gnde tek

  bask yapmaktayd. Merkeze uzak yrelere

  gazete bir iki gn sonra ulaabilirdi. 1960lara

  doru baka illerde de bask merkezleri kuru-

  larak ayn gazetenin oralarda da basks ya-

  plmaya balanmtr. Bunu ayn gnde blge-

  lere gre yeni deiik haberlerle birden fazla

  bask dnemi izlemitir (Greli, 2002: 48). Ga-

  zetelerin Anadolunun dier kelerine gecik-

  meli gnderildii dnemlerden bugnlere

  uzanan srete deien haber toplama yn-

  temlerini spor servisi yneticileri yle aktar-

  maktadr:

  Gazetecilik o zaman gerek anlamda

  daha iyi yaplyordu. Teknolojiyi kul-

  lanma ansmz ok zayft. Bir gazete-

  cinin en byk ihtiyac telefondur. Ce-

  bimizde jetonlarla kartlarla gezerdik.

  Yurt dna takm kamplarna gittii-

  mizde bir kulbeyi belirlerdik, kul-

  beden kmazdk nerdeyse. Acil iler-

  de taze haberlerde en byk sknt o

  oluyordu. Seyahatlerde fotoraf gn-

  derme ii uaklarla yaplrd. O foto-

  raflar da ancak ertesi gn kullanlabi-

  lirdi. Sabah erken ua bulursak ak-

  am ancak yerine ulard (K2).

  Dijital fotoraf cihazlarnn gelimesi ve yay-

  gnlamas da spor fotorafl alannda

  nemli bir deiime neden olmutur. Spor

  fotoraflar, ektikleri fotoraflar internet

  tabanl iletiim aralaryla kolay ve hzl bir

  ekilde gazete merkezlerine ulatrr hale gel-

  mitir.

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  90

  imdi muhabirler gazeteye gelmeden

  haberleri iletiyorlar. Foto muhabirler

  idmana gidip haberi ve fotoraf ora-

  dan geiyor. Eskiden foto muhabiri

  matan fotoraf ekerdi, devre arasn-

  da araba giderdi onu almaya. Diadan

  fotoraflara tek tek baklyordu, ok

  gzel bir fotoraf karma ihtimali de

  olabilir. imdi Trkiyede Avrupada

  olmayan bir teknoloji var (K7).

  Muhabirin alma koullar kolaylat.

  Annda fotoraf gnderebiliyorlar,

  annda iletiim kurabiliyorlar. Grsel

  kalite de artt. Saniyede 15-20 kare fo-

  toraf ekebiliyorlar. Kt fotoraflar

  ayklayp seebiliyorlar. ektii resmi

  ekranda rtlayabiliyorlar da (K2).

  Teknoloji kullanmnn insan emeinin deeri-

  ni drdne dair grler, btn i alanlar

  iin sz konusudur. K3e gre, spor gazetecili-

  inde teknoloji alanlar esir almakta ve

  emei deersizletirmektedir:

  Foto muhabiri kalenin arkasndan ek-

  tii fotoraf bulunduu yerden ann-

  da sayfaya gnderiyor. Cep telefonun-

  dan bakp sayfaya gnderiyor. Top

  ayaktaysa havaya kartabilmek mm-

  kn. Transfer dneminde futbolcuya

  fotorafta oynayarak forma giydirebi-

  liyor. Transfer olan Trk futbolculara

  Real Madrid formas giydirmiler. Da-

  ha spanyaya gitmedi hibiri hlbuki.

  Gnmz imkanlarn nceki dnemin

  koullar ile karlatrdnz zaman

  ortaya kan rnde yerle gk kadar

  fark olmas lazm. Ama byle bir fark

  yok. Teknik inanlmaz derece ilerlemi

  olmasna ramen gazeteciyi esir alm

  durumda. Emein deeri yok. Aslna

  bakarsanz biri el dokumas, birisi ma-

  kine hals (K3).

  Muhabirlikte Eski Dnemler

  nternet, haber-gazeteci-okur balamnda ge-

  tirdii yeniliklerin yan sra yazl basna bir

  takm avantajlar da salamtr. rnein dn-

  yada olan gelimeler, yerinden kalkmadan

  haber yapmak isteyen gazeteciler iin nemli

  bir malzeme haline gelmitir. 1970li yllarda

  yanna fotoraf makinesi alp yollara dmek

  zorunda kalan; 1980lerde birinin telefon ko-

  numasn bitirmesini bekleyip haber kayna-

  n aramak iin sraya giren; 90larda ajanslarn

  haberlerinin topland bilgisayar sistemleri

  nnde haber arayan gazetecilerin yerini in-

  ternet kullanabilenler almtr. Artk gazeteci-

  ler haber kaynaklarna tek bir elektronik pos-

  tayla ulaabilmekte, fotoraflar dahi internet

  kanalyla elde etmektedir. Ayrca yaplan ha-

  berler iin etkileimli ekilde kullanc tepkile-

  rini alabilmek mmkn olmaktadr. Bylece

  neyin doru neyin yanl olduunu grp

  kendilerini olumlu ynde gelitirme frsat

  yakalamaktadr. Ancak bu avantajlar basnn

  doru bir ekilde kullanp kullanmad tart-

  lmaktadr. Spor mdrleri, medyada yaa-

  nan bu deiimin baz olumsuzluklar da be-

  raberinde getirdiini vurgulamaktadr:

  Haber toplamak zorlat. Fenerbah-

  enin resmi sitesine koyduu veya bir

  internet sitesindeki bir haberi gazeteye

  bildirmenin muhabirlikle bir alakas

  yok. Onu buradaki editrler bile ko-

  laylkla gryorlar zaten. Haberden

  kast iyi haberdir. Onu almak ok zor-

  lat. Muhabir de ok fazla kalmad. yi

  i yapan maddi manevi ok byk

  avantaj salyor (K7).

  Spor gazeteciliinde muhabirlik zor-

  lat. Kulpler kendi televizyonlarn

  kurdu. Kendi dergileri siteleri var ora-

  dan kendi taraftarna ulayorlar. Fe-

  nerbahede ok sorun yayoruz. Ku-

  lpler iine kapand. Kendi kanaln-

  dan, sitesinden yayn yapmay yeli-

  yorlar. Bu da bizim iimizi zorlatr-

  yor (K6).

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  91

  Gazetelerin spor servisi mdrleri, muhabirlik

  yaptklar dnemde teknolojik zorluklarla ilgili

  yaadklarn aktarrken, gelien iletiim tekno-

  lojisinin gazetecilii nasl kolaylatrdna da

  yle rnek vermektedir:

  imdi yazarlarmz yazlarn bilgisa-

  yardan gnderiyor. Eskiden telefonla

  gnderildiinde ok fazla emek harca-

  nyordu. 2002de bir Trabzon - Fener-

  bahe mana gittim. Orada niTS

  adnda bir grup olumu. Kfre kar-

  niversiteli Trabzonsporlular diyen

  bir grup. Bunu telefonla gazeteye bil-

  dirdim. Ertesi gn gazeteyi elime ald-

  mda UniTS ifadesinin, Mnih

  TS olarak km olduunu grdm

  (K5).

  O dnemde teknoloji ok geriydi. 20

  sene nce Efesle birlikte bir ma iin

  Kazakistann bakenti Alma Ataya

  gitmitik. Geceleyin ma geecek tele-

  fon yok, yazdrmak gerekiyor o da ya-

  rm gnde oluyor. Ma oynanacak, te-

  lefon yazdrmak zorundasnz. Teleks

  vard bir tek. Teleks memuru da mesa-

  isi bitince gidiyor. Biz de para verdik

  tuttuk onu, oturttuk, teleksten yazdk

  getik. Ama bunun iin ok uratk.

  Keza fotoraf gemek iin byk tele-

  foto denilen tamburlu makineler vard.

  1 fotoraf 40 dakikada filan geerdik.

  imdi 40 fotoraf 1 dakikada geiyo-

  ruz nerdeyse. Zaman asndan ina-

  nlmaz yarar oldu (K1).

  Aratrma konusunda birka yabanc

  dergiye balydk. Google diye bir ey

  yoktu. Bilgi alma asndan skntla-

  rmz vard (K2).

  Spor Servislerinin Yapsndaki Deiim

  Spor Servislerinin Yapsndaki Deiim ana

  temas altnda oluturulan 3 tema ile ilgili ga-

  zetelerin spor servisi yneticilerinin grleri

  Tablo 3te (101) zetlenmitir.

  Son 20 ylda teknolojideki gelimelerin de

  etkisiyle gazetelerin spor sayfalarn hazrlayan

  birimlerin yapsnda bir deiim yaand

  gzlenmektedir. Gazetelerin spor servisi yne-

  ticilerine gre, bu deiimin en ok ne kan

  yn spor servislerinin alan saysndaki

  azalmadr:

  Spor servislerinde 50 kiinin olduu

  dnemler geride kald. Gazeteler hep

  kolayna kap eleman kartyor. Sen-

  dika yok. Servisler eskiye gre daha az

  (K5).

  Yurt d muhabirleri ok fazlayd, on-

  lardan yararlanyorduk. imdi yurt d-

  muhabiri ok az. nsan faktr her

  zaman nemlidir. Gazeteler iin bro

  amann bedeli vardr. Olduka yekn

  tutuyor. Bunlar son 10 ylda yok dene-

  cek kadar azald. Bir dnemde Milliyet

  gazetesinin servisinde 60-70 kii al-

  rd. imdi 15 kiiyi gemez. Yazarlar-

  la birlikte 25 kii var (K2).

  Eskiden daha byk servislerde daha

  kk iler yaplyordu. Burada al-

  an bir gazeteci, sabah ie girdii za-

  man fabrikada alan bir ii kadar

  mesai ve emek sarf ediyor. Eskiden

  gnde bir haber yazp kan insanlar

  vard. Gazeteler modern ada birer

  fabrikaya d-nt. Eskiden ben hatr-

  lyorum, muhabirin Bugn benim ca-

  nm skkn, Bugn Beik-tata bir

  haber yok diye kk haberler verdi-

  ini< imdi yle bir ey yapmak

  mmkn deil. Profil ok deiti ve

  geliti. Daha fazla insan girdi piyasa-

  ya. nternettekiler de medya iindeyim

  diyor (K7).

  Eskisi gibi gazetelerin gl istihbarat

  birimleri, dev yazar kadrolar yok. n-

  ternetten her eyi takip edebilmek

  mmkn. Eskiden birok dergi gelirdi

  gazeteye spanyadan talyadan... Biri-

  leri oturur bunlardan haber karrd.

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  92

  Hepsine internetten girip ulaabiliyor-

  sun (K6).

  Teknolojinin gelimelerin gazetecilerin ileri

  kolaylatrd bir ortamda K1, medya kuru-

  lularnn sahiplerinin teknolojiye yatrm yap-

  t oranda insana yatrm yapmadn sa-

  vunmaktadr:

  Medya patronlar getirdikleri teknoloji

  ile bask saysn saatte 20 binden 80

  bine kard, btn binay bilgisayarla

  donatt, eitli haber ajanslarna abone

  oldu, tabi byk yekn tuttu. Sonra-

  snda ne kadar az adamla ve dk

  maal adamla ii gtrrse iyi olur

  dediler. Medyann erozyona urama-

  snn nedeni bu (K1).

  Btn gazete servisleri, muhabirler

  bilgisayarlarlarla donatld. Ama so-

  nuta o bilgisayar kullanann insan

  olduu unutuldu. Gazetecilik bal ba-

  na bir meslektir. Herkesin yapabile-

  cei bir ey deildir. Biraz yeteneini-

  zin olmas gerekir. Teknolojiye byle-

  sine yatrm yapp kaliteye veya yete-

  nee bakmadan herkesi gazeteci yap-

  maya baladlar, byle olunca da ucuz

  gazetecilik dnemi balad. Zaten bil-

  gisayar o bilgiyi veriyor, o bilgiyi ald-

  n srece yaparsn dedike bu mes-

  lek erozyona uramaya balad. Spor

  medyasnn tamamna baktnzda

  kalite sorunuyla kar karya kalyor-

  sunuz. Kulplerin en byk ikyeti

  kalite sorunu. Bilgisayara ok gvenil-

  di. Medya mecras bir sabun fabrikas

  gibi zannedildi. Bir sabun fabrikasnda

  200 ii alrken teknolojiyi getirirsi-

  niz, 200 iinin yapt sabunu o alet

  de yapar. Ama bir bilgisayar gazeteci-

  nin yapt ii yapamaz. Bu fark med-

  ya patronlar alglayamad. Sadece

  teknoloji yatrm var, insan yatrm

  ok geridedir (K1).

  Teknolojinin ilerlemesi sporda en b-

  yk darbeyi muhabirlie vurdu. Bir

  dnem Milliyette 15 -20 muhabir var-

  ken u anda 2 muhabir var.

  Habertrkte 6 muhabir var (K2).

  K4 ise gnmzde spor basnnda daha nite-

  likli ve donanml gazetecilerin alr hale

  geldiini ifade etmektedir:

  Eskiden genel profil dkm, ok

  yeterlilik aranmyormu. Spor servi-

  sinde alanlar ya da gazetede al-

  anlar akrabalarn getirirmi, hepsi

  de alaylym. imdi dil bilen gen o-

  cuklar var. Bunlar alp iyi yetitirmek

  gerekiyor. Yeni kuak geliyor. Muha-

  bir olarak grev yapan akll ocuklar

  geliyorlar. Onlarn dil bilmeleri, tekno-

  lojiden anlamalar servis olarak bizim

  de kapasitemizi ykseltiyor. Eskiyle

  karlatrrsak spor servislerinde al-

  an says azald. Sabah gazetesinde ilk

  greve baladmda iki gazetede (Sa-

  bah ve Fotoma) 26 kii vard. imdi bir

  gazetede 26 kiiyiz. Daha az ama daha

  nitelikli insanla daha iyi i yapmaya

  alyoruz (K4).

  Grevlerdeki Deiiklikler

  Teknolojinin etkisiyle gazete hazrlama yn-

  temlerinde meydana gelen deiikliklerle bir-

  likte spor servislerindeki alanlarn yapt

  iler de farkllamtr. Gazetelerin genelindeki

  dizgici, musahhih (dzeltmen), sayfa sekreteri

  (sayfa plann yapan kii) ve redaktr gibi al-

  anlarn yaptklar iler, bilgisayarlarn devreye

  girmesiyle yava yava ortadan kalkmaya

  balamtr. Grev alanlar teknoloji ile ortadan

  kalkan kiiler, bilgisayar operatrl gibi

  ilere gemitir. Birok gazetenin spor servi-

  sinde, sayfann plan halinde izilmesi uygula-

  masndan vazgeilmi, dorudan bilgisayar

  program zerinde hazrlanr hale gelmitir.

  K7, bir sayfann oluumunun nasl gerekleti-

  ini yle anlatmaktadr:

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  93

  Dizgici ve musahhih (dzeltmen) gibi

  grevler neredeyse ortadan kalkt. Bi-

  zim gazetede yazlanlar kontrol eden

  bir grevli var yine. Ama herkes kendi

  haberini yazd iin dizgici kalmad

  (K3).

  Her sayfann bir editr var. Operatr

  sayfann izimi ve yapm ile ilgili al-

  r. Editr de yaz ve haber ksmyla il-

  gili. Sekreterlii ortadan kaldrdk.

  Sayfay hem iz, hem at ayn ey. Ayr

  kiilerin izip atmas emek ve zaman

  kayb oluyor. Genelde bir editr iki

  sayfa yapyor. Kutu haberleri yazan

  yardmclar oluyor. Biz de kontrol

  ediyoruz (K7).

  K3 ise sayfalarn plan yaplarak sonradan bil-

  gisayarda hazrlanmasnn daha salkl oldu-

  unu vurgulamaktadr.

  Bir bina yaparken nce plann yapar-

  snz. Gazete sayfas hazrlarken de,

  ncelikle bir plan yaplmas gerekmek-

  tedir. Sayfa sekreteri bu ii yapmakta-

  dr. Bizde hala sayfalar oluturulurken

  plan yaplmaktadr (K3).

  Yeni Kuak Gazeteciler

  Teknolojik gelimeler, birok sektrde olduu

  gibi gazetecilikte de alanlar yeniliklere ayak

  uydurmaya zorlamaktadr. Teknolojinin en

  fazla kullanld alanlardan biri olan spor

  basnnda da eski kuak alanlarn teknoloji-

  ye uyumu konusu gndemdedir.

  Bilgisayar kullanmay bilmeyen, yaz-

  sn telefonla veren yazarmz var hala.

  Ayak uydurmaya alanlar da var.

  Ipad alp iimizi kolaylatrmaya al-

  an insan says ok fazla tabi. Tekno-

  lojiden anlamayanlar azald (K7).

  Eski kuak da adapte oldu. Teknoloji

  yle bir ey ki kendisini iine ekiyor.

  1987de ilk bilgisayarlar geldiinde

  Caalolundaydk. Bilgisayarlar ba-

  landnda ne yapacamz ardk

  ama sonra daktilo gibi kullanmaya

  baladk. Ondan sonra vazgeilmez

  oldu (K1).

  Ortam

  Spor mdrlerine gre, stanbul merkezindeki

  gazetelerin stanbulun tarihi ve merkezi bl-

  gesi Caalolundan imdiki Baclar ve

  Yenibosna civarndaki ok katl plazalara ta-

  nmas da spor gazeteciliini etkilemitir. Spor

  servisi yneticileri, gazetelerin spor servisleri-

  nin hazrland ortamlarn da deitiini vur-

  gulamaktadr.

  Eskiden binalar byk deildi. Merdi-

  vende karlap arprdn birileriyle.

  u haberin yetimesi lazm. Dizgiye

  gitmesi lazm, faksa gitmesi lazm di-

  yen insanlarn kouturduu bir hava-

  s vard gazetenin. Ama imdi her ey

  bilgisayarla yaplyor, kimse yerinden

  kalkmyor. Herkes kesinde, bilgisa-

  yarn banda, bir sessizlik var. Birisi

  biraz konutuu zaman hemen susa-

  lm diye uyarlyor. Gazetede yaanan

  o heyecan kayboldu. Bu ortamn de-

  imesi sayfalara da yansd (K3).

  Gazeteci eskiden halkla i ie yaard.

  imdi ise byk plazalarda halktan

  kopuk bir hayat sryor. Eskiden

  Caalolundayken hayatn iindey-

  dik. (K6).

  Yeni Medyada Spor Yayncl

  Yeni Medyada Spor Yayncl ana temas

  altnda oluturulan 3 tema ile ilgili gazetelerin

  spor servisi yneticilerinin grleri Tablo 4te

  zetlenmitir.

  Spor Haber Siteleri

  Ezamanl habercilik olarak tanmlanan inter-

  net gazetecilii, kullanclarna gelimelerden

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  94

  annda ve istedii anda haber alma frsat

  sunmaktadr. Gazeteler ise her sabah bir gn

  ncesinin haberleri ile kmaktadr. Okuyucu-

  ya bir gn ncesinin haberleriyle yaplan gn-

  lk gazeteler ulamaktadr. Ama gn devam

  etmekte, hayat srmekte ve haberler gelimek-

  tedir. leden sonra akama doru kt gaze-

  teler artk nceki gnn haberlerini barndrr

  hale gelmektedir (leyen, 2002: 73).

  Trkiyede internet zerinden sadece spor

  haberleri yaynlayan 10dan fazla site bulun-

  maktadr. Trkiyede internet ortamnda ya-

  ynclk yapan kiiler, zellikle yazl ve grsel

  basn kurulularnda alm kiilerdir. Trki-

  yede 2001 ylnda yaanan ekonomik krizle-

  rinden medya sektr de etkilenmi ve ok

  sayda basn mensubu isiz kalmtr. siz

  kalan gazetecilerin bir blm yeni bir mecra

  olan internet yaynclna gemi, krizlerin

  sonrasnda internet sitelerinde alan saysn-

  da nemli bir art yaanmtr.

  Henz gelime aamasnda olan siteler, gazete-

  lerin spor mdrleri tarafndan geleneksel

  spor medyasnn satlarn etkileyen bir unsur

  olarak grlmekle birlikte ieriklerinin zayfl-

  yla eletirilmektedir:

  Gazeteler farkl haberleri uzun bir sre

  iinde farkl ekilde duyurmak ister.

  Hamitin Real Madride transferi b-

  tn internet sitelerinde yer alr ama 4.

  bir ismin transfer haberini gazetelerin

  alma ans daha fazladr. Gazetelerin

  Hamitle konuup rportaj yapma an-

  s veya Real Madrid kulbnden detay

  alma ans yksektir. nternet sitelerini

  hazrlayan kadrolar, gazeteler kadar

  gl deil (K1).

  Spor sitelerinin bizi etkiledii ve alttan

  adm adm geldikleri bir gerek. Ancak

  sitelerdeki haberlerin %70i siteden

  alnp oraya konulan haberler. Ancak

  %30u kendi haberini kendisi yapyor.

  Gazetede olan bir eyi alp sitesine ko-

  yuyor. Ekstra bir haber koymuyorlar,

  olan haberleri koyuyorlar. Byle olun-

  ca da i gazete yapmaya dnyor.

  nemli olan bunu sizin nasl yorum-

  layacanz. Okuyucuya nasl du-

  yuracanz ve mizanpaj nasl olutu-

  racanz. Ama zamanla haberi onlar

  gibi baka yerlerden kopyalayarak ve-

  rirseniz bu gidi gazeteleri bitirebilir

  bile (K7).

  Spor sitelerinin ounluu gazeteler-

  den alnt yaparak haber yapyorlar.

  ok zel haber verecek kapasiteleri ve

  kadrolar yok zaten. Eletiri anlamnda

  sylemiyorum. Onlar iin nemli olan

  gnlk spor medyasndaki haberleri

  n plana kararak okuyucu ekmek.

  Gnde bir tane zel haber yapmakta

  bile zorlanrlar (K1).

  Spor mdrlerine gre, internetten yayn ya-

  pan spor sitelerinin ierikleri gvenilir deil ve

  ou baka yerden ald haberleri, kaynan

  belirtmeden yaynlyor:

  nternet medyasnda gerek d yaz-

  lar kyor. Bunlar grp hukuksal

  yollara bavur-mak o kadar zor ki. Si-

  teyi buluyorsun, sonra sahibini bul-

  maya alyorsun. Baka ilerin varsa

  aman deyip geiyorsun. nternet hzl

  ama gvenilmez (K4).

  Karlkl bir alveri var. Onlar biz-

  den alyorlar, biz onlardan alyoruz.

  nemli olan doru bilgiye ulamak.

  Onlar gazetelerin ismini anmyor, ga-

  zeteler de onlarn isimlerini anmyor.

  Ortada bir emek var. En azndan is-

  minden bahsetmek gerekiyor. O za-

  man doru bilgiyi verenin ayrcal

  olur (K4).

  Rieflere gre internetin gnlk gazeteler a-

  sndan bir tr ykc-bozucu teknoloji olabile-

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  95

  ceine ynelik belirtiler bulunmaktadr. Eko-

  nominin bir dalnn ticari yapsn temelden

  deitirecek ve bir zamanlarn piyasa liderleri-

  nin ortadan kalkmasyla sonulanabilecek

  teknik deiiklie neden olabilecektir (Riefler,

  2002: 101). Dier medya ortamlarnda tartlan

  nternet, basl yayncl bitirir mi? tart-

  mas, spor medyas iin de gncelliini koru-

  maktadr. Gazetelerin spor mdrleri, basl

  yayncln ilevinin bir sre daha sreceini

  vurgulamaktadr:

  nternet siteleri okuyucu iin daha

  avantajl. Ancak bize rakip olmaz. Sa-

  ylarnn artmas lazm. Ama bu ekip

  ii. ahslarn yapabilecei iler deil

  (K6).

  nternet, gazeteleri zorda brakyor.

  Zaten gelimeleri erkenden herkes -

  reniyor. Gazetenin habere yorum kat-

  mas gerekiyor. Hala konvansiyonel

  gc var gazetenin. Gazete sfr nokta-

  sndaki insan iin kyor. 5N 1K sor-

  gusundan dolay herkesin bildiini

  tekrar sunuyorsun. Futbol gibi herke-

  sin hkim olduu bir alanda olay ha-

  trlatyorsun. Nuri, Real Madride gi-

  derken Hibir Trk futbolcusu Real

  Madridde oynamamt diye hatrla-

  tyorsun. 10 yl sonra o sayfay at-

  nda o bilgiyi de alsn diye dn-

  yorsun. Ama tarihe iz brakmak (K5).

  nceleri radyo, sonra televizyonla sarslan

  ama yklamayan geleneksel gazete, imdi de

  internet tarafndan tehdit edilmektedir. stelik

  de internet, radyo ve televizyondan daha farkl

  bir ekilde gazeteye benzeyen bir ierik sunu-

  mu ve bizzat kat gazetenin kendisi de inter-

  net eriimli biimiyle kendi kendisini tehdit

  eder hale gelmitir (Gezgin, 2003: 35-36). Tr-

  kiye Gazetesi Spor Servisi Mdr Naci Ar-

  kana gre de internet, gnmzde haber ie-

  rikleri bakmndan basl yayncl tehdit

  eden bir alternatiftir:

  Zamanmzda gazeteler birbirleriyle

  yarr ve habercilikte rekabet ederler-

  di. Tercman gazetesinde alrken

  her gn ie tedirgin giderdim. Bugn

  hangi haberi atladk diye zerimizde

  bir tedirginlik vard. Baka bir gazete-

  de nemli bir haber var ve o haber bi-

  zim gazetede yoksa o gn gazetecili-

  imizin bittii gnd. Ancak gn-

  mzde artk gazeteler birbirleriyle re-

  kabet etmiyor. Gazeteler artk internet

  sayfalaryla rekabet ediyor. Gazetele-

  rin birinci rakibi internet sayfalar ol-

  du. u anda ok nemli bir haberiniz

  varsa, bunu en erken yarn sabah gaze-

  tede grrsnz. Ama internet sitesi

  annda haberi sayfalarna koyuyor.

  Byle olunca sen de internette kan

  haberi yarn sabah gazetene koymu

  oluyorsun. Bunu u aamada geme-

  mize imkan yok. nternet gazetecilii

  hzla gelitike, zaman gelecek belki

  elinize yazl bir gazete almayacaks-

  nz, her eyi tabletten okuyacak hale

  geleceksiniz (Arkan, 2011: 16).

  Gazetelerin nternet Siteleri

  Gerek yazl basn, gerekse grsel medya, ken-

  di kulvarlarnda ilevlerini yerine getirirken,

  internet yaynclna el atmlardr. Trki-

  yede de yurt genelinde yayn yapan gazeteler,

  televizyonlar ve radyolar ile yerel medyann

  birou internet sitelerini kurmulardr. Bu

  sitelerde basl gazete veya dergideki ieriin

  dnda gn iinde yaanan gelimeler annda

  okuyucuya duyurulmaktadr. Gazetelerin

  sporla ilgili haberleri de ayr bir blm olarak

  bu sitelerde yerini almaktadr.

  Gazetelerin ounda internet yaynlar, basl

  yaynlarn dnda farkl bir birim tarafndan

  hazrlanmaktadr. Hrriyet bir dnem internet

  sitesini 33 alan bulunan ayr bir irket kura-

  rak Hrriyetim adyla yaynlamtr (Karaka,

  2002: 76). Gazetelerin spor servisi mdrleri,

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  96

  internet yaynlarnn kendi kontrollerinde

  olmamasndan ikyeti olmaktadr:

  Gazetelerin internet siteleri farkl bi-

  rimler tarafndan yaplyor. Sitedeki

  haberlerle spor servisinin bir ilgisi yok.

  Hangi gazete ne yazarsa yazsn doru

  ya da yanl sayfaya koyuyorlar. Do-

  ru mu deil mi diye sormuyorlar bize

  (K1).

  nternet sitesi bizden bamsz. Gncel

  gelimeleri oradan yazyorlar. Ayr bi-

  rim olarak alyorlar. Oraya ok tk

  var. Talepler kavga tr haberler ol-

  duunda artyor. Bunu haberlere ekle-

  nen yorumlardan anlayabiliyorsunuz.

  Byle zamanlarda 1000 yorum oluyor.

  Ama normal bir transfer haberinde an-

  cak 300 yorum oluyor (K7).

  Gazetenin internet sitesinin spor servi-

  si ile ilikisi yok. Haberleri bizden alp

  kendilerine gre deitiriyorlar. Her

  gazetenin her haberini alyorlar. Yanl

  haberi alp kocaman koyuyorlar. Onla-

  rn yapt bir hata bizi de balyor.

  Bizden alp kullanyorlar, aldklar yeri

  yazmyorlar. nternette o hz ahlaki

  baz deerleri ldryor (K4).

  K7, gazetelerin internet sitelerinin, gazete tiraj-

  larn olumsuz etkilediini ifade etmektedir:

  Piyasada 60-70 tane benzer site var.

  Gazete satlarn olumsuz etkiledii

  kesin. nternete gelecein yatrm g-

  zyle baklyor (K7).

  Piyasada 60-70 tane benzer site var. Gazete

  satlarn olumsuz etkiledii kesin. nternete

  gelecein yatrm gzyle baklyor (K7).

  Trkiyede st dzey spor kulpleri veya fe-

  derasyon gibi ynetsel organizasyonlarn o-

  unun resmi internet siteleri bulunmaktadr.

  Bu sitelerde, organizasyonlar mesajlarn hedef

  kitlelerine iletme ansna sahip olmaktadr.

  Haber kaynan aracsz olarak hedef kitleyle

  buluturan bu ortamlarn, geni kitlelere mesaj

  ulatrma yeterlilii bulunmamaktadr. K7,

  kulplerin resmi sitelerinin ieriklerinin haber

  asndan taraftarn beklentilerine karlk ve-

  recek nitelikte olmadn dnmektedir:

  Kulp sitelerinden taraftarlarn mem-

  nun olduunu dnmyorum. Biz

  bu ma alacaz puandan baka bir

  ey dnmyoruz ifadesinden ba-

  ka bir ey yazmadn onlar da bili-

  yorlar. Taraftar da buna ok fazla ba-

  ylmyordur diye dnyorum. Bir

  siteye girip 10 futbolcunun Fenerbah-

  ede mutluyum diye aklamasn

  okumak beni mutlu etmez. Deiik bir

  eyler okumak isteyebilirim. Aalm

  Fenerbahenin internet sitesini bir ta-

  ne ilginizi ekebilecek bir haber oldu-

  unu zannetmiyorum. yle bir haber

  olabilir. Kombineler sata sunuldu.

  Acaba alsam m diye dnrm. Si-

  vas ma hazrlklar sryor. Orda

  fazla bir emek sarf edildiini dn-

  myorum. ok dz sade haberler.

  Belki kulp ynetiminden de byle bir

  talep oluyor olabilir. Ama onlar byle

  devam ettii srece basn iin bir teh-

  dit oluturmaz (K7).

  Sosyal Paylam Alar

  nternette gnden gne yaygnlaan Facebook

  ve Twitter gibi sosyal paylam alar, sporla

  ilgili haberlerin yaylmas iin youn kullan-

  lan ortamlarn banda gelmektedir. Sosyal

  paylam siteleri, spor gazetecilii iin de bir

  haber kayna olurken bunlarn, yeni bir med-

  ya olarak geleneksel basl aralara alternatif

  hale gelecei tartlmaktadr. Gazetecilerin

  spor servisi yneticileri, sosyal medyay yle

  deerlendirmektedir:

  Twitter u anda moda. Alex herkesi

  bilgilendirmek iin mesajlarn yaz-

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  97

  yor. Gazeteci kaplan gibi bekliyor, me-

  saj kapp haber yapyor. lk balarda

  Twitter ok moda deilken bilenler

  azd, zel haber iin kullanlyordu.

  imdi herkes biliyor, herkes alyor.

  Twitterda kiinin kendi mesajlar ol-

  duu iin yalan olma ihtimali sfr

  (K1).

  Bilgi salama asndan yardmc olu-

  yor. Ancak Twitter ve Facebook gibi

  sitelere girdiinizde bilgi kirlilii ola-

  biliyor. Ben de Twitterdaym. Haber-

  leri takip etmek iin giriyorum. Bakt-

  nz zaman dier insanlarn yazd-

  na bakarsanz Galatasarayn seneye

  en az 200 oyuncu ile oynamas lazm.

  Herkes de benim kaynam salam

  diye giriyor. Bu da bilgi kirliliine yol

  ayor (K2).

  Sosyal alar bir taraftan haber alma

  iini kolaylatrrken bir taraftan sat-

  mza olumsuz etki yapyor. Bizim

  ulatmz bilgilere okurlar da erii-

  yor. Bunlarn gizlilii kalmyor (K6).

  Bu gidiatla futbolculara Twitter yasa-

  bekliyorum. Fenerbahe ynetimi

  bir dnem futbolcularn internet sitele-

  rini kapattrmt. Orda bir ey yazyor

  ve bu sansasyon yaratyor diye (K7).

  Twitter ve Facebook gibi sitelerin yurt

  dnda sporcular tarafndan kullanm

  daha yksek. Ama bizde yaygn deil

  henz. Onun iin etkisi yok denecek

  kadar az. Gelecekte belki daha da yay-

  gnlar (K3).

  TARTIMA VE SONU

  Trkiyede dier gazetecilik alanlar gibi spor

  gazetecilii de son yllarda birok adan de-

  imitir. Grme yaplan gazetelerin spor

  servisi mdrleri ve spor gazetesi mdrlerine

  gre bu deiimin en byk nedeni, internetin

  yeni bir mecra olarak devreye girmesi ve in-

  ternet gazeteciliinin balamasdr.

  Gazeteciliin dier alanlarnda olduu gibi

  spor okuru da birok gelimeyi internetten

  edinir hale gelmitir. Kolay eriilen ariv yap-

  snn olmas, haberlerin gn iinde ska gn-

  cellenmesi, okurun habere katkda bulunabil-

  mesi, muhabire, editre ya da sitenin herhangi

  bir sorumlusuna elektronik posta yoluyla eri-

  ebilmesi, kendisi gibi dnen insanlarla

  oluturulan tartma gruplarna katlabilmesi,

  sohbet odalarnda tartabilmesi, okur anketle-

  rine katlp sonucunu annda grebilmesi,

  habere katkda bulunabilmesi, siteye mesajlar,

  ilanlar, duyurular brakabilmesi gibi imknlar

  (Birsen, 2005: 91) sporseverlerin de haberleri

  geleneksel medya yerine internetten edinir

  hale gelmesine neden olmutur.

  Trkiyedeki spor haberi veren internet siteleri

  zerinde yaplan bir aratrmada (evikel,

  2007: 44) bu sitelerin nitelikli bir internet gaze-

  tecilii anlayn hayata geiremedii ve gele-

  neksel spor medyasnn alternatifi olamad

  saptanmtr. Bu siteler internet gazeteciliini

  dier gazetecilik formlarndan ayran ve gaze-

  tecilik pratiinin daha kaliteli, ok sesli, de-

  mokratik ve kullanc katlmna ak olarak

  yaplabilmesini kolaylatran etkileim, hiper

  metin ve oklu medya gibi temel zellikleri

  laykyla ve etkin bir ekilde uygulayamamak-

  tadr.

  nternette yaynlanan haber siteleri gibi spor

  haberi veren sitelerinin saysnn artmas ve

  basl gazetelerin internet sayfalar, basl gaze-

  teciliin tirajlarnda hissedilir bir de neden

  olmutur. Yaplan bir aratrmaya gre (akr,

  2007: 126) internet %48.64 orannda gazeteleri,

  %9.86 orannda televizyonlar %1.78 orannda

  radyolar ve %2.22 orannda dergileri etkile-

  mitir. Spor servisi yneticilerine gre gazete-

  ler, internetin hz karsnda geride kalm, bu

  aklarn daha detayl ve kapsaml ierikler

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  98

  hazrlamaya ynelerek gidermeye almlar-

  dr.

  nternet siteleri haberlerin hzl verilmesi ve

  okuyucu ile etkileim kurulmas gibi avantajla-

  r kullanarak okuyucu ekmeye almaktadr.

  Ancak yaplan aratrmalar, Trkiyedeki spor

  sitelerinin ok kaliteli bir internet gazetecilii

  yapamadklarn gstermektedir. nternetteki

  spor medyas, geleneksel medyaya haber kay-

  na asndan baml olduka, spor medya-

  sndaki sorunlar internete de sirayet edecek ve

  bu ortamda yeniden retilecektir (evikel,

  2007: 44). Aratrma sonularnn, spor servisi

  mdrlerinin grleriyle rtt sylene-

  bilir. zgn haberler retecek muhabir kadro-

  larna yeterince sahip olamayan internet sitele-

  ri, hz anlamnda birok avantajlara sahip

  olurken, ierik olarak gazeteler ve gazetelerin

  de en nemli haber kayna olan haber ajansla-

  rna baml olduundan habercilikte basl

  gazetelerin ok gerisindedir.

  Gazeteler daha detayl ierikler hazrlayarak

  internet karsnda cazibelerini kaybetmemeye

  alrken, haber kaynaklarnn gnden gne

  daha fazla internete bal olmas bir ksr dn-

  gye neden olmaktadr. Ancak spor muhabir-

  lerinin haberleri internetten alr hale gelmesi,

  sayfalarn tekdze ve birbirine benzer haber-

  lerle yaynlanmasna yol amaktadr. Bunda

  Trkiyede spor medyasnn okuyucu talebi

  nedeniyle iine hapsolduu bykler fe-

  nomeninin etkisinin olduu sylenebilir. B-

  yk kulpler, gerek d haberlerle gven

  erozyonu ve saygnlk kaybna urayan gaze-

  telere kar, internet zerinde kendi iletiim

  ortamlarn oluturma yoluna gitmiler ve

  kaplarn gazetecilere adeta kapatmlardr.

  Biliim teknolojilerinde yaanan gelimeler,

  spor alanndaki gazetecilii de etkilemi ve

  spor sayfalar daha az elemanla hazrlanmaya

  balamtr. Spor sayfalarnn hazrland

  blmlerin veya spor gazetelerinin yaps ince-

  lendiinde gazetelerin muhabir ihtiyacnn

  azald grlmektedir. Gen gazetecilerin de

  muhabirlie talebi azalmtr. Gazeteler tekno-

  lojinin devreye girmesiyle daha az insan g-

  cyle daha fazla i yapar hale gelmitir. Gaze-

  telerin dier birimlerinde olduu gibi, sayfa

  sekreteri, dzeltmen gibi grev alanlar nere-

  deyse ortadan kalkmtr. Gazete sayfalarnn

  hazrlanmas iin; grsel anlamda teknik d-

  zenlemeleri yapan bir operatr ve yazlar

  yazan bir editr yeterli olmaktadr.

  Basl gazetecilikte alma alanlar daralrken

  internet siteleri yeni bir sektr olmu ve spor

  gazetecilerine yeni i imknlar yaratmtr.

  zellikle 2000li yllarn banda yaanan eko-

  nomik krizde medya kurulularnn darboaza

  girmesiyle isiz kalan birok gazeteci, internet

  yayncl sektrne gemitir. Spor mdrle-

  ri, gazetelerin bal olduu irket sahiplerinin

  teknolojiye nemli yatrmlar yaptklarn,

  ancak ayn nemi insan emeine vermedikle-

  rini vurgulamtr.

  Facebook ve Twitter gibi popler sosyal payla-

  m siteleri da spor haberlerinin dolamnda

  nemli bir yer tutmaya balamtr. Taraftar

  bloglar ve kulplerin/sporcularn Facebook ve

  Twitter, muhabirler iin yeni haber kaynakla-

  rndan biri haline gelmitir. Son 10 ylda blog

  yazarl kavramnn gndeme gelmesiyle,

  okuyucular internet ortamnda dncelerini

  bakalaryla paylaacak ortamlar bulabilmek-

  tedir.

  Bu konuyla ilgili bundan sonra yaplacak ara-

  trmalarda internet zerinden yayn yapan

  sitelerin yneticileri ile grlerek, elde edile-

  cek verilerle spor alannda yayn yapan yeni

  iletiim ortamlar deerlendirilebilir. Biliim

  teknolojilerinin gelimesiyle ortaya kan sos-

  yal medyann, hedef kitle zerindeki etkileri

  aratrlabilir.

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  99

  KAYNAKLAR Arkan, N. (2011). Gazeteler Arasnda Haber Rekabeti Bitti. Cihan Haber, 40, 16-18.

  Atabek, . (2003). Yeni letiim Teknolojileri ve Yerel Medya in Olanaklar, Yeni letiim Teknolojileri ve

  Medya, IPS letiim Vakf Yaynlar, stanbul.

  Birsen, H. (2005). Gren Nitelii Ve retim Sreci Asndan Haber Sitelerinin Basn Etii Kurallarn Uygu-

  layabilme Yeterlilii: Trkiyede nternet zerinden Yaynlanan Haber Sitelerinin Editrleriyle Bir An-

  ket almas. Eskiehir: Anadolu niversitesi letiim Fakltesi Yaynlar.

  Cangz, . (2009). Habercilik/Gazetecilik Kltrn Oluturan Dinamikler ve Haber Yapma Srecine

  Etkileri. Erkan Yksel (Edited by), Sihirli Aynann Srlar, Eskiehir: Anadolu niversitesi leti-

  im Bilimleri Fakltesi Yaynlar. No: 70.

  Comscore (2010, Kasm) Turkey has 7th Largest and Most Engaged Online Audience in Europe,

  http://www.comscore.com/Press_Events/

  Press_Releases/2009/5/Turkey_has_Seventh_Largest_Online_Audience_in_Europe

  akr, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karsnda nternet Gazetecilii. Erciyes niversitesi Sosyal Bilim-

  ler Enstits Dergisi, 22, 123- 151.

  evikel, T. (2007). nternette Spor Medyas: Spor Siteleri zerine Bir Deerlendirme. Bilgi Toplumuna

  Doru, XII. Trkiyede nternet Konferans Bildirileri. 8-10 Kasm 2007.

  Geray, H. Aydoan, A. (2009). Yeni letiim Teknolojileri ve Etik. Televizyon Haberciliinde Etik, Blent

  apl ve Hakan Tuncel (Edited by), Ankara: Fersa Matbaaclk.

  Gezgin, S. (2002). Geleneksel Basn ve nternet Gazetecilii. nternet anda Gazetecilik, Serhan Yedig-

  Haim Akman (Edited by), stanbul: Siyah Beyaz Yaynlar.

  Gkalp, E. (2004). Trkiyede Spor Basn Ve Milliyetilik Sylemi. Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Ens-

  tits, Baslmam Doktora Tezi.

  Gker, G., Demir M., Doan A. (2010) Socialization and Sharing in The Network Society: An Emprical

  Research on Facebook. E-journal of New World Sciences Academy, 5, 183-206.

  Grcan, H.. (1999). Sanal Gazetecilik. Eskiehir: Anadolu niversitesi Basmevi.

  nuur, N. (1992). Trk Basn Tarihi. stanbul: Trkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayn.

  leyen, E. (2002). Milliyet Nasl Hazrlanyor? Serkan Yedik ve Haim Akman (Edited by), nternet a-

  nda Gazetecilik (73-75), stanbul: Siyah Beyaz Yaynlar.

  Karaka, R. (2002). Hrriyet Deneyimi. Serkan Yedik ve Haim Akman (Edited by), nternet anda

  Gazetecilik (76-78), stanbul: Siyah Beyaz Yaynlar.

  Martyn, P.H. (2009). The Mojo in the Third Millennium. Journalism Practice, 3. 196215.

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  100

  Medyatava (2011, Haziran). Spor Basnna Souzann Golleri Damgasn Vurdu.

  http://www.medyatava.com/haber.asp?ID=81539.

  Mesti, A. (2007). Trkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu 2007. Bilgi Toplumuna

  Doru, XII. Trkiyede nternet Konferans Bildirileri. 8-10 Kasm 2007.

  Mora, N. (2002). Szden nternete Gazetecilik. stanbul niversitesi letiim Fakltesi Dergisi, 15, 105-121.

  zgen, M. (2002). Medya Etii. Serkan Yedik ve Haim Akman (Edited by), nternet anda Gazetecilik

  (118-126), stanbul: Siyah Beyaz Yaynlar.

  Riefler, K. (2002). Yeni Trendler. Serkan Yedik ve Haim Akman (Edited by), nternet anda Gazetecilik

  (97-101), stanbul: Siyah Beyaz Yaynlar.

  Timisi, N. (2003). Yeni letiim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Yaynclk.

  Trenli, N. (2005). Yeni Medya, Yeni letiim Ortam, Ankara: Bilim ve Sanat Yaynlar.

  Tweeting Athletes (2011, Mart). http://www.tweeting-athletes.com/TopAthletes.cfm.

  Uzun, R. (2001). Trkiyede Spor Basn 1980-2000, Yaynlanmam Doktora Tezi, Ankara niversitesi

  Sosyal Bilimler Enstits, Ankara.

  Widmann, J. (2002). Almanyadan Bir rnek. Serkan Yedik ve Haim Akman (Edited by), nternet an-

  da Gazetecilik (87-94), stanbul: Siyah Beyaz Yaynlar.

  Ycedoan, G. (2002). nternet Habercilii. stanbul niversitesi letiim Fakltesi Dergisi, 14, 143-158.

  http://www.tweeting-athletes.com/TopAthletes.cfm (Mart 2011)

  TABLOLAR VE EKLLER

  Tablo 1 Grme Yaplan Gazetelerin Spor Servisi Mdrleri ve Yaplan Grmelerle lgili Bilgiler

  Kod Ya Eitim Mesleki

  Deneyim (Yl)

  Grme Sresi Grme Yeri Grme Tarihi

  K1 52 Lise 33 45 dakika stanbul Mays 2011

  K2 47 Lise 29 50 dakika stanbul Mays 2011

  K3 55 Lise 32 40 dakika stanbul Mays 2011

  K4 42 Lise 22 35 dakika stanbul Mays 2011

  K5 47 Lisans 22 35 dakika stanbul Mays 2011

  K6 41 Master 18 40 dakika stanbul Mays 2011

  K7 36 Lise 20 25 dakika stanbul Mays 2011

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  101

  Tablo 2 Habercilikteki Deiim Temasyla lgili Gazetelerin Spor Servisi Yneticilerinin Grleri

  Tema K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

  Haber hz nternet

  daha

  hzl

  Gazete-

  cilikte

  hz artt

  Hz dediko-

  du iin kul-

  lanlmaya

  balad

  nternet gncel-

  lii yakalyor

  Derinle-

  mesine

  haber ve

  aratrma

  Muha-

  birler

  tembel-

  leti

  Gazeteler

  detaya y-

  neldi

  nceleme

  tarz

  haberler

  yok

  zel haber Kulpler

  tesislerini

  muhabirlere

  kapatt

  zel haber

  yapmak

  zorlat

  Aratrma tr

  zel haberler ve

  rportajlar

  azald

  Gazeteci-

  likte tek-

  noloji

  kullanm

  Teknoloji

  yokken gaze-

  tecilik daha

  iyiydi

  Emek

  de-

  ersiz

  leti

  Trkiyede

  gazetecilik

  teknolojisi ok

  geliti

  Muhabir-

  likte eski

  dnemler

  Haberi

  ulatr-

  mak ok

  zordu

  Bilgi kay-

  naklar s-

  nrlyd

  Emek

  ok

  faz-

  layd

  Eskiden

  muhabirlik

  kolayd

  Muhabirlik

  nemliydi

  Tablo 3 Spor Servislerinin Yapsndaki Deiim Temasyla lgili Gazetelerin Spor Servisi

  Yneticilerinin Grleri

  Tema K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

  Spor servis-

  lerinin yap-

  sndaki dei-

  im

  nsana

  yatrm

  yapl-

  mad

  Muha-

  bir

  says

  azald

  Gazete-

  cilerin

  nitelii

  artt

  Servisler-

  de alan

  says

  azald

  Sektre

  fazla insan

  girdi

  Grevlerdeki

  deiim

  Dizgici ve

  dzeltmen

  kalmad

  Sayfa sek-

  reterlii

  ortadan

  kalkt

  Yeni kuak

  gazeteciler

  Eski

  kuak da

  adapte

  oldu

  Teknoloji-

  den anla-

  mayanlar

  azald

  Ortam Heyecanl

  ortam

  kayboldu

  Plazalar,

  gazeteciyi

  halktan

  kopard

 • LETM FAKLTES DERGS / Trkiyede Biliim Teknolojisi le Deien Spor Gazetecilii

  102

  Tablo 4 Yeni Medyada Spor Yayncl Temasyla lgili Gazetelerin Spor Servisi Yneticilerinin

  Grleri

  Tema K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

  Spor haber

  siteleri

  nternet

  sitelerinin

  kadrolar

  gl deil

  Siteler hzl

  ama gve-

  nilmez

  Gazetele-

  ri zorda

  brakyor

  Gazetele-

  re rakip

  olamaz

  Spor siteleri

  gazeteleri

  etkiliyor

  Gazetele-

  rin inter-

  net siteleri

  Gazeteden

  bamsz

  alyorlar

  Yanl ha-

  ber de kul-

  lanyorlar

  Sat olum-

  suz etkiliyor

  Sosyal

  paylam

  siteleri

  Mesajlar

  kaynan-

  dan geldi-

  inden

  yalan olmaz

  Bilgi

  kirlilii-

  ne yol

  ayor

  Yay-

  gn

  deil,

  etkisi

  az

  Sat

  olumsuz

  etkiliyor

  Kulpler

  sporcular-

  na yasak

  koyabilir